Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Excel 2016 με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως το JAWS ή τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε πίνακες. Η ταξινόμηση των δεδομένων βοηθά στην οργάνωση και τη γρήγορη εύρεση των δεδομένων που θέλετε, για πιο γρήγορη ανάλυση. Το φιλτράρισμα των δεδομένων σάς βοηθά να εστιάζετε σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μεγάλα φύλλα εργασίας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel 2016 για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, ανατρέξτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για ταξινόμηση και φιλτράρισμα

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει συντομεύσεις πληκτρολογίου για ταξινόμηση και φιλτράρισμα.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Απενεργοποίηση του αναπτυσσόμενου μενού "Αυτόματο Φίλτρο" σε μια επικεφαλίδα στήλης

Ctrl+Shift+L

Άνοιγμα του αναπτυσσόμενου μενού "Αυτόματο Φίλτρο" από μια επικεφαλίδα στήλης

ALT + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Ταξινόμηση από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη τιμή ή από το A προς το Ω

ALT + A, S + A ή Alt + κάτω βέλος, S

Ταξινόμηση από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη τιμή ή από το Ω προς το Α

ALT + A, S + D ή Alt + κάτω βέλος, O

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Ταξινόμηση"

Alt+Ν, Ι+1 ή Alt+Κ, ΤΚ, Π

Επανάληψη της εφαρμογής μιας ταξινόμησης μετά την αλλαγή των δεδομένων

Ctrl+Alt+L (ή Alt+Ν, Ι+Ν)

Φιλτράρισμα κατά χρώμα

ALT + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, να

Φιλτράρισμα κατά αριθμό ή κείμενο

ALT + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, F

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών"

ALT + H, O, να

Χρήση της συνάρτησης TRIM

ALT + M, T και, στη συνέχεια, μετακίνηση για ΑΠΟΚΟΠΉ με το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω

Μάθετε σχετικά με την ταξινόμηση στο Excel

Μπορείτε να ταξινομήσετε δεδομένα με βάση κείμενο (από το Α προς το Ω ή από το Ω προς το Α), αριθμούς (από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο ή από τον μεγαλύτερο προς τον μικρότερο) και ημερομηνίες και ώρες (από την παλαιότερη προς τη νεότερη ή από τη νεότερη προς την παλαιότερη) σε μία ή περισσότερες στήλες. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε με βάση μια προσαρμοσμένη λίστα (όπως Μεγάλο, Μεσαίο και Μικρό) ή με βάση τη μορφοποίηση, όπως το χρώμα κελιού, το χρώμα γραμματοσειράς ή το σύνολο εικονιδίων. Οι περισσότερες λειτουργίες ταξινόμησης γίνονται κατά στήλη, αλλά μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε κατά γραμμές.

Όταν ταξινομείτε έναν πίνακα, το Excel αποθηκεύει τα κριτήρια που χρησιμοποιήσατε στο βιβλίο εργασίας, ώστε να μπορείτε να τα εφαρμόζετε ξανά κάθε φορά που θα ανοίγετε το βιβλίο εργασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ταξινομήσεις πολλαπλών στηλών ή για ταξινομήσεις που διαρκούν πολύ χρόνο για να δημιουργηθούν. Ωστόσο, αυτό λειτουργεί μόνο για δεδομένα που βρίσκονται μέσα σε πίνακα, δεν εφαρμόζεται απλώς σε μια περιοχή κελιών. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε κριτήρια ταξινόμησης έτσι ώστε να μπορείτε να εφαρμόζετε περιοδικά μια ταξινόμηση όταν ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας, είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα.

Σημείωση: Όταν ταξινομείτε τα δεδομένα, δεν μπορείτε να επαναφέρετε στην αρχική σειρά. Εάν δεν έχετε αποθηκεύσει το αρχείο μετά την ταξινόμηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναίρεση (Ctrl + Z) για να επιστρέψετε.

Ταξινόμηση κειμένου σε πίνακα ή περιοχή

Ταξινόμηση κειμένου σε πίνακα

 1. Μεταβείτε στη γραμμή κεφαλίδων του πίνακα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο βέλος δεξιά ή αριστερά για να μετακινηθείτε στην κεφαλίδα της στήλης για τα δεδομένα που θέλετε να ταξινομήσετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Alt + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να ανοίξετε το μενού φίλτρου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο μενού.

