Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα στο Outlook

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Δημιουργία και επεξεργασία ενός πίνακα στο το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης πληκτρολογίου. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Μετατροπή κειμένου σε πίνακα

Εάν έχετε ένα μπλοκ κειμένου που χρησιμοποιεί συνεπή διαχωριστικά, είναι εύκολο να το μετατρέψετε σε πίνακα.

 1. Επιλέξτε το τμήμα κειμένου που θέλετε να μετατρέψετε σε πίνακα.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Μετατροπή κειμένου σε πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Alt + N, T, V.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν το κείμενό σας χρησιμοποιεί σημάδια παραγράφου ως διαχωριστικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Φ.

  • Εάν το κείμενό σας χρησιμοποιεί ερωτηματικά ως διαχωριστικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ω.

  • Εάν το κείμενό σας χρησιμοποιεί στηλοθέτες ως διαχωριστικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί OK" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ο πίνακας δημιουργείται και η εστίαση επιστρέφει στο μήνυμα με επιλεγμένο τον πίνακα.

Μετατροπή πίνακα σε κείμενο

 1. Τοποθετήστε το δρομέα οπουδήποτε μέσα στον πίνακα που θέλετε να μετατρέψετε σε κείμενο.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, L, για να ανοίξετε την καρτέλα διάταξη από τα Εργαλεία πίνακα.

 3. Πατήστε ΜΕ για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Μετατροπή πίνακα σε κείμενο και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν θέλετε το κείμενο να χρησιμοποιεί σημάδια παραγράφου ως διαχωριστικά, πατήστε Δ.

  • Εάν θέλετε το κείμενο να χρησιμοποιεί ερωτηματικά ως διαχωριστικά, πατήστε Ω.

  • Εάν θέλετε το κείμενο να χρησιμοποιεί στηλοθέτες ως διαχωριστικά, πατήστε Σ.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί OK" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Η εστίαση επιστρέφει στο μήνυμα με επιλεγμένο το κείμενο.

Εισαγωγή πίνακα

Μπορείτε να καθορίσετε τις διαστάσεις του πίνακα, όπως τον αριθμό των στηλών και των γραμμών, καθώς και του ύψους και του πλάτους τους. Το Outlook εισάγει έναν βασικό πίνακα τύπου πλέγματος για να τον χρησιμοποιήσετε.

Σημείωση: Για να κάνετε τον πίνακα όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμο, είναι σημαντικό να προσθέσετε στον πίνακα μια γραμμή κεφαλίδων.

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τον νέο πίνακα.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή πίνακα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + N, T, να.

 3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό στηλών που θέλετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό των γραμμών που θέλετε.

 5. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις διαστάσεις ξανά στο μέλλον, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ω για να επιλέξετε Απομνημόνευση των διαστάσεων για νέους πίνακες.

 6. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί OK" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. To Outlook προσθέτει τον πίνακα στο μήνυμά σας και η εστίαση μετακινείται στην πρώτη στήλη της πρώτης γραμμής.

 7. Για να ελέγξετε ότι ο πίνακας έχει μια γραμμή κεφαλίδων, πατήστε το πλήκτρο Alt + J, T για να ανοίξετε την καρτέλα Σχεδίαση από τα Εργαλεία πίνακα.

 8. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Έχει γίνει ανάληψη ελέγχου, γραμμή ελέγχου πλαίσιο της κεφαλίδας." Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "πλαίσιο ομάδα επιλογές στυλ πίνακα, πλαίσιο ελέγχου κεφαλίδα γραμμής, επιλεγμένο το στοιχείο". Εάν μπορείτε να ακούσετε "Μη επιλεγμένη", πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να κάνετε εναλλαγή στη γραμμή κεφαλίδας, διαφορετικά πιέστε το πλήκτρο Esc για να επιστρέψει την εστίαση στον πίνακα.

 9. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στον πίνακα και πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που θέλετε στα κελιά.

Χρήση ενσωματωμένων στυλ πίνακα

Μετά τη δημιουργία ενός πίνακα, μπορείτε γρήγορα να τροποποιήσετε την εμφάνισή του χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα στυλ στο Outlook.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στον πίνακα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, T για να ανοίξετε την καρτέλα Σχεδίαση από τα Εργαλεία πίνακα.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Σ για να ανοίξετε το μενού Στυλ πίνακα.

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα των στυλ μέχρι να βρείτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα, "Πίνακας 1 με ανοιχτόχρωμο πλέγμα".

 5. Για να επιλέξετε το στυλ που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το επιλεγμένο στυλ εφαρμόζεται στον πίνακά σας και η εστίαση επιστρέφει στον πίνακα.

