Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αποστολή εγγράφων και τον ορισμό των ιδιοτήτων τους στο Docs.com

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για την αποστολή εγγράφων στο Docs.com, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την παρουσίαση και την ανακάλυψη εγγράφων του Office δωρεάν.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το Docs.com, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer ως πρόγραμμα περιήγησης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου του Internet Explorer.

Σε αυτό το θέμα

Μετάβαση στη σελίδα "Δημοσίευση" στο Docs.com

 1. Μεταβείτε στο Docs.com και εισέλθετε με το λογαριασμό Office 365 που έχετε. Εναλλακτικά, πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό Office 365 και ανοίξτε την εφαρμογή Docs.com.

 2. Για να ενεργοποιήσετε την προβολή Προσβασιμότητα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Προβολή προσβασιμότητας, Σύνδεση". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να μετακινηθείτε στη σύνδεση Δημοσίευση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημοσίευση, Σύνδεση". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αποστολή εγγράφων από τον υπολογιστή σας

 1. Μεταβείτε στη σελίδα "Δημοσίευση" στο Docs.com.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγωγή από υπολογιστή, Κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου για αποστολή , κάντε τα εξής:

  • Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι η εστίαση να είναι στους φακέλους και τα αρχεία του παραθύρου διαλόγου Επιλογή αρχείου για αποστολή. Θα ακούσετε το όνομα ενός από τους φακέλους ή τα αρχεία.

  • Για να μετακινηθείτε μεταξύ των φακέλων και αρχείων και να επιλέξετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Ενώ επιλέγετε κάθε φάκελο ή αρχείο, θα ακούτε το όνομα του φακέλου.

  • Όταν ακούσετε το όνομα ενός φακέλου που θέλετε να ανοίξετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να βρείτε τον φάκελο που περιέχει το αρχείο σας.

  Σημείωση: Για να μεταβείτε στο ανώτερο επίπεδο στην ιεραρχία των φακέλων, πατήστε το πλήκτρο Backspace.

 4. Για να αποστείλετε το αρχείο από τον τρέχοντα επιλεγμένο φάκελο, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες δύο μεθόδους:

  • Συνεχίστε να επιλέγετε φακέλους και αρχεία μέχρι να ακούσετε το όνομα του αρχείου σας. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Εάν γνωρίζετε το όνομα του αρχείου που θέλετε να αποστείλετε, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι η εστίαση να είναι στο πλαίσιο Όνομα αρχείου και να ακούσετε τη φράση "Όνομα αρχείου". Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Καθώς το Docs.com αποστέλλει το έγγραφο, θα ακούσετε "Δημοσίευση", ακολουθούμενη από το όνομα του εγγράφου.

 6. Ορίστε τις ιδιότητες για ένα έγγραφο αμέσως μετά την αποστολή του.

Αποστολή εγγράφων από τοποθεσία Web

Μπορείτε να αποστείλετε έγγραφα του Word, υπολογιστικά φύλλα του Excel, παρουσιάσεις του PowerPoint ή αρχεία PDF από μια τοποθεσία Web και να τα δημοσιεύσετε στο Docs.com.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα "Δημοσίευση" στο Docs.com.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγάγετε ή επικολλήστε μια διεύθυνση URL".

 3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Καθώς το Docs.com αποστέλλει το έγγραφο, θα ακούσετε "Δημοσίευση", ακολουθούμενη από το όνομα του εγγράφου.

 5. Ορίστε τις ιδιότητες για ένα έγγραφο αμέσως μετά την αποστολή του.

Αποστολή εγγράφων από το Office Mix

 1. Μεταβείτε στη σελίδα "Δημοσίευση" στο Docs.com.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγωγή από το Office Mix, κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να επιλέξετε ένα έγγραφο του Office Mix, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα του εγγράφου που θέλετε να αποστείλετε. Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Καθώς το Docs.com αποστέλλει το έγγραφο, θα ακούσετε "Δημοσίευση", ακολουθούμενη από το όνομα του εγγράφου.

 5. Ορίστε τις ιδιότητες για ένα έγγραφο αμέσως μετά την αποστολή του.

