Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Excel με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση και το φιλτράρισμα πινάκων. Το δοκιμάσαμε με τον Αφηγητή, το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, εφόσον ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Η ταξινόμηση των δεδομένων βοηθά στην οργάνωση και τη γρήγορη εύρεση των δεδομένων που θέλετε, για πιο γρήγορη ανάλυση. Το φιλτράρισμα των δεδομένων σάς βοηθά να εστιάζετε σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μεγάλα φύλλα εργασίας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για ταξινόμηση και φιλτράρισμα

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει συντομεύσεις πληκτρολογίου για ταξινόμηση και φιλτράρισμα.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Απενεργοποίηση του αναπτυσσόμενου μενού "Αυτόματο Φίλτρο" σε μια επικεφαλίδα στήλης

Ctrl+Shift+L

Άνοιγμα του αναπτυσσόμενου μενού "Αυτόματο Φίλτρο" από μια επικεφαλίδα στήλης

Alt+πλήκτρο κάτω βέλους

Ταξινόμηση από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη τιμή ή από το A προς το Ω

ALT + A, S + A ή ALT + πλήκτρο κάτω βέλους, S

Ταξινόμηση από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη τιμή ή από το Ω προς το Α

ALT + A, S + D ή ALT + πλήκτρο κάτω βέλους, O

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Ταξινόμηση"

Alt+Ν, Ι+1 ή Alt+Κ, ΤΚ, Π

Επανάληψη της εφαρμογής μιας ταξινόμησης μετά την αλλαγή των δεδομένων

Ctrl+Alt+L (ή Alt+Ν, Ι+Ν)

Φιλτράρισμα κατά χρώμα

ALT + πλήκτρο κάτω βέλους, I

Φιλτράρισμα κατά αριθμό ή κείμενο

ALT + πλήκτρο κάτω βέλους, F

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών"

Alt + H, O, I

Χρήση της συνάρτησης TRIM

Alt + M, T και, στη συνέχεια, μετακίνηση στην αποκοπή με το πλήκτρο κάτω βέλους

Μάθετε σχετικά με την ταξινόμηση στο Excel

Μπορείτε να ταξινομήσετε δεδομένα με βάση κείμενο (από το Α προς το Ω ή από το Ω προς το Α), αριθμούς (από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο ή από τον μεγαλύτερο προς τον μικρότερο) και ημερομηνίες και ώρες (από την παλαιότερη προς τη νεότερη ή από τη νεότερη προς την παλαιότερη) σε μία ή περισσότερες στήλες. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε με βάση μια προσαρμοσμένη λίστα (όπως Μεγάλο, Μεσαίο και Μικρό) ή με βάση τη μορφοποίηση, όπως το χρώμα κελιού, το χρώμα γραμματοσειράς ή το σύνολο εικονιδίων. Οι περισσότερες λειτουργίες ταξινόμησης γίνονται κατά στήλη, αλλά μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε κατά γραμμές.

Όταν ταξινομούντε έναν πίνακα, Excel αποθηκεύει τα κριτήρια που χρησιμοποιήσατε με το βιβλίο εργασίας, ώστε να μπορείτε να το εφαρμόσετε ξανά κάθε φορά που ανοίγετε το βιβλίο εργασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ταξινομήσεις πολλαπλών στηλών ή για ταξινομήσεις που διαρκούν πολύ χρόνο για να δημιουργηθούν. Ωστόσο, αυτό λειτουργεί μόνο για δεδομένα που βρίσκονται μέσα σε πίνακα, δεν εφαρμόζεται απλώς σε μια περιοχή κελιών. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε κριτήρια ταξινόμησης έτσι ώστε να μπορείτε να εφαρμόζετε περιοδικά μια ταξινόμηση όταν ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας, είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα.

Σημείωση: Μετά την ταξινόμηση των δεδομένων, δεν μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική παραγγελία. Εάν δεν έχετε αποθηκεύσει το αρχείο μετά την ταξινόμηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναίρεση (CTRL + Z) για να επιστρέψετε.

Ταξινόμηση κειμένου σε πίνακα ή περιοχή

Ταξινόμηση κειμένου σε πίνακα

 1. Μεταβείτε στη γραμμή κεφαλίδας του πίνακα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους. Όταν βρίσκεστε στη γραμμή κεφαλίδας, στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση "στοιχείο κεφαλίδας" μετά τη θέση του κελιού.

 2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους για να μετακινηθείτε στην κεφαλίδα της στήλης για τα δεδομένα που θέλετε να ταξινομήστε.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος για να ανοίξετε το μενού φίλτρο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε στο μενού. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "μενού, ταξινομήστε το α στο ω, μη επιλεγμένο στοιχείο μενού".

 4. Οι επιλογές που εμφανίζονται εξαρτώνται από το είδος των δεδομένων στη στήλη. Για παράδειγμα, μπορείτε να ταξινομήστε αριθμητικά δεδομένα από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο ή από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο. Μπορείτε να ταξινομήσετε αλφαριθμητικά δεδομένα από το Α προς το Ω, από το Ω προς το Α ή κατά χρώμα.

  Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στις επιλογές και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να ορίσετε μια επιλογή. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση "ταξινομημένο", ακολουθούμενη από την επιλεγμένη επιλογή.

Ταξινόμηση κειμένου σε περιοχή

 1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε σε μια στήλη αλφαριθμητικών δεδομένων σε μια περιοχή κελιών ή σε μια στήλη πίνακα που περιέχει αλφαριθμητικά δεδομένα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ν. Η καρτέλα δεδομένα ανοίγει και θα ακούσετε τη φράση: "επάνω κορδέλα, πλαίσιο ομάδας, καρτέλα δεδομένα". Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "καρτέλες κορδέλας, επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλας δεδομένα". Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε ταξινόμηση με αύξουσα αλφαριθμητική σειρά (ταξινόμηση από το α έως το ω), πατήστε το πλήκτρο S + A.

  • Για να ταξινομήσετε με φθίνουσα αλφαριθμητική σειρά (ταξινόμηση από το Ω προς το Α), πατήστε τα πλήκτρα Φ+Θ.

Ταξινόμηση με διάκριση πεζών-κεφαλαίων

 1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε σε μια στήλη αλφαριθμητικών δεδομένων σε μια περιοχή κελιών ή σε μια στήλη πίνακα που περιέχει αλφαριθμητικά δεδομένα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H, S, U. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου " sort " και στον Αφηγητή θα ακούσετε τη φράση: "Sort, κουμπί OK". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "παράθυρο διαλόγου" Sort ", κουμπί" OK ".

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + O για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Sort . Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "επιλογές Sort. Μη επιλεγμένο, πλαίσιο ελέγχου διάκριση πεζών-κεφαλαίων. " Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "παράθυρο διαλόγου" επιλογές Sort ", πλαίσιο ελέγχου" διάκριση πεζών-κεφαλαίων ", δεν είναι επιλεγμένο."

 4. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου διάκριση πεζών-κεφαλαίων .

 5. Πατήστε το πλήκτρο ENTER. Το παράθυρο διαλόγου " Επιλογές Sort " κλείνει και στον Αφηγητή θα ακούσετε τη φράση: "Sort, κουμπί" Επιλογές ". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "παράθυρο διαλόγου" Sort ".

 6. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου " sort " και να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί OK" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 7. Ταξινομήστε το κείμενο, όπως εξηγείται στο κείμενο "ταξινομήστε" σε μια περιοχή.

Συμβουλή: Εάν η στήλη που ταξινομείτε περιέχει συνδυασμό αριθμών και κειμένου, ίσως χρειαστεί να τα μορφοποιήσετε όλα ως κείμενο. Διαφορετικά, Excel ταξινομήστε πρώτα τους αριθμούς ως αριθμούς και, στη συνέχεια, ταξινομήστε το κείμενο. Για να μορφοποιήσετε τα δεδομένα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε όλα τα δεδομένα στη στήλη και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κ, ζ, ν. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε "επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλας" Αριθμός ", πατήστε το πλήκτρο TAB μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε : "Κείμενο". Πατήστε το πλήκτρο TAB μία φορά για να μετακινηθείτε στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Συμβουλές: 

 • Όταν εισαγάγετε ή αντιγράφετε δεδομένα από μια διαφορετική θέση, ενδέχεται να υπάρχουν κενά διαστήματα πριν από τα δεδομένα. Για παράδειγμα, το όνομα "Στέλλα Κωστίδου" μπορεί να έχει εισαχθεί ως "(κενό διάστημα) (κενό διάστημα) Στέλλα Κωστίδου".

 • Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, ενδέχεται να μην γνωρίζετε σχετικά με την ύπαρξη κενών διαστημάτων, επειδή το JAWS δεν αναγνωρίζει τον κενό χώρο στα κελιά.

 • Για να σας βοηθήσει να τα εντοπίσετε, Excel τοποθετεί τα κελιά που έχουν κενά διαστήματα στο επάνω μέρος μιας στήλης που έχει ταξινομηθεί.

Ταξινόμηση αριθμών

 1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε σε μια στήλη αριθμητικών δεδομένων σε μια περιοχή κελιών ή σε μια στήλη πίνακα που περιέχει αριθμητικά δεδομένα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ν. Ανοίγει η καρτέλα " δεδομένα " και στον Αφηγητή θα ακούσετε τη φράση: "καρτέλες κορδέλας, επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλας δεδομένα". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "επάνω κορδέλα, πλαίσιο ομάδας, καρτέλα" δεδομένα ". Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε ταξινόμηση από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη τιμή, πατήστε τα πλήκτρα Α+Ξ.

  • Για να ταξινομήσετε από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη τιμή, πατήστε τα πλήκτρα Φ+Θ.

Έλεγχος ότι οι αριθμοί είναι αποθηκευμένοι ως αριθμοί

 1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε σε μια στήλη αριθμητικών δεδομένων σε μια περιοχή κελιών ή σε μια στήλη πίνακα που περιέχει αριθμητικά δεδομένα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε όλα τα δεδομένα στη στήλη.

 2. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, ΒΜ+Π. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών και στον Αφηγητή θα ακούσετε τη φράση: "Μορφοποίηση κελιών". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "παράθυρο διαλόγου" Μορφοποίηση κελιών ".

 3. Για να μετακινηθείτε στην καρτέλα αριθμός , χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αριστερού βέλους (ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + TAB). Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "στοιχείο καρτέλας" Αριθμός ". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "καρτέλα" Αριθμός ".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Ανοίγει η λίστα κατηγοριών και ακούτε την τρέχουσα επιλεγμένη κατηγορία, όπως "Γενικά" ή "Date".

 5. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αριθμός".

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση "δεκαδικά ψηφία", ακολουθούμενη από τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτήν την τιμή, πληκτρολογήστε τον νέο αριθμό δεκαδικών ψηφίων. Για να καταργήσετε εντελώς τα δεκαδικά ψηφία, πληκτρολογήστε 0.

 7. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών και να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί OK" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Ταξινόμηση ημερομηνιών και ωρών

 1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε σε μια στήλη ημερομηνιών ή ωρών σε μια περιοχή κελιών ή σε μια στήλη πίνακα που περιέχει ημερομηνίες ή ώρες.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ν. Η καρτέλα δεδομένα ανοίγει και, στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "καρτέλες κορδέλας, επιλεγμένο, καρτέλα δεδομένα". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "επάνω κορδέλα, πλαίσιο ομάδας, καρτέλα" δεδομένα ". Στο πλαίσιο κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε ταξινόμηση από την παλιότερη προς τη νεότερη τιμή, πατήστε τα πλήκτρα Α+Ξ.

  • Για να ταξινομήσειτε από το νεότερο προς το παλαιότερο, πατήστε το πλήκτρο S + D.

  • Για να επαναλάβετε την εφαρμογή μιας ταξινόμησης μετά την αλλαγή των δεδομένων, επιλέξτε ένα κελί στην περιοχή ή στον πίνακα και, στη συνέχεια, πατήστε Ctrl+Alt+L.

Ταξινόμηση κατά περισσότερες από μία στήλες

Μπορεί να θέλετε να κάνετε ταξινόμηση σύμφωνα με περισσότερες από μία στήλες ή γραμμές όταν έχετε δεδομένα τα οποία θέλετε να ομαδοποιήσετε σύμφωνα με την ίδια τιμή σε μιας στήλη ή γραμμή και, στη συνέχεια, να ταξινομήσετε μια άλλη στήλη ή γραμμή μέσα σε αυτήν την ομάδα ίσων τιμών. Για παράδειγμα, εάν έχετε τη στήλη "Τμήμα" και τη στήλη "Υπάλληλος", μπορείτε πρώτα να ταξινομήσετε κατά τμήμα (για να ομαδοποιήσετε όλους τους υπαλλήλους στο ίδιο τμήμα μαζί) και, στη συνέχεια, να ταξινομήσετε κατά όνομα (για να τοποθετήσετε τα ονόματα με αλφαβητική σειρά μέσα σε κάθε τμήμα). Μπορείτε να ταξινομήσετε με βάση έως και 64 στήλες.

Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, η περιοχή κελιών που ταξινομείτε πρέπει έχει επικεφαλίδες στήλης. Για να ταξινομήσετε κατά γραμμές, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου ο πίνακάς μου έχει επικεφαλίδες είναι απενεργοποιημένο στο παράθυρο διαλόγου sort . Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κ, ν, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου " sort " και πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "έλεγχος, τα δεδομένα μου έχουν κεφαλίδες" ή "μη επιλεγμένο, τα δεδομένα μου έχουν κεφαλίδες". Εάν θέλετε να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "OK, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να εφαρμόσετε την αλλαγή.

 1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε σε μια περιοχή κελιών με δύο ή περισσότερες στήλες δεδομένων ή σε έναν πίνακα με δύο ή περισσότερες στήλες.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ν, I+1. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου " sort " και στον Αφηγητή θα ακούσετε τη φράση: "Sort, κουμπί OK". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "παράθυρο διαλόγου" Sort ", κουμπί" OK ".

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να εντοπίσετε το σύνθετο πλαίσιο στήλη: Sort by . Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση "ταξινομήστε κατά, <όνομα στήλης>, σύνθετο πλαίσιο με δυνατότητα επεξεργασίας." Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε την πρώτη στήλη που θέλετε να ταξινομήσει.

 4. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να εντοπίσετε το πλαίσιο " ταξινομήστε σε σύνθετο". Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση "Sort on, τιμές κελιού, επεξεργάσιμο σύνθετο πλαίσιο". Εάν δεν ακούσετε τη φράση "τιμές κελιών", πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους μέχρι να το κάνετε.

 5. Για να επιλέξετε πώς θέλετε να ταξινομούνται οι τιμές των κελιών, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να εντοπίσετε το σύνθετο πλαίσιο σειρά . Στον Αφηγητή, ακούτε "σειρά, <τρέχουσα επιλεγμένη επιλογή>, σύνθετο πλαίσιο με δυνατότητα επεξεργασίας." Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε το α έως το ω, το ω έως το α, το μικρότερο προς το μεγαλύτεροή το μεγαλύτερο προς το μικρότερο.

 6. Για να προσθέσετε μια άλλη στήλη για να ταξινομήσετε, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε στο κουμπί Προσθήκη επιπέδου , πατήστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα τρία έως πέντε.

  Σημείωση: Το σύνθετο πλαίσιο Sort by ονομάζεται έπειτα από για τις πρόσθετες στήλες.

 7. Για να επαναλάβετε την εφαρμογή μιας ταξινόμησης στήλης μετά την αλλαγή των δεδομένων, επιλέξτε ένα κελί στην περιοχή ή στον πίνακα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+L.

  Σημείωση: Ο συνδυασμός πλήκτρων CTRL + ALT + L δεν εφαρμόζει ξανά μια σειρά.

Συμβουλές για ζητήματα με την ταξινόμηση

Εάν λάβετε απροσδόκητα αποτελέσματα κατά την ταξινόμηση των δεδομένων σας:

 • Ελέγξτε εάν οι τιμές που επιστρέφονται από έναν τύπο έχουν αλλάξει. Εάν τα δεδομένα που έχετε ταξινομήσει περιέχουν έναν ή περισσότερους τύπους, οι τιμές που επιστρέφονται από αυτούς τους τύπους ενδέχεται να αλλάξουν όταν επαναληφθεί ο υπολογισμός του φύλλου εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, φροντίστε να εφαρμόσετε ξανά την ταξινόμηση για να λάβετε ενημερωμένα αποτελέσματα.