 4. Οι επιλογές που εμφανίζονται εξαρτώνται από το είδος των δεδομένων στη στήλη. Για παράδειγμα, μπορείτε να ταξινομήσετε αριθμητικά δεδομένα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο ή από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο. Μπορείτε να ταξινομήσετε αλφαριθμητικά δεδομένα από το A στο Ω, από το Ω προς το Α ή κατά χρώμα.

  Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να μεταβείτε στις επιλογές και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε μια επιλογή.

Ταξινόμηση κειμένου σε περιοχή

 1. Επιλέξτε μια στήλη αλφαριθμητικών δεδομένων σε μια περιοχή κελιών ή βεβαιωθείτε ότι το ενεργό κελί βρίσκεται σε μια στήλη πίνακα που περιέχει αλφαριθμητικά δεδομένα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + A. Καρτέλα " δεδομένα " ανοίγει και μπορείτε να ακούσετε: "κορδέλα επάνω, πλαίσιο ομάδας, καρτέλα" δεδομένα"." (Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε: "καρτέλες της κορδέλας, επιλεγμένο, δεδομένα tab στοιχείου".

  • Για να ταξινομήσετε με αύξουσα αλφαριθμητική σειρά (ταξινόμηση από το Α προς το Ω), πατήστε το πλήκτρο S + A.

  • Για να ταξινομήσετε με φθίνουσα αλφαριθμητική σειρά (ταξινόμηση από το Ω προς το Α), πατήστε τα πλήκτρα Φ+Θ.

Ταξινόμηση με διάκριση πεζών-κεφαλαίων

 1. Επιλέξτε μια στήλη αλφαριθμητικών δεδομένων σε μια περιοχή κελιών ή βεβαιωθείτε ότι το ενεργό κελί βρίσκεται σε μια στήλη πίνακα που περιέχει αλφαριθμητικά δεδομένα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H, S, U. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση και μπορείτε να ακούσετε: "παράθυρο διαλόγου" Ταξινόμηση ", κουμπί" OK"." (Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε: "Ταξινόμηση, κουμπί" OK".")

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab το κλειδί μέχρι να ακούτε "κουμπί επιλογών," και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές ταξινόμησης. Μπορείτε να ακούσετε "Ταξινόμηση παράθυρο διαλόγου Επιλογές, διάκριση πεζών-κεφαλαίων το πλαίσιο ελέγχου, δεν είναι επιλεγμένο." (Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε: "Επιλογές ταξινόμησης. Απενεργοποιημένο διάκριση πεζών-κεφαλαίων πλαίσιο ελέγχου,.")

 4. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί" OK "" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση και μπορείτε να ακούσετε: "Παράθυρο διαλόγου ταξινόμηση." (Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε: "Ταξινόμηση, κουμπί" Επιλογές".")

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί" OK "" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Συμβουλές: 

 • Εάν η στήλη που μπορείτε να ταξινομήσετε περιέχει αριθμούς και κείμενο, ίσως χρειαστεί να τις μορφοποιήσετε ως κείμενο. Διαφορετικά, Excel ταξινομεί τους αριθμούς ως αριθμοί πρώτα και, στη συνέχεια, ταξινομεί το κείμενο. Για να μορφοποιήσετε τα δεδομένα, επιλέξτε όλα τα δεδομένα στη στήλη και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H, F, N. Χρησιμοποιήστε το αριστερό πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε στην καρτέλα αριθμός, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στη λίστα κατηγοριών και πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε "Κείμενο". Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά για να μετακινηθείτε στο κουμπί OK και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Συμβουλές: 

 • Όταν εισαγάγετε ή αντιγράφετε δεδομένα από μια διαφορετική θέση, ενδέχεται να υπάρχουν κενά διαστήματα πριν από τα δεδομένα. Για παράδειγμα, το όνομα "Στέλλα Κωστίδου" μπορεί να έχει εισαχθεί ως "(κενό διάστημα) (κενό διάστημα) Στέλλα Κωστίδου".

 • Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, ενδέχεται να μην γνωρίζετε σχετικά με την ύπαρξη κενών διαστημάτων, επειδή το JAWS δεν αναγνωρίζει τον κενό χώρο στα κελιά.

 • Για να σας βοηθήσει να τα εντοπίσετε, το Excel τοποθετεί τα κελιά που περιέχουν αρχικά κενά διαστήματα στο επάνω μέρος μιας ταξινομημένης στήλης.

