Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Excel 2016 με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως το JAWS ή τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε πίνακες. Η ταξινόμηση των δεδομένων βοηθά στην οργάνωση και τη γρήγορη εύρεση των δεδομένων που θέλετε, για πιο γρήγορη ανάλυση. Το φιλτράρισμα των δεδομένων σάς βοηθά να εστιάζετε σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μεγάλα φύλλα εργασίας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel 2016 για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, ανατρέξτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για ταξινόμηση και φιλτράρισμα

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει συντομεύσεις πληκτρολογίου για ταξινόμηση και φιλτράρισμα.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Φιλτράρισμα μιας επιλεγμένης περιοχής κελιών ή κατάργηση ενός φίλτρου σε μια περιοχή κελιών

e

Απενεργοποίηση του αναπτυσσόμενου μενού "Αυτόματο Φίλτρο" σε μια επικεφαλίδα στήλης

r

Εύρεση των πρώτων ή των τελευταίων τιμών σε μια περιοχή κελιών ή πίνακα

r

Άνοιγμα του αναπτυσσόμενου μενού "Αυτόματο Φίλτρο" από μια επικεφαλίδα στήλης

Alt+Κάτω βέλος

Ταξινόμηση από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη τιμή ή από το A προς το Ω

Alt+Ν, Α+Ξ ή Alt+κάτω βέλος, Ξ

Ταξινόμηση από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη τιμή ή από το Ω προς το Α

Alt+Ν, Φ+Θ ή Alt+κάτω βέλος, Ν

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Ταξινόμηση"

Alt+Ν, Ι+1 ή Alt+Κ, ΤΚ, Π

Επανάληψη της εφαρμογής μιας ταξινόμησης μετά την αλλαγή των δεδομένων

Ctrl+Alt+L (ή Alt+Ν, Ι+Ν)

Φιλτράρισμα κατά χρώμα Φιλτράρισμα κατά αριθμό ή κείμενο

Alt + κάτω βέλος, Λ

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών"

Alt+κάτω βέλος, Μ

Χρήση της συνάρτησης TRIM

ALT+Γ, Β1 και έπειτα μεταβείτε στη συνάρτηση TRIM

Μάθετε σχετικά με την ταξινόμηση στο Excel

Μπορείτε να ταξινομήσετε δεδομένα με βάση κείμενο (από το Α προς το Ω ή από το Ω προς το Α), αριθμούς (από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο ή από τον μεγαλύτερο προς τον μικρότερο) και ημερομηνίες και ώρες (από την παλαιότερη προς τη νεότερη ή από τη νεότερη προς την παλαιότερη) σε μία ή περισσότερες στήλες. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε με βάση μια προσαρμοσμένη λίστα (όπως Μεγάλο, Μεσαίο και Μικρό) ή με βάση τη μορφοποίηση, όπως το χρώμα κελιού, το χρώμα γραμματοσειράς ή το σύνολο εικονιδίων. Οι περισσότερες λειτουργίες ταξινόμησης γίνονται κατά στήλη, αλλά μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε κατά γραμμές.

Όταν ταξινομείτε έναν πίνακα, το Excel αποθηκεύει τα κριτήρια που χρησιμοποιήσατε στο βιβλίο εργασίας, ώστε να μπορείτε να τα εφαρμόζετε ξανά κάθε φορά που θα ανοίγετε το βιβλίο εργασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ταξινομήσεις πολλαπλών στηλών ή για ταξινομήσεις που διαρκούν πολύ χρόνο για να δημιουργηθούν. Ωστόσο, αυτό λειτουργεί μόνο για δεδομένα που βρίσκονται μέσα σε πίνακα, δεν εφαρμόζεται απλώς σε μια περιοχή κελιών. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε κριτήρια ταξινόμησης έτσι ώστε να μπορείτε να εφαρμόζετε περιοδικά μια ταξινόμηση όταν ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας, είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα.

Ταξινόμηση κειμένου σε πίνακα ή περιοχή

Ταξινόμηση κειμένου σε πίνακα

 1. Μεταβείτε στη γραμμή κεφαλίδων του πίνακα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλος για να μετακινηθείτε στην κεφαλίδα της στήλης με τα δεδομένα που θέλετε να ταξινομήσετε.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+κάτω βέλος για να ανοίξετε το μενού φίλτρου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε μέσα στο μενού.

