Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Κάντε κοινή χρήση εγγράφων του Word 2016 με το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένα πρόγραμμα ανάγνωσης των Windows. Όταν κάνετε κοινή χρήση αρχείων από το OneDrive ή το SharePoint, μπορείτε να προσκαλέσετε άτομα να δουν ή να επεξεργαστούν το έγγραφο ή να στείλετε το ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απευθείας από το έγγραφό σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση εγγράφου στο SharePoint ή το OneDrive

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός εγγράφου μέσω του OneDrive ή του SharePoint, πρέπει να το αποθηκεύσετε σε μία από αυτές τις θέσεις.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να μοιραστείτε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α για να ανοίξετε το παράθυρο της προβολής Backstage. Θα ακούσετε το όνομα της πρώτης επιλογής "Επιλέχθηκε, καρτέλα 'Πληροφορίες'".

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Υ2 για να μεταβείτε στην επιλογή Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε σε αυτό το παράθυρο.

 4. Για να μεταβείτε σε μια τοποθεσία του OneDrive ή του SharePoint στη λίστα Αποθήκευση ως, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της τοποθεσίας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στη λίστα φακέλων για αυτό που επιλέξατε.

 5. Μεταβείτε στη θέση φακέλου που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως με την εστίαση στο πεδίο Όνομα αρχείου.

 6. Στο πεδίο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ή επεξεργαστείτε το όνομα του εγγράφου σας.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί "Αποθήκευσης'" και, στη συνέχεια, πατήστε Alt+Α.

Αφού αποθηκευτεί το έγγραφό σας σε μια κοινόχρηστη θέση, μπορείτε να προσκαλέσετε άλλους χρήστες για να εργαστούν σε αυτό.

Κοινή χρήση εγγράφου μέσω του OneDrive ή του SharePoint

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ενός εγγράφου ενώ εργάζεστε σε αυτό.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να μοιραστείτε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+ΥΦ για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Κοινή χρήση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F6 για να αλλάξετε την εστίαση στο πλαίσιο Πρόσκληση ατόμων .

  Σημείωση: Εάν δεν έχετε αποθηκεύσει το έγγραφο στο OneDrive ή στο Office 365 SharePoint, θα σας ζητηθεί να το κάνετε τώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση εγγράφου στο OneDrive ή στο SharePoint παραπάνω σε αυτό το θέμα.

 3. Στο τμήμα παραθύρου Κοινή χρήση, στο πεδίο Πρόσκληση ατόμων, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου με το οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του εγγράφου. Εάν έχετε ήδη αποθηκευμένα τα στοιχεία επικοινωνίας του συγκεκριμένου ατόμου, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε το όνομά του και να πατήσετε το πλήκτρο Enter.

  Για να κάνετε κοινή χρήση με περισσότερα από ένα άτομα, χρησιμοποιήστε ελληνικά ερωτηματικά για να διαχωρίσετε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 4. Για να εκχωρήσετε δικαιώματα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Δυνατότητα επεξεργασίας, σύνθετο πλαίσιο". Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Δυνατότητα επεξεργασίας ή Δυνατότητα προβολής.

 5. Για να προσθέσετε ένα μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Συμπερίληψη μηνύματος" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα μήνυμα.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Κοινή χρήση'" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε η κοινή χρήση των αλλαγών σε ένα έγγραφο να γίνεται αυτόματα, ποτέ, πάντα ή μόνο όταν θα σας ζητηθεί. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ποτέ. Στο τμήμα παραθύρου Κοινή χρήση, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο σύνθετο πλαίσιο Αυτόματη κοινή χρήση αλλαγών και κάντε μια επιλογή.

Κοινή χρήση ενός αντιγράφου του εγγράφου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε επίσης να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα αντίγραφο του εγγράφου σας ή να το στείλετε ως PDF.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να μοιραστείτε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α για να ανοίξετε την προβολή Backstage και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Κοινή χρήση.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Παράθυρο 'Κοινή χρήση'" και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 5. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μεταβείτε στις επιλογές και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε ένα από τα εξής:

  • Αποστολή ως συνημμένου - Επισυνάπτει ένα έγγραφο του Word σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Αποστολή σύνδεσης - Δημιουργεί μια υπερ-σύνδεση προς το έγγραφο και την τοποθετεί στο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Αποστολή ως PDF - Δημιουργεί ένα αρχείο PDF από το έγγραφο και το επισυνάπτει σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Αποστολή ως XPS - Δημιουργεί ένα αρχείο XPS από το έγγραφο και το επισυνάπτει σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Αποστολή ως φαξ Internet - Εάν έχετε εγγραφεί σε μια υπηρεσία φαξ Internet, στέλνει το έγγραφο σε αυτή την υπηρεσία.