Ταξινόμηση αριθμών

Ταξινόμηση αριθμών

 1. Επιλέξτε μια στήλη αριθμητικών δεδομένων σε μια περιοχή κελιών ή βεβαιωθείτε ότι το ενεργό κελί βρίσκεται σε μια στήλη πίνακα που περιέχει αριθμητικά δεδομένα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + A. Καρτέλα " δεδομένα " ανοίγει και μπορείτε να ακούσετε: "κορδέλα επάνω, πλαίσιο ομάδας, καρτέλα" δεδομένα"." (Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε: "καρτέλες της κορδέλας, επιλεγμένο, δεδομένα tab στοιχείου.")

  • Για να εφαρμόσετε ταξινόμηση από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη τιμή, πατήστε τα πλήκτρα Α+Ξ.

  • Για να ταξινομήσετε από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη τιμή, πατήστε τα πλήκτρα Φ+Θ.

Έλεγχος ότι οι αριθμοί είναι αποθηκευμένοι ως αριθμοί

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H, F + N. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών και μπορείτε να ακούσετε: "Παράθυρο διαλόγου μορφοποίηση κελιών." (Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε: "Μορφοποίηση κελιών".)

 2. Για να μετακινηθείτε στην καρτέλα αριθμός, χρησιμοποιήστε το αριστερό πλήκτρο βέλους (ή πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Tab). Μπορείτε να ακούσετε: "Καρτέλα αριθμός". (Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε: "Αριθμός καρτέλα στοιχείο")

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Ανοίγει η λίστα κατηγορία, και μπορείτε να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη κατηγορία, όπως "Γενικά" ή "Ημερομηνία".

 4. Πατήστε το επάνω ή πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούσετε "Αριθμός".

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί" OK "" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Ταξινόμηση ημερομηνιών και ωρών

 1. Επιλέξτε μια στήλη ημερομηνιών ή ωρών σε μια περιοχή κελιών ή βεβαιωθείτε ότι το ενεργό κελί βρίσκεται σε μια στήλη πίνακα που περιέχει ημερομηνίες ή ώρες.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + A. Καρτέλα " δεδομένα " ανοίγει και μπορείτε να ακούσετε: "κορδέλα επάνω, πλαίσιο ομάδας, καρτέλα" δεδομένα"." (Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε: "στην κορδέλα, καρτέλες, επιλεγμένο, καρτέλα" δεδομένα ".")

  • Για να εφαρμόσετε ταξινόμηση από την παλιότερη προς τη νεότερη τιμή, πατήστε τα πλήκτρα Α+Ξ.

  • Για να εφαρμόσετε ταξινόμηση από το νεότερο προς το παλιότερο, πατήστε το πλήκτρο S + D.

  • Για να επαναλάβετε την εφαρμογή μιας ταξινόμησης μετά την αλλαγή των δεδομένων, επιλέξτε ένα κελί στην περιοχή ή στον πίνακα και, στη συνέχεια, πατήστε Ctrl+Alt+L.

Ταξινόμηση κατά περισσότερες από μία στήλες

Ίσως να θέλετε να κάνετε ταξινόμηση σύμφωνα με περισσότερες από μία στήλες ή γραμμές όταν έχετε δεδομένα τα οποία θέλετε να ομαδοποιήσετε σύμφωνα με την ίδια τιμή μιας στήλης ή γραμμής και, στη συνέχεια, να ταξινομήσετε μια άλλη στήλη ή γραμμή μέσα σε αυτή την ομάδα ίσων τιμών.Για παράδειγμα, εάν έχετε τη στήλη "Τμήμα" και τη στήλη "Υπάλληλος", μπορείτε πρώτα να ταξινομήσετε κατά τμήμα (για να ομαδοποιήσετε όλους τους υπαλλήλους μαζί στο ίδιο τμήμα) και, στη συνέχεια, να ταξινομήσετε κατά όνομα (για να τοποθετήσετε τα ονόματα με αλφαβητική σειρά μέσα σε κάθε τμήμα).Μπορείτε να ταξινομήσετε έως και 64 στήλες.

Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, την περιοχή των κελιών που ταξινομείτε πρέπει να έχει επικεφαλίδες στήλης. Για να ταξινομήσετε κατά γραμμές, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες είναι επιλεγμένο στο παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση.

 1. Επιλέξτε μια περιοχή κελιών με δύο ή περισσότερες στήλες δεδομένων ή βεβαιωθείτε ότι το ενεργό κελί βρίσκεται σε έναν πίνακα με δύο ή περισσότερες στήλες.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + A, S + S. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση και μπορείτε να ακούσετε: "παράθυρο διαλόγου" Ταξινόμηση ", κουμπί" OK"." (Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε: "Ταξινόμηση, κουμπί" OK".")

