Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αποθήκευση της παρουσίασής σας στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αποθήκευση της παρουσίασής σας στο PowerPoint

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας σε μια τοπική μονάδα δίσκου (όπως στο φορητό υπολογιστή σας), σε μια θέση δικτύου, σε CD, σε DVD ή σε μονάδα flash. Μπορείτε επίσης να την αποθηκεύσετε σε διαφορετική μορφή αρχείου ή σε μια προηγούμενη έκδοση του PowerPoint. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης JAWS.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση αρχείου παρουσίασης

Αποθήκευση παρουσίασης σε διαφορετική μορφή αρχείου

Αποθήκευση παρουσίασης σε προηγούμενη έκδοση του PowerPoint

Αποθήκευση αρχείου παρουσίασης

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δώσετε ένα όνομα και να αποθηκεύσετε το αρχείο της παρουσίασης χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο τύπο αρχείου, ο οποίος είναι Παρουσίαση του PowerPoint (*.pptx).

 1. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως και να περιηγηθείτε στις μονάδες δίσκου και τους φακέλους, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α, Υ και 2. Θα ακούσετε τη φράση "Παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως".

  Συμβουλή: Για να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας σε μια θέση στο web, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση και κοινή χρήση παρουσίασης στο OneDrive.

 2. Για να περιηγηθείτε στη λίστα των μονάδων δίσκου και φακέλων, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε μέσα στο παράθυρο διαλόγου μέχρι να ακούσετε "Προβολή δέντρου". (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε το όνομα του φακέλου και κάτι σαν "Οκτώ από οκτώ συμπτυγμένα".)

 3. Για να βρείτε τη μονάδα δίσκου ή το φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας, μετακινηθείτε μέσα στη λίστα πατώντας τα πλήκτρα κάτω και επάνω βέλους.

 4. Για να επιλέξετε τη μονάδα δίσκου ή τον φάκελο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Για να μετακινήσετε την εστίαση στους φακέλους και τα αρχεία που βρίσκονται μέσα στην επιλεγμένη μονάδα δίσκου ή τον φάκελο, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 6. Για να περιηγηθείτε στα περιεχόμενα της επιλεγμένης θέσης, πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους. Για να ανοίξετε έναν φάκελο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Αφού επιλέξετε τη θέση που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο Όνομα αρχείου.

 8. Για να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως θα κλείσει.

Για να αποθηκεύσετε νέες αλλαγές σε ένα αρχείο που έχει ήδη αποθηκευτεί στη σωστή θέση με το όνομα που θέλετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+S.

Αποθήκευση παρουσίασης σε διαφορετική μορφή αρχείου

Μπορείτε να επιλέξετε πολλές επιλογές μορφών αρχείου για την αποθήκευση μιας παρουσίασης. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α, Υ, 2.

 2. Εάν είναι απαραίτητο, μεταβείτε στη θέση και δώστε ένα όνομα στο αρχείο. Για να μάθετε πώς γίνεται αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση αρχείου παρουσίασης.

 3. Μεταβείτε με το πλήκτρο tab στο σύνθετο πλαίσιο Αποθήκευση ως τύπου.

 4. Για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα των αρχείων, πατήστε τα πλήκτρα κάτω ή επάνω βέλους. Για να επιλέξετε μια μορφή αρχείου, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Συμβουλή: Για γρήγορη μετάβαση σε ένα συγκεκριμένο όνομα μορφής αρχείου, πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα αυτού του ονόματος. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήστε επανειλημμένα το γράμμα Π θα μετακινηθείτε μέσα στη λίστα όλων των επιλογών μορφής που ξεκινούν με το γράμμα Π, όπως "Παρουσίαση του PowerPoint", "Πρόσθετο του PowerPoint" και "Παρουσίαση του OpenDocument".

 5. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο στην επιλεγμένη μορφή αρχείου, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως θα κλείσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποθήκευση ενός αρχείου σε μορφή αρχείου PDF (.pdf) ή XPS (.xps), ανατρέξτε στα θέματα Αποθήκευση ως PDF ή Αποθήκευση ως XPS.