 6. Εάν επιλέξετε μια επιλογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Word ανοίγει ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, έχοντας ήδη επισυνάψει ένα αντίγραφο του εγγράφου σας σε μορφή PDF, XPS ή εγγράφου του Word. Το μήνυμα ανοίγει με την εστίαση στο πεδίο Προς. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 7. Για να πληκτρολογήσετε ένα μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Πεδίο μηνύματος" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

 8. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+S.

Αποθήκευση εγγράφου ως PDF

Αποθηκεύστε το έγγραφο ως PDF, ώστε να μπορείτε να το μοιραστείτε με πολλούς τρόπους.

 1. Στο έγγραφο που θέλετε να αποθηκεύσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α, Ι. "Επιλεγμένη, καρτέλα 'Πληροφορίες'". Ανοίγει το τμήμα παραθύρου Αρχείο.

  Το παράθυρο προτείνει την ίδια θέση όπου έχετε αποθηκεύσει τα έγγραφα του Word προηγουμένως, στον υπολογιστή σας ή σε μια θέση στο Internet. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο για να αλλάξετε τη θέση, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση ενός εγγράφου στο OneDrive ή το SharePoint.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση ως τύπου, έγγραφο του Word, αστερίσκος τελεία docx" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει μια λίστα με τους υποστηριζόμενους τύπους αρχείων.

 3. Στη λίστα, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "PDF" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Αποθήκευση ως τύπου, PDF".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί "Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την από κοινού σύνταξη εγγράφων στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Microsoft Word 2016 για Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Κάντε κοινή χρήση εγγράφων του Word 2016 για Mac με το πληκτρολόγιο και το VoiceOver, το ενσωματωμένα πρόγραμμα ανάγνωσης του Mac OS. Όταν κάνετε κοινή χρήση αρχείων από το OneDrive ή το SharePoint, μπορείτε να προσκαλέσετε άτομα να δουν ή να επεξεργαστούν το έγγραφο ή να στείλετε το ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απευθείας από το έγγραφό σας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση εγγράφου στο SharePoint ή το OneDrive

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός εγγράφου, πρέπει να το αποθηκεύσετε στο OneDrive ή το SharePoint.

 1. Στο έγγραφο που θέλετε να αποθηκεύσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Shift+S. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

 2. Το παράθυρο προτείνει την ίδια θέση όπου έχετε αποθηκεύσει τα έγγραφα του Word προηγουμένως, στο Mac ή σε μια θέση στο Internet. Για να ελέγξετε ή να αλλάξετε τη θέση, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση "Θέσεις στο Internet, κουμπί" ή τη φράση "Στο Mac μου, κουμπί". Εάν ακούσετε "Θέσεις στο Internet", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο του διαστήματος για να επιλέξετε. Εάν ακούσετε "Στο Mac μου", οι διαθέσιμες θέσεις στο internet εμφανίζονται ήδη στο παράθυρο διαλόγου.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Θέσεις, πίνακας" και την πρώτη θέση στο Internet. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε.

 4. Όταν βρεθείτε στη θέση που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Το έγγραφο αποθηκεύεται.

Κοινή χρήση εγγράφου μέσω του OneDrive ή του SharePoint

Μπορείτε να προσκαλέσετε άτομα για να προβάλλουν και να επεξεργαστούν ένα έγγραφο του OneDrive ή του SharePoint.

 1. Στο έγγραφο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+M για να μεταβείτε στη γραμμή μενού.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Α για να μεταβείτε στο μενού Αρχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το μενού.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κοινή χρήση, υπομενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Το υπομενού Κοινή χρήση ανοίγει και η εστίαση είναι στο στοιχείο Πρόσκληση ατόμων. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 5. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πρόσκληση ατόμων. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου με το οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του εγγράφου. Εάν έχετε ήδη αποθηκευμένα τα στοιχεία επικοινωνίας του συγκεκριμένου ατόμου, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε το όνομά του και να πατήσετε το πλήκτρο Enter.

