Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη μιας υπογραφής στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη μιας υπογραφής στο Outlook

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

This article is for people who use a screen reader program with the Office products and is part of the Office Accessibility content set. For more general help, see Office Support home.

Στο Outlook 2016, μπορείτε να προσθέσετε μια υπογραφή με χρήση του πληκτρολογίου σας και του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης που χρησιμοποιείτε, όπως το JAWS ή ο Αφηγητής, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows. Η υπογραφή εμφανίζεται αυτόματα στο κάτω μέρος των νέων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων και των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προωθείτε.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία νέας υπογραφής

Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε την ίδια υπογραφή για όλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική υπογραφή για κάθε τύπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, μια επαγγελματική υπογραφή μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα, τη θέση στην εταιρεία καθώς και στοιχεία επικοινωνίας, ενώ η υπογραφή για το σπίτι μπορεί να έχει μόνο ένα φιλικό όνομα και μια εικόνα.

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α, Γ. Θα ανοίξει το παράθυρο Επιλογές του Outlook και θα ακούσετε "Γενικά, επιλεγμένο 1 από 13".

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Αλληλογραφία".

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, Enter. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Υπογραφές και επιστολόχαρτα και θα ακούσετε "Παράθυρο διαλόγου 'Υπογραφές και επιστολόχαρτα'". Σελίδα 'Υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου'". Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Κουμπί ΟΚ, παράθυρο 'Υπογραφές και επιστολόχαρτα'".

 4. Για να δημιουργήσετε μια νέα υπογραφή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Η, Enter. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Νέα υπογραφή και θα ακούσετε "Παράθυρο διαλόγου 'Νέα υπογραφή'". Πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτή την υπογραφή".

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτή την υπογραφή. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί OK και πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Συμβουλή: Συνιστάται να δίνετε στις υπογραφές ένα περιγραφικό όνομα, όπως "Επαγγελματικό κλείσιμο". Ένα καλό όνομα μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε την υπογραφή που θέλετε στο μέλλον.

 6. Η εστίαση επιστρέφει στο παράθυρο διαλόγου Υπογραφές και επιστολόχαρτα στο πλαίσιο Επιλογή υπογραφής προς επεξεργασία.

 7. Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook για πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θα χρησιμοποιείται αυτή η υπογραφή.

  • Για να μεταβείτε στο πλαίσιο του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Λ. Θα ακούσετε "Σύνθετο πλαίσιο, άνω και κάτω τελεία, λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" και το όνομα της επιλεγμένης υπογραφής. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε μόνο το όνομα της επιλεγμένης υπογραφής.

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα μέχρι να ακούσετε την επιλογή του λογαριασμού σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 8. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Τ για να μεταβείτε στην αναπτυσσόμενη λίστα Νέα μηνύματα. Θα ακούσετε: "Παράθυρο διαλόγου 'Υπογραφές και επιστολόχαρτα'. Για να αλλάξετε την επιλογή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους". Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην υπογραφή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

 9. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Σ για να μεταβείτε στην αναπτυσσόμενη λίστα Απαντήσεις/προωθήσεις. Θα ακούσετε "Παράθυρο διαλόγου 'Υπογραφές και επιστολόχαρτα'. Για να αλλάξετε την επιλογή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους." Στον Αφηγητή, θα ακούσετε μόνο την επιλεγμένη υπογραφή. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στην υπογραφή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

 10. Για να ανοίξετε το πλαίσιο Επεξεργασία υπογραφής και να προσθέσετε το κείμενο της υπογραφής, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Π και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Μη διαθέσιμη έξω από ένα ανοιχτό μήνυμα". Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Επεξεργασία υπογραφής. Επεξεργασία κειμένου". Η εστίαση είναι στο πλαίσιο Υπογραφή.

 11. Πληκτρολογήστε το κείμενο της υπογραφής.

 12. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο κουμπί OK και πατήστε το πλήκτρο Enter για να κλείσετε το πλαίσιο Υπογραφές.