Αποθήκευση παρουσίασης σε προηγούμενη έκδοση του PowerPoint

Το PowerPoint 2016 χρησιμοποιεί μια μορφή αρχείου .pptx που βασίζεται σε XML, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Office 2007. Με αυτή τη μορφή, μπορείτε να ανοίξετε αρχεία σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint, όπως το PowerPoint 2010 και το PowerPoint 2007, χωρίς ειδικά πρόσθετα ή απώλεια λειτουργικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Μορφές Open XML και επεκτάσεις ονομάτων αρχείων και Έλεγχος της δυνατότητας ανοίγματος παρουσίασης του PowerPoint με το PowerPoint 2003 ή παλαιότερη έκδοση.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας σε μορφή που είναι συμβατή με μια παλαιότερη έκδοση του PowerPoint:

 1. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α, Υ, 2.

 2. Εάν είναι απαραίτητο, μεταβείτε στη θέση και δώστε ένα όνομα στο αρχείο.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο σύνθετο πλαίσιο Αποθήκευση ως τύπου. Ο προεπιλεγμένος τύπος αρχείου είναι Παρουσίαση του PowerPoint (*.pptx).

  Συμβουλή: Όταν ανοίγετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, η εστίαση βρίσκεται στο πλαίσιο Όνομα αρχείου. Εάν το αρχείο είναι ήδη στη θέση που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο σύνθετο πλαίσιο Αποθήκευση ως τύπου.

 4. Για γρήγορη μετάβαση στις διάφορες μορφές αρχείων του PowerPoint, πατήστε επανειλημμένα το γράμμα Π.

 5. Όταν ακούσετε "Παρουσίαση του PowerPoint 97-2003 (.ppt)", έχει επιλεγεί αυτή η μορφή αρχείου.

 6. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο στην προηγούμενη έκδοση του PowerPoint, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία παρουσίασης από ένα πρότυπο στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση παρουσιάσεων στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσίασης

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για παράδοση παρουσίασης

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 για Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να αποθηκεύσετε παρουσιάσεις στον Mac σας ή σε μια θέση δικτύου. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας σε μια διαφορετική μορφή αρχείου ή σε μια παλαιότερη έκδοση του PowerPoint.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση αρχείου παρουσίασης στην προεπιλεγμένη μορφή

Αποθηκεύστε την παρουσίασή σας στην προεπιλεγμένη μορφή αρχείου, PowerPoint Presentation (*.pptx).

 1. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο της παρουσίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+S. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως".

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου της παρουσίασης. Εάν επιλέξετε να μην δώσετε ένα όνομα στο αρχείο σε αυτό το σημείο, θα χρησιμοποιηθεί το προεπιλεγμένο όνομα.

 3. Για να επιλέξετε τη θέση που θα αποθηκεύσετε το αρχείο σας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε μια θέση στο Mac σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "<Τρέχουσα θέση αποθήκευσης>, Πού, αναδυόμενο κουμπί". Για να αναπτύξετε τη λίστα θέσεων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

   Για να μετακινηθείτε στη λίστα, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους. Θα ακούσετε τις επιλογές στη λίστα. Για να επιλέξετε τη μονάδα δίσκου ή το φάκελο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

   Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Αποθήκευση" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να αποθηκεύσετε σε μια θέση στο Internet, όπως το OneDrive, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί Τοποθεσίες στο Internet". Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

   Για να προσθέσετε μια νέα θέση στο Internet, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί Προσθήκη θέσης" και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Προσθήκη θέσης". Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη θέση που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εκφωνεί το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

   Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

   Πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Αποθήκευση" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Αποθήκευση παρουσίασης σε διαφορετική μορφή αρχείου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο παρουσίασης σε διαφορετικές μορφές αρχείου. Αποθηκεύστε το αρχείο σας ως PDF, για παράδειγμα, εάν θέλετε να μπορείτε να στείλετε τις διαφάνειές σας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη μορφή σημειώσεων ακροατηρίου για το ακροατήριό σας. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε το αρχείο σε μορφή ODP για να θέσετε την παρουσίασή σας σε κοινή χρήση σε πολλές εφαρμογές και πλατφόρμες.

 1. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο της παρουσίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+S. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως".

