Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση εγγράφων σε συλλογές και τον έλεγχο της προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Docs.com

Το Docs.com είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την παρουσίαση και την ανακάλυψη εγγράφων του Office δωρεάν. Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση εγγράφων σε συλλογές και τον έλεγχο της προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Docs.com.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν χρησιμοποιείτε το Docs.com, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer ως πρόγραμμα περιήγησης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου του Internet Explorer.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία νέας συλλογής και έλεγχος της ρύθμισης προστασίας προσωπικών δεδομένων της

 1. Μεταβείτε στο Docs.com και εισέλθετε με το λογαριασμό Office 365 που έχετε. Εναλλακτικά, πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό Office 365 και, στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή Docs.com.

 2. Για να ενεργοποιήσετε την προβολή Προσβασιμότητα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Προβολή προσβασιμότητας, Σύνδεση". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να μετακινηθείτε στη σύνδεση Προσθήκη νέας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη νέας, Κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κοινή χρήση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Καθώς ανοίγει η σελίδα Ονομάστε τη συλλογή σας, θα ακούσετε τη φράση "Ονομάστε τη συλλογή σας".

 5. Πληκτρολογήστε τον τίτλο της συλλογής.

 6. Για να μετακινηθείτε στις επιλογές ορατότητας (ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων) για τη συλλογή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Ορατότητα". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 7. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της επιλογής ορατότητας που θέλετε.

 8. Για να δημιουργήσετε τη νέα συλλογή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημιουργία νέας συλλογής, Κουμπί".

 9. Καθώς δημιουργείται η νέα συλλογή και ανοίγει η σελίδα για τη συλλογή, θα ακούσετε το όνομα της συλλογής, ακολουθούμενο από το "Docs.com".

Άνοιγμα υπάρχουσας συλλογής

Σημαντικό Για να ολοκληρώσετε τα βήματα σε αυτή τη διαδικασία, χρησιμοποιήστε τον Αφηγητή.

 1. Μεταβείτε στο Docs.com και εισέλθετε με το λογαριασμό Office 365 που έχετε. Εναλλακτικά, πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό Office 365 και, στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή Docs.com.

 2. Για να ενεργοποιήσετε την προβολή Προσβασιμότητα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Προβολή προσβασιμότητας, Σύνδεση". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να μετακινηθείτε στη σύνδεση Συλλογές, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε οποιοδήποτε από τα εξής: "Αρχική σελίδα, Σύνδεση", "Χρονικό, Σύνδεση", "Έγγραφα, Σύνδεση" ή "Συλλογές, Σύνδεση". Εάν ακούσατε οτιδήποτε άλλο εκτός από "Συλλογές, Σύνδεση", πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους ή το πλήκτρο αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε "Συλλογές, Σύνδεση".

 4. Για να μετακινηθείτε σε μία από τις συλλογές, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της συλλογής που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Καθώς ανοίγει η σελίδα για τη συλλογή, θα ακούσετε το όνομα της συλλογής, ακολουθούμενο από το "Docs.com".

Προσθήκη εγγράφων σε συλλογή

 1. Μεταβείτε στο Docs.com και εισέλθετε με το λογαριασμό Office 365 που έχετε. Εναλλακτικά, πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό Office 365 και, στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή Docs.com.

 2. Για να ενεργοποιήσετε την προβολή Προσβασιμότητα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Προβολή προσβασιμότητας, Σύνδεση". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

 4. Για να προσθέσετε έγγραφα στη συλλογή, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε νέα έγγραφα από τον υπολογιστή σας, μια τοποθεσία Web, το Sway, το Office Mix ή το OneNote, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Δημοσίευση νέου, Κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Enter. Καθώς ανοίγει η σελίδα Δημοσίευση, θα ακούσετε τη φράση "Δημοσίευση, Docs.com". Για να μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για τις διάφορες επιλογές δημοσίευσης στη σελίδα "Δημοσίευση", ανατρέξτε στο θέμα Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αποστολή εγγράφων και τον ορισμό των ιδιοτήτων τους στο Docs.com.

