Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για σύνταξη από κοινού παρουσιάσεων στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για σύνταξη από κοινού παρουσιάσεων στο PowerPoint

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως είναι το JAWS ή ο Αφηγητής, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να συνεργαστείτε με έναν φίλο ή συνάδελφο σε μια παρουσίαση online. Είναι δυνατή τόσο η κανονική σύνταξη από κοινού όσο και η σύνταξη από κοινού σε πραγματικό χρόνο. Η δεύτερη επιλογή σάς δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε τις αλλαγές που κάνουν οι άλλοι χρήστες τη στιγμή που πραγματοποιούνται.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη μιας θέσης αποθήκευσης online

Το OneDrive είναι άμεσα διαθέσιμο όταν ξεκινάτε να χρησιμοποιείτε το PowerPoint 2016. Ωστόσο, μπορεί να πρέπει να προσθέσετε μια τοποθεσία του SharePoint με μη αυτόματο τρόπο για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε στο SharePoint.

 1. Στο PowerPoint 2016, πατήστε Alt + F για να ανοίξετε το μενού Αρχείο. Θα ακούσετε το όνομα του αρχείου και έπειτα "Παράθυρο του PowerPoint, επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλας 'Πληροφορίες'". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση "Προβολή Backstage, Αρχείο, καρτέλα 'Πληροφορίες'".

 2. Πατήστε το πλήκτρο A για να ανοίξετε το μενού Αποθήκευση ως. Θα ακούσετε τη φράση "Επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλας 'Αποθήκευση ως'". Στο JAWS θα ακούσετε τη φράση "Καρτέλα 'Αποθήκευση ως'".

 3. Πατήστε το πλήκτρο A για να προσθέσετε μια θέση αποθήκευσης. Θα ακούσετε τη φράση "Επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλας 'Προσθήκη θέσης'". Στο JAWS θα ακούσετε τη φράση "Δυνατότητες αποθήκευσης, καρτέλα 'Προσθήκη θέσης'".

 4. Πατήστε "1", για να προσθέσετε μια τοποθεσία του SharePoint.

 5. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην τοποθεσία του SharePoint και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "Enter".

Η τοποθεσία είναι πλέον διαθέσιμη στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως στο PowerPoint 2016.

Αποθήκευση παρουσίασης online

Για να μπορείτε να συντάξετε από κοινού με έναν άλλο χρήστη μια παρουσίαση στο PowerPoint 2016, πρέπει να την αποθηκεύσετε στο OneDrive ή στο SharePoint Online.

Αποθήκευση παρουσίασης στο OneDrive

 1. Αφού δημιουργήσετε μια παρουσίαση που θέλετε να μοιραστείτε στο PowerPoint 2016, πατήστε Alt + F για να ανοίξετε το μενού Αρχείο. Θα ακούσετε το όνομα του αρχείου και έπειτα "Παράθυρο του PowerPoint, επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλας 'Πληροφορίες'". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση "Προβολή Backstage, Αρχείο, καρτέλα 'Πληροφορίες'".

 2. Πατήστε το πλήκτρο H για να ανοίξετε το μενού Κοινή χρήση. Θα ακούσετε τη φράση "Επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλας 'Κοινή χρήση'". Στο JAWS θα ακούσετε τη φράση "Καρτέλα 'Κοινή χρήση'".

 3. Πατήστε το πλήκτρο C για να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στο cloud. Θα ακούσετε τη φράση "Επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλας 'Αποθήκευση ως'". Στο JAWS θα ακούσετε τη φράση "Καρτέλα 'Αποθήκευση ως'".

 4. Πατήστε το πλήκτρο K για να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στο OneDrive. Θα ακούσετε τη φράση "Επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλας 'OneDrive'". Στο JAWS θα ακούσετε τη φράση "Καρτέλα 'OneDrive'".

  • Εάν δεν έχετε αποθηκεύσει ακόμη την παρουσίασή σας τοπικά ή θέλετε να αλλάξετε το όνομα αρχείου της, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου εδώ" ή το τρέχον όνομα αρχείου. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποθήκευση'". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να αποθηκεύσετε την παρουσίασή στο OneDrive.

  • Εάν έχετε αποθηκεύσει ήδη την παρουσίασή σας και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα αρχείου στο OneDrive, απλώς πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στο OneDrive.

Αποθήκευση παρουσίασης στο SharePoint

 1. Αφού δημιουργήσετε μια παρουσίαση που θέλετε να μοιραστείτε στο PowerPoint 2016, πατήστε Alt + F για να ανοίξετε το μενού Αρχείο. Θα ακούσετε το όνομα του αρχείου και έπειτα "Παράθυρο του PowerPoint, επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλας 'Πληροφορίες'". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση "Προβολή Backstage, Αρχείο, καρτέλα 'Πληροφορίες'".

 2. Πατήστε το πλήκτρο H για να ανοίξετε το μενού Κοινή χρήση. Θα ακούσετε τη φράση "Επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλας 'Κοινή χρήση'". Στο JAWS θα ακούσετε τη φράση "Καρτέλα 'Κοινή χρήση'".

 3. Πατήστε το πλήκτρο C για να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στο cloud. Θα ακούσετε τη φράση "Επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλας 'Αποθήκευση ως'". Στο JAWS θα ακούσετε τη φράση "Καρτέλα 'Αποθήκευση ως'".

