Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή υπερ-σύνδεσης στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή υπερ-σύνδεσης στο Outlook

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Για τα άτομα που δεν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ή Επεξεργασία υπερ-σύνδεσης (στα Windows) ή Δημιουργία ή κατάργηση υπερ-σύνδεσης σε ένα μήνυμα στο Outlook για Mac.

Χρησιμοποιήστε το Outlook 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows , για να συνδεθείτε από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια ιστοσελίδα, σε ένα αρχείο σε μια κοινόχρηστη μονάδα δίσκου ή σε έναν σελιδοδείκτη μέσα στο ίδιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία αυτόματης υπερ-σύνδεσης

Το Outlook μπορεί να μετατρέψει αυτόματα μια διεύθυνση web σε υπερ-σύνδεση.

Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληκτρολογήστε μια διεύθυνση web (URL) όπως www.contoso.com ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως someone@example.com και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το πλήκτρο Enter. Το Outlook μετατρέπει το κείμενο σε υπερ-σύνδεση.

Σύνδεση σε αρχείο ή ιστοσελίδα

Δημιουργήστε μια υπερ-σύνδεση σε ένα αρχείο ή ιστοσελίδα και δώστε στη σύνδεση ένα περιγραφικό όνομα.

Σύνδεση προς ένα αρχείο

Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε γρήγορα μια σύνδεση προς ένα πρόσφατο αρχείο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, Ι1. Ανοίγει μια λίστα με τα πρόσφατα αρχεία. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το αρχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετακινήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τη σύνδεση.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, Ι1, Ε. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

 3. Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση προς ένα αρχείο στον τρέχοντα φάκελο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Τ.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Διερεύνηση σε <ο τρέχων φάκελος>" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Τρέχων φάκελος, δέντρο". Από προεπιλογή, ο τρέχων φάκελος είναι ο φάκελος Έγγραφα.

  Για να αλλάξετε τον τρέχοντα φάκελο, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Δ. Θα ακούσετε: "<Ο τρέχων επιλεγμένος φάκελος>". Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη θέση που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Τρέχων φάκελος, δέντρο" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το αρχείο που θέλετε.

 6. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε. Θα ακούσετε τη φράση: "Εμφανιζόμενο κείμενο". Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως το κείμενο της σύνδεσης.

 7. Για να εισαγάγετε τη σύνδεση αρχείου, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Σύνδεση σε μια σελίδα στην οποία έχει γίνει περιήγηση

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετακινήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τη σύνδεση.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, Ι1, Ε. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

 3. Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση προς μια σελίδα στην οποία έχει γίνει περιήγηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ο. Ενεργοποιείται η επιλογή Σελίδες στις οποίες έχει γίνει περιήγηση.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την πρώτη σελίδα της λίστας σελίδων στις οποίες έχει γίνει περιήγηση.

 5. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη σελίδα που θέλετε.

 6. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε. Θα ακούσετε τη φράση: "Εμφανιζόμενο κείμενο". Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως το κείμενο της σύνδεσης.

 7. Για να εισαγάγετε τη σύνδεση αρχείου, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Σύνδεση προς μια ιστοσελίδα

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετακινήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τη σύνδεση.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, Ι1, Ε. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης. Η εστίαση βρίσκεται στο πεδίο κειμένου Διεύθυνση.

 3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας.

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε. Θα ακούσετε τη φράση: "Εμφανιζόμενο κείμενο". Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως το κείμενο της σύνδεσης.

  Συμβουλή: Είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιήσετε τον τίτλο της ιστοσελίδας ως το κείμενο της σύνδεσης. Όταν οι χρήστες κάνουν κλικ στη σύνδεση και μεταβούν στη σελίδα, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει πρώτα τον τίτλο.

 5. Για να εισαγάγετε τη σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Σύνδεση σε άλλη θέση στο τρέχον μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να δημιουργήσετε εσωτερικές συνδέσεις σε προκαθορισμένα στυλ όπως επικεφαλίδες και σελιδοδείκτες. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας επικεφαλίδων στο Outlook, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη επικεφαλίδων.

Δημιουργία σελιδοδείκτη

 1. Μετακινήστε το δρομέα στη θέση προορισμού της σύνδεσης. Ο προορισμός μπορεί να είναι μια επικεφαλίδα, ένα τμήμα κειμένου ή μια εικόνα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, ΣΤ. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Σελιδοδείκτης και η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο κειμένου Όνομα σελιδοδείκτη.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα ονόματα σελιδοδεικτών πρέπει να ξεκινούν με ένα γράμμα. Μπορούν να περιέχουν γράμματα, αριθμούς και το σύμβολο υπογράμμισης όπως, για παράδειγμα, Αναφορά_ανάπτυξης_2.

 4. Για να προσθέσετε το σελιδοδείκτη στη λίστα των σελιδοδεικτών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Π.