 • Επανεμφανίστε τις γραμμές και τις στήλες πριν από την ταξινόμηση. Οι κρυφές στήλες δεν μετακινούνται κατά την ταξινόμηση στηλών και οι κρυφές γραμμές δεν μετακινούνται κατά την ταξινόμηση γραμμών. Πριν από την ταξινόμηση των δεδομένων, καλό θα είναι να επανεμφανίσετε τις κρυφές στήλες και γραμμές.

 • Ελέγξτε τις τοπικές ρυθμίσεις. Η σειρά ταξινόμησης ποικίλλει ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τη σωστή ρύθμιση τοπικών ρυθμίσεων στις τοπικές ρυθμίσεις ή τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας στον πίνακα ελέγχου στον υπολογιστή σας.

 • Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη γραμμή επικεφαλίδων. Συνήθως, είναι καλύτερα να υπάρχει μια επικεφαλίδα γραμμής όταν ταξινομείτε μια στήλη για να διευκολύνεται η κατανόηση της σημασίας των δεδομένων. Από προεπιλογή, η τιμή στην επικεφαλίδα δεν περιλαμβάνεται στη λειτουργία ταξινόμησης. Περιστασιακά, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επικεφαλίδα, ώστε η τιμή στην επικεφαλίδα να περιλαμβάνεται ή να μην περιλαμβάνεται στη λειτουργία ταξινόμησης.

 • Για να εξαιρέσετε την πρώτη γραμμή δεδομένων από την ίδια την κλάση, επειδή είναι επικεφαλίδα στήλης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κ, S, U. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένη τάξη , επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου τα δεδομένα μου έχουν κεφαλίδες .

 • Για να συμπεριλάβετε την πρώτη γραμμή δεδομένων στην τάξη, επειδή δεν είναι επικεφαλίδα στήλης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κ, S, U. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή της μορφής , καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου τα δεδομένα μου έχουν κεφαλίδες .

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

Όταν τοποθετείτε τα δεδομένα σας σε έναν πίνακα, το Excel προσθέτει αυτόματα ένα αναπτυσσόμενο μενού "αυτόματο φίλτρο " σε κάθε κεφαλίδα στήλης. Μπορείτε να ανοίξετε αυτό το μενού για να φιλτράρετε γρήγορα. Για να καταργήσετε το αναπτυσσόμενο μενού Αυτόματο φίλτρο από μια επικεφαλίδα στήλης, επιλέξτε την κεφαλίδα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + L.

 1. Στην κεφαλίδα πίνακα της στήλης που θέλετε να φιλτράρετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος. Ανοίγει το αναπτυσσόμενο μενού " Αυτόματο φίλτρο " και στον Αφηγητή θα ακούσετε τη φράση: "μενού". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "μενού περιβάλλοντος".

 2. Στο μενού Αυτόματο φίλτρο , εάν η στήλη έχει αριθμούς, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στα Φίλτρα αριθμών και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Εάν η στήλη περιέχει εγγραφές κειμένου, μετακινηθείτε στην επιλογή Φίλτρα κειμένου και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ανοίξει ένα δευτερεύον μενού και θα ακούσετε "Ισούται με".

 3. Για να μετακινηθείτε στην επιλογή φιλτραρίσματος που θέλετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο αυτόματο φίλτρο και στον Αφηγητή θα ακούσετε τη φράση: "Προσαρμοσμένο αυτόματο φίλτρο". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "παράθυρο διαλόγου" Προσαρμοσμένο αυτόματο φίλτρο ".

 4. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τις συνθήκες φιλτραρίσματος.

  Για παράδειγμα, για να εμφανίζονται οι αριθμοί που είναι μεγαλύτεροι από ένα ορισμένο ποσό, επιλέξτε είναι μεγαλύτερο ή ίσο του και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο επόμενο σύνθετο πλαίσιο.

  Για να φιλτράρετε με βάση δύο συνθήκες, εισαγάγετε συνθήκες φιλτραρίσματος και στις δύο σειρές σύνθετων πλαισίων επεξεργασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Και ώστε και οι δύο συνθήκες να είναι αληθείς ή επιλέξτε Ή για να είναι αληθής οποιαδήποτε δύο από τις συνθήκες.

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να εντοπίσετε το κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε μια περιοχή

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να φιλτράρετε. Μεταβείτε στο κελί που θέλετε να είναι το επάνω αριστερό κελί της επιλογής και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και κάτω βέλους για να αναπτύξετε την επιλεγμένη περιοχή κελιών.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+L. Excel προσθέτει ένα αναπτυσσόμενο μενού " Αυτόματο φίλτρο " στο πρώτο κελί κάθε στήλης της περιοχής.

 3. Επιλέξτε το κελί με το αναπτυσσόμενο μενού Αυτόματου φίλτρου. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος. Ανοίγει το αναπτυσσόμενο μενού " Αυτόματο φίλτρο " και στον Αφηγητή θα ακούσετε τη φράση: "μενού". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "μενού περιβάλλοντος".

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους και το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στην επιλογή φιλτραρίσματος που θέλετε. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο διαστήματος για να καταργήσετε ή να επιλέξετε ένα πλαίσιο ελέγχου τιμής φίλτρου.

 5. Όταν έχετε κάνει τις επιλογές σας, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να εφαρμόσετε το φίλτρο.

Για να καταργήσετε το φίλτρο και να καταργήσετε τα αναπτυσσόμενα μενού του αυτόματου φίλτρου , επιλέξτε οποιοδήποτε κελί της περιοχής και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + L.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη τίτλου σε έναν πίνακα στο Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία κεφαλίδων στηλών σε έναν πίνακα στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Windows

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Χρησιμοποιήστε το Excel για Mac με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως η αφήγηση, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης macOS, για να φιλτράρετε δεδομένα σε μια περιοχή ή έναν πίνακα. Το φιλτράρισμα των δεδομένων σάς βοηθά να εστιάζετε σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μεγάλα φύλλα εργασίας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, μεταβείτε στις συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Mac.

 • Αυτό το θέμα υποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του macOS, το VoiceOver. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

Όταν φιλτράρετε δεδομένα σε έναν πίνακα, τα στοιχεία ελέγχου φιλτραρίσματος προστίθενται αυτόματα στις κεφαλίδες του πίνακα.

 1. Μεταβείτε στο πρώτο κελί στην περιοχή δεδομένων που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων FN + F8 για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα επέκτασης της επιλογής σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε όλα τα δεδομένα που θέλετε για την περιοχή.

  Σημειώσεις: Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για να επιλέξετε συγκεκριμένα τμήματα του φύλλου εργασίας σας:

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + A για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + A + * (σύμβολο αστερίσκου) για να επιλέξετε μόνο τα ορατά κελιά.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ για να επιλέξετε μια ολόκληρη στήλη.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε μια ολόκληρη γραμμή.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Fn + F6 για να ξεκινήσετε την περιήγηση στις καρτέλες της κορδέλας.

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των καρτελών μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κεντρική καρτέλα". Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + κάτω βέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές της αρχικής καρτέλας.

 5. Πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε στις επιλογές μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μορφοποίηση ως πίνακα" και πατήστε το πλήκτρο Return.

 6. Μπορείτε να ακούσετε την περιοχή των κελιών που περιλαμβάνονται στον πίνακα που δημιουργείτε. Στη συνέχεια, θα ακούσετε τη φράση: "ο πίνακάς μου έχει κεφαλίδες, μη ελεγμένο πλαίσιο ελέγχου". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε Excel για Mac να προσθέσετε κεφαλίδες συμβόλου κράτησης θέσης επάνω από τα δεδομένα στον πίνακά σας. Μπορείτε να μετονομάσετε τις κεφαλίδες αργότερα.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Ακούτε: "OK, κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Return. Θα ακούσετε τη φράση: "δημιουργήθηκε ο πίνακας".

 8. Για να εφαρμόσετε ένα φίλτρο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Fn + F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "φύλλο εργασίας".

 9. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στην κεφαλίδα των δεδομένων της στήλης που θέλετε να φιλτράρετε.

 10. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "φίλτρο, αναδυόμενο μενού".

 11. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στις κύριες επιλογές φίλτρου. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο κάτω βέλους για να επιλέξετε ένα φίλτρο και να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού για αυτήν την επιλογή.

 12. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στις επιλογές σας. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να κάνετε μια επιλογή.