 4. Οι επιλογές που εμφανίζονται εξαρτώνται από το είδος των δεδομένων στη στήλη. Για παράδειγμα, μπορείτε να ταξινομήσετε αριθμητικά δεδομένα από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο ή από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο. Μπορείτε να ταξινομήσετε αλφαριθμητικά δεδομένα από το Α προς το Ω, από το Ω προς το Α ή κατά χρώμα.

  Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να περιηγηθείτε στις επιλογές και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

Ταξινόμηση κειμένου σε περιοχή

 1. Επιλέξτε μια στήλη αλφαριθμητικών δεδομένων σε μια περιοχή κελιών ή βεβαιωθείτε ότι το ενεργό κελί βρίσκεται σε μια στήλη πίνακα που περιέχει αλφαριθμητικά δεδομένα.

 2. Πατήστε Alt+Ν. Θα ανοίξει η καρτέλα Δεδομένα και θα ακούσετε τη φράση "Επάνω κορδέλα, καρτέλα 'Δεδομένα'". (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση "Επιλέχθηκε, καρτέλα 'Δεδομένα'".)

  • Για να ταξινομήσετε με αύξουσα αλφαριθμητική σειρά (ταξινόμηση από το Α προς το Ω), πατήστε τα πλήκτρα Α+Ξ.

  • Για να ταξινομήσετε με φθίνουσα αλφαριθμητική σειρά (ταξινόμηση από το Ω προς το Α), πατήστε τα πλήκτρα Φ+Θ.

Ταξινόμηση με διάκριση πεζών-κεφαλαίων

 1. Επιλέξτε μια στήλη αλφαριθμητικών δεδομένων σε μια περιοχή κελιών ή βεβαιωθείτε ότι το ενεργό κελί βρίσκεται σε μια στήλη πίνακα που περιέχει αλφαριθμητικά δεδομένα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, ΑΚ και, στη συνέχεια, Π. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση και θα ακούσετε "Παράθυρο διαλόγου 'Ταξινόμηση'". (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Ταξινόμηση, Προσαρμογή, κουμπί OK".)

 3. Μεταβείτε με το πλήκτρο Tab στο κουμπί Επιλογές και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές ταξινόμησης". Θα ακούσετε "Παράθυρο διαλόγου 'Ταξινόμηση', πλαίσιο ελέγχου 'Διάκριση πεζών-κεφαλαίων'". (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Επιλογές ταξινόμησης, Windows". Πλαίσιο ελέγχου 'Διάκριση πεζών-κεφαλαίων'".)

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

 5. Μετακινηθείτε με το πλήκτρο Tab στο κουμπί OK και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου "Ταξινόμηση" και θα ακούσετε "Παράθυρο διαλόγου 'Ταξινόμηση'". (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Ταξινόμηση, Προσαρμογή, κουμπί 'Επιλογές'".)

 6. Μετακινηθείτε με το πλήκτρο Tab στο κουμπί OK και πατήστε το πλήκτρο Enter.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

 • Εάν η στήλη που ταξινομείτε περιέχει συνδυασμό αριθμών και κειμένου, ίσως χρειαστεί να τα μορφοποιήσετε όλα ως κείμενο. Διαφορετικά, το Excel ταξινομεί πρώτα τους αριθμούς ως αριθμούς και, στη συνέχεια, ταξινομεί το κείμενο. Για να μορφοποιήσετε τα δεδομένα, επιλέξτε όλα τα δεδομένα στη στήλη και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, ΒΜ, H. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αριστερού βέλους για να μετακινηθείτε στην καρτέλα "Αριθμός" και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στη λίστα "Κατηγορία" και πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Κείμενο". Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά για να μετακινηθείτε στο κουμπί ΟΚ και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

 • Όταν εισαγάγετε ή αντιγράφετε δεδομένα από μια διαφορετική θέση, ενδέχεται να υπάρχουν κενά διαστήματα πριν από τα δεδομένα. Για παράδειγμα, το όνομα "Στέλλα Κωστίδου" μπορεί να έχει εισαχθεί ως "(κενό διάστημα) (κενό διάστημα) Στέλλα Κωστίδου".

 • Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, ενδέχεται να μην γνωρίζετε σχετικά με την ύπαρξη κενών διαστημάτων, επειδή το JAWS δεν αναγνωρίζει τον κενό χώρο στα κελιά.

 • Για να σας βοηθήσει να τα εντοπίσετε, το Excel τοποθετεί τα κελιά που περιέχουν αρχικά κενά διαστήματα στο επάνω μέρος μιας ταξινομημένης στήλης.

