Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word 2016

Στο Word 2016, η κοινή χρήση των εγγράφων είναι ευκολότερη από ποτέ και μπορείτε να το κάνετε εύκολα με το πληκτρολόγιο και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης. Όταν κάνετε κοινή χρήση αρχείων με το OneDrive ή από το SharePoint, μπορείτε να προσκαλέσετε άτομα στο έγγραφο ή να στείλετε ένα αρχείο PDF ή Word ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απευθείας από το έγγραφό σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι διαδικασίες σε αυτό το θέμα τεκμηριώνονται με τον Αφηγητή και το JAWS. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ενός συγκεκριμένου προγράμματος ανάγνωσης οθόνης, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος τεχνολογίας υποβοήθησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό το θέμα θεωρεί ότι οι χρήστες JAWS έχουν απενεργοποιήσει τη δυνατότητα "Εικονικό μενού κορδέλας".

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση εγγράφου στο SharePoint ή το OneDrive

Κοινή χρήση εγγράφου μέσω του OneDrive ή του SharePoint

Κοινή χρήση ενός αντιγράφου του εγγράφου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αποθήκευση εγγράφου στο SharePoint ή το OneDrive

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός εγγράφου μέσω του OneDrive ή του SharePoint, πρέπει να το αποθηκεύσετε σε μία από αυτές τις θέσεις. Δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό:

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να μοιραστείτε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α για να ανοίξετε το παράθυρο της προβολής Backstage του Word. Θα ακούσετε το όνομα της πρώτης επιλογής "Επιλέχθηκε, καρτέλα 'Πληροφορίες'".

  Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Υ2 για να μεταβείτε στην επιλογή Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε σε αυτό το παράθυρο.

 3. Για να μεταβείτε σε μια τοποθεσία του OneDrive ή του SharePoint στη λίστα Αποθήκευση ως, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της τοποθεσίας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στη λίστα φακέλων για αυτό που επιλέξατε.

 4. Μεταβείτε στη θέση φακέλου που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως με την εστίαση στο πλαίσιο Όνομα αρχείου.

 5. Στο πλαίσιο "Όνομα αρχείου", πληκτρολογήστε ή επεξεργαστείτε το όνομα του εγγράφου σας.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο κουμπί Αποθήκευση και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+A.

Αφού αποθηκευτεί το έγγραφό σας σε μια κοινόχρηστη θέση, μπορείτε να προσκαλέσετε άλλους χρήστες για να εργαστούν σε αυτό.

Κοινή χρήση εγγράφου μέσω του OneDrive ή του SharePoint

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ενός εγγράφου ενώ εργάζεστε σε αυτό. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να μοιραστείτε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+ΥΦ για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Κοινή χρήση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F6 για να αλλάξετε την εστίαση στο πλαίσιο Πρόσκληση ατόμων .

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν έχετε αποθηκεύσει το έγγραφο στο OneDrive ή στο Office 365 SharePoint, θα σας ζητηθεί να το κάνετε τώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση εγγράφου στο OneDrive ή στο SharePoint παραπάνω σε αυτό το θέμα.

 3. Στο τμήμα παραθύρου Κοινή χρήση, στο πεδίο Πρόσκληση ατόμων, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου με το οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του εγγράφου. Εάν έχετε ήδη αποθηκευμένα τα στοιχεία επικοινωνίας του συγκεκριμένου ατόμου, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε το όνομά του και να πατήσετε το πλήκτρο Enter.

  Για να κάνετε κοινή χρήση με περισσότερα από ένα άτομα, χρησιμοποιήστε ελληνικά ερωτηματικά για να διαχωρίσετε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 4. Για να εκχωρήσετε δικαιώματα, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο σύνθετο πλαίσιο Δυνατότητα επεξεργασίας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Δυνατότητα επεξεργασίας ή Δυνατότητα προβολής.

 5. Για να προσθέσετε ένα μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο πεδίο Συμπερίληψη μηνύματος και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα μήνυμα.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο κουμπί Κοινή χρήση και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να επιλέξετε η κοινή χρήση των αλλαγών σε ένα έγγραφο να γίνεται αυτόματα, ποτέ, πάντα ή μόνο όταν θα σας ζητηθεί. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ποτέ. Στο τμήμα παραθύρου Κοινή χρήση, μεταβείτε στο σύνθετο πλαίσιο Αυτόματη κοινή χρήση αλλαγών και κάντε μια επιλογή.

Κοινή χρήση ενός αντιγράφου του εγγράφου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι ένας άλλος τρόπος για να κάνετε κοινή χρήση της εργασία σας με άλλα άτομα, στέλνοντάς ένα PDF ή ένα αντίγραφο του εγγράφου σας.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να μοιραστείτε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α για να ανοίξετε την προβολή Backstage και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου "Κοινή χρήση".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο τμήμα παραθύρου "Κοινή χρήση" και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή "Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο". Πατήστε το πλήκτρο Enter για άνοιγμα.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου "Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου".

 5. Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να μεταβείτε στις επιλογές και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε ένα από τα εξής:

  • Αποστολή ως συνημμένου - Επισυνάπτει ένα έγγραφο του Word 2016 σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Αποστολή σύνδεσης - Δημιουργεί μια υπερ-σύνδεση προς το έγγραφο και την τοποθετεί στο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Αποστολή ως PDF - Δημιουργεί ένα αρχείο PDF από το έγγραφο και το επισυνάπτει σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Αποστολή ως XPS - Δημιουργεί ένα αρχείο XPS από το έγγραφο και το επισυνάπτει σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Αποστολή ως φαξ Internet - Εάν έχετε εγγραφεί σε μια υπηρεσία φαξ Internet, στέλνει το έγγραφο σε αυτή την υπηρεσία.

 6. Εάν επιλέξετε μια επιλογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Word ανοίγει ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, έχοντας ήδη επισυνάψει ένα αντίγραφο του εγγράφου σας σε μορφή PDF, XPS ή εγγράφου του Word. Το μήνυμα ανοίγει με την εστίαση στο πεδίο Προς. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 7. Για να πληκτρολογήσετε ένα μήνυμα, μεταβείτε με το πλήκτρο Tab στο πεδίο Μήνυμα.

 8. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Τ.

Περισσότερες πληροφορίες

Λήψη βοήθειας για τη χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Word 2016

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Microsoft Word 2016 για Windows

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×