Διαγραφή πίνακα

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο του πίνακα που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, L, για να ανοίξετε την καρτέλα διάταξη από τα Εργαλεία πίνακα.

 3. Για να διαγράψετε ολόκληρο τον πίνακα, πατήστε το πλήκτρο D, τ Ο πίνακας διαγράφεται και η εστίαση επιστρέφει στο μήνυμα.

Ορισμός ιδιοτήτων πίνακα

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα για να δώσετε στον πίνακά σας έναν τίτλο και μια περιγραφή για να τον κάνετε πιο προσβάσιμο ή για να τροποποιήσετε τη στοίχιση του πίνακα.

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο του πίνακα που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, L, O.

 3. Για να ορίσετε τη στοίχιση του πίνακα σε σχέση με το σώμα κειμένου του μηνύματος, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να στοιχίσετε τον πίνακα με το αριστερό άκρο του κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α.

  • Για να στοιχίσετε τον πίνακα με το κέντρο του κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Σ.

  • Για να στοιχίσετε τον πίνακα με το δεξιό άκρο του κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε.

 4. Για να επιλέξετε τον τρόπο αναδίπλωσης του κύριου κειμένου γύρω από τον πίνακα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε το κείμενο να αναδιπλώνεται γύρω από τις πλευρές του πίνακα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ω.

  • Για να κάνετε τον πίνακα ξεχωριστό από το κείμενο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ.

 5. Για να δώσετε στον πίνακα έναν τίτλο και μια περιγραφή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + T και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε: "Επιλεγμένο στοιχείο της καρτέλας εναλλακτικό κείμενο." Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "tab εναλλακτικό κείμενο".

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab και πληκτρολογήστε τον τίτλο του πίνακα, και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab και πληκτρολογήστε την περιγραφή.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί ΟΚ" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση επιστρέφει στο μήνυμα.

Προσθήκη στηλών και γραμμών σε πίνακα

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο του πίνακα όπου θέλετε να προσθέσετε στήλες ή γραμμές.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, L, για να ανοίξετε την καρτέλα διάταξη από τα Εργαλεία πίνακα.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή επάνω από το επιλεγμένο σημείο, πατήστε Α1.

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή κάτω από το επιλεγμένο σημείο, πατήστε το πλήκτρο B, ε.

  • Για να προσθέσετε μια στήλη αριστερά από το επιλεγμένο σημείο, πατήστε Ρ.

  • Για να προσθέσετε μια στήλη δεξιά από το επιλεγμένο σημείο, πατήστε ΖΙ.

 4. Το μενού κλείνει και η εστίαση επιστρέφει στον πίνακα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την περιήγηση στην Αλληλογραφία στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Δημιουργία και επεξεργασία ενός πίνακα στο μήνυμά σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook για Mac χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης Mac OS.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Μετατροπή κειμένου σε πίνακα

Εάν έχετε ένα μπλοκ κειμένου που χρησιμοποιεί συνεπή διαχωριστικά, είναι εύκολο να το μετατρέψετε σε πίνακα.

 1. Κατά τη σύνταξη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μετατρέψετε.

  Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, το κείμενο θα πρέπει να έχει στήλες που διαχωρίζονται, πατώντας το πλήκτρο Tab και οι γραμμές διαχωρίζονται, πατώντας το πλήκτρο Return.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Shift + Tab, μέχρι να ακούσετε "Πίνακα, το κουμπί μενού," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε "Μετατροπή κειμένου σε πίνακα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το μενού Μετατροπή κειμένου σε πίνακα.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή Shift + Tab για να αναζητήσετε τις επιλογές στο μενού. Από προεπιλογή, Outlook προσφέρει τον αριθμό των στηλών και γραμμών που εξυπηρετούν καλύτερα το επιλεγμένο κείμενο, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές ξεχωριστά. VoiceOver θα δείτε πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάθε επιλογή.

 5. Για να κλείσετε το μενού Μετατροπή κειμένου σε πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "OK, προεπιλεγμένη, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 6. Ο πίνακας δημιουργείται και επιστρέφει την εστίαση στη γραμμή εργαλείων.

 7. Για να επιστρέψετε στο κυρίως σώμα του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Πίνακα, <number> γραμμές, στήλες <number>."

Εισαγωγή πίνακα

Μπορείτε να καθορίσετε τις διαστάσεις ενός πίνακα, όπως τον αριθμό των στηλών και γραμμών, και το ύψος και πλάτος. Outlook για Mac εισάγει βασικές πλέγμα τύπου πίνακα για δική σας χρήση. Εάν θέλετε να επιτρέψετε Outlook για Mac τη μορφοποίηση για εσάς, επιλέξτε μία από τις ενσωματωμένες μορφές για πίνακες.