 2. Δώστε ένα όνομα στο αρχείο σας και επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να το αποθηκεύσετε, ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας Αποθήκευση αρχείου παρουσίασης με την προεπιλεγμένη μορφοποίηση.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "<Τρέχουσα μορφή αρχείου>, αναδυόμενο κουμπί". Για να ανοίξετε τη λίστα μορφής αρχείων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+S. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη μορφή αρχείου που θέλετε να επιλέξετε, για παράδειγμα, PDF ή Παρουσίαση OpenDocument.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Αποθήκευση" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Αποθήκευση παρουσίασης σε προηγούμενη έκδοση του PowerPoint

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία του PowerPoint 2016 για Mac σε μορφή που μπορεί να ανοίξει σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint, χωρίς ειδικά πρόσθετα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Μορφές Open XML και επεκτάσεις ονομάτων αρχείων και Έλεγχος αν μια παρουσίαση του PowerPoint μπορεί να ανοίξει με το PowerPoint 2003 ή παλαιότερη έκδοση.

 1. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο της παρουσίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+S. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως".

 2. Δώστε ένα όνομα στο αρχείο σας και επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να το αποθηκεύσετε, ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας Αποθήκευση αρχείου παρουσίασης με την προεπιλεγμένη μορφοποίηση.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "<Τρέχουσα μορφή αρχείου>, αναδυόμενο κουμπί". Για να ανοίξετε τη λίστα μορφής αρχείων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+S. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε: "PowerPoint 97-2003".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Αποθήκευση" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εκτύπωση παρουσιάσεων στο PowerPoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint 2016 για Mac

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να αποθηκεύετε παρουσιάσεις στο iPhone ή το OneDrive. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας σε διαφορετική μορφή αρχείου.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint 2016 για iOS, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint για iPhone.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση αρχείου παρουσίασης

Αποθηκεύστε την παρουσίασή σας στην προεπιλεγμένη μορφή αρχείου, PowerPoint Presentation (*.pptx).

 1. Στην παρουσίασή σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αρχείο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ανοίξει το μενού Αρχείο.

 2. Για να ονομάσετε το αρχείο, στο μενού Αρχείο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Όνομα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Q". Για έξοδο από το πληκτρολόγιο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Επιστροφή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να επιλέξετε μια θέση αποθήκευσης, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το όνομα μιας θέσης, για παράδειγμα, "OneDrive" ή "iPhone" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η παρουσίαση αποθηκεύεται σε μορφή .pptx και η εστίαση μετακινείται στην παρουσίαση.

Αποθήκευση παρουσίασης σε διαφορετική μορφή αρχείου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο παρουσίασης σε μορφή ODP για να θέσετε σε κοινή χρήση την παρουσίασή σας σε πολλές εφαρμογές και πλατφόρμες ή, σε μορφή PDF, για να θέσετε σε κοινή χρήση την παρουσίασή σας και να βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο και η μορφοποίηση παραμένουν ανέπαφα.

 1. Στην παρουσίασή σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αρχείο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ανοίξει το μενού Αρχείο.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εξαγωγή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε εξαγωγή της παρουσίασης σε μορφή ODP, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά. Θα ακούσετε τη φράση: "Παρουσίαση του OpenDocument, ξεκινήστε το ODP." Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να εξαγάγετε την παρουσίαση σε μορφή PDF, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "PDF, εκκίνηση PDF" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή με την εστίαση στο πεδίο κειμένου Όνομα. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Q". Για έξοδο από το πληκτρολόγιο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Επιστροφή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Για να επιλέξετε μια θέση αποθήκευσης του αρχείου, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το όνομα μιας θέσης, για παράδειγμα, "OneDrive" ή "iPhone". Για να επιλέξετε ένα φάκελο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά για να περιηγηθείτε στους φακέλους και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε. Τα ονόματα φακέλων ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

  Συμβουλή: Μπορείτε να βρείτε γρήγορα θέσεις που χρησιμοποιήθηκαν παλαιότερα. Για να μεταβείτε στη λίστα θέσεων, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε: "Θέσεις, κουμπί 'Πίσω'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 6. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εξαγωγή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η παρουσίαση εξαγάγεται σε μορφή .odp ή .pdf και η εστίαση μετακινείται στην παρουσίαση

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν λάβετε μια ειδοποίηση Να επιτραπεί η ηλεκτρονική μετατροπή αρχείων;, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Αποδοχή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση παρουσιάσεων στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×