Εισαγωγή σύνδεσης σε σελιδοδείκτη

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετακινήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τη σύνδεση.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, Ι1, Ε. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ. Επιλέγεται το στοιχείο Θέση μέσα στο έγγραφο και η εστίαση μετακινείται στο δέντρο σελιδοδείκτη.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το σελιδοδείκτη που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η σύνδεση σελιδοδείκτη με το όνομα του σελιδοδείκτη θα εισαχθεί στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατάργηση υπερ-σύνδεσης

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το κείμενο της σύνδεσης ή την εικόνα με υπερ-σύνδεση.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10 και, στη συνέχεια, Alt+Κ. Η υπερ-σύνδεση καταργείται.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την περιήγηση στην Αλληλογραφία στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Outlook για Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να συνδεθείτε από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια ιστοσελίδα ή σε ένα αρχείο σε μια κοινόχρηστη μονάδα δίσκου.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία αυτόματης υπερ-σύνδεσης

Το Outlook μπορεί να μετατρέψει αυτόματα μια διεύθυνση web σε υπερ-σύνδεση.

Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο κύριο σώμα του μηνύματος, πληκτρολογήστε μια διεύθυνση web (URL) όπως www.contoso.com ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως someone@example.com και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το πλήκτρο Enter. Το Outlook μετατρέπει το κείμενο σε υπερ-σύνδεση.

Σύνδεση σε αρχείο ή ιστοσελίδα

Δημιουργήστε μια υπερ-σύνδεση σε ένα αρχείο ή ιστοσελίδα και δώστε στη σύνδεση ένα περιγραφικό όνομα.

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης προς ένα αρχείο

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συντάσσετε, μετακινήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τη σύνδεση.

 2. Πατήστε Control+Command+K. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

 3. Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση προς ένα αρχείο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "<Η τρέχουσα καρτέλα>, επιλεγμένη".

 4. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε "Ιστοσελίδα ή αρχείο, καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επιλογή, τελείας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλέξτε ένα αρχείο για σύνδεση σε αυτό".

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στη θέση που θέλετε και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στα στοιχεία. Για να περιηγηθείτε μεταξύ των φακέλων και υποφακέλων, πατήστε τα πλήκτρα δεξιού ή αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε το αρχείο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Άνοιγμα'" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Το αρχείο επιλέγεται και το παράθυρο διαλόγου κλείνει.

 8. Για να προσθέσετε κείμενο που εμφανίζεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διεύθυνση, στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης, πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε: "Εμφανιζόμενο κείμενο, επεξεργασία κειμένου" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο.

 9. Για να εισαγάγετε τη σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και γίνεται εισαγωγή της υπερ-σύνδεσης.

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης σε ιστοσελίδα

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετακινήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τη σύνδεση.

 2. Πατήστε Control+Command+K. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

 3. Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση προς μια ιστοσελίδα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Η τρέχουσα καρτέλα, επιλεγμένη".

 4. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε "Ιστοσελίδα ή αρχείο, καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Διεύθυνση, επεξεργασία κειμένου" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση web της ιστοσελίδας.

 6. Για να προσθέσετε κείμενο που θα εμφανίζεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντί για τη διεύθυνση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Εμφανιζόμενο κείμενο, επεξεργασία κειμένου" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο.

  Συμβουλή: Είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιήσετε τον τίτλο της ιστοσελίδας ως το κείμενο της σύνδεσης. Όταν οι χρήστες κάνουν κλικ στη σύνδεση και μεταβούν στη σελίδα, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει πρώτα τον τίτλο.

 7. Για να εισαγάγετε τη σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και γίνεται εισαγωγή της υπερ-σύνδεσης.

Κατάργηση υπερ-σύνδεσης

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το κείμενο της σύνδεσης ή την εικόνα με υπερ-σύνδεση.

 2. Πατήστε Command+K και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κατάργηση σύνδεσης'". Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  Το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης θα κλείσει και η υπερ-σύνδεση θα καταργηθεί από το επιλεγμένο κείμενο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook για Mac

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Outlook με τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να συνδεθείτε από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια ιστοσελίδα ή σε ένα αρχείο σε μια κοινόχρηστη μονάδα δίσκου.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τη σύνδεση.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η κορδέλα με τις επιλογές επεξεργασίας επεκτείνεται.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Εισαγωγή', σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Σύνδεση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο 'Σύνδεση', διεύθυνση, επεξεργασία".

 5. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

 6. Εάν θέλετε να δώσετε στη σύνδεση κάποιο άλλο όνομα εκτός από απλώς τη διεύθυνση URL, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε "Εμφανιζόμενο κείμενο, επεξεργάσιμο κείμενο" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο της σύνδεσης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δημιουργείτε σύνδεση από μια εικόνα, αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη.

 7. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εισαγωγή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η σύνδεση εισάγεται στο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×