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να βρείτε το στήλης: Ταξινόμηση κατά σύνθετο πλαίσιο και πλήκτρα για να επιλέξετε πρώτα τη στήλη που θέλετε να ταξινομήσετε.

 4. Για να επιλέξετε τον τύπο ταξινόμησης, μεταβείτε με το πλήκτρο Tab στο σύνθετο πλαίσιο Ταξινόμηση με βάση και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους.

  • Για να ταξινομήσετε κατά κείμενο, αριθμός, ή ημερομηνίας και ώρας, επιλέξτε Τιμές των κελιών.

  • Για να ταξινομήσετε κατά μορφή, επιλέξτε χρώμα κελιού, χρώμα γραμματοσειράς ή εικονίδιο μορφοποίησης υπό όρους.

 5. Επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να ταξινομήσετε:

  • Για να ταξινομήσετε με βάση τις τιμές, πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να βρείτε το σύνθετο πλαίσιο σειρά και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τον τρόπο που θέλετε να ταξινομήσετε.

  • Για να ταξινομήσετε κείμενο και αριθμητικές τιμές, επιλέξτε "Μικρότερο προς μεγαλύτερο" ή "Μεγαλύτερο προς μικρότερο".

  • Για να ταξινομήσετε μια βάση μια προσαρμοσμένη λίστα, επιλέξτε Προσαρμοσμένη λίστα.

  • Για να ταξινομήσετε κατά χρώμα κελιού, χρώμα γραμματοσειράς ή εικονίδιο κελιού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να κάνετε την επιλογή σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να βρείτε την επόμενη σειρά σύνθετο πλαίσιο και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε σε πρώτο πλάνο ή στο κάτω μέρος.

 6. Για να προσθέσετε άλλη μια στήλη για ταξινόμηση κατά, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί " Προσθήκη επιπέδου ", πατήστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα τρία έως πέντε.

 7. Για να εφαρμόσετε εκ νέου μια ταξινόμηση στήλης μετά την αλλαγή των δεδομένων, επιλέξτε ένα κελί στην περιοχή ή στον πίνακα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Alt + λ. (Ctrl + Alt + L δεν εφαρμόσετε εκ νέου μια ταξινόμηση γραμμής.)

Συμβουλές για ζητήματα με την ταξινόμηση

Εάν λάβετε απροσδόκητα αποτελέσματα κατά την ταξινόμηση των δεδομένων σας:

 • Ελέγξτε εάν οι τιμές που επιστρέφονται από έναν τύπο έχουν αλλάξει. Εάν τα δεδομένα που έχετε ταξινομήσει περιέχουν έναν ή περισσότερους τύπους, οι τιμές που επιστρέφονται από αυτούς τους τύπους ενδέχεται να αλλάξουν όταν επαναληφθεί ο υπολογισμός του φύλλου εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, φροντίστε να εφαρμόσετε ξανά την ταξινόμηση για να λάβετε ενημερωμένα αποτελέσματα.

 • Επανεμφανίστε τις γραμμές και τις στήλες πριν από την ταξινόμηση. Οι κρυφές στήλες δεν μετακινούνται κατά την ταξινόμηση στηλών και οι κρυφές γραμμές δεν μετακινούνται κατά την ταξινόμηση γραμμών. Πριν από την ταξινόμηση των δεδομένων, καλό θα είναι να επανεμφανίσετε τις κρυφές στήλες και γραμμές.

 • Ελέγξτε τις τοπικές ρυθμίσεις. Σειρές ταξινόμησης ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις. Βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη τοπική ρύθμιση στις Τοπικές ρυθμίσεις ή Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας στον πίνακα ελέγχου στον υπολογιστή σας.

 • Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη γραμμή επικεφαλίδων. Συνήθως, είναι καλύτερα να υπάρχει μια επικεφαλίδα γραμμής όταν ταξινομείτε μια στήλη για να διευκολύνεται η κατανόηση της σημασίας των δεδομένων. Από προεπιλογή, η τιμή της επικεφαλίδας δεν περιλαμβάνεται στη λειτουργία ταξινόμησης. Περιστασιακά, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επικεφαλίδα, έτσι ώστε η τιμή της επικεφαλίδας να περιλαμβάνεται ή να μην περιλαμβάνεται στη λειτουργία ταξινόμησης.

