Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συνεργασία στο cloud στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συνεργασία στο cloud στο PowerPoint

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να μοιραστείτε την παρουσίασή σας και να συνεργαστείτε με άλλα άτομα. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα των παρουσιάσεών σας και να τα μοιραστείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διάφορες μορφές, όπως PDF.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα και είσοδος στο PowerPoint

Για να κάνετε κοινή χρήση μιας παρουσίασης, πρέπει να εισέλθετε στο PowerPoint 2016 με το λογαριασμό Microsoft που έχετε, έτσι ώστε να μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στο OneDrive.

 1. Για να ανοίξετε γρήγορα το PowerPoint 2016, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, πληκτρολογήστε "powerpoint 2016" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Για να ξεκινήσετε μια κενή παρουσίαση, πατήστε το πλήκτρο Enter. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "Προβολή επεξεργασίας του PowerPoint". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Παρουσίαση 1 έτοιμη".

 3. Για να πραγματοποιήσετε είσοδο, στην προβολή επεξεργασίας του PowerPoint, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων "Alt+Α". Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "Μενού Αρχείο". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Προβολή Backstage. Αρχείο". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Λ. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο. Στοιχείο καρτέλας Λογαριασμός". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα Λογαριασμός".

  Συμβουλή: Όταν βρίσκεστε στο μενού Αρχείο, μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε και να βρείτε τις εντολές μενού που σχετίζονται με τα στοιχεία Λογαριασμός, Αποθήκευση, Κοινή χρήση ή Εξαγωγή, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στις επιλογές ή τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στα μενού. Οι επιλογές ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο "Κ". Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο 'Λογαριασμοί'. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου σας." Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Λογαριασμοί. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου που απαιτούνται".

 5. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου σας και πατήστε το πλήκτρο Enter. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "Κωδικός πρόσβασης, επεξεργασία κειμένου". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Κωδικός πρόσβασης, επεξεργασία. Πληκτρολογήστε κείμενο".

 6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε το πλήκτρο "Enter".

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν χρησιμοποιείτε έναν εταιρικό λογαριασμό, τα βήματα για την είσοδο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα PIN ή μια έξυπνη κάρτα.

  Συμβουλή: Εάν δεν πραγματοποιήσατε έξοδο από το PowerPoint 2016 την τελευταία φορά που το χρησιμοποιήσατε, η εφαρμογή θα ανοίξει χωρίς να σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε είσοδο.

Αποθήκευση και κοινή χρήση παρουσίασης στο OneDrive

Αποθηκεύστε τις παρουσιάσεις του PowerPoint 2016 στο OneDrive, ώστε να μπορείτε να τις μοιραστείτε με άλλους. Αποθηκεύοντας τις παρουσιάσεις σας στο OneDrive, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρουσιάσεις σας σε οποιαδήποτε από τις συσκευές σας. Μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε παλαιότερες και νεότερες παρουσιάσεις στο OneDrive.

Μετά την αποθήκευση μιας παρουσίασης στο OneDrive, είστε έτοιμοι να την χρησιμοποιήσετε από κοινού με άλλους χρήστες.

Αποθήκευση παρουσίασης στο OneDrive

 1. Για να αποθηκεύσετε την παρουσίαση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α και, στη συνέχεια, Η. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε: "Επιλεγμένο. Στοιχείο καρτέλας Αποθήκευση ως". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα Αποθήκευση ως".

 2. Για να επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης, πατήστε το πλήκτρο Tab. Η εστίαση μετακινείται στη λίστα με τις πιθανές θέσεις αποθήκευσης.

 3. Για να επιλέξετε ένα φάκελο στο OneDrive, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα του φακέλου που θέλετε.

 4. Για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου πριν από την αποθήκευσή του στο OneDrive, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εισαγάγετε το όνομα αρχείου εδώ". Πληκτρολογήστε ένα όνομα.

 5. Για να αποθηκεύσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η παρουσίαση αποθηκεύεται στο OneDrive, με την επέκταση αρχείου .pptx.

Κοινή χρήση παρουσίασης στο OneDrive

 1. Στο PowerPoint, για να θέσετε σε κοινή χρήση μια παρουσίαση με άλλους χρήστες χρησιμοποιώντας το OneDrive, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Υ και, στη συνέχεια, Φ. Θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγάγετε όνομα ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου".

