Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την επιλογή των στηλών που θα εμφανίζονται σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την επιλογή των στηλών που θα εμφανίζονται σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το SharePoint Online με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως το JAWS ή τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να προσαρμόσετε τις στήλες που εμφανίζονται σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Για παράδειγμα, εκτός από τις στήλες "Όνομα", "Τροποποίηση" και "Τροποποίηση από", μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται οι στήλες "Αναγνωριστικό", "Δημιουργία από", "Σχόλιο μεταβίβασης ελέγχου" ή "Σημαία συμμόρφωσης". Η επιλογή σχετικών στηλών για εμφάνιση μπορεί να διευκολύνει την περιήγηση στη βιβλιοθήκη εγγράφων σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το SharePoint Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το SharePoint Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το SharePoint Online.

Επιλέξτε τις στήλες που θα εμφανίζονται σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό Office 365 του οργανισμού σας, ξεκινήστε την εφαρμογή SharePoint και στη συνέχεια ανοίξτε τη βιβλιοθήκη εγγράφων σας.

  Συμβουλή: Οι βιβλιοθήκες εγγράφων του SharePoint Online διαθέτουν δύο διαφορετικές προβολές: κλασική εμπειρία και εμπειρία SharePoint Online. Στους περισσότερους χρήστες είναι προεπιλεγμένη η εμπειρία SharePoint Online. Ωστόσο, εάν ακούσετε τη φράση "Κουμπί ανάληψης ελέγχου" καθώς περιηγείστε στη βιβλιοθήκη εγγράφων, αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε την κλασική εμπειρία. Για να χρησιμοποιήσετε την εμπειρία SharePoint Online για τις βιβλιοθήκες εγγράφων, πατήστε το πλήκτρο Enter, όταν ακούσετε τη φράση "Κουμπί ανάληψης ελέγχου". Όταν η προβολή της βιβλιοθήκης εγγράφων σας αλλάξει σε εμπειρία SharePoint Online και η εστίαση μεταβεί από το κουμπί Ανάληψη ελέγχου στη σύνδεση Δημιουργία, ακούτε το όνομα της βιβλιοθήκης εγγράφων σας και, στη συνέχεια, "Δημιουργία".

 2. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων, στην οποία θέλετε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε στήλες.

 3. Στην προβολή Λίστα ή Πλακίδια, στη λίστα των εγγράφων σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επικεφαλίδες στηλών πλέγματος, Χρησιμοποιήστε τα μενού για ταξινόμηση, φιλτράρισμα ή ομαδοποίηση κατά στήλη". (Στο Αφηγητής, μπορεί να ακούσετε τη φράση "Όνομα πίνακα".)

  Συμβουλές: Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της προβολής Λίστα και Πλακίδια:

  1. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν επιλεγεί αρχεία ή φάκελοι. Το κουμπί Δημιουργία και το μενού Προβολή είναι διαθέσιμα στο μενού μόνο όταν δεν έχουν επιλεγεί αρχεία ή φάκελοι στη βιβλιοθήκη εγγράφων.

  2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημιουργία, Δημιουργία νέου φακέλου ή εγγράφου του Office σε αυτή τη θέση".

  3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Προβολή μενού" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

  4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Λίστα" ή "Πλακίδια" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τακτοποίηση κατά επικεφαλίδα στήλης ονόματος" ή "Τακτοποίηση" και το όνομα τυχόν άλλων στηλών (για παράδειγμα, Τροποποίηση, Χαρακτηρισμός, ή Ανάληψη ελέγχου από) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος και θα ακούσετε την πρώτη επιλογή στη λίστα, για παράδειγμα "A έως Ω" ή "Από το παλαιότερο στο νεότερο."

 5. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δευτερεύον μενού ρυθμίσεων στήλης" και πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους ή Enter. Ανοίγει το μενού του δευτερεύοντος μενού. (Στο Αφηγητής, θα ακούσετε τη φράση "Μετονομασία".)

 6. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εμφάνιση/απόκρυψη στηλών" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία προβολής στηλών και ακούτε τη φράση "Παράθυρο διαλόγου, Νέα καρτέλα, Εφαρμογή." (Στον Αφηγητή, δεν γίνεται ανάγνωση του ονόματος του παραθύρου διαλόγου.)

  Συμβουλή: Στο δευτερεύον μενού Ρυθμίσεις στήλης, μπορείτε επίσης να μετονομάσετε μια στήλη, να μετακινήσετε μια στήλη προς τα δεξιά ή τα αριστερά και να προσθέσετε μια στήλη. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Μετονομασία, Μετακίνηση προς τα δεξιά ή Προσθήκη στήλης και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Για να μετακινηθείτε στη λίστα στηλών, πατήστε το πλήκτρο Tab. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει το όνομα της πρώτης επικεφαλίδας στήλης στη λίστα.

 8. Για να μετακινήσετε τις στήλες που θέλετε να εμφανίζονται, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους και, για να επιλέξτε ή να καταργήσετε την επιλογή ενός πλαισίου ελέγχου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 9. Για να εφαρμόσετε τις επιλογές σας, πατήστε τα πλήκτρα Shift + Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Εφαρμογή" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία προσαρμοσμένης προβολής μιας βιβλιοθήκης εγγράφων στο SharePoint Online

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αποστολή αρχείων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online

Έναρξη χρήσης ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με μια σύγχρονη βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Δυνατότητες προσβασιμότητας στο SharePoint Online

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×