Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα στο Outlook

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Δημιουργήστε και επεξεργαστείτε έναν πίνακα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Outlook 2016 χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Μετατροπή κειμένου σε πίνακα

Εάν έχετε ένα μπλοκ κειμένου που χρησιμοποιεί συνεπή διαχωριστικά, είναι εύκολο να το μετατρέψετε σε πίνακα.

 1. Επιλέξτε το τμήμα κειμένου που θέλετε να μετατρέψετε σε πίνακα.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Μετατροπή κειμένου σε πίνακα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, πατήστε ΝΝ και, στη συνέχεια, πατήστε Μ.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν το κείμενό σας χρησιμοποιεί σημάδια παραγράφου ως διαχωριστικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Φ.

  • Εάν το κείμενό σας χρησιμοποιεί ερωτηματικά ως διαχωριστικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ω.

  • Εάν το κείμενό σας χρησιμοποιεί στηλοθέτες ως διαχωριστικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί OK" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ο πίνακας δημιουργείται και η εστίαση επιστρέφει στο μήνυμα με επιλεγμένο τον πίνακα.

Μετατροπή πίνακα σε κείμενο

 1. Τοποθετήστε το δρομέα οπουδήποτε μέσα στον πίνακα που θέλετε να μετατρέψετε σε κείμενο.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ξ μετά Τ για να ανοίξετε την καρτέλα Διάταξη στα Εργαλεία πίνακα.

 3. Πατήστε ΜΕ για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Μετατροπή πίνακα σε κείμενο και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν θέλετε το κείμενο να χρησιμοποιεί σημάδια παραγράφου ως διαχωριστικά, πατήστε Δ.

  • Εάν θέλετε το κείμενο να χρησιμοποιεί ερωτηματικά ως διαχωριστικά, πατήστε Ω.

  • Εάν θέλετε το κείμενο να χρησιμοποιεί στηλοθέτες ως διαχωριστικά, πατήστε Σ.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί OK" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Η εστίαση επιστρέφει στο μήνυμα με επιλεγμένο το κείμενο.

Εισαγωγή πίνακα

Μπορείτε να καθορίσετε τις διαστάσεις του πίνακα, όπως τον αριθμό των στηλών και των γραμμών, καθώς και του ύψους και του πλάτους τους. Το Outlook εισάγει έναν βασικό πίνακα τύπου πλέγματος για να τον χρησιμοποιήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να κάνετε τον πίνακα όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμο, είναι σημαντικό να προσθέσετε στον πίνακα μια γραμμή κεφαλίδων.

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τον νέο πίνακα.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή πίνακα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, πατήστε ΝΝ και, στη συνέχεια, πατήστε Ε.

 3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό στηλών που θέλετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό των γραμμών που θέλετε.

 5. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις διαστάσεις ξανά στο μέλλον, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ω για να επιλέξετε Απομνημόνευση των διαστάσεων για νέους πίνακες.

 6. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί OK" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. To Outlook προσθέτει τον πίνακα στο μήνυμά σας και η εστίαση μετακινείται στην πρώτη στήλη της πρώτης γραμμής.

 7. Για να ελέγξετε ότι ο πίνακας έχει γραμμή κεφαλίδας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ξ και, στη συνέχεια, Ε για να ανοίξετε την καρτέλα Σχεδίαση στα Εργαλεία πίνακα.

 8. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, πλαίσιο ελέγχου "Γραμμή κεφαλίδας". Στο JAWS, θα ακούσετε: "Πλαίσιο ελέγχου, επιλογές 'Στυλ πίνακα', πλαίσιο ελέγχου 'Γραμμή κεφαλίδας', επιλεγμένο". Εάν ακούσετε "Μη επιλεγμένο", πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για εναλλαγή της γραμμής κεφαλίδας, διαφορετικά πατήστε το πλήκτρο Esc για να επαναφέρετε την εστίαση στον πίνακα.

 9. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στον πίνακα και πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που θέλετε στα κελιά.

Χρήση ενσωματωμένων στυλ πίνακα

Μετά τη δημιουργία ενός πίνακα, μπορείτε γρήγορα να τροποποιήσετε την εμφάνισή του χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα στυλ στο Outlook.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στον πίνακα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ξ και μετά Ε για να ανοίξετε την καρτέλα Σχεδίαση στα Εργαλεία πίνακα.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Σ για να ανοίξετε το μενού Στυλ πίνακα.

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα των στυλ μέχρι να βρείτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα, "Πίνακας 1 με ανοιχτόχρωμο πλέγμα".

 5. Για να επιλέξετε το στυλ που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το επιλεγμένο στυλ εφαρμόζεται στον πίνακά σας και η εστίαση επιστρέφει στον πίνακα.

Διαγραφή πίνακα

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο του πίνακα που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ξ μετά Τ για να ανοίξετε την καρτέλα Διάταξη στα Εργαλεία πίνακα.

 3. Για να διαγράψετε ολόκληρο τον πίνακα, πατήστε τα πλήκτρα Δ1, Π. Ο πίνακας θα διαγραφεί και η εστίαση θα επιστρέψει στο μήνυμα.

Ορισμός ιδιοτήτων πίνακα

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα για να δώσετε στον πίνακά σας έναν τίτλο και μια περιγραφή για να τον κάνετε πιο προσβάσιμο ή για να τροποποιήσετε τη στοίχιση του πίνακα.

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο του πίνακα που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ξ, πατήστε Ι και, στη συνέχεια, πατήστε 1.

 3. Για να ορίσετε τη στοίχιση του πίνακα σε σχέση με το σώμα κειμένου του μηνύματος, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να στοιχίσετε τον πίνακα με το αριστερό άκρο του κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α.