Αποστολή εγγράφων από το Sway

 1. Μεταβείτε στη σελίδα "Δημοσίευση" στο Docs.com.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγωγή από το Sway, κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να επιλέξετε ένα έγγραφο του Sway, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα του εγγράφου που θέλετε να αποστείλετε. Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Καθώς το Docs.com αποστέλλει το έγγραφο, θα ακούσετε "Δημοσίευση", ακολουθούμενη από το όνομα του εγγράφου.

 5. Ορίστε τις ιδιότητες για ένα έγγραφο αμέσως μετά την αποστολή του.

Αποστολή εγγράφων από το OneNote

 1. Μεταβείτε στη σελίδα "Δημοσίευση" στο Docs.com.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγωγή από το OneNote, Κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να επιλέξετε ένα έγγραφο του OneNote, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα του εγγράφου που θέλετε να αποστείλετε. Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Καθώς το Docs.com αποστέλλει το έγγραφο, θα ακούσετε "Δημοσίευση", ακολουθούμενη από το όνομα του εγγράφου.

 5. Ορίστε τις ιδιότητες για ένα έγγραφο αμέσως μετά την αποστολή του.

Ορισμός των ιδιοτήτων για ένα έγγραφο αμέσως μετά την αποστολή του

 1. Για να ορίσετε τις διάφορες ιδιότητες για ένα έγγραφο αμέσως μετά την αποστολή του, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε κάθε ένα από τα εξής:

  • "Τίτλος". Πληκτρολογήστε τον τίτλο του εγγράφου.

  • "Συντάκτης". Πληκτρολογήστε το όνομα του συντάκτη του εγγράφου.

  • "Περιγραφή". Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το έγγραφο.

  • "Εικόνα φόντου". Για να επιλέξετε Από αυτό το έγγραφο, Προεπιλογή ή Προσαρμογή, πατήστε τα πλήκτρα βέλους. Για να εισαγάγετε την εικόνα από τον υπολογιστή σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επιλέξτε εικόνα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση "Υπολογιστής, Κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Enter. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου για αποστολή, μεταβείτε στην εικόνα και εισαγάγετέ την.

  • "Ορατότητα". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Εταιρεία, Δημόσιο, Ιδιωτικό ή Περιορισμένο. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

   Συμβουλή: Οι ιδιότητες ορατότητας διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο του λογαριασμού Office 365.

  • "Να επιτρέπονται τα σχόλια για το έγγραφο". Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου για αυτή την ιδιότητα, θα ακούσετε "Έχει επιλεγεί". Εάν δεν είναι, θα ακούσετε "Δεν έχει επιλεγεί". Για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών Έχει επιλεγεί και Δεν έχει επιλεγεί, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • "Να επιτρέπεται σε άλλους χρήστες η λήψη του εγγράφου σας". Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου για αυτή την ιδιότητα, θα ακούσετε "Έχει επιλεγεί". Εάν δεν είναι, θα ακούσετε "Δεν έχει επιλεγεί". Για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών Έχει επιλεγεί και Δεν έχει επιλεγεί, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • "Άδεια χρήσης Creative Commons Attribution – CC BY". Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου για αυτή την ιδιότητα, θα ακούσετε "Έχει επιλεγεί". Εάν δεν είναι, θα ακούσετε "Δεν έχει επιλεγεί". Για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών Έχει επιλεγεί και Δεν έχει επιλεγεί, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • "Άδεια χρήσης". Πατήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της άδειας χρήσης που θέλετε να επιλέξετε.

  • "Ετικέτες". Πληκτρολογήστε τις ετικέτες (διαχωρισμένες με ελληνικά ερωτηματικά) για το έγγραφο.

  • "Γλώσσα". Πατήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε τη γλώσσα που θέλετε να επιλέξετε.

 2. Για να αποθηκεύσετε τις ιδιότητες του εγγράφου, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση, Κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Εάν δεν επιλέξατε μια άδεια χρήσης, θα ακούσετε τη φράση "Επιλέξτε μια άδεια χρήσης". Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια άδεια χρήσης Creative Commons Attribution – CC BY, πατήστε το πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Όχι τώρα". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Καθώς μετακινείστε στην αρχική σας σελίδα στο Docs.com, θα ακούσετε τη φράση "Docs.com."

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε ιδιότητα εγγράφου, ανατρέξτε στο θέμα Βασικές εργασίες στο Docs.com.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×