 2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου που θέλετε να προσκαλέσετε. Εάν έχετε ήδη αποθηκευμένα τα στοιχεία επικοινωνίας του συγκεκριμένου ατόμου, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε ένα όνομα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 3. Από προεπιλογή, τα άτομα που έχουν προσκληθεί μπορούν να επεξεργαστούν την παρουσίασή σας. Εάν θέλετε να έχουν μόνο τη δυνατότητα προβολής της παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο Tab. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "Δυνατότητα επεξεργασίας". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Σύνθετο πλαίσιο. Δυνατότητα επεξεργασίας." Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους δύο φορές. Θα ακούσετε τη φράση: "Δυνατότητα προβολής". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Κοινή χρήση" και πατήστε το πλήκτρο Enter για να θέσετε σε κοινή χρήση την παρουσίαση.

Κοινή χρήση της παρουσίασής σας στο PowerPoint 2016 με άλλα άτομα

Με το PowerPoint 2016, μπορείτε εύκολα να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα αντίγραφο της παρουσίασής σας.

 1. Για να θέσετε σε κοινή χρήση ένα αντίγραφο της παρουσίασής σας με άλλα άτομα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Κ. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο. Στοιχείο 'καρτέλα Κοινή χρήση'." Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα Κοινή χρήση".

 2. Για να κάνετε κοινή χρήση της παρουσίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Ι. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο. Στοιχείο καρτέλας Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Κοινή χρήση. Καρτέλα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο".

 3. Επιλέξτε τον τρόπο για να κάνετε κοινή χρήση της παρουσίασής σας:

  • Για να κάνετε κοινή χρήση της παρουσίασης ως αρχείο .pptx, πατήστε το πλήκτρο Α.

  • Για να κάνετε κοινή χρήση της παρουσίασης ως αρχείο .pdf, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Υ1.

  • Για να κάνετε κοινή χρήση της παρουσίασης ως αρχείο .xps, πατήστε το πλήκτρο X.

  Συμβουλή: Αντί να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα αντίγραφο της παρουσίασής σας, μπορείτε να στείλετε μια σύνδεση κοινής χρήσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι άλλοι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν τις πιο πρόσφατες αλλαγές στην παρουσίαση, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε σχετικά με τα όρια μεγέθους ενός συνημμένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να στείλετε μια σύνδεση κοινής χρήσης, πατήστε το πλήκτρο Λ.

 4. Το PowerPoint 2016 ανοίγει ένα νέο μήνυμα στην εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένη την παρουσίαση. Για να μάθετε πώς μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη σύνταξη και την αποστολή ενός νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Αλληλογραφία για Windows 10.

Αποθήκευση παρουσιάσεων του PowerPoint ως PDF

Μερικές φορές θέλετε να κάνετε κοινή χρήση μιας παρουσίασης με άτομα που δεν διαθέτουν το PowerPoint 2016 και την ίδια στιγμή, θέλετε να διατηρήσετε το περιεχόμενο και τη μορφοποίηση ανέπαφα. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PowerPoint 2016 για να αποθηκεύσετε τις παρουσιάσεις σας σε μορφή PDF.

 1. Για να εξαγάγετε μια παρουσίαση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Δ. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε: "Επιλεγμένο. Στοιχείο καρτέλας Εξαγωγή.". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα Εξαγωγή".

 2. Για να αποθηκεύσετε την παρουσίαση ως αρχείο PDF, πατήστε το πλήκτρο Υ και, στη συνέχεια, το 1. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση ως PDF ή XPS".

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου.

 4. Για να επιλέξετε ένα φάκελο στον οποίο θα αποθηκεύσετε το αρχείο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε ένα όνομα φακέλου, για παράδειγμα: "Γρήγορη πρόσβαση", "OneDrive" ή "Αυτός ο υπολογιστής". Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στους φακέλους και το πλήκτρο δεξιού βέλους για να δείτε υποφακέλους. Θα ακούτε τα ονόματα των φακέλων κατά την περιήγηση.