  • Για να στοιχίσετε τον πίνακα με το κέντρο του κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Σ.

  • Για να στοιχίσετε τον πίνακα με το δεξιό άκρο του κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε.

 4. Για να επιλέξετε τον τρόπο αναδίπλωσης του κύριου κειμένου γύρω από τον πίνακα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε το κείμενο να αναδιπλώνεται γύρω από τις πλευρές του πίνακα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ω.

  • Για να κάνετε τον πίνακα ξεχωριστό από το κείμενο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ.

 5. Για να δώσετε στον πίνακα έναν τίτλο και μια περιγραφή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλας 'Εναλλακτικό κείμενο'". Στο JAWS, θα ακούσετε: "Καρτέλα 'Εναλλακτικό κείμενο'".

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab και πληκτρολογήστε τον τίτλο του πίνακα, και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab και πληκτρολογήστε την περιγραφή.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί ΟΚ" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση επιστρέφει στο μήνυμα.

Προσθήκη στηλών και γραμμών σε πίνακα

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο του πίνακα όπου θέλετε να προσθέσετε στήλες ή γραμμές.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ξ μετά Τ για να ανοίξετε την καρτέλα Διάταξη στα Εργαλεία πίνακα.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή επάνω από το επιλεγμένο σημείο, πατήστε Α1.

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή κάτω από το επιλεγμένο σημείο, πατήστε B.

  • Για να προσθέσετε μια στήλη αριστερά από το επιλεγμένο σημείο, πατήστε Ρ.

  • Για να προσθέσετε μια στήλη δεξιά από το επιλεγμένο σημείο, πατήστε ΖΙ.

 4. Το μενού κλείνει και η εστίαση επιστρέφει στον πίνακα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την περιήγηση στην Αλληλογραφία στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Δημιουργήστε και επεξεργαστείτε έναν πίνακα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην Αλληλογραφία του Outlook χρησιμοποιώντας τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Σε αυτό το θέμα

Μετατροπή κειμένου σε πίνακα

Εάν έχετε ένα μπλοκ κειμένου που χρησιμοποιεί συνεπή διαχωριστικά, είναι εύκολο να το μετατρέψετε σε πίνακα.

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, επιλέξτε το τμήμα κειμένου που θέλετε να μετατρέψετε σε πίνακα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Εισαγωγή', σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πίνακας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Ο πίνακας δημιουργείται και η εστίαση επιστρέφει στο μήνυμα με επιλεγμένο τον πίνακα. Θα ακούσετε τις ιδιότητες του πίνακα.

Εισαγωγή πίνακα

Όταν εισάγετε έναν κενό πίνακα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Outlook προσθέτει έναν βασικό πίνακα τύπου πλέγματος με τρεις γραμμές και τρεις στήλες. Μπορείτε αργότερα να προσθέσετε περισσότερες στήλες και γραμμές, εάν χρειάζεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να κάνετε τον πίνακα όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμο, είναι σημαντικό να προσθέσετε στον πίνακα μια γραμμή κεφαλίδων.

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τον νέο πίνακα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Εισαγωγή', σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πίνακας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Ο πίνακας δημιουργείται και η εστίαση επιστρέφει στο μήνυμα με επιλεγμένο τον πίνακα. Θα ακούσετε τις ιδιότητες του πίνακα.

Χρήση ενσωματωμένων στυλ πίνακα

Μετά τη δημιουργία ενός πίνακα, μπορείτε γρήγορα να τροποποιήσετε την εμφάνισή του χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα στυλ στο Outlook.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στον πίνακα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Πίνακας', σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Στυλ πίνακα, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Στο μενού Στυλ πίνακα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το στυλ πίνακα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Το επιλεγμένο στυλ εφαρμόζεται στον πίνακά σας και η εστίαση επιστρέφει στον πίνακα.

Διαγραφή πίνακα

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο του πίνακα που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Πίνακας', σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Διαγραφή', σε σύμπτυξη. Η εστίαση είναι στο κουμπί Διαγραφή. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 5. Για να διαγράψετε ολόκληρο τον πίνακα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Διαγραφή πίνακα'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Ο πίνακας διαγράφεται και η εστίαση επιστρέφει στο μήνυμα.

Τροποποίηση ιδιοτήτων πίνακα

Μπορείτε να τροποποιήσετε τη στοίχιση του πίνακα, να δώσετε στον πίνακά σας έναν τίτλο και μια περιγραφή για να τον κάνετε πιο προσβάσιμο, να αλλάξετε τις επιλογές στυλ πίνακα και πολλά άλλα.

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο του πίνακα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Πίνακας', σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Στο μενού Πίνακας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να προσαρμόσετε τη στοίχιση του πίνακα, επιλέξτε Στοίχιση. Στο μενού Στοίχιση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο ως τίτλο και περιγραφή, επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο. Στο παράθυρο διαλόγου, πληκτρολογήστε τον τίτλο του πίνακα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Πληκτρολογήστε την περιγραφή του πίνακα. Σύρετε με ένα δάχτυλο προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Τέλος'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να τροποποιήσετε τις επιλογές στυλ πίνακα, επιλέξτε Επιλογές στυλ. Στο μενού Επιλογές στυλ, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή στυλ που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προσθήκη στηλών και γραμμών σε πίνακα

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, μετακινήστε το δρομέα στο σημείο του πίνακα όπου θέλετε να προσθέσετε μια στήλη ή γραμμή.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Πίνακας', σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Εισαγωγή', σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Στο μενού Εισαγωγή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η στήλη ή η γραμμή προστίθεται στον πίνακα. Η εστίαση μετακινείται στη γραμμή ή τη στήλη που προστέθηκε στον πίνακα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×