 13. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Εισαγάγετε τα κριτήρια φιλτραρίσματος στο πλαίσιο κειμένου ή επιλέξτε το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχου ή το κουμπί επιλογής πατώντας το πλήκτρο διαστήματος.

 14. Πατήστε το πλήκτρο Return. Θα πρέπει να ακούσετε τη φράση: "εφαρμογή φίλτρου".

Φιλτράρισμα δεδομένων σε περιοχή

Μπορείτε επίσης να φιλτράρετε δεδομένα σε μια περιοχή. Για καλύτερα αποτελέσματα, κάθε στήλη θα πρέπει να έχει κεφαλίδα.

 1. Μεταβείτε στο πρώτο κελί της περιοχής των δεδομένων που θέλετε να φιλτράρετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε τα δεδομένα στο κελί που θέλετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων FN + F8 για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα επέκτασης της επιλογής σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε όλα τα δεδομένα που θέλετε για την περιοχή.

  Σημειώσεις: Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για να επιλέξετε συγκεκριμένα τμήματα του φύλλου εργασίας σας:

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + A για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + A + * (σύμβολο αστερίσκου) για να επιλέξετε μόνο τα ορατά κελιά.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ για να επιλέξετε μια ολόκληρη στήλη.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε μια ολόκληρη γραμμή.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Fn + F6 για να ανοίξετε τις καρτέλες της κορδέλας.

 4. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "καρτέλα δεδομένα". Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + κάτω βέλος για να ανοίξετε τις επιλογές της καρτέλας δεδομένα .

 5. Πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός στις επιλογές μέχρι να ακούσετε τη φράση: "φίλτρο". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Φίλτρο.

 6. Πατήστε το πλήκτρο TAB για να περιηγηθείτε στις επιλογές φίλτρου. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να κάνετε μια επιλογή και να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 7. Πατήστε το πλήκτρο TAB για να περιηγηθείτε στις επιλογές που είναι διαθέσιμες για το φίλτρο που επιλέξατε. Εισαγάγετε τα απαραίτητα κριτήρια ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή των επιλογών όπως απαιτείται.

 8. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "OK, κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Return. Θα πρέπει να ακούσετε τη φράση: "εφαρμογή φίλτρου".

Επιλογές φιλτραρίσματος για περιοχές και πίνακες

Excel για Mac σας επιτρέπει να εφαρμόσετε μια επιλογή "γενικό φίλτρο", το οποίο σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το φίλτρο ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

Όταν επιλέγετε έναν τύπο κύριου φίλτρου, ακούτε τις επιλογές Προσαρμοσμένου φίλτρου που είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο φίλτρο. Θα ακούσετε περιοχές αριθμών και επιλογές για τα Φίλτρα αριθμών, επιλογές χρωμάτων για τα Φίλτρα χρωμάτων και επιλογές κειμένου για τα Φίλτρα κειμένου. (Οι επιλογές αριθμών, χρωμάτων ή κειμένου προέρχονται από τα δεδομένα που φιλτράρετε.)

Επιλογές φίλτρων κειμένου

 • Ισούται με / Δεν ισούται με: Φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσει ή να αποκρύψει το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Αρχίζει με / Τελειώνει σε: Φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσει τα δεδομένα που αρχίζουν με ή τελειώνουν στο ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Περιέχει / Δεν περιέχει: Φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσει ή να αποκρύψει τα δεδομένα που περιλαμβάνουν το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

Επιλογές φίλτρων αριθμών

 • Ισούται με / Δεν ισούται με: Φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσει ή να αποκρύψει τον ακριβή αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Μεγαλύτερο από / Μικρότερο από: Φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς με μεγαλύτερη ή μικρότερη τιμή από τον αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Μεταξύ: Φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς εντός μιας συγκεκριμένης αριθμητικής περιοχής που πληκτρολογείται στα δύο πλαίσια κειμένου που παρέχονται στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

  Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, εισαγάγετε τον αρχικό αριθμό για την περιοχή σας, πατήστε το πλήκτρο TAB μία φορά και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον τελικό αριθμό για την περιοχή σας.

 • Πρώτα 10: Φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσει τις πρώτες 10 (μεγαλύτερες ή μικρότερες) αριθμητικές τιμές ή ποσοστά. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το φίλτρο, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το Φίλτρο πρώτων 10. Όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου, θα ακούσετε τη φράση: "εστίαση στην επεξεργασία 10". Αυτή η επιλογή φιλτράρει αυτόματα τους μεγαλύτερους αριθμούς.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να φιλτράρετε τους μικρότερους αριθμούς ή ποσοστά, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "σύνθετο πλαίσιο με δυνατότητα επεξεργασίας." Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + κάτω βέλος για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κάτω". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για να φιλτράρετε ποσοστά αντί για αριθμητικές τιμές, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "ποσοστό, κουμπί επιλογής". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 • Επάνω/κάτω από το μέσο όρο: φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσει αριθμητικές τιμές που βρίσκονται επάνω ή κάτω από τη Μέση τιμή όλων των αριθμών στη στήλη.

Επιλογές φίλτρων χρωμάτων

 • Φιλτράρισμα κατά χρώμα γραμματοσειράς: φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης ώστε να συμπεριλάβει τα κελιά που περιέχουν δεδομένα γραμμένα στα συγκεκριμένα χρώματα γραμματοσειράς που έχετε επιλέξει. Όταν ανοίγετε το παράθυρο διαλόγου, ακούτε την αριθμητική τιμή (τιμή RGB) του πρώτου χρώματος γραμματοσειράς που εμφανίζεται στη στήλη σας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων χρωμάτων, πατώντας το πλήκτρο Control + πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε τα χρώματα που θέλετε.

 • Φιλτράρισμα κατά χρώμα κελιού: φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης ώστε να συμπεριλάβει τα κελιά που είναι γεμάτα με συγκεκριμένα χρώματα. Όταν ανοίγετε το παράθυρο διαλόγου, ακούτε την τιμή RGB του πρώτου χρώματος κελιού που εμφανίζεται στη στήλη σας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων χρωμάτων, πατώντας το πλήκτρο Control + πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε χρώματα.

 • Αυτόματη: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται τα κελιά που περιέχουν δεδομένα γραμμένα στο προεπιλεγμένο χρώμα γραμματοσειράς του Excel, μαύρο.

 • Χωρίς γέμισμα: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται τα κελιά χωρίς προσαρμοσμένο χρώμα φόντου — αυτό εμφανίζει τα κελιά που διαθέτουν το προεπιλεγμένο λευκό φόντο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση βιβλίου εργασίας του Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Mac

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Χρησιμοποιήστε το Excel με την αφήγηση, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να ταξινομήστε τα δεδομένα σε μια περιοχή ή έναν πίνακα. Με τη δυνατότητα ταξινόμησης των δεδομένων μπορείτε να οργανώνετε και να εντοπίζετε τα στοιχεία που θέλετε.

Σημειώσεις: 

Ταξινόμηση δεδομένων στο Excel

 1. Στο φύλλο εργασίας που περιέχει έναν πίνακα ή μια περιοχή δεδομένων, τοποθετήστε την εστίαση κάπου στη στήλη πίνακα ή στη στήλη φύλλου που περιέχει τα δεδομένα με βάση τα οποία θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Πατήστε κοντά στο επάνω μέρος της οθόνης με τέσσερα δάκτυλα για να μετακινήσετε την εστίαση στη γραμμή τίτλου του βιβλίου εργασίας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εμφάνιση κορδέλας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε το όνομα της τρέχουσας καρτέλας, για παράδειγμα, "Κεντρική σελίδα, καρτέλα".

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το μενού καρτελών, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "δεδομένα, καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Για να ταξινομήσετε τα δεδομένα αλφαβητικά ή αριθμητικά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "αύξουσα ταξινόμηση, κουμπί" ή "φθίνουσα ταξινόμηση, κουμπί", ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ο πίνακας ή η περιοχή δεδομένων ταξινομούνται. Εάν η ενεργή στήλη περιέχει μόνο κείμενο ή συνδυασμό κειμένου και αριθμών, τα δεδομένα σας ταξινομούνται με αλφαβητική σειρά. Εάν η ενεργή στήλη περιέχει μόνο αριθμούς, τα δεδομένα σας ταξινομούνται κατά τιμή. Τα δεδομένα ταξινομούνται από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο εάν επιλέξετε Αύξουσα ταξινόμηση και από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο εάν επιλέξετε Φθίνουσα ταξινόμηση.