 13. Για να κλείσετε το παράθυρο Επιλογές του Outlook, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο κουμπί OK και πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Η εστίαση επιστρέφει την εστίαση στο σημείο όπου ξεκινήσατε.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για μορφοποίηση υπογραφών

Εδώ θα βρείτε ορισμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μορφοποιήσετε μια υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εφαρμογή μορφοποίησης με έντονη γραφή

Ctrl+B

Εφαρμογή μορφοποίησης με υπογράμμιση

Ctrl+U

Κατάργηση μορφοποίησης κειμένου

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Αλλαγή γραμματοσειράς

Alt+T

Στοίχιση αριστερά

Ctrl+L

Στοίχιση κειμένου στο κέντρο

Ctrl+C

Στοίχιση δεξιά

Ctrl+R

Εισαγωγή της υπογραφής σας

 1. Κατά τη σύνταξη του μηνύματος στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ για να μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή και, στη συνέχεια, ΦΥ για να ανοίξετε την επιλογή Υπογραφή.

 2. Εάν υπάρχει μόνο μία υπογραφή και θέλετε να την προσθέσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν έχετε περισσότερες υπογραφές, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να επιλέξετε μεταξύ των υπογραφών. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί τα στοιχεία καθώς μετακινείστε. Όταν βρεθείτε σε αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Η υπογραφή προστίθεται στο μήνυμά σας και η εστίαση επιστρέφει στο μήνυμα.

Ορισμός προεπιλεγμένης υπογραφής

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α, Γ. Θα ανοίξει το παράθυρο Επιλογές του Outlook.

 2. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε: "Αλληλογραφία". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Γ. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί τη φράση: "Υπογραφές, κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Υπογραφές και επιστολόχαρτα.

 3. Εάν χρησιμοποιείτε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Λ για να μεταβείτε στη λίστα Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στη λίστα και πατήστε το πλήκτρο Enter όταν φτάσετε στο λογαριασμό για τον οποίο θέλετε να ρυθμίσετε υπογραφές.

 4. Για να προσθέσετε μια προεπιλεγμένη υπογραφή στα νέα μηνύματα που συνθέτετε με αυτόν το λογαριασμό, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Τ για να μεταβείτε στη λίστα Νέα μηνύματα. Θα ακούσετε την τρέχουσα επιλογή. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην υπογραφή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

 5. Για να προστίθεται μια προεπιλεγμένη υπογραφή στα μηνύματα που απαντάτε ή προωθείτε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Σ για να μετακινηθείτε στη λίστα Απαντήσεις/προωθήσεις. Θα ακούσετε την τρέχουσα επιλογή. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην υπογραφή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

 6. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί ΟΚ" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου Υπογραφές και επιστολόχαρτα θα κλείσει και θα επιστρέψετε στο παράθυρο Επιλογές του Outlook. Για να κλείσετε το παράθυρο και να επιστρέψετε στα εισερχόμενά σας, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Δείτε επίσης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Στο Outlook 2016 for Mac, μπορείτε να προσθέσετε μια υπογραφή χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Μπορείτε να ορίσετε η υπογραφή να εμφανίζεται αυτόματα στο κάτω μέρος των νέων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων και των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προωθείτε.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία νέας υπογραφής

Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε την ίδια υπογραφή για όλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική υπογραφή για κάθε τύπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, μια επαγγελματική υπογραφή μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα, τη θέση στην εταιρεία καθώς και στοιχεία επικοινωνίας, ενώ η υπογραφή για το σπίτι μπορεί να έχει μόνο ένα φιλικό όνομα και μια εικόνα.

 1. Στο Outlook, για να μεταβείτε στη γραμμή μενού, πατήστε Control+Option+M.

 2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά. Θα ακούσετε: "Outlook". Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Προτιμήσεις, αποσιωπητικά". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 4. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις του Outlook. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε: "Υπογραφές, κουμπί". Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Υπογραφές. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε: "Προσθήκη υπογραφής, κουμπί". Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να βρεθείτε στο πεδίο Υπογραφή και πληκτρολογήστε το κείμενο της υπογραφής.

 7. Για να δώσετε ένα περιγραφικό όνομα στην υπογραφή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε: "Χωρίς τίτλο, περιεχόμενα επιλεγμένα, επεξεργασία κειμένου". Βρίσκεστε στο Όνομα υπογραφής, όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε το νέο όνομα.

