Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη σχολίων σε ένα φύλλο εργασίας του Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη σχολίων σε ένα φύλλο εργασίας του Excel

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρήση του Excel με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως το JAWS ή τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να προσθέσετε σχόλια για να δώσετε σχόλια στο φύλλο εργασίας του Excel.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 1. Στο Excel, ανοίξτε το φύλλο εργασίας όπου θέλετε να προσθέσετε σχόλια.

 2. Στο φύλλο εργασίας, μεταβείτε στο κελί όπου θέλετε να εμφανιστεί το σχόλιο.

  Συμβουλή: Όταν μεταβαίνετε σε ένα κελί που περιέχει ήδη ένα σχόλιο, ο Αφηγητής ανακοινώνει "Περιέχει σχόλιο" μετά την ανάγνωση εκτός των περιεχομένων του κελιού.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + R, C, για να προσθέσετε ένα σχόλιο στο επιλεγμένο κελί.

 4. Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Esc δύο φορές για να επιστρέψει την εστίαση στο κελί.

Δείτε επίσης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Windows

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Excel χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρήση του Excel για Mac με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως το VoiceOver, το ενσωματωμένο σύστημα Mac OS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να προσθέσετε σχόλια για να δώσετε σχόλια σε ένα φύλλο εργασίας Excel.

Σημειώσεις: 

 1. Στο Excel για Mac, ανοίξτε το φύλλο εργασίας όπου θέλετε να προσθέσετε σχόλια.

 2. Στο φύλλο εργασίας, μεταβείτε στο κελί όπου θέλετε να εμφανιστεί το σχόλιο.

  Συμβουλή: Όταν μεταβαίνετε σε ένα κελί που περιέχει ήδη ένα σχόλιο, το VoiceOver ανακοινώνει "Περιέχει σχόλιο" μετά την ανάγνωση ανάληψη τα περιεχόμενα και τη θέση του κελιού.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Fn + F6 μέχρι να ακούσετε την "Κεντρική καρτέλα, επιλεγμένο, καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε: "Αναθεώρηση, καρτέλα". Πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + ΔΙΑΣΤΗΜΑ για να επιλέξετε την καρτέλα " Αναθεώρηση ".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Νέο σχόλιο, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο του διαστήματος για να προσθέσετε ένα νέο κενό σχόλιο στο επιλεγμένο κελί.

 5. Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Esc δύο φορές για να επιστρέψει την εστίαση στο κελί.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εύρεση και αντικατάσταση δεδομένων στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel 2016 για Mac

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Excel χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε Excel για iOS με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων iOS, για να προσθέσετε σχόλια για να δώσετε σχόλια σε ένα φύλλο εργασίας Excel.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για δυνατότητες αφής στο Excel για iOS, μεταβείτε στην Οδηγός αφής για το Excel για iPhone.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

 1. Στο Excel για iOS, ανοίξτε το φύλλο εργασίας όπου θέλετε να προσθέσετε σχόλια.

 2. Στο φύλλο εργασίας, μεταβείτε στο κελί όπου θέλετε να εμφανιστεί το σχόλιο και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μετακινήσετε την εστίαση σε αυτό.

  Συμβουλή: Όταν μεταβαίνετε σε ένα κελί που περιέχει ήδη ένα σχόλιο, το VoiceOver ανακοινώνει "Περιέχει σχόλιο".

 3. Σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω μέρος της οθόνης, μέχρι να ακούτε "Εμφάνιση κορδέλας" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Για οικιακή χρήση, καρτέλα".

 4. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το μενού επιλογής καρτέλα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Αναθεώρηση, καρτέλα," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Εισαγωγή σχολίου, το κουμπί," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήστε το σχόλιό σας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μέχρι να ακούσετε "Την εργασία σας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Το σχόλιο προστίθεται στο κελί και η εστίαση επιστρέφει στο φύλλο εργασίας.

Δείτε επίσης

Χρήση εξωτερικού πληκτρολογίου με το Excel για iPhone

Χρήση εξωτερικού πληκτρολογίου με το Excel για iPad

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Excel χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρήση Excel για Android με TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων Android, για να προσθέσετε σχόλια για να δώσετε σχόλια σε ένα φύλλο εργασίας Excel.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Excel για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Excel για Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

 1. Στο Excel για Android, ανοίξτε το φύλλο εργασίας όπου θέλετε να προσθέσετε σχόλια.

 2. Στο φύλλο εργασίας, μεταβείτε στο κελί όπου θέλετε να εμφανιστεί το σχόλιο και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μετακινήσετε την εστίαση σε αυτό.

  Συμβουλή: Όταν μεταβαίνετε σε ένα κελί που περιέχει ήδη ένα σχόλιο, TalkBack ανακοινώνει "Περιέχει σχόλιο".

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά προς τα κάτω-then για να κλείσετε το αναδυόμενο μενού, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω μέρος της οθόνης, μέχρι να ακούτε "Περισσότερες επιλογές, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Μενού καρτέλας, για οικιακή χρήση επιλεγμένο."

 4. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το μενού επιλογής καρτέλα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Αναθεώρηση, καρτέλα," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Σχόλιο, το κουμπί," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήστε το σχόλιό σας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μέχρι να ακούσετε "Την εργασία σας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Το σχόλιο προστίθεται στο κελί και η εστίαση επιστρέφει στο φύλλο εργασίας.

Δείτε επίσης

Χρήση εξωτερικού πληκτρολογίου με το Excel για Android

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Excel χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε Excel Online με το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να προσθέσετε σχόλια για να δώσετε σχόλια σε ένα φύλλο εργασίας Excel Online.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Excel Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Excel Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Excel Online.

 1. Στο Excel Online, ανοίξτε το φύλλο εργασίας όπου θέλετε να προσθέσετε σχόλια.

 2. Στο φύλλο εργασίας, μεταβείτε στο κελί όπου θέλετε να εμφανιστεί το σχόλιο.

  Συμβουλή: Όταν μεταβαίνετε σε ένα κελί που περιέχει ήδη ένα σχόλιο, ο Αφηγητής ανακοινώνει "Περιέχει το σχόλιο," ακολουθούμενο από το όνομα του συντάκτη ενός σχολίου και, στη συνέχεια, εκφώνηση του σχολίου.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούτε "Επιλεγμένο", ακολουθούμενο από το όνομα της τρέχουσας καρτέλας της κορδέλας, για παράδειγμα, "Κεντρική στοιχείο της καρτέλας".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, μη στοιχείο καρτέλα αναθεώρηση," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Σχόλια, νέο σχόλιο, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο σχόλια.

 6. Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας. Μπορείτε να πατήσετε Enter για να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Δημοσίευση κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να αποθηκεύσετε το σχόλιό σας.

Δείτε επίσης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel Online

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Excel χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×