Σημείωση: Για να κάνετε τον πίνακα πιο προσβάσιμο και να δώσετε τη δυνατότητα στα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να προσδιορίσουν τις στήλες του πίνακα σωστά, πρέπει να ορίσετε μια γραμμή κεφαλίδων.

Καθορισμός διαστάσεων πίνακα

 1. Κατά τη σύνταξη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το νέο πίνακα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Shift + Tab, μέχρι να ακούσετε "Πίνακα, το κουμπί μενού," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 3. Για να καθορίσετε τον αριθμό των στηλών στον πίνακα, πιέστε το πλήκτρο Control + επιλογή + Shift + κάτω βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + δεξί βέλος μέχρι να ακούτε τον αριθμό που θέλετε.

 4. Για να καθορίσετε τον αριθμό των γραμμών, πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε τον αριθμό που θέλετε.

 5. Για να εισαγάγετε τον πίνακα με το μέγεθος της επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Ο πίνακας εισάγεται στο σώμα του μηνύματος και στην καρτέλα "Σχεδίαση πίνακα" θα είναι διαθέσιμο στη γραμμή εργαλείων.

 6. Για να ελέγξετε ότι έχει ρυθμιστεί η γραμμή κεφαλίδας, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούτε "Μηνύματος, που έχει επιλεγεί, καρτέλα," πιέστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε "Σχεδίαση πίνακα, καρτέλα," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "γραμμή κεφαλίδων, επιλεγμένο, το πλαίσιο ελέγχου". Εάν δεν έχει επιλεγεί η Γραμμή κεφαλίδων, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 7. Για να επιστρέψετε στο κυρίως σώμα του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Επεξεργασία κειμένου". Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα επάνω ή κάτω πλήκτρο βέλους για να μετακινήσετε τον πίνακα.

 8. Μεταβείτε στο κελί που θέλετε, πατώντας το πλήκτρο βέλους προς την κατεύθυνση που θέλετε να μετακινήσετε. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες στα κελιά. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο επόμενο κελί ή Shift + Tab για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο κελί. Εάν πατήσετε το πλήκτρο Tab στο τελευταίο κελί, δημιουργείται μια νέα γραμμή πίνακα.

Μορφοποίηση πίνακα με χρήση ενσωματωμένης μορφής

 1. Δημιουργήστε έναν πίνακα, όπως περιγράφεται στην ενότητα Καθορισμός διαστάσεων πίνακα και βεβαιωθείτε ότι η εστίαση βρίσκεται κάπου μέσα στον πίνακα.

 2. Αφού έχετε εισαγάγει τον πίνακα, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούτε "<Current tab>, επιλεγμένο, καρτέλα," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε: "Σχεδίαση πίνακα, καρτέλα". Πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο του διαστήματος για να επιλέξετε.

  Σημείωση: Εάν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση της καρτέλας της κορδέλας, πατώντας το πλήκτρο F6, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα, για να επιστρέψετε στον πίνακα και προσπαθήστε ξανά.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Πίνακας πλέγματος, επιλεγμένο, κουμπί".

 4. Για να επιλέξετε μέσα από τις ενσωματωμένες μορφές πίνακα, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη μορφοποίηση που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να την εφαρμόσετε.

 5. Για να επιστρέψετε στο κυρίως σώμα του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Επεξεργασία κειμένου".

Διαγραφή πίνακα

 1. Βεβαιωθείτε ότι η εστίαση είναι σε κάποιο σημείο μέσα στον πίνακα που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούτε "<Current tab>, επιλεγμένο, καρτέλα," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιό βέλος μέχρι να ακούτε: "Διάταξη, καρτέλα". Πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο του διαστήματος για να ανοίξετε την καρτέλα " διάταξη ".

  Σημείωση: Εάν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση της καρτέλας της κορδέλας, πατώντας το πλήκτρο F6, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα, για να επιστρέψετε στον πίνακα και προσπαθήστε ξανά.

 3. Στην καρτέλα " διάταξη ", πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Διαγραφή, το κουμπί μενού," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο του διαστήματος για να ανοίξετε το δευτερεύον μενού.

 4. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε "Διαγραφή πίνακα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Ο πίνακας έχει διαγραφεί.