 • Για να εξαιρέσετε την πρώτη γραμμή δεδομένων από την ταξινόμηση, επειδή πρόκειται για επικεφαλίδα στήλης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H, S, U. Στο παράθυρο διαλόγου " Προσαρμοσμένη ταξινόμηση ", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δεδομένα μου έχουν επικεφαλίδες.

 • Για να συμπεριλάβετε την πρώτη γραμμή δεδομένων στην ταξινόμηση, επειδή δεν πρόκειται για επικεφαλίδα στήλης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H, S, U. Στο παράθυρο διαλόγου " Προσαρμοσμένη ταξινόμηση ", καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου δεδομένα μου έχουν επικεφαλίδες.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

Όταν τοποθετείτε τα δεδομένα σας σε έναν πίνακα, το Excel προσθέτει αυτόματα ένα αναπτυσσόμενο μενού "Αυτόματο Φίλτρο" για κάθε κεφαλίδα στήλης. Μπορείτε να ανοίξετε αυτό το μενού για να φιλτράρετε γρήγορα. Για να καταργήσετε το αναπτυσσόμενο μενού "Αυτόματο Φίλτρο" από μια επικεφαλίδα στήλης, επιλέξτε την κεφαλίδα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + L.

 1. Στην κεφαλίδα της στήλης που θέλετε να εφαρμόσετε το φίλτρο του πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Alt + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ. Ανοίγει το αναπτυσσόμενο μενού "Αυτόματο Φίλτρο". Στο τον Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε: "Μενού".)

 2. Στο μενού "Αυτόματο Φίλτρο", εάν η στήλη έχει αριθμούς, χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να μετακινηθείτε Φίλτρα αριθμών και πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν η στήλη έχει καταχωρήσεις κειμένου, μετακινηθείτε Φίλτρα κειμένου και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το υπομενού και μπορείτε να ακούσετε "Ισούται με".

 3. Για να μετακινήσετε την επιλογή φιλτραρίσματος που θέλετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο αυτόματο φίλτρο και μπορείτε να ακούσετε: "Διαλόγου προσαρμοσμένο Αυτόματο Φίλτρο". (Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε: "Προσαρμοσμένο αυτόματο φίλτρο.")

 4. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τις συνθήκες φιλτραρίσματος.

  Για παράδειγμα, για να εμφανίζονται οι αριθμοί που είναι μεγαλύτεροι από ένα ορισμένο ποσό, επιλέξτε είναι μεγαλύτερο ή ίσο του και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο επόμενο σύνθετο πλαίσιο.

  Για να φιλτράρετε με βάση δύο συνθήκες, εισαγάγετε συνθήκες φιλτραρίσματος και στις δύο σειρές σύνθετων πλαισίων επεξεργασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Και ώστε και οι δύο συνθήκες να είναι αληθείς ή επιλέξτε Ή για να είναι αληθής οποιαδήποτε δύο από τις συνθήκες.

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να βρείτε το κουμπί ΟΚ και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε μια περιοχή

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+L. Το Excel προσθέτει ένα αναπτυσσόμενο μενού Αυτόματου φίλτρου στο πρώτο κελί της περιοχής.

 3. Επιλέξτε το κελί με το αναπτυσσόμενο μενού "Αυτόματο Φίλτρο". Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ. Ανοίγει το αναπτυσσόμενο μενού "Αυτόματο Φίλτρο", και μπορείτε να ακούσετε: "Μενού περιβάλλοντος". (Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε: "Μενού".)

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους και το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στην επιλογή φιλτραρίσματος που θέλετε.

 5. Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, μετακινηθείτε με το πλήκτρο Tab στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Για να καταργήσετε το φίλτρο, επιλέξτε οποιοδήποτε κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+L.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη τίτλου σε έναν πίνακα στο Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία κεφαλίδων στηλών σε έναν πίνακα στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου και πλήκτρα λειτουργιών του Excel για Windows

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Excel χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Excel για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε πίνακες. Με την ταξινόμηση μπορείτε να οργανώνετε και να αναλύετε δεδομένα. Το φιλτράρισμα δεδομένων είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν τα φύλλα εργασίας περιέχουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Ταξινόμηση δεδομένων στο Excel

Στα φύλλα εργασίας του Excel μπορείτε να ταξινομείτε δεδομένα κειμένου και αριθμητικά δεδομένα ώστε να τα τακτοποιείτε σε συγκεκριμένη σειρά, π.χ. να ταξινομείτε το κείμενο με αλφαβητική σειρά ή με αντίστροφη αλφαβητική σειρά, τους αριθμούς από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο ή από τον μεγαλύτερο στον μικρότερο, τις ημερομηνίες και τις ώρες από τις παλαιότερες στις πιο πρόσφατες ή αντίστροφα.

