Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία και επιλογή γραφήματος στο Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία και επιλογή γραφήματος στο Excel

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε Excel 2016 με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως το JAWS ή τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δημιουργήσετε το γράφημα σε ένα φύλλο εργασίας και να επιλέξετε ένα γράφημα, ώστε να μπορείτε να εργαστείτε με αυτά. Όταν δημιουργείτε ένα γράφημα, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο γραφήματος, στυλ, τον προσανατολισμό και πολλά άλλα. Για να κάνετε αλλαγές σε ένα υπάρχον γράφημα (για παράδειγμα, για να τροποποιήσετε τη διάταξη ή να προσθέσετε έναν τίτλο, ετικετών δεδομένων ή εναλλακτικό κείμενο), επιλέξτε το πρώτα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel 2016 για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, ανατρέξτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία βασικού γραφήματος

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να συμπεριλάβετε στο γράφημά σας. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε ένα γράφημα των δαπανών κατά κατηγορία στο φύλλο εργασίας σας μηνιαία προϋπολογισμού, επιλέξτε τη στήλη κατηγοριών και τη στήλη πραγματικό κόστος.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε γρήγορα μια περιοχή δεδομένων, ονομάστε το. Προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ανάγνωση του ονόματος από την περιοχή δεδομένων, το οποίο διευκολύνει τις πληροφορίες για να επιλέξετε. Για παράδειγμα, στο φύλλο εργασίας προϋπολογισμού μηνιαία, που θα μπορούσε να επιλέξτε τη στήλη κατηγοριών και τη στήλη πραγματικό κόστος και στη συνέχεια, ονομάστε το εύρος ActualCostByCategory. Αναφορά για να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο όνομα ενός κελιού ή μια περιοχή δεδομένων στο Excel 2016.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το πλήκτρο Alt + N.

 3. Επιλέξτε έναν τύπο γραφήματος:

  • Για να δημιουργήσετε μια στήλη ή ένα γράφημα ράβδων (για να συγκρίνετε τις τιμές σε μερικές κατηγορίες), πατήστε το πλήκτρο γ. Για να επιλέξετε τον τύπο γραφήματος στηλών ή ράβδων, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω και το ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Συμβουλή: Μπορείτε γρήγορα να εισαγάγετε ένα βασικό γράφημα ράβδων σε ένα φύλλο εργασίας. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να συμπεριλάβετε στο γράφημά σας και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + F1. Το γράφημα προστίθεται στο φύλλο εργασίας και εμφανίζεται στο παράθυρο επιλογής.

  • Για να δημιουργήσετε μια πίτα ή γράφημα δακτυλίου (για να εμφανίσετε το ποσοστό του συνόλου, όταν το σύνολο ισούται με 100%), πατήστε Q. Για να επιλέξετε τον τύπο γραφήματος πίτας ή δακτυλίου (για να εμφανίσετε ένα τμήμα ενός ολόκληρου όταν το σύνολο ισούται με 100 τοις εκατό), πατήστε Q. Για να επιλέξετε τον τύπο γραφήματος πίτας ή δακτυλίου, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω και το πλήκτρο δεξιό βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να δημιουργήσετε ένα γράφημα γραμμών ή την περιοχή (για την παρουσίαση τάσεων στο χρόνο ή κατηγορίες), πατήστε το πλήκτρο N. Για να επιλέξετε τον τύπο της γραμμής ή την περιοχή του γραφήματος, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω και το πλήκτρο δεξιό βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να δείτε ένα σύνολο γραφημάτων συνιστάται για τα δεδομένα σας, πατήστε το πλήκτρο R. Ανοίγει το παράθυρο Εισαγωγή γραφήματος με ένα γράφημα προσαρμοστεί ώστε να επιδεικνύει τα δεδομένα σας και την εστίαση στο κουμπί OK. Για να επιλέξετε τον τύπο γραφήματος προτεινόμενα, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να κλείσετε το παράθυρο " Εισαγωγή γραφήματος ", πατήστε το πλήκτρο Esc. Προτεινόμενα γραφήματα έχουν προσαρμοστεί με τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, στο παράδειγμα μηνιαία προϋπολογισμού, εάν σας κατηγορία στήλη περιέχει πολύ κείμενο, ένα γράφημα Ράβδος ενδέχεται να συνιστάται.

  Το γράφημα θα προστεθεί στο φύλλο εργασίας σας.

Επιλέξτε ένα γράφημα, ώστε να μπορείτε να εργαστείτε με αυτό

Για να εργαστείτε με ένα γράφημα στο Excel (για παράδειγμα, για να προσθέσετε ετικέτες δεδομένων ή για να κάνετε αλλαγές στη διάταξη), πρέπει πρώτα να το επιλέξετε.

Συμβουλή: Για να μετακινήσετε γρήγορα την εστίαση στο πρώτο αιωρούμενο σχήμα, όπως ένα γράφημα ή ένα πλαίσιο κειμένου, πατήστε Ctrl+Alt+5. Στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε κυκλικά στα αιωρούμενα σχήματα, πατήστε το πλήκτρο Tab. Για να επιστρέψετε στην κανονική περιήγηση, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Ένας εύκολος τρόπος για να επιλέξετε ένα γράφημα είναι να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο επιλογής.