  Για να κάνετε κοινή χρήση με περισσότερα από ένα άτομα, χρησιμοποιήστε ελληνικά ερωτηματικά για να διαχωρίσετε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 6. Για να προσθέσετε ένα μήνυμα, πατήστε μία φορά το πλήκτρο Tab και πληκτρολογήστε ένα μήνυμα.

 7. Για να εκχωρήσετε δικαιώματα, πατήστε το πλήκτρο Tab ξανά για να μεταβείτε στο πλαίσιο ελέγχου Δυνατότητα επεξεργασίας. Το πλαίσιο Δυνατότητα επεξεργασίας είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Για να καταργήσετε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου και να εκχωρήσετε δικαιώματα προβολής μόνο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 8. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κοινή χρήση, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το κουμπί και να στείλετε την πρόσκληση.

Κοινή χρήση ενός αντιγράφου του εγγράφου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε επίσης να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα αντίγραφο του εγγράφου σας ή να το στείλετε ως PDF.

 1. Στο έγγραφο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+M για να μεταβείτε στη γραμμή μενού.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Α για να μεταβείτε στο μενού Αρχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το μενού.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κοινή χρήση, υπομενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 4. Το υπομενού Κοινή χρήση ανοίγει και η εστίαση είναι στο στοιχείο Πρόσκληση ατόμων. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Αποστολή εγγράφου..." ή "Αποστολή PDF..." ανάλογα με την επιλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 5. Το προεπιλεγμένο πρόγραμμα-πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δημιουργεί ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο υπάρχει συνημμένο ένα αντίγραφο του αρχείου του Word ή έχει εισαχθεί ένα αντίγραφο PDF του εγγράφου σας. Η εστίαση είναι στο πεδίο Προς. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στα άλλα πεδία παρακάτω, όπως Κοιν. και Θέμα.

 7. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποστολή, κουμπί" και, στη συνέχεια, για να επιλέξετε το κουμπί και να στείλετε το μήνυμα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Αποθήκευση εγγράφου ως PDF

Αποθηκεύστε το έγγραφο ως PDF, ώστε να μπορείτε να το μοιραστείτε με ασφάλεια με πολλούς τρόπους.

 1. Στο έγγραφο που θέλετε να αποθηκεύσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Shift+S. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

  Το παράθυρο προτείνει την ίδια θέση όπου έχετε αποθηκεύσει τα έγγραφα του Word προηγουμένως, στο Mac σας ή σε μια θέση στο Internet. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο για να αλλάξετε τη θέση, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση ενός εγγράφου στο OneDrive ή το SharePoint.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Έγγραφο του Word" και, στη συνέχεια, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το μενού Μορφή αρχείου.

 3. Στο μενού, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "PDF" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για να επιλέξετε την κατάλληλη ανάλυση για το PDF, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Εξαγωγή'" και, στη συνέχεια, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Το έγγραφο έχει αποθηκευτεί ως PDF.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την από κοινού σύνταξη εγγράφων στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Στο Word για iOS, μπορείτε εύκολα να κάνετε κοινή χρήση των εγγράφων σας με VoiceOver, το ενσωματωμένα πρόγραμμα ανάγνωσης του iOs. Αποθηκεύστε το αρχείο σας στο OneDrive ή το SharePoint και προσκαλέστε άτομα για προβολή ή επεξεργασία του εγγράφου που έχετε θέσει σε κοινή χρήση. Εάν θέλετε να στείλετε το έγγραφο ως PDF ή έγγραφο του Word αντί για αυτό, μπορείτε να το κάνετε αυτό απευθείας από το Word για iOS.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση εγγράφου στο SharePoint ή το OneDrive

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός εγγράφου του Word, πρέπει να το αποθηκεύσετε στο OneDrive ή το SharePoint.

 1. Στο έγγραφο που θέλετε να αποθηκεύσετε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αποθήκευση και κλείσιμο, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε το κουμπί.