Ορισμός ιδιοτήτων πίνακα

Εκτός από τη χρήση των ενσωματωμένων μορφών, μπορείτε να αλλάξετε μεμονωμένα τις ιδιότητες ενός πίνακα. Για παράδειγμα, μπορεί να ορίσετε τη στοίχιση κειμένου, το ύψος γραμμής, το πλάτος στήλης ή μπορείτε να γράψετε εναλλακτικό κείμενο (alt text) για να κάνετε τον πίνακα πιο προσβάσιμο για τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η εστίαση είναι σε κάποιο σημείο μέσα στον πίνακα που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούτε "<Current tab>, επιλεγμένο, καρτέλα," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιό βέλος μέχρι να ακούτε: "Διάταξη, καρτέλα". Για να ανοίξετε την καρτέλα " διάταξη ", πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

  Σημείωση: Εάν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση της καρτέλας της κορδέλας, πατώντας το πλήκτρο F6, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα, για να επιστρέψετε στον πίνακα και προσπαθήστε ξανά.

 3. Στην καρτέλα " διάταξη ", πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Ιδιότητες, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 4. Το μενού Ιδιότητες πίνακα έχει πέντε καρτέλες:

  • Πίνακας

  • Γραμμή

  • Στήλη

  • Κελί

  • Εναλλακτικό κείμενο

  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους για να βρείτε την καρτέλα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε αυτή την καρτέλα.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να αναζητήσετε τις επιλογές στην καρτέλα επιλεγμένη VoiceOver σας ενημερώνει για τον τρόπο πρόσβασης σε κάθε επιλογή. Για παράδειγμα, στην καρτέλα πίνακα, μπορείτε να ορίσετε τη στοίχιση του κειμένου σε ολόκληρο τον πίνακα.

 6. Για να μεταβείτε σε μια άλλη καρτέλα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της τρέχουσας καρτέλας ξανά, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους δεξιά και αριστερά για να βρείτε την καρτέλα που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 7. Για να κλείσετε το μενού " Ιδιότητες πίνακα ", πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "OK, προεπιλεγμένη, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

  Η εστίαση επιστρέφει στο κουμπί Ιδιότητες.

Προσθήκη στηλών και γραμμών σε πίνακα

Μπορείτε να επεκτείνετε γρήγορα τον πίνακά σας, προσθέτοντας περισσότερες γραμμές ή στήλες.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η εστίαση βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στον πίνακα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στον πίνακα για να βρείτε τη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε μια νέα γραμμή ή στήλη.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούτε "<Current tab>, επιλεγμένο, καρτέλα," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιό βέλος μέχρι να ακούτε: "Διάταξη, καρτέλα". Πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο του διαστήματος για να ανοίξετε την καρτέλα " διάταξη ".

  Σημείωση: Εάν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση της καρτέλας της κορδέλας, πατώντας το πλήκτρο F6, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα, για να επιστρέψετε στον πίνακα και προσπαθήστε ξανά.

 3. Στην καρτέλα " διάταξη ", κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε γραμμή επάνω από την τρέχουσα γραμμή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Εισαγωγή επάνω από το κουμπί".

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή κάτω από την τρέχουσα γραμμή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Εισαγωγή κάτω από το κουμπί".

  • Για να προσθέσετε μια στήλη στα αριστερά της τρέχουσας στήλης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Εισαγωγή αριστερά, κουμπί".

  • Για να προσθέσετε μια στήλη στα δεξιά της τρέχουσας στήλης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Εισαγωγή δεξιά, κουμπί".

  Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για να επιστρέψετε στο κυρίως σώμα του μηνύματος, πατήστε την καρτέλα μέχρι να ακούτε "Επεξεργασία κειμένου".

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook για Mac

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Δημιουργήστε και επεξεργαστείτε έναν πίνακα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην Αλληλογραφία του Outlook χρησιμοποιώντας τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Μετατροπή κειμένου σε πίνακα

Εάν έχετε ένα μπλοκ κειμένου που χρησιμοποιεί συνεπή διαχωριστικά, είναι εύκολο να το μετατρέψετε σε πίνακα.

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, επιλέξτε το τμήμα κειμένου που θέλετε να μετατρέψετε σε πίνακα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Εισαγωγή', σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πίνακας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Ο πίνακας δημιουργείται και η εστίαση επιστρέφει στο μήνυμα με επιλεγμένο τον πίνακα. Θα ακούσετε τις ιδιότητες του πίνακα.

Εισαγωγή πίνακα

Όταν εισάγετε έναν κενό πίνακα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Outlook προσθέτει έναν βασικό πίνακα τύπου πλέγματος με τρεις γραμμές και τρεις στήλες. Μπορείτε αργότερα να προσθέσετε περισσότερες στήλες και γραμμές, εάν χρειάζεται.