 5. Για να κλείσετε την κορδέλα και να επιστρέψετε την εστίαση στο φύλλο εργασίας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "απόκρυψη κορδέλας, κουμπιού" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση βιβλίου εργασίας του Excel

Χρήση εξωτερικού πληκτρολογίου με το Excel για iPad

Χρήση εξωτερικού πληκτρολογίου με το Excel για iPhone

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Χρησιμοποιήστε το Excel για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε πίνακες. Με την ταξινόμηση μπορείτε να οργανώνετε και να αναλύετε δεδομένα. Το φιλτράρισμα δεδομένων είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν τα φύλλα εργασίας περιέχουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

Σε αυτό το θέμα

Ταξινόμηση δεδομένων στο Excel

Στα φύλλα εργασίας του Excel μπορείτε να ταξινομείτε δεδομένα κειμένου και αριθμητικά δεδομένα ώστε να τα τακτοποιείτε σε συγκεκριμένη σειρά, π.χ. να ταξινομείτε το κείμενο με αλφαβητική σειρά ή με αντίστροφη αλφαβητική σειρά, τους αριθμούς από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο ή από τον μεγαλύτερο στον μικρότερο, τις ημερομηνίες και τις ώρες από τις παλαιότερες στις πιο πρόσφατες ή αντίστροφα.

Σημείωση: Μετά την ταξινόμηση των δεδομένων, δεν μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική παραγγελία.

 1. Πατήστε σε κάποιο σημείο στο φύλλο του Excel. Το TalkBack εκφωνεί το επιλεγμένο κελί.

 2. Κάντε κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να φτάσετε στη στήλη που θέλετε να ταξινομήσετε. Πατήστε δύο φορές για να ενεργοποιήσετε την επιλογή.

 3. Για να κάνετε εξερεύνηση με την αφή, σύρετε αργά ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω τμήμα της οθόνης μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει: "Κουμπί Περισσότερες επιλογές". Τώρα η εστίαση βρίσκεται στο κουμπί, οπότε μπορείτε να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας.

 4. Πατήστε δύο φορές σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να ενεργοποιήσετε το κουμπί. Το TalkBack εκφωνεί: "Μενού καρτελών, είναι επιλεγμένη η Κεντρική καρτέλα". Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κίνηση σάρωσης προς τα επάνω με δύο δάχτυλα επανειλημμένα, μέχρι να φτάσετε στο τέλος της λίστας. Το TalkBack παίζει ήχους σε κάθε σας κίνηση σάρωσης και παύει να παίζει ήχους μόλις φτάσετε στο τέλος της λίστας.

 5. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

 6. Όταν το TalkBack εκφωνήσει "μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα", ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 7. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

  • Επιλέξτε Αύξουσα ταξινόμηση για να ταξινομήσετε τα αλφαριθμητικά δεδομένα από το Α προς το Ω ή από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο αριθμό, ή για να ταξινομήσετε ημερομηνίες και ώρες από την παλαιότερη στην πιο πρόσφατη. Το TalkBack ανακοινώνει: "αύξουσα ταξινόμηση, μη επιλεγμένος διακόπτης".

  • Επιλέξτε Φθίνουσα ταξινόμηση για να ταξινομήσετε τα αλφαριθμητικά δεδομένα από το Ω προς το Α ή από τον μεγαλύτερο προς τον μικρότερο αριθμό, ή για να ταξινομήσετε ημερομηνίες και ώρες από την πιο πρόσφατη στην παλαιότερη. Το TalkBack ανακοινώνει: "φθίνουσα ταξινόμηση, μη επιλεγμένος διακόπτης".

  Όταν εντοπίσετε την επιλογή που θέλετε, σηκώστε το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές. Τα στοιχεία ταξινομούνται σύμφωνα με την επιλογή σας.

 8. Για να επιστρέψετε στο φύλλο εργασίας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "ενεργοποιημένος διακόπτης More Options". Το κουμπί περισσότερες επιλογές είναι τώρα επιλεγμένο, πατήστε δύο φορές για να το ενεργοποιήσετε.

Ταξινόμηση περιοχής κελιών

Εάν υπάρχουν κενά κελιά στο βιβλίο εργασίας σας, μπορείτε πρώτα να επιλέξετε μια περιοχή και στη συνέχεια να την ταξινομήσετε.

 1. Στο βιβλίο εργασίας, σύρετε αργά ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω τμήμα της οθόνης μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει: "Κουμπί Περισσότερες επιλογές". Τώρα η εστίαση βρίσκεται στο κουμπί, οπότε μπορείτε να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας.

 2. Πατήστε δύο φορές σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να ενεργοποιήσετε το κουμπί. Το TalkBack εκφωνεί: "Μενού καρτελών, είναι επιλεγμένη η Κεντρική καρτέλα".

 3. Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κίνηση σάρωσης προς τα επάνω με δύο δάχτυλα επανειλημμένα, μέχρι να φτάσετε στο τέλος της λίστας. Το TalkBack παίζει ήχους σε κάθε σας κίνηση σάρωσης και παύει να παίζει ήχους μόλις φτάσετε στο τέλος της λίστας.

 4. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

 5. Όταν το TalkBack εκφωνήσει "Επιλογή περιοχής", ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 6. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή κελιού ή περιοχής, με ενεργό το πεδίο περιοχής. Πληκτρολογήστε την περιοχή που θέλετε να επιλέξετε, όπως "A1:C15". Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη μέχρι να ακούσετε το TalkBack να εκφωνεί "κουμπί OK". Ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Τώρα είναι επιλεγμένη η περιοχή.

 7. Σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω τμήμα της οθόνης μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει: "Κουμπί Περισσότερες επιλογές". Ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε το κουμπί.

 8. Εξερευνήστε τη λίστα στο κάτω μέρος της οθόνης σύροντας ένα δάχτυλο στα στοιχεία. Όταν το TalkBack εκφωνήσει "μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα", ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 9. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

  • Επιλέξτε Αύξουσα ταξινόμηση για να ταξινομήσετε τα αλφαριθμητικά δεδομένα από το Α προς το Ω ή από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο αριθμό, ή για να ταξινομήσετε ημερομηνίες και ώρες από την παλαιότερη στην πιο πρόσφατη. Το TalkBack ανακοινώνει: "αύξουσα ταξινόμηση, μη επιλεγμένος διακόπτης".

  • Επιλέξτε Φθίνουσα ταξινόμηση για να ταξινομήσετε τα αλφαριθμητικά δεδομένα από το Ω προς το Α ή από τον μεγαλύτερο προς τον μικρότερο αριθμό, ή για να ταξινομήσετε ημερομηνίες και ώρες από την πιο πρόσφατη στην παλαιότερη. Το TalkBack ανακοινώνει: "φθίνουσα ταξινόμηση, μη επιλεγμένος διακόπτης".

  Όταν εντοπίσετε την επιλογή που θέλετε, σηκώστε το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές. Τα στοιχεία ταξινομούνται σύμφωνα με την επιλογή σας.

Μορφοποίηση δεδομένων

Μερικές φορές ίσως χρειαστεί να μορφοποιήσετε εκ νέου τα δεδομένα για να λάβετε σωστά αποτελέσματα κατά την ταξινόμηση.

 1. Μεταβείτε στο κελί ή τη στήλη που θέλετε να μορφοποιήσετε. Πατήστε δύο φορές για να ενεργοποιήσετε την επιλογή.

 2. Για να κάνετε εξερεύνηση με την αφή, σύρετε αργά ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω τμήμα της οθόνης μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει: "Κουμπί Περισσότερες επιλογές". Τώρα η εστίαση βρίσκεται στο κουμπί, οπότε μπορείτε να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας.

 3. Πατήστε δύο φορές σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να ενεργοποιήσετε το κουμπί. Το TalkBack εκφωνεί: "Μενού καρτελών, είναι επιλεγμένη η Κεντρική καρτέλα". Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κίνηση σάρωσης προς τα επάνω με δύο δάκτυλα για να κυλίσετε τα περιεχόμενα της λίστας προς τα κάτω.

 4. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

 5. Όταν το TalkBack εκφωνήσει: "Μενού Μορφή αριθμών", ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 6. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

  Μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις ακόλουθες μορφές: Γενική, Αριθμός, Νομισματική μονάδα, Λογιστική, Ημερομηνία, Ώρα, Ποσοστό, Κλάσμα, Επιστημονική, Κείμενο και Ειδική. Όταν βρείτε τη μορφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές για να την εφαρμόσετε.

Συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων ταξινόμησης

Εάν λάβετε απροσδόκητα αποτελέσματα κατά την ταξινόμηση των δεδομένων σας, κάντε ένα από τα εξής:

 • Εάν τα δεδομένα που έχετε ταξινομήσει περιέχουν έναν ή περισσότερους μαθηματικούς τύπους, οι τιμές που επιστρέφονται από αυτούς τους μαθηματικούς τύπους ενδέχεται να αλλάξουν όταν επαναληφθεί ο υπολογισμός του φύλλου εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, φροντίστε να κάνετε πάλι ταξινόμηση για να δείτε ενημερωμένα αποτελέσματα.

 • Οι κρυφές στήλες δεν μετακινούνται κατά την ταξινόμηση στηλών και οι κρυφές γραμμές δεν μετακινούνται κατά την ταξινόμηση γραμμών. Πριν από την ταξινόμηση των δεδομένων, καλό θα είναι να επανεμφανίσετε τις κρυφές στήλες και γραμμές. Για να τις επανεμφανίσετε, κάντε τα εξής στο βιβλίο εργασίας του Excel:

  1. Μεταβείτε σε μια γραμμή ή στήλη δίπλα σε μια κρυφή στήλη ή γραμμή. Το TalkBack ανακοινώνει: "γειτονικά σε κρυφά κελιά".

  2. Σύρετε το δάχτυλό σας για να μετακινηθείτε προς τα επάνω στην κεφαλίδα της στήλης (ή, αντίστοιχα, αριστερά προς τον αριθμό γραμμής) και ανασηκώστε το δάχτυλό σας. Πατήστε δύο φορές για να επιλέξετε ολόκληρη τη στήλη ή γραμμή.

  3. Πατήστε δύο φορές ξανά για να ανοίξετε το μενού.

  4. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Επανεμφάνιση". Πατήστε δύο φορές για να επανεμφανίσετε τις κρυφές γραμμές ή στήλες. Το TalkBack εκφωνεί την τρέχουσα θέση σας στο βιβλίο εργασίας και η στήλη ή γραμμή επανεμφανίζεται.

 • Ελέγξτε τις τοπικές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας. Τα αποτελέσματα της ταξινόμησης διαφέρουν ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

Με την εισαγωγή δεδομένων σε έναν πίνακα στο Excel, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα για να βρείτε γρήγορα τις τιμές που πληρούν τα κριτήριά σας.

 1. Στο Excel, σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη μέχρι να φτάσετε στον πίνακα. Το TalkBack εκφωνεί το επιλεγμένο κελί.

 2. Κάντε κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να φτάσετε στην κεφαλίδα του πίνακα του οποίου τα περιεχόμενα θέλετε να φιλτράρετε. Μπορείτε επίσης να σύρετε το δάκτυλό σας γύρω από την οθόνη για να βρείτε την κεφαλίδα.

 3. Σύρετε αργά ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω τμήμα της οθόνης μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει: "Κουμπί Περισσότερες επιλογές". Τώρα η εστίαση βρίσκεται στο κουμπί, οπότε μπορείτε να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας.

 4. Πατήστε δύο φορές σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να ενεργοποιήσετε το κουμπί. Το TalkBack εκφωνεί: "Μενού καρτελών, είναι επιλεγμένη η Κεντρική καρτέλα". Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κίνηση σάρωσης προς τα επάνω με δύο δάχτυλα επανειλημμένα, μέχρι να φτάσετε στο τέλος της λίστας. Το TalkBack παίζει ήχους σε κάθε σας κίνηση σάρωσης και παύει να παίζει ήχους μόλις φτάσετε στο τέλος της λίστας.

 5. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

 6. Όταν το TalkBack εκφωνήσει "μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα", ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 7. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας. Όταν φτάσετε στο κουμπί Εμφάνιση κουμπιών φίλτρου, σηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές.

 8. Για να επιστρέψετε στο φύλλο εργασίας, σύρετε το δάχτυλό σας στο επάνω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε το TalkBack να εκφωνεί την κεφαλίδα του πίνακα.

 9. Σαρώστε προς τα δεξιά μία φορά για να φτάσετε στο κουμπί φίλτρο. Το TalkBack ανακοινώνει τη θέση, όπως: "στήλη μηδέν, κεφαλίδα γραμμής μηδέν, δεν εφαρμόστηκε φίλτρο". Κάντε σάρωση προς τα αριστερά για να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο. Το TalkBack ανακοινώνει: "εφαρμοσμένο φίλτρο". Ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 10. Ανοίγει το μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα . Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι το TalkBack να αναγγείλει το κουμπί "Φιλτράρισμα στοιχείων" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση βρίσκεται στο πεδίο αναζήτησης. Πατήστε δύο φορές για να ενεργοποιήσετε το πεδίο αναζήτησης και για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στο κάτω μέρος της οθόνης.

 11. Σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος του πληκτρολογίου οθόνης για να πληκτρολογήσετε τα κριτήρια με βάση τα οποία θέλετε να φιλτράρετε.

 12. Όταν τελειώσετε, σύρετε το δάχτυλό σας στο επάνω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε το TalkBack να εκφωνεί τα σωστά κριτήρια. Ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιλέξετε.

 13. Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει το κουμπί Τέλος (στην επάνω δεξιά γωνία). Ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 14. Το μενού Φιλτράρισμα στοιχείων κλείνει, οπότε επιστρέφετε στον πίνακα στον οποίο έχουν πλέον εφαρμοστεί τα επιλεγμένα κριτήρια φίλτρου.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα σε φύλλο εργασίας του Excel

Χρήση εξωτερικού πληκτρολογίου με το Excel για Android

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Χρησιμοποιήστε το Excel για Windows Phone 10 με ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να τοποθετήσετε και να φιλτράρετε δεδομένα σε μια περιοχή ή έναν πίνακα. Το φιλτράρισμα των δεδομένων σάς βοηθά να εστιάζετε σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μεγάλα φύλλα εργασίας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Φιλτράρισμα δεδομένων σε μια περιοχή

 1. Επιλέξτε την περιοχή των δεδομένων που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + L για να τοποθετήσετε ένα βέλος αναπτυσσόμενου μενού " φίλτρο" και "Ταξινόμηση " στην πρώτη γραμμή κάθε στήλης που έχετε επιλέξει. Όταν εμφανιστεί το βέλος του αναπτυσσόμενου μενού, θα ακούσετε το γράμμα στήλης και τον αριθμό γραμμής του ενεργού κελιού και τη φράση "Δεν έχει εφαρμοστεί φίλτρο".

 3. Η διαδικασία φιλτραρίσματος των δεδομένων σας ποικίλλει ανάλογα με την κατάσταση κεφαλίδων του εγγράφου:

  • Εάν κάθε στήλη που επιλέξατε περιέχει κείμενο κεφαλίδας, προχωρήστε στο πρώτο βήμα στην ενότητα φίλτρο δεδομένων σε έναν πίνακα παρακάτω για να φιλτράρετε τα δεδομένα σας.

  • Εάν οι στήλες που επιλέξατε δεν περιέχουν κείμενο κεφαλίδας, πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε τα δεδομένα σε έναν πίνακα χρησιμοποιώντας το μενού Φιλτράρισμα και ταξινόμηση για να φιλτράρετε τα δεδομένα σε κάθε στήλη.

  Σημείωση: Εάν τα δεδομένα που επιλέγετε δεν περιέχουν κεφαλίδες και δεν τοποθετήσετε τα δεδομένα σε έναν πίνακα, το πρώτο κελί κάθε επιλεγμένης στήλης θεωρείται κεφαλίδα και το φίλτρο δεν περιλαμβάνει τα δεδομένα αυτών των κελιών.

Τοποθέτηση δεδομένων σε πίνακα

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Πατήστε Ctrl+L για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα. Θα ακούσετε τη φράση "Δημιουργία πίνακα" και την περιοχή των κελιών που επιλέξατε. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή των επιλεγμένων κελιών είναι σωστή.

 3. Η διαδικασία τοποθέτησης των δεδομένων στον πίνακα ποικίλλει ανάλογα με την κατάσταση κεφαλίδων του εγγράφου:

  • Εάν τα δεδομένα σας δεν έχουν κεφαλίδες, απλώς πατήστε το πλήκτρο Enter μετά το άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Δημιουργία πίνακα για να τοποθετήσετε τα δεδομένα σας.