 2. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου και θα ακούσετε: "Αποθήκευση αλλαγών στο <όνομα εγγράφου>;" Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αποθήκευση, αποσιωπητικά, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 3. Ανοίγει ένα άλλο παράθυρο διαλόγου και θα ακούσετε: "Αποθήκευση ως, όνομα αρχείου, πεδίο κειμένου, επεξεργάζεται, <όνομα εγγράφου> επιλεγμένο, κατάσταση λειτουργίας του Word". Επιλέγεται το τρέχον όνομα και πληκτρολόγιο οθόνης εμφανίζεται στο κάτω μισό της οθόνης. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Μόλις τελειώσετε, μεταβείτε στο πλήκτρο return στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και πατήστε δύο φορές για να το επιλέξετε.

 4. Το πληκτρολόγιο οθόνης κλείνει. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε, όπως "OneDrive", και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

  Εάν δεν έχετε αποθηκεύσει στο OneDrive ή το SharePoint προηγουμένως σε αυτό το τηλέφωνο, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να προσθέσετε μια θέση. Σε αυτή την περίπτωση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Προσθήκη θέσης" και πατήστε δύο φορές.

 5. Η εστίαση είναι στο όνομα του εγγράφου και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης για να το αλλάξετε.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε δύο φορές για να τον ανοίξετε.

 7. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αποθήκευση, κουμπί". Πατήστε δύο φορές για να επιλέξετε το κουμπί και να αποθηκεύσετε το έγγραφο.

  Το έγγραφο αποθηκεύεται και επιστρέφετε στην προβολή Πρόσφατα.

Κοινή χρήση εγγράφου μέσω του OneDrive ή του SharePoint

Μπορείτε να προσκαλέσετε άτομα για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε το έγγραφο του Word στο OneDrive ή το SharePoint.

 1. Στο έγγραφο του Word, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κοινή χρήση'. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε και να ανοίξετε το μενού. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Κοινή χρήση, κεφαλίδα".

 2. Ανοίγει το μενού Κοινή χρήση. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Πρόσκληση ατόμων'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιλέξετε.

 3. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πρόσκληση ατόμων. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πληκτρολογήστε ονόματα ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πεδίο κειμένου". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε το πεδίο και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε.

 4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου με το οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του εγγράφου. Μόλις τελειώσετε, μεταβείτε στο πλήκτρο return στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και πατήστε δύο φορές για να επιλέξετε.

  Συμβουλή: Εάν έχετε ήδη αποθηκευμένα τα στοιχεία επικοινωνίας του συγκεκριμένου ατόμου, μπορείτε απλώς να κάνετε σάρωση προς τα δεξιά για να επιλέξετε το άτομο απευθείας από τις Επαφές σας. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Προσθήκη επαφής, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε το κουμπί και να μεταβείτε στις Επαφές σας. Κάντε σάρωση επανειλημμένα προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα επαφών σας ή χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση στο επάνω μέρος. Όταν βρεθείτε στην επαφή που θέλετε να προσθέσετε ως παραλήπτη, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Εάν θέλετε ο παραλήπτης να μπορεί να δει το έγγραφο αλλά όχι να το επεξεργαστεί, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Δυνατότητα επεξεργασίας" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να καταργήσετε τα δικαιώματα επεξεργασίας.

 6. Για να στείλετε την πρόσκληση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποστολή, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η πρόσκληση στέλνεται και επιστρέφετε στο μενού Κοινή χρήση.

Κοινή χρήση ενός αντιγράφου του εγγράφου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε επίσης να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα αντίγραφο του εγγράφου σας ή να το στείλετε ως PDF.

 1. Στο έγγραφο του Word, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κοινή χρήση'. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε και να ανοίξετε το μενού. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Κοινή χρήση, κεφαλίδα".

 2. Ανοίγει το μενού Κοινή χρήση. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αποστολή αντιγράφου, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 3. Ανοίγει το μενού Αποστολή αντιγράφου. Για να στείλετε το έγγραφο σε μορφή Word, συνεχίστε στο επόμενο βήμα.

  Για να στείλετε μια έκδοση PDF του εγγράφου σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Μορφοποίηση, Έγγραφο του Word, κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "PDF" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή του αρχείου. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Εάν είναι απαραίτητο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να φτάσετε στο πεδίο Προς και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε το πεδίο.

