Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάληψη ή τη μεταβίβαση του ελέγχου εγγράφων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάληψη ή τη μεταβίβαση του ελέγχου εγγράφων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το SharePoint Online με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως το JAWS ή τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να κάνετε ανάληψη και μεταβίβαση ελέγχου αρχείων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Όταν κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου, μπορείτε να το επεξεργαστείτε σε σύνδεση ή εκτός σύνδεσης και να το αποθηκεύσετε όσες φορές χρειάζεται, ωστόσο οι άλλοι χρήστες δεν μπορούν να το επεξεργαστούν. Όταν κάνετε μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου, οι αλλαγές γίνονται ορατές στην ομάδα και το αρχείο είναι διαθέσιμο στους άλλους χρήστες για ανάληψη ελέγχου και επεξεργασία ανάλογα με τα δικαιώματά τους.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το SharePoint Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το SharePoint Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το SharePoint Online.

Σε αυτό το θέμα

Ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου από τη βιβλιοθήκη εγγράφων

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό Office 365 του οργανισμού σας, ξεκινήστε την εφαρμογή SharePoint και στη συνέχεια ανοίξτε τη βιβλιοθήκη εγγράφων σας.

  Συμβουλή: Οι βιβλιοθήκες εγγράφων του SharePoint Online διαθέτουν δύο διαφορετικές προβολές: κλασική εμπειρία και εμπειρία SharePoint Online. Στους περισσότερους χρήστες είναι προεπιλεγμένη η εμπειρία SharePoint Online. Ωστόσο, εάν ακούσετε τη φράση "Κουμπί ανάληψης ελέγχου" καθώς περιηγείστε στη βιβλιοθήκη εγγράφων, αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε την κλασική εμπειρία. Για να χρησιμοποιήσετε την εμπειρία SharePoint Online για τις βιβλιοθήκες εγγράφων, πατήστε το πλήκτρο Enter, όταν ακούσετε τη φράση "Κουμπί ανάληψης ελέγχου". Όταν η προβολή της βιβλιοθήκης εγγράφων σας αλλάξει σε εμπειρία SharePoint Online και η εστίαση μεταβεί από το κουμπί Ανάληψη ελέγχου στη σύνδεση Δημιουργία, ακούτε το όνομα της βιβλιοθήκης εγγράφων σας και, στη συνέχεια, "Δημιουργία".

 2. Για να μετακινηθείτε σε μια λίστα φακέλων και αρχείων, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση"Επικεφαλίδες στηλών".

 3. Για να μετακινηθείτε στη λίστα και να επιλέξετε το αρχείο του οποίου τον έλεγχο θέλετε να αναλάβετε, πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους. Εάν το αρχείο πρέπει βρίσκεται σε έναν υποφάκελο, επιλέξτε το φάκελο, πατήστε το πλήκτρο Enter, και, στη συνέχεια, για να επιλέξετε το αρχείο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρα βέλους.

 4. Για να μετακινηθείτε στη γραμμή μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μερικές φορές μέχρι να ακούσετε τη φράση "Άνοιγμα".

 5. Για να ανοίξετε το αναπτυσσόμενο μενού Περισσότερες εντολές, πατήστε μερικές φορές το πλήκτρο δεξιού βέλους. Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Για να επιλέξετε την εντολή Ανάληψη ελέγχου, πατήστε μερικές φορές το πλήκτρο κάτω βέλους. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Γίνεται ανάληψη ελέγχου του επιλεγμένου αρχείου από εσάς και το αρχείο έχει την αντίστοιχη σήμανση.

Σημείωση: Εάν άλλα άτομα της ομάδας προσπαθήσουν να κάνουν επεξεργασία ή ανάληψη ελέγχου του αρχείου, ειδοποιούνται ότι ο έλεγχος του αρχείου έχει αναληφθεί από εσάς. Εξακολουθούν να μπορούν να προβάλλουν το αρχείο, αλλά οι αλλαγές που κάνετε δεν είναι ορατές σε αυτούς μέχρι να κάνετε μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου.

Άνοιγμα του αρχείου του οποίου έγινε ανάληψη ελέγχου για επεξεργασία

Όταν κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου, το αρχείο επισημαίνεται με την ένδειξη ανάληψης ελέγχου και δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του από άλλους χρήστες. Μπορείτε πλέον να ανοίξετε ή να κάνετε λήψη του αρχείου και, στη συνέχεια, να το επεξεργαστείτε.

 1. 1. Μετά την ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου, η εστίαση είναι στη γραμμή μενού. Για να μετακινηθείτε στη λίστα αρχείων, πατήστε το πλήκτρο Tab μερικές φορές μέχρι να ακούσετε τη φράση"Επικεφαλίδες στηλών".

 2. Εάν η εστίαση δεν βρίσκεται στο σωστό αρχείο, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να μετακινηθεί σε αυτό. Για να ανοίξετε το αρχείο, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το αρχείο ανοίγει σε μια ξεχωριστή καρτέλα στο πρόγραμμα περιήγησης και μπορείτε να κάνετε αλλαγές. Εάν πρόκειται για έγγραφο του Office 365, το αρχείο ανοίγει στην κατάλληλη εφαρμογή (όπως στο Word Online ή το Excel Online).