Σημείωση: Όταν ταξινομείτε τα δεδομένα, δεν μπορείτε να επαναφέρετε στην αρχική σειρά.

 1. Πατήστε σε κάποιο σημείο στο φύλλο του Excel. Το TalkBack εκφωνεί το επιλεγμένο κελί.

 2. Κάντε κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να φτάσετε στη στήλη που θέλετε να ταξινομήσετε. Πατήστε δύο φορές για να ενεργοποιήσετε την επιλογή.

 3. Για να κάνετε εξερεύνηση με την αφή, σύρετε αργά ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω τμήμα της οθόνης μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει: "Κουμπί Περισσότερες επιλογές". Τώρα η εστίαση βρίσκεται στο κουμπί, οπότε μπορείτε να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας.

 4. Πατήστε δύο φορές σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να ενεργοποιήσετε το κουμπί. Το TalkBack εκφωνεί: "Μενού καρτελών, είναι επιλεγμένη η Κεντρική καρτέλα". Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κίνηση σάρωσης προς τα επάνω με δύο δάχτυλα επανειλημμένα, μέχρι να φτάσετε στο τέλος της λίστας. Το TalkBack παίζει ήχους σε κάθε σας κίνηση σάρωσης και παύει να παίζει ήχους μόλις φτάσετε στο τέλος της λίστας.

 5. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

 6. Όταν το TalkBack εκφωνήσει "μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα", ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 7. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

  • Επιλέξτε Αύξουσα ταξινόμηση για να ταξινομήσετε αλφαριθμητικά δεδομένα από το Α έως το Ω ή από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο, ή για να ταξινομήσετε ημερομηνίες και ώρες από παλαιότερη σε νεότερη έκδοση. Ανακοινώνει talkBack: "Αύξουσα ταξινόμηση, δεν είναι επιλεγμένο το διακόπτη."

  • Επιλέξτε Φθίνουσα ταξινόμηση για να ταξινομήσετε αλφαριθμητικά δεδομένα από το Ω προς το Α ή από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο ή για να ταξινομήσετε ημερομηνίες και ώρες από αργότερα σε παλαιότερη έκδοση. Ανακοινώνει talkback: "Φθίνουσα ταξινόμηση, δεν είναι επιλεγμένο το διακόπτη."

  Όταν βρείτε την επιλογή που θέλετε, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και έπειτα πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Τα στοιχεία ταξινομούνται σύμφωνα με την επιλογή σας.

 8. Για να επιστρέψετε στο φύλλο εργασίας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε: "Περισσότερες επιλογές αλλαγής Checked." Τώρα είναι επιλεγμένο το κουμπί Περισσότερες επιλογές, πατήστε δύο φορές για να την ενεργοποιήσετε.

Ταξινόμηση περιοχής κελιών

Εάν υπάρχουν κενά κελιά στο βιβλίο εργασίας σας, μπορείτε πρώτα να επιλέξετε μια περιοχή και στη συνέχεια να την ταξινομήσετε.

 1. Στο βιβλίο εργασίας, σύρετε αργά ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω τμήμα της οθόνης μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει: "Κουμπί Περισσότερες επιλογές". Τώρα η εστίαση βρίσκεται στο κουμπί, οπότε μπορείτε να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας.

 2. Πατήστε δύο φορές σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να ενεργοποιήσετε το κουμπί. Το TalkBack εκφωνεί: "Μενού καρτελών, είναι επιλεγμένη η Κεντρική καρτέλα".

 3. Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κίνηση σάρωσης προς τα επάνω με δύο δάχτυλα επανειλημμένα, μέχρι να φτάσετε στο τέλος της λίστας. Το TalkBack παίζει ήχους σε κάθε σας κίνηση σάρωσης και παύει να παίζει ήχους μόλις φτάσετε στο τέλος της λίστας.

 4. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

 5. Όταν το TalkBack εκφωνήσει "Επιλογή περιοχής", ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 6. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή κελιού ή περιοχής, με ενεργό το πεδίο περιοχής. Πληκτρολογήστε την περιοχή που θέλετε να επιλέξετε, όπως "A1:C15". Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη μέχρι να ακούσετε το TalkBack να εκφωνεί "κουμπί OK". Ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Τώρα είναι επιλεγμένη η περιοχή.