 5. Όταν φτάσετε στη θέση που θέλετε, πατήστε Enter και, στη συνέχεια, πατήστε Tab.

 6. Για να επιλέξετε το μέγεθος του αρχείου PDF, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να το αποθηκεύσετε ως Τυπικό, για υψηλότερη ποιότητα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε από τον Αφηγητή: "Επιλεγμένο. Τυπικό. Ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση" ή στο JAWS: "Τυπικό".

  • Για να το αποθηκεύσετε σε Ελάχιστο μέγεθος ώστε να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου, αφού ακούσετε στον Αφηγητή "Επιλεγμένο. "Τυπικό" ή στο JAWS "Τυπικό", πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο. Ελάχιστο μέγεθος. Ηλεκτρονική δημοσίευση". Στο JAWS θα ακούσετε τη φράση: "Ελάχιστο μέγεθος".

 7. Για να αποθηκεύσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Δ. Το αρχείο ανοίγει αυτόματα.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για να δημιουργείτε παρουσιάσεις του PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Στο PowerPoint 2016 για Mac, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να κάνετε κοινή χρήση της παρουσίασής σας και να συνεργαστείτε με άλλα άτομα. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα των παρουσιάσεών σας και να τα μοιραστείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διαφορετικές μορφές, όπως PDF.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα και είσοδος στο PowerPoint

Για να κάνετε κοινή χρήση μιας παρουσίασης, πρέπει να εισέλθετε στο PowerPoint με το λογαριασμό Microsoft που έχετε, έτσι ώστε να μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στο OneDrive.

 1. Για να μεταβείτε στη λίστα Εφαρμογές, στην Εύρεση, πατήστε Shift+Command+A.

 2. Πληκτρολογήστε M για να μεταβείτε κατευθείαν στις εφαρμογές που αρχίζουν από "Μ".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εφαρμογή Microsoft PowerPoint".

 4. Για να ανοίξετε το PowerPoint 2016 για Mac, πατήστε Command+πλήκτρο κάτω βέλους.

 5. Το PowerPoint 2016 για Mac ανοίγει και μπορείτε να εισέλθετε στο λογαριασμό Microsoft που έχετε.

 6. Για να συνδεθείτε, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στην επιλογή Είσοδος. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Είσοδος. Θα ακούσετε τη φράση: "Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου σας."

 7. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Κωδικός πρόσβασης, ασφαλής επεξεργασία κειμένου".

 8. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν ακούσετε τη φράση "Κουμπί Έναρξη χρήσης του PowerPoint", πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να μεταβείτε στην εφαρμογή.

 9. Αφού συνδεθείτε, για να ξεκινήσετε μια κενή παρουσίαση, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν χρησιμοποιείτε έναν εταιρικό λογαριασμό, τα βήματα για την είσοδο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα PIN ή μια έξυπνη κάρτα.

  Συμβουλή: Εάν δεν πραγματοποιήσατε έξοδο από το PowerPoint την τελευταία φορά που το χρησιμοποιήσατε, η εφαρμογή θα ανοίξει χωρίς να σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε είσοδο.

Αποθήκευση και κοινή χρήση παρουσίασης στο OneDrive

Αποθηκεύστε τις παρουσιάσεις του PowerPoint στο OneDrive, ώστε να μπορείτε να τις μοιραστείτε με άλλους. Αποθηκεύοντας τις παρουσιάσεις σας στο OneDrive, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρουσιάσεις σας σε οποιαδήποτε από τις συσκευές σας. Μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε παλαιότερες και νεότερες παρουσιάσεις στο OneDrive.

Μετά την αποθήκευση μιας παρουσίασης στο OneDrive, είστε έτοιμοι να την χρησιμοποιήσετε από κοινού με άλλους χρήστες.

Βεβαιωθείτε ότι εισέρχεστε με το λογαριασμό Microsoft που έχετε στο PowerPoint για να αποθηκεύσετε και να κάνετε κοινή χρήση των παρουσιάσεων στο OneDrive.

Αποθήκευση παρουσίασης στο OneDrive

 1. Στο PowerPoint, για να αποθηκεύσετε την παρουσίαση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+S. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως με την εστίαση στο πεδίο δοκιμής "Όνομα αρχείου". Θα ακούσετε τη φράση: "Αποθήκευση ως".