 8. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε το VoiceOver να εκφωνεί το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook για πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θα χρησιμοποιείται αυτή η υπογραφή από προεπιλογή. Για να ανοίξετε τη λίστα λογαριασμών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Χρησιμοποιήστε το επάνω ή κάτω βέλος για να μετακινηθείτε στη λίστα μέχρι να ακούσετε το λογαριασμό που θέλετε και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να τον επιλέξετε.

 9. Για να συμπεριλαμβάνεται αυτόματα αυτή η υπογραφή σε όλα τα νέα μηνύματα που συνθέτετε και στέλνετε από αυτόν το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Η εστίαση είναι τώρα στη λίστα Νέα μηνύματα. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το στοιχείο Καμία. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Καμία, αναδυόμενο κουμπί".

 10. Για να ανοίξετε τη λίστα επιλογών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην υπογραφή. Όταν ακούσετε την υπογραφή που θέλετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να την επιλέξετε.

 11. Εάν θέλετε να συμπεριλαμβάνεται η υπογραφή σε μηνύματα απάντησης και προώθησης, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Η εστίαση βρίσκεται στη λίστα Απαντήσεις/προωθήσεις. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το στοιχείο Καμία. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Καμία, αναδυόμενο κουμπί".

 12. Για να ανοίξετε τη λίστα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην υπογραφή. Όταν ακούσετε την υπογραφή που θέλετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να την επιλέξετε.

 13. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+W για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Υπογραφές και να επιστρέψετε στο σημείο από όπου ξεκινήσατε.

Εισαγωγή της υπογραφής σας

 1. Όταν συνθέτετε ένα μήνυμα στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Υπογραφή, κουμπί μενού". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 2. Θα ανοίξει το υπομενού "Υπογραφές". Πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα στοιχεία της λίστας. Όταν ακούσετε την υπογραφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  Η υπογραφή προστίθεται στο μήνυμα. Η εστίαση παραμένει στο κουμπί Υπογραφή στην κορδέλα. Για να μετακινήσετε την εστίαση στο σώμα του μηνύματος, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab.

Ορισμός προεπιλεγμένης υπογραφής

 1. Στο Outlook, για να μεταβείτε στη γραμμή μενού, πατήστε Control+Option+M.

 2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά. Θα ακούσετε: "Outlook". Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Προτιμήσεις, αποσιωπητικά". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 4. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις του Outlook. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε: "Υπογραφές, κουμπί". Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Υπογραφές. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε το VoiceOver να εκφωνεί το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

 6. Εάν έχετε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θα χρησιμοποιείται αυτή η υπογραφή. Για να ανοίξετε τη λίστα λογαριασμών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Χρησιμοποιήστε το επάνω ή κάτω βέλος για να μετακινηθείτε στη λίστα μέχρι να ακούσετε το λογαριασμό που θέλετε και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να τον επιλέξετε.

 7. Για να προσθέσετε μια προεπιλεγμένη υπογραφή στα νέα μηνύματα που συνθέτετε με αυτόν το λογαριασμό, πατήστε μία φορά το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στη λίστα Νέα μηνύματα. Θα ακούσετε την τρέχουσα επιλογή. Για να ανοίξετε τη λίστα επιλογών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην υπογραφή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να την επιλέξετε.

 8. Για να προστίθεται μια προεπιλεγμένη υπογραφή στα μηνύματα που απαντάτε ή προωθείτε, πατήστε μία φορά το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στη λίστα Απαντήσεις/προωθήσεις. Θα ακούσετε την τρέχουσα επιλογή. Για να ανοίξετε τη λίστα επιλογών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην υπογραφή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να την επιλέξετε.

 9. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Υπογραφές, πατήστε Command+W.

Δείτε επίσης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook για Mac

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Microsoft wants to provide the best possible experience for all our customers. If you have a disability or questions related to accessibility, please contact the Microsoft Disability Answer Desk for technical assistance. The Disability Answer Desk support team is trained in using many popular assistive technologies and can offer assistance in English, Spanish, French, and American Sign Language. Please go to the Microsoft Disability Answer Desk site to find out the contact details for your region.

If you are a government, commercial, or enterprise user, please contact the enterprise Disability Answer Desk.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×