Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την επεξεργασία των πληροφοριών σχετικά με ένα αρχείο ή φάκελο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την επεξεργασία των πληροφοριών σχετικά με ένα αρχείο ή φάκελο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το SharePoint Online με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως το JAWS ή τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να επεξεργαστείτε πληροφορίες (όπως τον τύπο περιεχομένου, το όνομα ή τον τίτλο) σχετικά με ένα αρχείο ή φάκελο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το SharePoint Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το SharePoint Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το SharePoint Online.

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την επεξεργασία των πληροφοριών σχετικά με ένα αρχείο ή φάκελο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό Office 365 του οργανισμού σας, ξεκινήστε την εφαρμογή SharePoint και στη συνέχεια ανοίξτε τη βιβλιοθήκη εγγράφων σας.

  Συμβουλή: Οι βιβλιοθήκες εγγράφων του SharePoint Online διαθέτουν δύο διαφορετικές προβολές: κλασική εμπειρία και εμπειρία SharePoint Online. Στους περισσότερους χρήστες είναι προεπιλεγμένη η εμπειρία SharePoint Online. Ωστόσο, εάν ακούσετε τη φράση "Κουμπί ανάληψης ελέγχου" καθώς περιηγείστε στη βιβλιοθήκη εγγράφων, αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε την κλασική εμπειρία. Για να χρησιμοποιήσετε την εμπειρία SharePoint Online για τις βιβλιοθήκες εγγράφων, πατήστε το πλήκτρο Enter, όταν ακούσετε τη φράση "Κουμπί ανάληψης ελέγχου". Όταν η προβολή της βιβλιοθήκης εγγράφων σας αλλάξει σε εμπειρία SharePoint Online και η εστίαση μεταβεί από το κουμπί Ανάληψη ελέγχου στη σύνδεση Δημιουργία, ακούτε το όνομα της βιβλιοθήκης εγγράφων σας και, στη συνέχεια, "Δημιουργία".

 2. Για να προβάλετε τις βιβλιοθήκες εγγράφων SharePoint Online, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί ανάληψης ελέγχου". Πατήστε το πλήκτρο Enter. Όταν η προβολή της βιβλιοθήκης εγγράφων σας αλλάξει σε εμπειρία SharePoint Online και η εστίαση μεταβεί από το κουμπί Ανάληψη ελέγχου στη σύνδεση Δημιουργία, θα ακουστεί το όνομα της βιβλιοθήκης εγγράφων σας και, στη συνέχεια, "Δημιουργία".

  Συμβουλή: Εάν δεν ακούσετε τη φράση "Κουμπί ανάληψης ελέγχου", αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε ήδη την εμπειρία SharePoint Online.

 3. Για να μετακινήσετε την εστίαση στη λίστα στοιχείων στη βιβλιοθήκη εγγράφων, πατήστε το πλήκτρο Tab έως ότου:

  • Στο JAWS, ακούσετε τη φράση "Όλα τα έγγραφα, οι επικεφαλίδες στηλών πλέγματος".

  • Στον Αφηγητή, μπορεί να ακούσετε τη φράση "Πίνακας, όνομα" και, στη συνέχεια, τα υπόλοιπα ονόματα των στηλών που χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη στιγμή.

 4. Για να μετακινήσετε την εστίαση στο αρχείο ή το φάκελο που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα του αρχείου ή του φακέλου.

 5. Για να ανοίξετε το μενού συντομεύσεων για το αρχείο ή το φάκελο, πατήστε τα πλήκτρα Shift + F10:

  • Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση "Μενού περιβάλλοντος".

  • Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη λέξη "Άνοιγμα" και, στη συνέχεια, τα ονόματα των υπόλοιπων εντολών του μενού συντομεύσεων.

 6. Για να μετακινήσετε την εστίαση στην εντολή Λεπτομέρειες στο μενού, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Λεπτομέρειες".

 7. Για να ανοίξετε το παράθυρο Λεπτομέρειες, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στην ιδιότητα Τύπος περιεχομένου (για το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο) στην περιοχή Ιδιότητες του παραθύρου Λεπτομέρειες. Μπορεί να ακούσετε τη φράση "Τύπος περιεχομένου". Κάντε ένα από τα εξής για το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο:

  • Για να επιλέξετε τύπο περιεχομένου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των τύπων περιεχομένου (καθώς ακούτε τα ονόματα για κάθε τύπο), χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω και κάτω βέλους. Για να επιλέξετε έναν συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να εισαγάγετε ένα όνομα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Όνομα". Πατήστε το πλήκτρο Enter. Πληκτρολογήστε το όνομα. Για να αποθηκεύσετε το νέο όνομα, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να εισαγάγετε τον τίτλο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Τίτλος". Πατήστε το πλήκτρο Enter. Πληκτρολογήστε τον τίτλο. Για να αποθηκεύσετε τον νέο τίτλο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Συμβουλή: Το παράθυρο Λεπτομέρειες παραμένει ανοικτό μέχρι να το κλείσετε, ώστε να μπορείτε εύκολα να περιηγηθείτε στις ιδιότητες ενός στοιχείου χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε το παράθυρο Λεπτομέρειες για κάθε στοιχείο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία ενός φακέλου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μετακίνηση ή την αντιγραφή ενός φακέλου ή αρχείου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online

Έναρξη χρήσης ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με μια σύγχρονη βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Δυνατότητες προσβασιμότητας στο SharePoint Online

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×