 6. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου με το οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του εγγράφου.

  Συμβουλή: Εάν έχετε ήδη αποθηκευμένα τα στοιχεία επικοινωνίας του συγκεκριμένου ατόμου, μπορείτε απλώς να κάνετε σάρωση προς τα δεξιά για να επιλέξετε το άτομο απευθείας από τις Επαφές σας. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Προσθήκη επαφής, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε το κουμπί και να μεταβείτε στις Επαφές σας. Κάντε σάρωση επανειλημμένα προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα επαφών σας ή χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση στο επάνω μέρος. Όταν βρεθείτε στην επαφή που θέλετε να προσθέσετε ως παραλήπτη, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Για να αλλάξετε το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Θέμα" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε. Πληκτρολογήστε ένα άλλο θέμα, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Μόλις τελειώσετε, μεταβείτε στο πλήκτρο return στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και πατήστε δύο φορές για να επιλέξετε.

 8. Για να προσθέσετε ένα μήνυμα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Μόλις τελειώσετε, μεταβείτε στο πλήκτρο return στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και πατήστε δύο φορές για να επιλέξετε.

 9. Μόλις τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποστολή, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να στείλετε το έγγραφο.

Δείτε επίσης

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Κάντε κοινή χρήση ενός εγγράφου του Word για Android χρησιμοποιώντας το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android. Όταν κάνετε κοινή χρήση αρχείων από το OneDrive, μπορείτε να προσκαλέσετε άτομα να δουν ή να επεξεργαστούν το έγγραφο ή να στείλετε το ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απευθείας από το έγγραφό σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση ενός εγγράφου στο OneDrive

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός εγγράφου χρησιμοποιώντας το OneDrive, πρέπει πρώτα να το αποθηκεύσετε εκεί.

 1. Αφού συντάξετε το νέο σας έγγραφο, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αρχείο, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση ως, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Αποθήκευση ως, μενού 'Αρχείο' κλειστό, Πληκτρολογήστε όνομα αρχείου <τρέχον όνομα αρχείου>".

 3. Εάν θέλετε να αλλάξετε το όνομα αρχείου, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να διαγράψετε πρώτα το παλιό όνομα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου. Όταν τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα κάτω και μετά προς τα αριστερά για να κλείσετε το πληκτρολόγιο.

 4. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να περιηγηθείτε στις επιλογές θέσης αποθήκευσης που θέλετε, μέχρι να βρείτε το λογαριασμό σας στο OneDrive και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα κάτω και μετά προς τα επάνω. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αποθήκευση'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας. Μετά την αποθήκευση, το μενού Αρχείο κλείνει και η εστίαση επιστρέφει στο έγγραφο.

Συμβουλή: Αφού αποθηκεύσετε το έγγραφο στο OneDrive, όλες οι αλλαγές θα αποθηκεύονται εκεί όταν επιλέγετε Αποθήκευση, εκτός και εάν αποθηκεύσετε το έγγραφο σε μια νέα θέση.

Κοινή χρήση ενός εγγράφου μέσω του OneDrive

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ενός εγγράφου ενώ εργάζεστε σε αυτό. Ο συνεργάτης σας λαμβάνει τη σύνδεση κοινής χρήσης σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μπορεί να την χρησιμοποιήσει για να ανοίξετε το έγγραφο στο Word.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να μοιραστείτε στο Word για Android.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο, Κοινή χρήση, εναλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Πρόσκληση ατόμων σε αυτό το αρχείο, πλαίσιο επεξεργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου με το οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του εγγράφου.

 5. Κάντε σάρωση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, προς τα αριστερά, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο.

 6. Για να προσθέσετε ένα μήνυμα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Συμπερίληψη μηνύματος (προαιρετικό)," πλαίσιο επεξεργασίας", πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας.