  • Για να αναζητήσετε περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το Bing, μετακινήστε την εστίαση στο πλαίσιο Εύρεση περιεχομένου για τη συλλογή σας πατώντας το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αναζήτηση με το Bing ή εισαγωγή διεύθυνσης web". Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί και, στη συνέχεια, πατήστε Enter. Για να επιλέξετε το αποτέλεσμα αναζήτησης που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Για να το προσθέσετε στη συλλογή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη στη συλλογή, Κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να κλείσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης και να επιστρέψετε στη σελίδα της συλλογής, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τέλος, Κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Συμβουλή Μετά την προσθήκη περιεχομένου στη συλλογή σας, το πλαίσιο Εύρεση περιεχομένου για τη συλλογή σας δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Αντί για αυτό, επιλέξτε το κουμπί Προσθήκη συνδέσεων και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αναζήτηση με το Bing ή εισαγωγή διεύθυνσης web".

  • Για να προσθέσετε περιεχόμενο από μια τοποθεσία web, μετακινήστε την εστίαση στο πλαίσιο Εύρεση περιεχομένου για τη συλλογή σας πατώντας το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αναζήτηση με το Bing ή εισαγωγή διεύθυνσης web". Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση web (URL) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Συμβουλή Μετά την προσθήκη περιεχομένου στη συλλογή σας, το πλαίσιο Εύρεση περιεχομένου για τη συλλογή σας δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Αντί για αυτό, επιλέξτε το κουμπί Προσθήκη συνδέσεων και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αναζήτηση με το Bing ή εισαγωγή διεύθυνσης web".

Έλεγχος της ρύθμισης προστασίας προσωπικών δεδομένων για επιμέρους έγγραφα

Σημαντικό Για να ολοκληρώσετε τα βήματα σε αυτή τη διαδικασία, χρησιμοποιήστε τον Αφηγητή.

 1. Μεταβείτε στο Docs.com και εισέλθετε με το λογαριασμό Office 365 που έχετε. Εναλλακτικά, πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό Office 365 και, στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή Docs.com.

 2. Για να ενεργοποιήσετε την προβολή Προσβασιμότητα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Προβολή προσβασιμότητας, Σύνδεση". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να μετακινηθείτε στη σύνδεση Έγγραφα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε οποιοδήποτε από τα εξής: "Αρχική σελίδα, Σύνδεση", "Χρονικό, Σύνδεση", "Έγγραφα, Σύνδεση" ή "Συλλογές, Σύνδεση". Εάν ακούσατε οτιδήποτε άλλο εκτός από "Έγγραφα, Σύνδεση", πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους ή το πλήκτρο αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε "Έγγραφα, Σύνδεση".

 4. Για να μετακινηθείτε σε ένα από τα έγγραφά σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα του εγγράφου που θέλετε.

 5. Για να αλλάξετε τις ιδιότητες για το έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κάντε μια επιλογή, Κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Για να επιλέξετε το κουμπί Επεξεργασία, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επεξεργασία, Κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Καθώς ανοίγει η σελίδα Επεξεργασία λεπτομερειών, θα ακούσετε τη φράση "Επεξεργασία λεπτομερειών".

 8. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Ορατότητα (ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων) για το έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Ορατότητα". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 9. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της επιλογής ορατότητας που θέλετε.

 10. Για να αποθηκεύσετε τις νέες ιδιότητες, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Αποθήκευση, Κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 11. Καθώς ανοίγει η αρχική σελίδα για τη συλλογή, θα ακούσετε το όνομα του χρήστη, ακολουθούμενο από το "Docs.com".

Τροποποίηση της ρύθμισης προστασίας προσωπικών δεδομένων για υπάρχουσα συλλογή

 1. Ανοίξτε μια υπάρχουσα συλλογή.

 2. Για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες για τη συλλογή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επεξεργασία, Κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Ορατότητα (ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων) για τη συλλογή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Ορατότητα". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της επιλογής ορατότητας που θέλετε.

 5. Για να αποθηκεύσετε τις νέες ιδιότητες, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Αποθήκευση, Κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Καθώς επιστρέφετε στη σελίδα για τη συλλογή, θα ακούσετε το όνομα της συλλογής, ακολουθούμενο από το "Docs.com".

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×