 2. Προαιρετικά, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου.

 3. Για να επιλέξετε μια θέση του OneDrive, πατήστε το πλήκτρο Tab. Η εστίαση μετακινείται στη λίστα με τις πιθανές θέσεις αποθήκευσης. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+επάνω, κάτω, δεξιό ή αριστερό βέλος για να περιηγηθείτε στις θέσεις και το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 4. Εάν θέλετε να κάνετε αποθήκευση σε ένα φάκελο του OneDrive, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Αυτή τη στιγμή είστε σε ένα φάκελο."

 5. Για να επιλέξετε ένα φάκελο στο OneDrive, πατήστε το Control+Option+επάνω ή κάτω βέλος. Τα ονόματα φακέλων ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

 6. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στην επιλογή Νέος φάκελος. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Νέος φάκελος. Πληκτρολογήστε το όνομα φακέλου και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Για να αποθηκεύσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η παρουσίαση αποθηκεύεται στο OneDrive, με την επέκταση αρχείου .pptx.

Κοινή χρήση παρουσίασης στο OneDrive

 1. Στο PowerPoint, για να θέσετε σε κοινή χρήση μια παρουσίαση, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα στην κορδέλα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί μενού 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Τρία στοιχεία, κουμπί 'Πρόσκληση ατόμων'".

 3. Για να θέσετε σε κοινή χρήση μια παρουσίαση με άλλους χρήστες χρησιμοποιώντας το OneDrive, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πρόσκληση ατόμων.

 4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου που θέλετε να προσκαλέσετε. Εάν έχετε ήδη αποθηκευμένα τα στοιχεία επικοινωνίας του συγκεκριμένου ατόμου, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε ένα όνομα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ενδέχεται να ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου που σας ρωτά εάν το PowerPoint μπορεί να αποκτήσετε πρόσβαση στις Επαφές σας. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε είτε "Κουμπί 'Δεν επιτρέπεται'" είτε "κουμπί OK" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση: "Συμπερίληψη μηνύματος, προαιρετικά". Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα στους αποστολείς.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση: "Δυνατότητα επεξεργασίας, επιλεγμένο." Από προεπιλογή, τα άτομα που έχουν προσκληθεί μπορούν να επεξεργαστούν την παρουσίασή σας. Εάν θέλετε να έχουν μόνο τη δυνατότητα προβολής της παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να απενεργοποιήσετε την επιλογή επεξεργασίας. Θα ακούσετε τη φράση: "Μη επιλεγμένο, δυνατότητα επεξεργασίας".

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Κοινή χρήση της παρουσίασής σας με άλλα άτομα

Με το PowerPoint 2016 για Mac, μπορείτε εύκολα να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα αντίγραφο της παρουσίασής σας.

 1. Στο PowerPoint, για να θέσετε σε κοινή χρήση μια παρουσίαση, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα στην κορδέλα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί μενού 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Τρία στοιχεία, κουμπί 'Πρόσκληση ατόμων'."

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποστολή συνημμένου'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Δύο στοιχεία, παρουσίαση".

 4. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να επιλέξετε εάν θέλετε να στείλετε το αρχείο σε μορφή παρουσίασης ή ως PDF. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Η εφαρμογή Αλληλογραφία ανοίγει μαζί με την παρουσίαση που επισυνάπτεται σε μορφή .pptx ή PDF. Η εστίαση είναι στο πεδίο Προς.

 6. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ατόμων στα οποία θέλετε να στείλετε το αντίγραφο της παρουσίασης.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Στήλη 'Θέμα'" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα θέμα για το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 8. Για να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "κουμπί 'Αποστολή'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Κοινή χρήση σύνδεσης προς την παρουσίασή σας

Αντί να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα αντίγραφο της παρουσίασής σας, μπορείτε να στείλετε μια σύνδεση κοινής χρήσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι άλλοι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν τις πιο πρόσφατες αλλαγές στην παρουσίαση, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε σχετικά με τα όρια μεγέθους ενός συνημμένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Στο PowerPoint, για να θέσετε σε κοινή χρήση μια παρουσίαση, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα στην κορδέλα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί μενού 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Τρία στοιχεία, κουμπί 'Πρόσκληση ατόμων'."