 7. Για να εκχωρήσετε δικαιώματα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Ενεργοποιημένο, δυνατότητα επεξεργασίας, πλαίσιο ελέγχου". Από προεπιλογή, οι συνεργάτες σας μπορούν να επεξεργαστούν το έγγραφο που μοιράζεστε. Εάν θέλετε να έχουν τη δυνατότητα μόνο προβολής του εγγράφου, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 8. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Κοινή χρήση ενός αντιγράφου του εγγράφου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε επίσης να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα αντίγραφο του εγγράφου σας ή να το στείλετε ως PDF.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να μοιραστείτε στο Word για Android.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο, Κοινή χρήση, εναλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Κοινή χρήση ως συνημμένου'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Έγγραφο' ή"PDF", ανάλογα με τη μορφή του αρχείου που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε τη μορφή.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να βρείτε την εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την κοινή χρήση, για παράδειγμα, "Outlook" ή "Gmail" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου με το οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του εγγράφου.

 7. Κάντε σάρωση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, προς τα αριστερά, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο.

 8. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αποστολή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτές τις οδηγίες για να στείλετε ένα αντίγραφο σε PDF στη δική σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να αποθηκεύσετε το αρχείο PDF στο Google Drive.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την από κοινού σύνταξη εγγράφων στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Στο Word Mobile, μπορείτε εύκολα να κάνετε κοινή χρήση των εγγράφων σας με τον Αφηγητή, το ενσωματωμένα πρόγραμμα ανάγνωσης των Windows. Αποθηκεύστε το αρχείο σας στο OneDrive ή το SharePoint και προσκαλέστε άτομα για προβολή ή επεξεργασία του εγγράφου που έχετε θέσει σε κοινή χρήση. Εάν θέλετε να στείλετε το έγγραφο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να το κάνετε αυτό απευθείας από το Word.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση εγγράφου στο SharePoint ή το OneDrive

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός εγγράφου του Word, πρέπει να το αποθηκεύσετε στο OneDrive ή το SharePoint.

 1. Στο έγγραφο που θέλετε να αποθηκεύσετε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αρχείο'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 2. Ανοίγει ένα τμήμα παραθύρου και ακούτε τη φράση: "Τμήμα παραθύρου σελίδας Backstage, κουμπί 'Επιστροφή'". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αποθήκευση'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 3. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση και να ακούτε το τρέχον όνομα αρχείου.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση αντιγράφου σε αυτό το αρχείο" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε, όπως "OneDrive", και πατήστε δύο φορές για να επιλέξετε.

  Εάν δεν έχετε εισέλθει ήδη, το OneDrive ή το SharePoint θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε είσοδο.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το φάκελο ή τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να τον ανοίξετε.

 7. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί γραμμής εφαρμογής 'Επόμενο'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 8. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ.

  Εάν θέλετε να αλλάξετε το όνομα του αρχείου, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το τρέχον όνομα του εγγράφου και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ξεκινήσετε την επεξεργασία. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Μόλις τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα επάνω μέχρι να ακούσετε τη φράση "Γνωστά σημεία και κοντέινερ" και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Γραμμή εφαρμογής". Κάντε σάρωση προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε "Στοιχεία" και κάντε σάρωση επανειλημμένα προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί γραμμής εφαρμογής 'Αποθήκευση αντιγράφου'.

 9. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να αποθηκεύσετε το έγγραφο.

Κοινή χρήση εγγράφου μέσω του OneDrive ή του SharePoint

Μπορείτε να προσκαλέσετε άτομα για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε το έγγραφο του Word στο OneDrive ή το SharePoint.

 1. Στο έγγραφο του Word, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι ο Αφηγητής να εκφωνήσει τη φράση: "Απενεργοποίηση, κουμπί 'Κοινή χρήση'" Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 2. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση. Ο Αφηγητής θα εκφωνήσει τη φράση: "Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να προσκαλέσετε κάποιον". Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε δύο φορές την οθόνη και αρχίστε να πληκτρολογείτε.

 3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου με το οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του εγγράφου.

  Συμβουλή: Εάν έχετε ήδη αποθηκευμένα τα στοιχεία επικοινωνίας του συγκεκριμένου ατόμου, μπορείτε απλώς να κάνετε σάρωση προς τα δεξιά για να επιλέξετε το άτομο απευθείας από τις Επαφές σας. Ο Αφηγητής θα εκφωνήσει τη φράση: Κουμπί "Αναζήτηση στις Επαφές" Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε το κουμπί και να μεταβείτε στις Επαφές σας. Κάντε σάρωση επανειλημμένα προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα επαφών σας ή χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση στο επάνω μέρος. Όταν βρεθείτε στην επαφή που θέλετε να προσθέσετε ως παραλήπτη, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η κάρτα επαφής. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να βρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε μια προσωπική σημείωση στην πρόσκλησή σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε, "Συμπερίληψη μηνύματος, προαιρετικό, επεξεργάσιμο κείμενο" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το κείμενο της σημείωσης.