Ταξινόμηση αριθμών

Ταξινόμηση αριθμών

 1. Επιλέξτε μια στήλη αριθμητικών δεδομένων σε μια περιοχή κελιών ή βεβαιωθείτε ότι το ενεργό κελί βρίσκεται σε μια στήλη πίνακα που περιέχει αριθμητικά δεδομένα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ν. Θα ανοίξει η καρτέλα Δεδομένα και θα ακούσετε "Επάνω κορδέλα, καρτέλα 'Δεδομένα'". (Στον Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε "Επιλέχθηκε, καρτέλα 'Δεδομένα'".)

  • Για να εφαρμόσετε ταξινόμηση από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη τιμή, πατήστε τα πλήκτρα Α+Ξ.

  • Για να ταξινομήσετε από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη τιμή, πατήστε τα πλήκτρα Φ+Θ.

Έλεγχος ότι οι αριθμοί είναι αποθηκευμένοι ως αριθμοί

 1. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, ΒΜ+Π. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών και θα ακούσετε τη φράση "Παράθυρο διαλόγου 'Μορφοποίηση κελιών'". (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση "Παράθυρο 'Μορφοποίηση κελιών'".)

 2. Για να μετακινηθείτε στην καρτέλα Αριθμός, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αριστερού βέλος (ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Tab). Θα ακούσετε "καρτέλα 'Αριθμός'."

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ανοίξει η λίστα Κατηγορία και θα ακούσετε "πλαίσιο λίστας 'Κατηγορία', άνω και κάτω τελεία, 'Γενικά'" (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Γενικά, ένα από δώδεκα".)

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Αριθμός".

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο κουμπί OK και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Ταξινόμηση ημερομηνιών και ωρών

 1. Επιλέξτε μια στήλη ημερομηνιών ή ωρών σε μια περιοχή κελιών ή βεβαιωθείτε ότι το ενεργό κελί βρίσκεται σε μια στήλη πίνακα που περιέχει ημερομηνίες ή ώρες.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ν. Θα ανοίξει η καρτέλα Δεδομένα και θα ακούσετε "Επάνω κορδέλα, καρτέλα 'Δεδομένα'". (Στον Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε "Επιλέχθηκε, καρτέλα 'Δεδομένα'".)

  • Για να εφαρμόσετε ταξινόμηση από την παλιότερη προς τη νεότερη τιμή, πατήστε τα πλήκτρα Α+Ξ.

  • Για να ταξινομήσετε από τη νεότερη προς την παλαιότερη τιμή, πατήστε τα πλήκτρα Φ+Θ.

  • Για να επαναλάβετε την εφαρμογή μιας ταξινόμησης μετά την αλλαγή των δεδομένων, επιλέξτε ένα κελί στην περιοχή ή στον πίνακα και, στη συνέχεια, πατήστε Ctrl+Alt+L.

Ταξινόμηση κατά περισσότερες από μία στήλες

Ίσως να θέλετε να κάνετε ταξινόμηση σύμφωνα με περισσότερες από μία στήλες ή γραμμές όταν έχετε δεδομένα τα οποία θέλετε να ομαδοποιήσετε σύμφωνα με την ίδια τιμή μιας στήλης ή γραμμής και, στη συνέχεια, να ταξινομήσετε μια άλλη στήλη ή γραμμή μέσα σε αυτή την ομάδα ίσων τιμών.Για παράδειγμα, εάν έχετε τη στήλη "Τμήμα" και τη στήλη "Υπάλληλος", μπορείτε πρώτα να ταξινομήσετε κατά τμήμα (για να ομαδοποιήσετε όλους τους υπαλλήλους μαζί στο ίδιο τμήμα) και, στη συνέχεια, να ταξινομήσετε κατά όνομα (για να τοποθετήσετε τα ονόματα με αλφαβητική σειρά μέσα σε κάθε τμήμα).Μπορείτε να ταξινομήσετε έως και 64 στήλες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για καλύτερα αποτελέσματα, η περιοχή των κελιών που ταξινομείτε πρέπει να διαθέτει επικεφαλίδες στηλών. Για να ταξινομήσετε κατά γραμμές, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Ο πίνακάς μου έχει κεφαλίδες είναι απενεργοποιημένο στο παράθυρο διαλόγου "Ταξινόμηση".