Σημείωση: Για να κάνετε τον πίνακα όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμο, είναι σημαντικό να προσθέσετε στον πίνακα μια γραμμή κεφαλίδων.

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τον νέο πίνακα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Εισαγωγή', σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πίνακας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Ο πίνακας δημιουργείται και η εστίαση επιστρέφει στο μήνυμα με επιλεγμένο τον πίνακα. Θα ακούσετε τις ιδιότητες του πίνακα.

Χρήση ενσωματωμένων στυλ πίνακα

Μετά τη δημιουργία ενός πίνακα, μπορείτε γρήγορα να τροποποιήσετε την εμφάνισή του χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα στυλ στο Outlook.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στον πίνακα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Πίνακας', σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Στυλ πίνακα, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Στο μενού Στυλ πίνακα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το στυλ πίνακα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Το επιλεγμένο στυλ εφαρμόζεται στον πίνακά σας και η εστίαση επιστρέφει στον πίνακα.

Διαγραφή πίνακα

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο του πίνακα που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Πίνακας', σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Διαγραφή', σε σύμπτυξη. Η εστίαση είναι στο κουμπί Διαγραφή. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 5. Για να διαγράψετε ολόκληρο τον πίνακα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Διαγραφή πίνακα'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Ο πίνακας διαγράφεται και η εστίαση επιστρέφει στο μήνυμα.

Τροποποίηση ιδιοτήτων πίνακα

Μπορείτε να τροποποιήσετε τη στοίχιση του πίνακα, να δώσετε στον πίνακά σας έναν τίτλο και μια περιγραφή για να τον κάνετε πιο προσβάσιμο, να αλλάξετε τις επιλογές στυλ πίνακα και πολλά άλλα.

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο του πίνακα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Πίνακας', σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Στο μενού Πίνακας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να προσαρμόσετε τη στοίχιση του πίνακα, επιλέξτε Στοίχιση. Στο μενού Στοίχιση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο ως τίτλο και περιγραφή, επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο. Στο παράθυρο διαλόγου, πληκτρολογήστε τον τίτλο του πίνακα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Πληκτρολογήστε την περιγραφή του πίνακα. Σύρετε με ένα δάχτυλο προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Τέλος'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να τροποποιήσετε τις επιλογές στυλ πίνακα, επιλέξτε Επιλογές στυλ. Στο μενού Επιλογές στυλ, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή στυλ που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προσθήκη στηλών και γραμμών σε πίνακα

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, μετακινήστε το δρομέα στο σημείο του πίνακα όπου θέλετε να προσθέσετε μια στήλη ή γραμμή.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Πίνακας', σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Εισαγωγή', σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Στο μενού Εισαγωγή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η στήλη ή η γραμμή προστίθεται στον πίνακα. Η εστίαση μετακινείται στη γραμμή ή τη στήλη που προστέθηκε στον πίνακα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Δημιουργία και επεξεργασία ενός πίνακα στο μήνυμά σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook Web App χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος με την αλληλογραφία.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Αυτό το θέμα, προϋποθέτει ότι το Παράθυρο ανάγνωσης είναι απενεργοποιημένο.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Outlook Web App, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Outlook Web App εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Outlook Web App.

Εισαγωγή πίνακα

Κατά την εισαγωγή ενός πίνακα στο μήνυμά σας, μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των στηλών και γραμμών. Outlook Web App εισάγει βασικές πλέγμα τύπου πίνακα για δική σας χρήση.

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το νέο πίνακα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Μορφή, <selected option>, το κουμπί". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε "Πιο, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε "Εισαγωγή πίνακα, συμπτυγμένες, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το μενού " Εισαγωγή πίνακα ".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Εισαγωγή πίνακα, το στοιχείο μενού απενεργοποιημένο, το πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή πίνακα και μπορείτε να ακούσετε: "Παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή πίνακα, η εστίαση στο κουμπί OK".

 5. Για να επιλέξετε τον αριθμό των στηλών στον πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Αριθμός των στηλών, επεξεργασία, <current number>," και πληκτρολογήστε τον αριθμό των στηλών που θέλετε.

 6. Για να επιλέξετε τον αριθμό των γραμμών στον πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Αριθμός γραμμών, επεξεργασία, <current number>," και πληκτρολογήστε τον αριθμό των γραμμών που θέλετε.

 7. Όταν τελειώσετε, για να εισαγάγετε τον πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί" OK "" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Κλείνει το παράθυρο διαλόγου και μετακινεί την εστίαση στο κυρίως σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×