  • Εάν τα δεδομένα σας έχουν κεφαλίδες, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "μη επιλεγμένος ο πίνακάς μου έχει κεφαλίδες". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να τοποθετήσετε τα δεδομένα σας.

  Σημείωση: Εάν ένας πίνακας δεν διαθέτει κεφαλίδες, Excel για Windows Phone 10 τις δημιουργεί με την εισαγωγή κειμένων συμβόλου κράτησης θέσης στην πρώτη γραμμή. Το προεπιλεγμένο κείμενο κράτησης θέσης είναι η στήλη 1, η στήλη 2, η στήλη 3, κ. λπ. Αλλάξτε το όνομα του κειμένου της κεφαλίδας, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο κατάλληλο κελί και πληκτρολογώντας το νέο όνομα κεφαλίδας.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

 1. Επιλέξτε το κελί κεφαλίδας της στήλης που θέλετε να φιλτράρετε. Θα ακούσετε το γράμμα στήλης, τον αριθμό γραμμής, "επιλέχθηκε, επεξεργάσιμο", το περιεχόμενο του κελιού, "δεν έχει εφαρμοστεί φίλτρο, στοιχείο μενού".

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος για να αποκαλύψετε το αναπτυσσόμενο μενού φίλτρο και ταξινόμηση . Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το βέλος στη δεξιά γωνία του κελιού κεφαλίδας για να ανοίξετε το μενού. Θα ακούσετε τη φράση "Προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου" όταν ανοίξει το μενού.

 3. P τήστε το πλήκτρο κάτω βέλους στο υπομενού μέχρι να ακούσετε το φίλτρο που θέλετε να εφαρμόσετε στα δεδομένα σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο με επιλογές φίλτρου. Πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε μεταξύ των πεδίων στο παράθυρο διαλόγου προσαρμοσμένο φίλτρο .

 4. Για να φιλτράρετε τα δεδομένα σας, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους στο μενού Φιλτράρισμα και ταξινόμηση μέχρι να ακούσετε "Φίλτρα κειμένου" ή "Φίλτρα αριθμών". Εάν τα δεδομένα στην ενεργή στήλη περιέχουν μόνο κείμενο ή έναν συνδυασμό κειμένου και αριθμών, η επιλογή Φίλτρα κειμένου είναι διαθέσιμη στο μενού. Εάν τα δεδομένα στη στήλη περιέχουν μόνο αριθμούς, αντί για την επιλογή αυτή υπάρχει η επιλογή Φίλτρα αριθμών στο μενού. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Φιλτράρισμα κατά χρώμα ή Ταξινόμηση κατά χρώμα εάν τα δεδομένα που θέλετε να ταξινομήσετε ή να φιλτράρετε περιέχουν μια γραμματοσειρά με χρώμα ή εάν τα κελιά έχουν διάφορα χρώματα. Όταν κάνετε την επιλογή σας, ανοίγει ένα υπομενού.

  Σημείωση: Για να ταξινομήσετε τα δεδομένα σε μια στήλη αλφαβητικά με αύξουσα σειρά, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ταξινόμηση A έως ω" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ταξινομήστε τα δεδομένα αλφαβητικά με φθίνουσα σειρά πατώντας το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ταξινόμηση από το ω προς το α" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Έχετε την επιλογή να ταξινομήσετε αλφαβητικά εάν η ενεργή στήλη περιέχει μόνο κείμενο ή έναν συνδυασμό κειμένου και αριθμών. Για να ταξινομήστε τα δεδομένα των αριθμητικών στηλών σε αύξουσα σειρά, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "μικρότερο προς μεγαλύτερο" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ταξινομήστε τα αριθμητικά δεδομένα με φθίνουσα σειρά πατώντας το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "το μεγαλύτερο προς το μικρότερο" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Έχετε την επιλογή να ταξινομήστε αριθμητικά εάν η ενεργή στήλη περιέχει μόνο αριθμούς.

Επιλογές φιλτραρίσματος για πίνακες

Επιλογές φίλτρων κειμένου

 • Ισούται με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Δεν ισούται με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα πάντα εκτός από το κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Αρχίζει με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που αρχίζουν με το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο. Το κείμενο μπορεί να έχει οποιαδήποτε κατάληξη.

 • Τελειώνει σε - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που τελειώνουν στο ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο. Το κείμενο μπορεί να έχει οποιαδήποτε αρχή.

 • Περιέχει - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που περιλαμβάνουν το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Δεν περιέχει - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που δεν περιλαμβάνουν το κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Προσαρμοσμένο φίλτρο - Σας επιτρέπει να επιλέξετε το φίλτρο που θέλετε να εφαρμόσετε στα δεδομένα σας από ένα αναπτυσσόμενο μενού. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θέλετε να φιλτράρετε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επεξεργάσιμο σύνθετο πλαίσιο". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος για να προβάλετε το αναπτυσσόμενο μενού. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να επιλέξετε το επιθυμητό φίλτρο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Θα ακούσετε τη φράση "Εφαρμόστηκε φίλτρο" όταν ολοκληρωθεί η ενέργεια.

Επιλογές φίλτρων αριθμών

 • Ισούται με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τον ακριβή αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Δεν ισούται με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς εκτός από τον ακριβή αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο

 • Μεγαλύτερο από - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς με μεγαλύτερη τιμή από τον αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο

 • Μικρότερο από - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς με μικρότερη τιμή από τον αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Μεταξύ - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς εντός μιας συγκεκριμένης αριθμητικής περιοχής. Εισαγάγετε την περιοχή στα δύο παράθυρα διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο που παρέχονται.

 • Πρώτα 10 - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει αριθμούς με τις μεγαλύτερες ή μικρότερες αριθμητικές τιμές ή ποσοστά. Όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου, θα ακούσετε το όνομα του ενεργού κελιού και τη φράση "Εστίαση στην επεξεργασία 10". Η προεπιλογή του παραθύρου διαλόγου είναι οι πρώτοι 10 αριθμοί (ονομάζονται στοιχεία), αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον αριθμό σε οποιαδήποτε τιμή. Για να φιλτράρετε ποσοστά αντί για αριθμούς, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "στοιχεία" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Όταν ακούσετε "Ποσοστό", πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να φιλτράρετε τους μικρότερους αριθμούς ή ποσοστά, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επεξεργάσιμο σύνθετο πλαίσιο 'Πρώτα'". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να επιλέξετε "κάτω" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 • Επάνω από το μέσο όρο - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τους αριθμούς που είναι επάνω από τη μέση τιμή όλων των αριθμών στη στήλη.

 • Κάτω από το μέσο όρο - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τους αριθμούς που είναι κάτω από τη μέση τιμή όλων των αριθμών στη στήλη.

 • Φιλτράρισμα κατά χρώμα γραμματοσειράς - Φιλτράρει την ενεργή στήλη για να εμφανίσει το χρώμα γραμματοσειράς που επιλέγετε από το υπομενού. Όταν ανοίξει το μενού, θα ακούσετε αμέσως την τιμή RGB του πρώτου χρώματος γραμματοσειράς στη στήλη. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε αυτό το χρώμα ή πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την τιμή RGB του χρώματος που θέλετε.

 • Φιλτράρισμα κατά χρώμα κελιού - Φιλτράρει την ενεργή στήλη για να εμφανίσει το χρώμα κελιού που επιλέγετε από το υπομενού. Όταν ανοίξει το μενού, θα ακούσετε αμέσως την τιμή RGB του πρώτου χρώματος κελιού στη στήλη. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε αυτό το χρώμα ή πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την τιμή RGB του χρώματος που θέλετε.

 • Αυτόματο - Φιλτράρει την ενεργή στήλη για να εμφανίσει τα κελιά που περιέχουν το προεπιλεγμένο χρώμα γραμματοσειράς του Excel, το μαύρο.

 • Χωρίς γέμισμα - Φιλτράρει την ενεργή στήλη για να εμφανίσει τα κελιά χωρίς χρώμα. Αυτά τα κελιά έχουν το προεπιλεγμένο λευκό φόντο και μαύρη γραμματοσειρά του Excel.