  Συμβουλή: Εάν προτιμάτε να το ανοίξετε στην εφαρμογή υπολογιστή, πατήστε μερικές φορές το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Άνοιγμα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να επιλέξετε την εντολή για άνοιγμα στην εφαρμογή υπολογιστή (για παράδειγμα, Άνοιγμα στο Word ή Άνοιγμα στο PowerPoint), πατήστε δύο φορές το πλήκτρο κάτω βέλους και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Μεταβίβαση ελέγχου ενός αρχείου στη βιβλιοθήκη εγγράφων

 1. Στο SharePoint Online, μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων.

 2. Για να μετακινηθείτε σε μια λίστα φακέλων και αρχείων, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση"Επικεφαλίδες στηλών".

 3. Για να μετακινηθείτε στη λίστα και να επιλέξετε το αρχείο του οποίου τον έλεγχο θα μεταβιβάσετε, πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους. Εάν το αρχείο βρίσκεται σε έναν υποφάκελο, επιλέξτε το φάκελο και πατήστε το πλήκτρο Enter. Επιλέξτε το αρχείο του οποίου έχετε αναλάβει τον έλεγχο.

 4. Για να μετακινηθείτε στη γραμμή μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μερικές φορές μέχρι να ακούσετε τη φράση "Άνοιγμα".

 5. Για να ανοίξετε το αναπτυσσόμενο μενού Περισσότερες εντολές, πατήστε μερικές φορές το πλήκτρο δεξιού βέλους. Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Για να επιλέξετε την εντολή Μεταβίβαση ελέγχου, πατήστε μερικές φορές το πλήκτρο κάτω βέλους. Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Μεταβίβαση ελέγχου που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε ένα σχόλιο που θα συνοψίζει τις αλλαγές που κάνατε. Τα σχόλια μεταβίβασης ελέγχου είναι ιδιαίτερα χρήσιμα όταν εργάζονται πολλά άτομα σε ένα αρχείο. Τα σχόλια γίνονται μέρος του ιστορικού εκδόσεων του εγγράφου, το οποίο μπορεί να είναι σημαντικό σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναφέρετε το έγγραφο σε προηγούμενη έκδοση.

 8. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Η έκδοση του αρχείου επεξεργαστήκατε αντικαθιστά την έκδοση στη βιβλιοθήκη εγγράφων και πραγματοποιείται μεταβίβαση ελέγχου. Τώρα, οι άλλα χρήστες μπορούν να δουν τις αλλαγές που κάνατε και, εάν έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα, μπορούν να κάνουν ανάληψη ελέγχου του αρχείου και να το επεξεργαστούν.

Απόρριψη των αλλαγών στο αρχείου που έγινε ανάληψη ελέγχου

Εάν αποφασίσετε να μην κάνετε αλλαγές ή να μην διατηρήσετε τις αλλαγές που κάνατε στο αρχείο, μπορείτε να απορρίψετε την ανάληψη ελέγχου, ώστε να μην επηρεάζει το ιστορικό εκδόσεων.

 1. Στο SharePoint Online, μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων.

 2. Για να μετακινηθείτε σε μια λίστα φακέλων και αρχείων, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση"Επικεφαλίδες στηλών".

 3. Για να μετακινηθείτε στη λίστα και να επιλέξετε το κατάλληλο αρχείο, πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους. Εάν το αρχείο βρίσκεται σε έναν υποφάκελο, επιλέξτε το φάκελο και πατήστε το πλήκτρο Enter. Επιλέξτε το αρχείο του οποίου έχετε αναλάβει τον έλεγχο.

 4. Για να μετακινηθείτε στη γραμμή μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μερικές φορές μέχρι να ακούσετε τη φράση "Άνοιγμα".

 5. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μερικές φορές μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες εντολές" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Για να επιλέξετε την εντολή Απόρριψη ανάληψης ελέγχου, πατήστε μερικές φορές το πλήκτρο κάτω βέλους. Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να χάσετε όλες τις αλλαγές που κάνατε στο έγγραφο. Εάν είστε βέβαιοι, μεταβείτε με το πλήκτρο Tab στο κουμπί Απόρριψη ανάληψης ελέγχου και πατήστε το πλήκτρο Enter. Οι αλλαγές που κάνατε στο έγγραφο απορρίπτονται και το αρχείο παραμένει αμετάβλητο όπως ήταν όταν κάνατε την ανάληψη ελέγχου. Τώρα, οι άλλα χρήστες μπορούν να δουν τις αλλαγές που κάνατε και, εάν έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα, μπορούν να κάνουν ανάληψη ελέγχου του αρχείου και να το επεξεργαστούν.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αποστολή αρχείων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία προσαρμοσμένης προβολής μιας βιβλιοθήκης εγγράφων στο SharePoint Online

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online

Έναρξη χρήσης ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με μια σύγχρονη βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Δυνατότητες προσβασιμότητας στο SharePoint Online

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×