 7. Σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω τμήμα της οθόνης μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει: "Κουμπί Περισσότερες επιλογές". Ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε το κουμπί.

 8. Εξερευνήστε τη λίστα στο κάτω μέρος της οθόνης σύροντας ένα δάχτυλο στα στοιχεία. Όταν το TalkBack εκφωνήσει "μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα", ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 9. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

  • Επιλέξτε Αύξουσα ταξινόμηση για να ταξινομήσετε αλφαριθμητικά δεδομένα από το Α έως το Ω ή από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο, ή για να ταξινομήσετε ημερομηνίες και ώρες από παλαιότερη σε νεότερη έκδοση. Ανακοινώνει talkBack: "Αύξουσα ταξινόμηση, δεν είναι επιλεγμένο το διακόπτη."

  • Επιλέξτε Φθίνουσα ταξινόμηση για να ταξινομήσετε αλφαριθμητικά δεδομένα από το Ω προς το Α ή από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο ή για να ταξινομήσετε ημερομηνίες και ώρες από αργότερα σε παλαιότερη έκδοση. Ανακοινώνει talkback: "Φθίνουσα ταξινόμηση, δεν είναι επιλεγμένο το διακόπτη."

  Όταν βρείτε την επιλογή που θέλετε, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και έπειτα πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Τα στοιχεία ταξινομούνται σύμφωνα με την επιλογή σας.

Μορφοποίηση δεδομένων

Μερικές φορές ίσως χρειαστεί να μορφοποιήσετε εκ νέου τα δεδομένα για να λάβετε σωστά αποτελέσματα κατά την ταξινόμηση.

 1. Μεταβείτε στο κελί ή τη στήλη που θέλετε να μορφοποιήσετε. Πατήστε δύο φορές για να ενεργοποιήσετε την επιλογή.

 2. Για να κάνετε εξερεύνηση με την αφή, σύρετε αργά ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω τμήμα της οθόνης μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει: "Κουμπί Περισσότερες επιλογές". Τώρα η εστίαση βρίσκεται στο κουμπί, οπότε μπορείτε να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας.

 3. Πατήστε δύο φορές σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να ενεργοποιήσετε το κουμπί. Το TalkBack εκφωνεί: "Μενού καρτελών, είναι επιλεγμένη η Κεντρική καρτέλα". Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κίνηση σάρωσης προς τα επάνω με δύο δάκτυλα για να κυλίσετε τα περιεχόμενα της λίστας προς τα κάτω.

 4. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

 5. Όταν το TalkBack εκφωνήσει: "Μενού Μορφή αριθμών", ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 6. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

  Μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις ακόλουθες μορφές: Γενική, Αριθμός, Νομισματική μονάδα, Λογιστική, Ημερομηνία, Ώρα, Ποσοστό, Κλάσμα, Επιστημονική, Κείμενο και Ειδική. Όταν βρείτε τη μορφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές για να την εφαρμόσετε.

Συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων ταξινόμησης

Εάν λάβετε απροσδόκητα αποτελέσματα κατά την ταξινόμηση των δεδομένων σας, κάντε ένα από τα εξής:

 • Εάν τα δεδομένα που έχετε ταξινομήσει περιέχουν έναν ή περισσότερους μαθηματικούς τύπους, οι τιμές που επιστρέφονται από αυτούς τους μαθηματικούς τύπους ενδέχεται να αλλάξουν όταν επαναληφθεί ο υπολογισμός του φύλλου εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, φροντίστε να κάνετε πάλι ταξινόμηση για να δείτε ενημερωμένα αποτελέσματα.

 • Οι κρυφές στήλες δεν μετακινούνται κατά την ταξινόμηση στηλών και οι κρυφές γραμμές δεν μετακινούνται κατά την ταξινόμηση γραμμών. Πριν από την ταξινόμηση των δεδομένων, καλό θα είναι να επανεμφανίσετε τις κρυφές στήλες και γραμμές. Για να τις επανεμφανίσετε, κάντε τα εξής στο βιβλίο εργασίας του Excel:

  1. Μεταβείτε σε μια γραμμή ή στήλη δίπλα σε μια κρυφή στήλη ή γραμμή. Ανακοινώνει talkBack: "Adjacent κρυφά κελιά".

