Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία γραφημάτων στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία γραφημάτων στο Word

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε Word με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε ένα γράφημα στο έγγραφό σας και να επιλέξετε ένα γράφημα, ώστε να μπορείτε να εργαστείτε με αυτά. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή, JAWS και NVDA, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη βασικού γραφήματος

Επιλέξτε τον τύπο και το στυλ γραφήματος και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τα δεδομένα σας στο ενσωματωμένο φύλλο εργασίας του Excel για να δημιουργηθεί το γράφημα.

 1. Στο έγγραφό σας, τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το γράφημα.

 2. Πατήστε Alt+N, C. Θα ακούσετε τη φράση "<Όνομα εγγράφου>, Word, παράθυρο 'Εισαγωγή γραφήματος'".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε "Τύποι γραφήματος" και έπειτα τον επιλεγμένο τύπο γραφήματος.

 4. Για να επιλέξετε τον τύπο γραφήματος, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον τύπο που θέλετε.

 5. Για να επιλέξετε το στυλ γραφήματος, πατήστε το πλήκτρο Tab και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε το στυλ που θέλετε.

 6. Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ένα γράφημα με τον τύπο και το στυλ που επιλέξατε θα προστεθεί στο έγγραφό σας.

  Ένα ενσωματωμένο φύλλο εργασίας του Excel εμφανίζει τα δεδομένα κράτησης θέσης που χρησιμοποιούνται στο γράφημα. Η εστίαση είναι σε ένα κελί του φύλλου εργασίας του Excel.

 7. Για να αντικαταστήσετε τις τιμές κράτησης θέσης στο φύλλο εργασίας με τα δικά σας δεδομένα, πατήστε το πλήκτρο Tab, Shift+Tab ή το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τα κελιά που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα δεδομένα σας. Το Word ενημερώνει αυτόματα τις νέες τιμές στο γράφημα καθώς πληκτρολογείτε.

 8. Για να κλείσετε το φύλλο εργασίας, πατήστε το SR πλήκτρα αριστερά ή δεξιά βέλος μέχρι να ακούσετε "Κουμπί ' Κλείσιμο '" και, στη συνέχεια, πατήστε το SR κλειδιού + Enter.

Επιλογή γραφήματος

Για να κάνετε αλλαγές σε ένα υπάρχον γράφημα, πρέπει πρώτα να επιλέξετε το γράφημα.

 1. Για να μετακινηθείτε στο γράφημα που θέλετε να τροποποιήσετε, πατήστε Ctrl+Alt+5. Η εστίαση μετακινείται στο πρώτο αιωρούμενο σχήμα στο έγγραφό σας.

 2. Για να μετακινηθείτε κυκλικά στα αιωρούμενα σχήματα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το γράφημα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε Shift + αριστερό ή δεξιό βέλος. Το γράφημα είναι επιλεγμένο τώρα και μπορείτε να το τροποποιήσετε.

 3. Για να επιστρέψετε στην κανονική περιήγηση, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή μιας εικόνας στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Χρησιμοποιήστε το Word με το πληκτρολόγιο και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να προσθέσετε ένα γράφημα στο έγγραφό σας και για να επιλέξετε ένα γράφημα, ώστε να μπορέσετε να εργαστείτε με αυτό.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη βασικού γραφήματος

Επιλέξτε τον τύπο και το στυλ γραφήματος και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τα δεδομένα σας στο ενσωματωμένο φύλλο εργασίας του Excel για να δημιουργηθεί το γράφημα.

 1. Στο έγγραφό σας, τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το γράφημα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα στην κορδέλα.

 3. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Εισαγωγή'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί μενού 'Γράφημα'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο γραφήματος, Στήλη, δευτερεύον μενού".

 5. Για να επιλέξετε τον τύπο γραφήματος, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον τύπο που θέλετε, όπως για παράδειγμα, "Δευτερεύον μενού 'Πίτα'". Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους. Αναπτύσσεται το δευτερεύον μενού.

 6. Για να επιλέξετε τον τύπο γραφήματος, πατήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε τον τύπο που θέλετε, όπως για παράδειγμα, "Δευτερεύον μενού 'Πίτα3-Δ'". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Ένα γράφημα με τον τύπο και το στυλ που επιλέξατε θα προστεθεί στο έγγραφό σας.

  Ένα φύλλο εργασίας του Excel ανοίγει και εμφανίζει τα δεδομένα κράτησης θέσης που χρησιμοποιούνται στο γράφημα. Η εστίαση είναι σε ένα κελί του φύλλου εργασίας του Excel.

 7. Για να αντικαταστήσετε τις τιμές κράτησης θέσης στο φύλλο εργασίας με τα δικά σας δεδομένα, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab, μέχρι να ακούσετε το κελί που θέλετε να επεξεργαστείτε. Πληκτρολογήστε το κείμενό σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να έχετε αντικαταστήσει όλες τις τιμές κράτησης θέσης. Το Word ενημερώνει τις νέες τιμές αυτόματα στο γράφημα, κατά την πληκτρολόγηση.

Επιλογή γραφήματος

Για να κάνετε αλλαγές σε ένα υπάρχον γράφημα, πρέπει πρώτα να επιλέξετε το γράφημα.

 1. Στη σελίδα του εγγράφου που περιέχει το γράφημα, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε: "Περιοχή επεξεργασίας."

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα του γραφήματος, ακολουθούμενο από τη φράση "Αυτή τη στιγμή είστε σε ένα γράφημα".

 3. Πατήστε Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους για να ξεκινήσετε την αλληλεπίδραση με την περιοχή του γραφήματος.

 4. Για να επεξεργαστείτε γρήγορα το γράφημά σας, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+M για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε, για παράδειγμα, "Αλλαγή τύπου γραφήματος, δευτερεύον μενού" ή "Επεξεργασία δεδομένων στο Excel". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε επιπλέον επιλογές.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×