 5. Εάν θέλετε ο παραλήπτης να μπορεί να δει το έγγραφο αλλά όχι να το επεξεργαστεί, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Εκχώρηση δικαιωμάτων σε αυτό το έγγραφο, δυνατότητα επεξεργασίας" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η λίστα επιλογών και ο Αφηγητής εκφωνεί τη φράση: "Μενού". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Δυνατότητα προβολής" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 6. Για να στείλετε την πρόσκληση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κοινή χρήση, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η πρόσκληση στέλνεται και επιστρέφετε στο παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση.

Αποθήκευση αρχείου του Word ως PDF

Για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο του Word σε μορφή PDF, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εξαγωγής στο Word Mobile.

 1. Στο έγγραφο του Word, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι ο Αφηγητής να εκφωνήσει τη φράση: "Κουμπί 'Αρχείο'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 2. Ανοίγει ένα τμήμα παραθύρου και ακούτε τη φράση: "Τμήμα παραθύρου σελίδας Backstage, κουμπί 'Επιστροφή'". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Αποθήκευση'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 3. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση και θα ακούσετε: "<το τρέχον όνομα αρχείου>, κουμπί".

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εξαγωγή αυτού του αρχείου" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε, όπως "OneDrive", και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να τον ανοίξετε.

 7. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "κουμπί γραμμής εφαρμογής 'Επόμενο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 8. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Τύπος αρχείου, Κείμενο OpenDocument, σύνθετο πλαίσιο". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε τη λίστα επιλογών και κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Ο Αφηγητής θα εκφωνήσει τη φράση: "PDF, 2 από 2". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 9. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί γραμμής εφαρμογής 'Εξαγωγή'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για εξαγωγή του εγγράφου.

  Εάν εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης που σας ζητά να επιτρέψετε την online μετατροπή αρχείων, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να το επιτρέψετε.

  Το έγγραφο εξάγεται και αποθηκεύεται ως PDF στη θέση που επιλέξατε. Επιστρέφετε στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως με την εστίαση στο όνομα του αρχείου.

Κοινή χρήση ενός αντιγράφου του εγγράφου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε επίσης να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα αντίγραφο του εγγράφου σας απευθείας από το Word.

 1. Στο έγγραφο του Word, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Απενεργοποίηση, κουμπί 'Κοινή χρήση'" Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 2. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση. Ο Αφηγητής θα εκφωνήσει τη φράση: "Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να προσκαλέσετε κάποιον". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Περισσότερες επιλογές, σύνδεση". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 3. Ο Αφηγητής θα εκφωνήσει τη φράση: "Σύνδεση 'Αποστολή ως συνημμένου' ή 'Λήψη σύνδεσης κοινής χρήσης'. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Αποστολή ως συνημμένου'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 5. Ανοίγει το παράθυρο Κοινή χρήση. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, όπως "Αλληλογραφία του Outlook" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Ανοίγει ένα παράθυρο αλληλογραφίας. Η εστίαση είναι στο πεδίο Προς. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του παραλήπτη χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

  Συμβουλή: Εάν έχετε ήδη αποθηκευμένα τα στοιχεία επικοινωνίας του συγκεκριμένου ατόμου, μπορείτε απλώς να κάνετε σάρωση προς τα δεξιά για να επιλέξετε το άτομο απευθείας από τις Επαφές σας. Ο Αφηγητής θα εκφωνήσει τη φράση: "Κουμπί 'Επιλογή επαφών' Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε το κουμπί και να μεταβείτε στις Επαφές σας. Κάντε σάρωση επανειλημμένα προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα επαφών σας ή χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση στο επάνω μέρος. Όταν βρεθείτε στην επαφή που θέλετε να προσθέσετε ως παραλήπτη, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η κάρτα επαφής. Ο Αφηγητής θα εκφωνήσει τη φράση: "Παράθυρο 'Άτομα'". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να βρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Για να επεξεργαστείτε το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το θέμα. Μόλις τελειώσετε, μεταβείτε στο πλήκτρο Enter και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 8. Για να προσθέσετε ένα μήνυμα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μήνυμα, επεξεργάσιμο κείμενο" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

 9. Μόλις τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα επάνω μέχρι να ακούσετε "Στοιχεία" και κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί 'Αποστολή'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε το κουμπί και να στείλετε το έγγραφο.