  2. Σύρετε το δάχτυλό σας για να μετακινηθείτε προς τα επάνω στην κεφαλίδα της στήλης (ή, αντίστοιχα, αριστερά προς τον αριθμό γραμμής) και ανασηκώστε το δάχτυλό σας. Πατήστε δύο φορές για να επιλέξετε ολόκληρη τη στήλη ή γραμμή.

  3. Πατήστε δύο φορές ξανά για να ανοίξετε το μενού.

  4. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Επανεμφάνιση". Πατήστε δύο φορές για να επανεμφανίσετε τις κρυφές γραμμές ή στήλες. Το TalkBack εκφωνεί την τρέχουσα θέση σας στο βιβλίο εργασίας και η στήλη ή γραμμή επανεμφανίζεται.

 • Ελέγξτε τις τοπικές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας. Τα αποτελέσματα της ταξινόμησης διαφέρουν ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

Με την εισαγωγή δεδομένων σε έναν πίνακα στο Excel, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα για να βρείτε γρήγορα τις τιμές που πληρούν τα κριτήριά σας.

 1. Στο Excel, σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη μέχρι να φτάσετε στον πίνακα. Το TalkBack εκφωνεί το επιλεγμένο κελί.

 2. Κάντε κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να φτάσετε στην κεφαλίδα του πίνακα του οποίου τα περιεχόμενα θέλετε να φιλτράρετε. Μπορείτε επίσης να σύρετε το δάκτυλό σας γύρω από την οθόνη για να βρείτε την κεφαλίδα.

 3. Σύρετε αργά ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω τμήμα της οθόνης μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει: "Κουμπί Περισσότερες επιλογές". Τώρα η εστίαση βρίσκεται στο κουμπί, οπότε μπορείτε να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας.

 4. Πατήστε δύο φορές σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να ενεργοποιήσετε το κουμπί. Το TalkBack εκφωνεί: "Μενού καρτελών, είναι επιλεγμένη η Κεντρική καρτέλα". Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κίνηση σάρωσης προς τα επάνω με δύο δάχτυλα επανειλημμένα, μέχρι να φτάσετε στο τέλος της λίστας. Το TalkBack παίζει ήχους σε κάθε σας κίνηση σάρωσης και παύει να παίζει ήχους μόλις φτάσετε στο τέλος της λίστας.

 5. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

 6. Όταν το TalkBack εκφωνήσει "μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα", ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 7. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας. Όταν φτάσετε στην επιλογή Εμφάνιση κουμπιών φίλτρων, ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές.

 8. Για να επιστρέψετε στο φύλλο εργασίας, σύρετε το δάχτυλό σας στο επάνω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε το TalkBack να εκφωνεί την κεφαλίδα του πίνακα.

 9. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μία για να φτάσετε στο κουμπί φίλτρο. TalkBack ανακοινώνει τη θέση, όπως: "Στήλη μηδέν, γραμμή μηδέν κεφαλίδα, δεν υπάρχει φίλτρο". Κάντε σάρωση προς τα αριστερά για να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο. Ανακοινώνει talkBack: "Εφαρμοσμένο φίλτρο." Σηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές.

 10. Ανοίγει το μενού " Ταξινόμηση και φιλτράρισμα ". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι TalkBack ανακοινώνει "Κουμπί φίλτρου στοιχείων" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση είναι στο πεδίο αναζήτησης. Πατήστε δύο φορές για να ενεργοποιήσετε το πεδίο αναζήτησης και να ανοίξετε το πληκτρολόγιο στο κάτω μέρος της οθόνης.

 11. Σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος του πληκτρολογίου οθόνης για να πληκτρολογήσετε τα κριτήρια με βάση τα οποία θέλετε να φιλτράρετε.

 12. Όταν τελειώσετε, σύρετε το δάχτυλό σας στο επάνω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε το TalkBack να εκφωνεί τα σωστά κριτήρια. Ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιλέξετε.

 13. Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει το κουμπί Τέλος (στην επάνω δεξιά γωνία). Ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 14. Το μενού Φιλτράρισμα στοιχείων κλείνει, οπότε επιστρέφετε στον πίνακα στον οποίο έχουν πλέον εφαρμοστεί τα επιλεγμένα κριτήρια φίλτρου.

Δείτε επίσης

Χρήση του TalkBack για την εισαγωγή και την επεξεργασία ενός πίνακα στο Excel για Android

Χρήση εξωτερικού πληκτρολογίου με το Excel για Android

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Excel χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×