 1. Επιλέξτε μια περιοχή κελιών με δύο ή περισσότερες στήλες δεδομένων ή βεβαιωθείτε ότι το ενεργό κελί βρίσκεται σε έναν πίνακα με δύο ή περισσότερες στήλες.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ν, I+1. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση και θα ακούσετε "Παράθυρο διαλόγου 'Ταξινόμηση'". (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Ταξινόμηση, Προσαρμογή, κουμπί 'OK'".)

 3. Μεταβείτε με το πλήκτρο Tab στο σύνθετο πλαίσιο Στήλη: Ταξινόμηση κατά και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε την πρώτη στήλη που θέλετε να ταξινομήσετε.

 4. Για να επιλέξετε τον τύπο ταξινόμησης, μεταβείτε με το πλήκτρο Tab στο σύνθετο πλαίσιο Ταξινόμηση με βάση και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους.

  • Για να ταξινομήσετε κατά κείμενο, αριθμό ή ημερομηνία και ώρα, επιλέξτε Τιμές.

  • Για να ταξινομήσετε με βάση τη μορφοποίηση, επιλέξτε ένα από τα στοιχεία Χρώμα κελιού, Χρώμα γραμματοσειράς ή Εικονίδιο κελιού.

 5. Επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να ταξινομήσετε:

  • Για να ταξινομήσετε με βάση τις τιμές, μεταβείτε με το πλήκτρο Tab στο σύνθετο πλαίσιο "Διάταξη" και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τον τρόπο που θέλετε να ταξινομήσετε.

  • Για να ταξινομήσετε κείμενο και αριθμητικές τιμές, επιλέξτε "Μικρότερο προς μεγαλύτερο" ή "Μεγαλύτερο προς μικρότερο".

  • Για να ταξινομήσετε μια βάση μια προσαρμοσμένη λίστα, επιλέξτε Προσαρμοσμένη λίστα.

  • Για να ταξινομήσετε κατά χρώμα κελιού, χρώμα γραμματοσειράς ή εικονίδιο κελιού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να κάνετε την επιλογή σας και, στη συνέχεια, μεταβείτε με το πλήκτρο Tab στο επόμενο σύνθετο πλαίσιο Διάταξη και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Από επάνω ή Από κάτω.

 6. Για να προσθέσετε μια άλλη στήλη για ταξινόμηση με βάση αυτή, μεταβείτε με το πλήκτρο Tab στο κουμπί Προσθήκη επιπέδου, πατήστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα τρία έως πέντε.

 7. Για να επαναλάβετε την εφαρμογή μιας ταξινόμησης στήλης μετά την αλλαγή των δεδομένων, επιλέξτε ένα κελί στην περιοχή ή στον πίνακα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+L. (Το Ctrl+Alt+L δεν εφαρμόζει εκ νέου μια ταξινόμηση γραμμής.

Συμβουλές για ζητήματα με την ταξινόμηση

Εάν λάβετε απροσδόκητα αποτελέσματα κατά την ταξινόμηση των δεδομένων σας:

 • Ελέγξτε εάν οι τιμές που επιστρέφονται από έναν τύπο έχουν αλλάξει. Εάν τα δεδομένα που έχετε ταξινομήσει περιέχουν έναν ή περισσότερους τύπους, οι τιμές που επιστρέφονται από αυτούς τους τύπους ενδέχεται να αλλάξουν όταν επαναληφθεί ο υπολογισμός του φύλλου εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, φροντίστε να εφαρμόσετε ξανά την ταξινόμηση για να λάβετε ενημερωμένα αποτελέσματα.

 • Επανεμφανίστε τις γραμμές και τις στήλες πριν από την ταξινόμηση. Οι κρυφές στήλες δεν μετακινούνται κατά την ταξινόμηση στηλών και οι κρυφές γραμμές δεν μετακινούνται κατά την ταξινόμηση γραμμών. Πριν από την ταξινόμηση των δεδομένων, καλό θα είναι να επανεμφανίσετε τις κρυφές στήλες και γραμμές.

 • Ελέγξτε τις τοπικές ρυθμίσεις. Η σειρά ταξινόμησης ποικίλλει ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την κατάλληλη τοπική ρύθμιση στις Τοπικές ρυθμίσεις ή στις Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας στον Πίνακα Ελέγχου στον υπολογιστή σας.

 • Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη γραμμή επικεφαλίδων. Συνήθως, είναι καλύτερα να υπάρχει μια επικεφαλίδα γραμμής όταν ταξινομείτε μια στήλη για να διευκολύνεται η κατανόηση της σημασίας των δεδομένων. Από προεπιλογή, η τιμή της επικεφαλίδας δεν περιλαμβάνεται στη λειτουργία ταξινόμησης. Περιστασιακά, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επικεφαλίδα, έτσι ώστε η τιμή της επικεφαλίδας να περιλαμβάνεται ή να μην περιλαμβάνεται στη λειτουργία ταξινόμησης.

 • Για να εξαιρέσετε την πρώτη γραμμή δεδομένων από την ταξινόμηση, επειδή πρόκειται για επικεφαλίδα στήλης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, ΑΤ και, στη συνέχεια, Π. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένη ταξινόμηση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Τα δεδομένα μου έχουν επικεφαλίδες.

 • Για να συμπεριλάβετε την πρώτη γραμμή δεδομένων στην ταξινόμηση, επειδή δεν πρόκειται για επικεφαλίδα στήλης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, ΑΤ και, στη συνέχεια, Π. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένη ταξινόμηση, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Τα δεδομένα μου έχουν επικεφαλίδες.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

Όταν τοποθετείτε τα δεδομένα σας σε έναν πίνακα, το Excel προσθέτει αυτόματα ένα αναπτυσσόμενο μενού Αυτόματου φίλτρου σε κάθε κεφαλίδα στήλης. Μπορείτε να ανοίξετε αυτό το μενού για να φιλτράρετε γρήγορα. Για να καταργήσετε το αναπτυσσόμενο μενού Αυτόματου φίλτρου από μια επικεφαλίδα στήλης, επιλέξτε την κεφαλίδα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+L.

 1. Στην κεφαλίδα πίνακα της στήλης που θέλετε να φιλτράρετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+κάτω βέλος. Θα ανοίξει το αναπτυσσόμενο μενού Αυτόματου φίλτρου και θα ακούσετε "Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση, μενού". (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Ομάδα".)

 2. Στο μενού Αυτόματου φίλτρου, εάν η στήλη περιέχει αριθμούς, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην επιλογή Φίλτρα αριθμών και πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν η στήλη περιέχει εγγραφές κειμένου, μετακινηθείτε στην επιλογή Φίλτρα κειμένου και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ανοίξει ένα δευτερεύον μενού και θα ακούσετε "Ισούται με".

 3. Για να μετακινηθείτε στην επιλογή φιλτραρίσματος που θέλετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο αυτόματο φίλτρο και θα ακούσετε "Παράθυρο διαλόγου 'Προσαρμοσμένο αυτόματο φίλτρο'". (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Παράθυρο 'Προσαρμοσμένο αυτόματο φίλτρο'".)

 4. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τις συνθήκες φιλτραρίσματος.

  Για παράδειγμα, για να εμφανίζονται οι αριθμοί που είναι μεγαλύτεροι από ένα ορισμένο ποσό, επιλέξτε είναι μεγαλύτερο ή ίσο του και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο επόμενο σύνθετο πλαίσιο.

  Για να φιλτράρετε με βάση δύο συνθήκες, εισαγάγετε συνθήκες φιλτραρίσματος και στις δύο σειρές σύνθετων πλαισίων επεξεργασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Και ώστε και οι δύο συνθήκες να είναι αληθείς ή επιλέξτε Ή για να είναι αληθής οποιαδήποτε δύο από τις συνθήκες.

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο κουμπί OK και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε μια περιοχή

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+L. Το Excel προσθέτει ένα αναπτυσσόμενο μενού Αυτόματου φίλτρου στο πρώτο κελί της περιοχής.

 3. Επιλέξτε το κελί με το αναπτυσσόμενο μενού Αυτόματου φίλτρου.

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+κάτω βέλος. Θα ανοίξει το αναπτυσσόμενο μενού Αυτόματου φίλτρου και θα ακούσετε "Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση, μενού". (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Ομάδα".)

 5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους και το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στην επιλογή φιλτραρίσματος που θέλετε.

 6. Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, μετακινηθείτε με το πλήκτρο Tab στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Για να καταργήσετε το φίλτρο, επιλέξτε οποιοδήποτε κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+L.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη τίτλου σε έναν πίνακα στο Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία κεφαλίδων στηλών σε έναν πίνακα στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου και πλήκτρα λειτουργιών του Excel για Windows

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Excel χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×