Επιλογές ταξινόμησης κατά χρώμα

 • Ταξινόμηση κατά χρώμα κελιού - Ταξινομεί την ενεργή στήλη κατά χρώμα κελιού. Αυτή η επιλογή τοποθετεί τα κελιά που έχουν το χρώμα που επιλέγετε από το υπομενού πρώτα στη στήλη.

 • Ταξινόμηση κατά χρώμα γραμματοσειράς - Ταξινομεί τα κελιά της ενεργής στήλης κατά χρώμα γραμματοσειράς. Αυτή η επιλογή τοποθετεί τα κελιά που έχουν το χρώμα γραμματοσειράς που επιλέγετε πρώτα στη στήλη.

 • Αυτόματη - Τοποθετεί τα κελιά με το προεπιλεγμένο χρώμα γραμματοσειράς του Excel, το μαύρο, πρώτα στη στήλη.

 • Προσαρμοσμένη ταξινόμηση - Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ταξινομήσετε τα δεδομένα με όποιον τρόπο θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να ταξινομήσετε αλφαβητικά πρώτα, στη συνέχεια σύμφωνα με την αριθμητική τιμή, στη συνέχεια σύμφωνα με το χρώμα γραμματοσειράς και, στη συνέχεια, σύμφωνα με το χρώμα κελιού.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση βιβλίου εργασίας του Excel

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου με εξωτερικό πληκτρολόγιο στο Excel Mobile για Windows 10

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Χρησιμοποιήστε το Excel για το Web με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να τοποθετήσετε και να φιλτράρετε δεδομένα σε έναν πίνακα. Το δοκιμάσαμε με τον Αφηγητή, το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, εφόσον ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Το φιλτράρισμα των δεδομένων σάς βοηθά να εστιάζετε σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μεγάλα φύλλα εργασίας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Excel για το Web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Excel για το Web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Excel για το Web.

Σε αυτό το θέμα

Τοποθέτηση δεδομένων σε πίνακα

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Πατήστε Ctrl+L για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα. Θα ακούσετε "Παράθυρο διαλόγου 'Δημιουργία πίνακα', εστίαση στο κουμπί 'OK'".

 3. Εάν ο πίνακας δεν έχει κεφαλίδες, απλώς πατήστε το πλήκτρο Enter μετά το άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Δημιουργία πίνακα.

 4. Εάν ο πίνακάς σας έχει κεφαλίδες, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "μη επιλεγμένος ο πίνακάς μου έχει κεφαλίδες". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Εάν ο πίνακάς σας δεν περιέχει κεφαλίδες, Excel για το Web τις δημιουργεί με την εισαγωγή κειμένων συμβόλου κράτησης θέσης στην πρώτη γραμμή. Το προεπιλεγμένο κείμενο κράτησης θέσης είναι η στήλη 1, η στήλη 2, η στήλη 3, κ. λπ. Αλλάξτε το όνομα του κειμένου της κεφαλίδας κάνοντας κλικ επάνω του και πληκτρολογώντας το όνομα που θέλετε.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

 1. Επιλέξτε το κελί κεφαλίδας της στήλης που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος για να ανοίξετε το αναπτυσσόμενο μενού φίλτρο και ταξινόμηση . Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το βέλος στα δεξιά του κελιού κεφαλίδας για να ανοίξετε το μενού.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Φίλτρα κειμένου" ή "Φίλτρα αριθμών" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να αποκτήσετε πρόσβαση στο υπομενού. Θα ακούσετε "Φίλτρα κειμένου" εάν η στήλη περιέχει μόνο κείμενο ή συνδυασμό κειμένου και αριθμών. Θα ακούσετε "Φίλτρα αριθμών" εάν η στήλη περιέχει μόνο αριθμούς.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους στο υπομενού μέχρι να ακούσετε το όνομα του φίλτρου που θέλετε να εφαρμόσετε στα δεδομένα σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο για κάθε επιλογή φίλτρου. Θα ακούσετε "Παράθυρο διαλόγου 'Προσαρμοσμένο φίλτρο', εστίαση στην επεξεργασία" όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου, ενώ όταν ολοκληρωθεί η ενέργεια θα ακούσετε "Εφαρμόστηκε φίλτρο".

  Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε μεταξύ των πεδίων στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο, συμπεριλαμβανομένων των κουμπιών επιλογής Ή/και.

 5. Κάντε απαλοιφή ενός φίλτρου που έχει εφαρμοστεί επιλέγοντας πρώτα το κελί κεφαλίδας της στήλης που θέλετε να επαναφέρετε. Εάν επιλέξετε το κελί a1, για παράδειγμα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος για να εκθέσετε το αναπτυσσόμενο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Απαλοιφή φίλτρου από τη στήλη 1". Πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση "Δεν έχει εφαρμοστεί φίλτρο" όταν ολοκληρωθεί η ενέργεια. Εάν μετονομάσατε το κείμενο κεφαλίδας για το κελί A1, θα ακούσετε το όνομα της κεφαλίδας αντί για "Στήλη 1".

Επιλογές φιλτραρίσματος για πίνακες

Επιλογές φίλτρων αριθμών

 • Ισούται με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τον ακριβή αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Δεν ισούται με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς εκτός από τον ακριβή αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.  

 • Μεγαλύτερο από - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς με μεγαλύτερη τιμή από τον αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.  

 • Μικρότερο από - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς με μικρότερη τιμή από τον αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο

 • Μεταξύ - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς εντός μιας συγκεκριμένης αριθμητικής περιοχής. Εισαγάγετε την περιοχή στα δύο παράθυρα διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο που παρέχονται. 

 • Πρώτα 10 - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει αριθμούς με τις μεγαλύτερες ή μικρότερες αριθμητικές τιμές ή ποσοστά. Όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου, θα ακούσετε το όνομα του ενεργού κελιού και τη φράση "Εστίαση στην επεξεργασία 10". Η προεπιλογή του παραθύρου διαλόγου είναι οι πρώτοι 10 αριθμοί (ονομάζονται στοιχεία), αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον αριθμό σε οποιαδήποτε τιμή. Για να φιλτράρετε ποσοστά αντί για αριθμούς, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "στοιχεία" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "ποσοστό" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Για να φιλτράρετε τους κατώτατους αριθμούς ή τα ποσοστά, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "σύνθετο πλαίσιο με δυνατότητα επεξεργασίας". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να επιλέξετε "κάτω" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 • Επάνω από το μέσο όρο - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τους αριθμούς που είναι επάνω από τη μέση τιμή όλων των αριθμών στη στήλη.

 • Κάτω από το μέσο όρο - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τους αριθμούς που είναι κάτω από τη μέση τιμή όλων των αριθμών στη στήλη.

 • Προσαρμοσμένο φίλτρο - Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να επιλέξετε το φίλτρο που θέλετε να εφαρμόσετε στα αριθμητικά δεδομένα σας από ένα αναπτυσσόμενο μενού. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε τον αριθμό που θέλετε να φιλτράρετε στο παράθυρο διαλόγου. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επεξεργάσιμο σύνθετο πλαίσιο". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος για να προβάλετε το αναπτυσσόμενο μενού. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να επιλέξετε το επιθυμητό φίλτρο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Θα ακούσετε τη φράση "Εφαρμόστηκε φίλτρο" όταν ολοκληρωθεί η ενέργεια.

Επιλογές φίλτρων κειμένου

 • Ισούται με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Δεν ισούται με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα πάντα εκτός από το κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Αρχίζει με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που αρχίζουν με το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο. Το κείμενο μπορεί να έχει οποιαδήποτε κατάληξη.

 • Τελειώνει σε - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που τελειώνουν στο ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο. Το κείμενο μπορεί να έχει οποιαδήποτε αρχή.

 • Περιέχει - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που περιλαμβάνουν το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Δεν περιέχει - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που δεν περιλαμβάνουν το κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Προσαρμοσμένο φίλτρο -σας επιτρέπει να επιλέξετε το φίλτρο που θέλετε να εφαρμόσετε στα δεδομένα σας από ένα αναπτυσσόμενο μενού. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θέλετε να φιλτράρετε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επεξεργάσιμο σύνθετο πλαίσιο". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος για να προβάλετε το αναπτυσσόμενο μενού. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να επιλέξετε το επιθυμητό φίλτρο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Θα ακούσετε τη φράση "Εφαρμόστηκε φίλτρο" όταν ολοκληρωθεί η ενέργεια.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εύρεση και αντικατάσταση δεδομένων στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel Online

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×