 1. Για να ανοίξετε το παράθυρο επιλογής, κάντε ένα από τα εξής:

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + P, A + P. Ανοίγει το παράθυρο επιλογής με την εστίαση στο κουμπί Εμφάνιση όλων.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + Q. Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο επεξεργασία Ειδοποιούμαι. Όταν ακούσετε "Πείτε μου, επεξεργασία, τον τύπο και κειμένου", πληκτρολογήστε παράθυρο επιλογής και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στο παράθυρο επιλογής και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στο παράθυρο επιλογής.

 2. Για να αναζητήσετε τα στοιχεία στο παράθυρο επιλογής , χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω.

 3. Όταν ακούσετε το όνομα του γραφήματος που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αυτό επιλέγει το γράφημα, ώστε να μπορείτε να εργαστείτε με αυτό.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη τίτλου, ετικετών δεδομένων και υπομνήματος σε ένα γράφημα στο Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα σε φύλλο εργασίας του Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου και πλήκτρα λειτουργιών του Excel για Windows

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Excel χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε Excel 2016 για Mac με το πληκτρολόγιο και VoiceOver, το ενσωματωμένο σύστημα Mac OS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δημιουργήσετε το γράφημα σε ένα φύλλο εργασίας και να επιλέξετε ένα γράφημα, ώστε να μπορείτε να εργαστείτε με αυτά.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία βασικού γραφήματος

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να συμπεριλάβετε στο γράφημά σας. Μπορείτε να επιλέξετε τα κελιά κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift και χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους για να αναπτύξετε την περιοχή των επιλεγμένων κελιών. Το voiceOver ανακοινώνει στα επιλεγμένα κελιά μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου. Για περισσότερες συντομεύσεις πληκτρολογίου που σχετίζονται με την επιλογή δεδομένων, ανατρέξτε στην Επιλογή κελιών, στήλες ή γραμμές.

 2. Πιέστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα της τρέχουσας καρτέλας της κορδέλας, για παράδειγμα, "Κεντρική καρτέλα, επιλεγμένο, tab, 1 του 7." Πατήστε το πλήκτρο βέλους αριστερά ή δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Εισαγωγή, tab, 2 από 7," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε την καρτέλα.

 3. Κάντε ένα από τα εξής για να επιλέξετε έναν τύπο γραφήματος:

  • Για να δημιουργήσετε μια στήλη ή ένα γράφημα ράβδων (για να συγκρίνετε τις τιμές σε μερικές κατηγορίες), πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε "Στήλη, το κουμπί μενού," και πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Για να επιλέξετε τον τύπο γραφήματος στηλών ή ράβδων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να βρείτε την επιλογή που θέλετε, για παράδειγμα, "ράβδος, κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να δημιουργήσετε μια πίτα ή γράφημα δακτυλίου (για να εμφανίσετε το ποσοστό του συνόλου, όταν το σύνολο ισούται με 100%), πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε "Πίτας, το κουμπί μενού," και πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Για να επιλέξετε τον τύπο γραφήματος πίτας ή δακτυλίου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να βρείτε την επιλογή που θέλετε, για παράδειγμα, "πίτα 3-δ, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να δημιουργήσετε μια γραμμή ή ένα γράφημα περιοχής (για την παρουσίαση τάσεων στο χρόνο ή κατηγορίες), πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε "Γραμμή, το κουμπί μενού," και πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Για να επιλέξετε τον τύπο της γραμμής ή την περιοχή του γραφήματος, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να βρείτε την επιλογή που θέλετε, για παράδειγμα, "γραμμής, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να δείτε ένα σύνολο γραφημάτων συνιστάται για τα δεδομένα σας, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε "Προτεινόμενες γραφήματα, το κουμπί μενού" και πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Excel προσφέρει πολλές γράφημα τύποι προσαρμοσμένο για τα δεδομένα σας. Για να επιλέξετε έναν τύπο γραφήματος προτεινόμενα, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω μέχρι να βρείτε τον τύπο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. VoiceOver περιγράφει κάθε επιλογή προτεινόμενα όπως θα μεταβαίνετε σε αυτό.

  Το γράφημα θα προστεθεί στο φύλλο εργασίας σας.

Επιλέξτε ένα γράφημα, ώστε να μπορείτε να εργαστείτε με αυτό

Για να εργαστείτε με ένα γράφημα στο Excel (για παράδειγμα, για να προσθέσετε ετικέτες δεδομένων ή για να κάνετε αλλαγές στη διάταξη), πρέπει πρώτα να την επιλέξετε. Ένας εύκολος τρόπος για να επιλέξετε ένα γράφημα είναι να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο επιλογής.

 1. Πιέστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα της τρέχουσας καρτέλας της κορδέλας, για παράδειγμα, "Κεντρική καρτέλα, επιλεγμένο, tab, 1 του 7."

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πληκτρολογήστε παράθυρο επιλογής και πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα των αποτελεσμάτων ειδοποιούμαι. Μπορείτε να ακούσετε: "Παράθυρο επιλογής". Πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο του διαστήματος για να ανοίξετε το παράθυρο επιλογής.

 4. Για να αναζητήσετε τα στοιχεία στο παράθυρο επιλογής , πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούτε "Παράθυρο επιλογής, καρτέλα," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα του γραφήματος που θέλετε. Τώρα είναι επιλεγμένο, ώστε να μπορείτε να εργαστείτε με αυτά.

Δείτε επίσης

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε έναν τίτλο, οι ετικέτες δεδομένων και ένα υπόμνημα γραφήματος στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel 2016 για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Excel χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×