 4. Πατήστε το πλήκτρο S για να αποθηκεύσετε την παρουσίαση σε μια τοποθεσία του SharePoint. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Τοποθεσίες" και έπειτα το όνομα της τοποθεσίας που θέλετε.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί το τρέχον όνομα αρχείου ή μερικές λέξεις από την αρχή του κειμένου, εάν δεν έχετε αποθηκεύσει ακόμη το αρχείο.

  • Εάν δεν έχετε αποθηκεύσει ακόμη την παρουσίασή σας τοπικά ή θέλετε να αλλάξετε το όνομα αρχείου της, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Όλες οι θέσεις, διαιρούμενο κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη διεύθυνση της τοποθεσίας σας στο SharePoint. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της βιβλιοθήκης ή του χώρου εργασίας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να αποθηκεύσετε την παρουσίαση.

  • Εάν έχετε αποθηκεύσει ήδη την παρουσίασή σας και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα αρχείου στο SharePoint, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Όλες οι θέσεις, διαιρούμενο κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη διεύθυνση της τοποθεσίας σας στο SharePoint. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της βιβλιοθήκης ή του χώρου εργασίας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να αποθηκεύσετε την παρουσίαση.

Κοινή χρήση παρουσίασης με άλλους

Αφού αποθηκεύσετε μια παρουσίαση online, μοιραστείτε τη με τους άλλους συντάκτες, χρησιμοποιώντας το παράθυρο Κοινή χρήση.

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Y, U, για να ανοίξετε το παράθυρο Κοινή χρήση. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο Πρόσκληση ατόμων στο παράθυρο Κοινή χρήση.

 2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συντάκτη με τον οποίο κάνετε σύνταξη από κοινού. Εάν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα από ένα άτομα, διαχωρίστε τις διευθύνσεις με κόμμα.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εκχώρηση δικαιωμάτων για αυτό το έγγραφο". Εάν ακολουθήσει η φράση "Με δυνατότητα επεξεργασίας", τα δικαιώματα είναι κατάλληλα για σύνταξη από κοινού. Εάν όχι, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους, για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Με δυνατότητα επεξεργασίας" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Εάν θέλετε να γράψετε ένα σύντομο μήνυμα προς τους άλλους συντάκτες, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Συμπερίληψη μηνύματος (προαιρετικό)" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους άλλους συντάκτες που θα τους ειδοποιεί σχετικά με την πρόσβαση.

Αλλαγή επιλογών κοινής χρήσης

Μπορείτε να επιλέξετε να μοιράζεστε τις αλλαγές σας με τους άλλους συντάκτες αυτόματα ή να γίνεται ερώτηση κάθε φορά που ανοίγετε μια παρουσίαση στην οποία κάποιος άλλος κάνει αλλαγές.

 1. Πατήστε Alt + F για να ανοίξετε το μενού Αρχείο. Θα ακούσετε το όνομα του αρχείου και έπειτα "Παράθυρο του PowerPoint, επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλας 'Πληροφορίες'". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση "Προβολή Backstage, Αρχείο, καρτέλα 'Πληροφορίες'".

 2. Πατήστε το πλήκτρο T για να ανοίξετε το μενού Επιλογές. Θα ακούσετε τη φράση "Παράθυρο 'Επιλογές του PowerPoint', Γενικά." Στο JAWS θα ακούσετε τη φράση "Επιλογές του PowerPoint". Στο JAWS η εστίαση ενδέχεται να μην είναι στην καρτέλα Γενικά. Για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στη σωστή καρτέλα, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των καρτελών μέχρι να ακούσετε τη φράση "Γενικά".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κατά τη συνεργασία με άλλα άτομα, να γίνεται αυτόματη αποθήκευση των αλλαγών" και έπειτα την τρέχουσα ρύθμιση. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο" ή "Μη επιλεγμένο", ανάλογα με το ποιο θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να κλείσετε το μενού Επιλογές, πατήστε το πλήκτρο "Tab", μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'ΟΚ" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "Enter".

Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει κάθε παρουσίαση που μοιράζεστε, όχι μόνο την παρουσίαση στην οποία εργάζεστε τη δεδομένη στιγμή.

Συνεργασία σε μια κοινόχρηστη παρουσίαση

Η δυνατότητα σύνταξης από κοινού του PowerPoint επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να συνεργάζονται σε παρουσιάσεις. Η σύνταξη από κοινού ξεκινά αυτόματα όταν πολλοί χρήστες ανοίγουν την ίδια παρουσίαση που είναι αποθηκευμένη στο OneDrive ή στο SharePoint Online.

Οι άλλοι συντάκτες μπορούν να ακολουθήσουν τη σύνδεση που στείλατε και η παρουσίασή σας θα ανοίξει στην έκδοση του PowerPoint που διαθέτουν ή στο PowerPoint Online. Εάν χρησιμοποιούν και εκείνοι το PowerPoint Online ή το PowerPoint 2016 και έχουν συμφωνήσει να γίνεται αυτόματα κοινή χρήση των αλλαγών, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί τη φράση "Υπάρχουν και άλλοι χρήστες που επεξεργάζονται αυτή τη διαφάνεια" εάν υπάρχουν άλλοι συντάκτες στη διαφάνεια όταν μεταβαίνετε σε αυτή.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συνεργασία στο cloud στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για να δημιουργείτε παρουσιάσεις του PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×