  Το έγγραφο στέλνεται και επιστρέφετε στο παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για παρακολούθηση και αναθεώρηση αλλαγών σε ένα έγγραφο στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένα πρόγραμμα ανάγνωσης των Windows, για να κάνετε εύκολα κοινή χρήση των εγγράφων σας με το Word Online. Όταν κάνετε κοινή χρήση των σας με το OneDrive, μπορείτε να προσκαλέσετε άτομα να δουν ή να επεξεργαστούν το έγγραφο, ώστε να εργάζεστε μαζί ταυτόχρονα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Word Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Word Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Word Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση ενός εγγράφου στο OneDrive

Για να κάνετε κοινή χρήση μέσω του OneDrive, πρέπει να το αποθηκεύσετε online. Αφού αποθηκεύσετε ένα έγγραφο online, το Word Online αποθηκεύει αυτόματα τις αλλαγές σε αυτό.

 1. Αφού συντάξετε το νέο σας έγγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλα 'Κεντρική'".

 2. Πατήστε Caps Lock + πλήκτρο αριστερού βέλος μέχρι να ακούσετε "Αρχείο, κουμπί σε σύμπτυξη'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "στοιχείο καρτέλας 'Αποθήκευση ως'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Αποθήκευση ως, αποθήκευση αντιγράφου online, στοιχείο μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Κοινή χρήση ενός εγγράφου μέσω του OneDrive

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ενός εγγράφου ενώ εργάζεστε σε αυτό. Ο συνεργάτης σας λαμβάνει τη σύνδεση κοινής χρήσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Όταν επεξεργάζεστε ένα έγγραφο στο Word Online, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλα 'Κεντρική'".

 2. Πατήστε Caps Lock + πλήκτρο αριστερού βέλος μέχρι να ακούσετε "Αρχείο, κουμπί σε σύμπτυξη'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "στοιχείο καρτέλας 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Κοινή χρήση με άλλα άτομα, προσκαλέστε άλλα άτομα για να επεξεργαστούν ή να δουν αυτό το έγγραφο, στοιχείο μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Ο Αφηγητής σάς ενημερώνει όταν έχει φορτωθεί το παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση. Μετά τη διακοπή της εκφώνησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου με το οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του εγγράφου. Για να κάνετε κοινή χρήση με περισσότερα από ένα άτομα, χρησιμοποιήστε ελληνικά ερωτηματικά για να διαχωρίσετε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 6. Για να εκχωρήσετε δικαιώματα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Δυνατότητα επεξεργασίας". Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κάτω και επάνω βέλους για να επιλέξετε Δυνατότητα επεξεργασίας ή Δυνατότητα προβολής.

 7. Για να προσθέσετε ένα μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Συμπερίληψη προσωπικού μηνύματος με αυτή την πρόσκληση" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα μήνυμα.

 8. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αποθήκευση εγγράφου ως PDF

Αποθηκεύστε το έγγραφο ως PDF, ώστε να μπορείτε να το μοιραστείτε με ασφάλεια με πολλούς τρόπους.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να αποθηκεύσετε ως PDF στο Word Online.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab Μέχρι να ακούσετε "Περισσότερα, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το μενού.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Λήψη ως PDF, στοιχείο μενού" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Το Word Onlineδημιουργεί ένα αρχείο PDF, το οποίο μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα. Μόλις ακούσετε τη φράση "Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το PDF του εγγράφου σας", πατήστε Enter.

 5. Πατήστε Caps Lock + πλήκτρο δεξιού βέλος μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Μόλις ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Ματαίωση'", πατήστε το πλήκτρο Enter για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Παράθυρο διαλόγου, Microsoft Word Online, εστίαση στο κουμπί 'Κλείσιμο'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να επαναφέρετε την εστίαση στο έγγραφο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την από κοινού σύνταξη εγγράφων στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×