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αντιγραφή σύνδεσης'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Η σύνδεση έχει αντιγραφεί.

 4. Αντιγράψτε τη σύνδεση, για παράδειγμα, σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε άμεσο μήνυμα.

Αποθήκευση παρουσιάσεων του PowerPoint ως PDF

Μερικές φορές θέλετε να κάνετε κοινή χρήση μιας παρουσίασης με άτομα που δεν διαθέτουν το PowerPoint και την ίδια στιγμή, θέλετε να διατηρήσετε το περιεχόμενο και τη μορφοποίηση ανέπαφα. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PowerPoint για να αποθηκεύσετε τις παρουσιάσεις σας σε μορφή PDF, απευθείας στο OneDrive.

 1. Στο PowerPoint, για να εξαγάγετε μια παρουσίαση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+M. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμμή μενού Apple". Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αρχείο" και πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εξαγωγή αποσιωπητικών".

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή ως με την εστίαση στο πεδίο ονόματος αρχείου. Θα ακούσετε τη φράση: "Εξαγωγή ως".

 3. Προαιρετικά, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου.

 4. Για να επιλέξετε μια θέση του OneDrive, πατήστε το πλήκτρο Tab. Η εστίαση μετακινείται στη λίστα με τις πιθανές θέσεις αποθήκευσης. Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+επάνω, κάτω, δεξιό ή αριστερό βέλος για να περιηγηθείτε στις θέσεις.

 5. Όταν βρεθείτε στη σωστή θέση, για να επιλέξετε ένα φάκελο στο OneDrive, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους για να μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε. Τα ονόματα φακέλων ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

 6. Για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο ως PDF, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η παρουσίαση αποθηκεύεται στο OneDrive, ως αρχείο PDF.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint 2016 για Mac

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Στο PowerPoint 2016 για iOS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να κάνετε κοινή χρήση της παρουσίασής σας και να συνεργαστείτε με άλλα άτομα. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα των παρουσιάσεών σας σε μορφή PDF και να τα θέσετε σε κοινή χρήση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint 2016 για iOS, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint για iPhone.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση και κοινή χρήση παρουσίασης στο OneDrive

Αποθηκεύστε τις παρουσιάσεις του PowerPoint στο OneDrive, ώστε να μπορείτε να τις μοιραστείτε με άλλους. Αποθηκεύοντας τις παρουσιάσεις σας στο OneDrive, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρουσιάσεις σας σε οποιαδήποτε από τις συσκευές σας. Μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε παλαιότερες και νεότερες παρουσιάσεις στο OneDrive.

Μετά την αποθήκευση μιας παρουσίασης στο OneDrive, είστε έτοιμοι να την χρησιμοποιήσετε από κοινού με άλλους χρήστες.

Βεβαιωθείτε ότι εισέρχεστε με το λογαριασμό Microsoft που έχετε στο PowerPoint για να αποθηκεύσετε και να κάνετε κοινή χρήση των παρουσιάσεων στο OneDrive.

Αποθήκευση παρουσίασης στο OneDrive

 1. Στο PowerPoint 2016 για iOS, για να αποθηκεύσετε την παρουσίαση, πατήστε το επάνω μισό της οθόνης με 4 δάχτυλα και, στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αποθήκευση και κλείσιμο, κουμπί". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση, αποσιωπητικά, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου.

 4. Για να επιλέξετε μια θέση αποθήκευσης, συνεχίστε την κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά πάνω από τις "Θέσεις" μέχρι να ακούσετε το όνομα του λογαριασμού σας OneDrive, για παράδειγμα, "OneDrive – Για προσωπική χρήση," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα φάκελο του OneDrive, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι το ακούσετε το όνομα του φακέλου που αναζητάτε, ακολουθούμενο από τη φράση "Κουμπί, φάκελος, διαθέσιμες ενέργειες" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Για να αποθηκεύσετε, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Η παρουσίαση αποθηκεύεται στο OneDrive, με την επέκταση αρχείου .pptx.

Κοινή χρήση παρουσίασης στο OneDrive

 1. Αφού αποθηκεύσετε την παρουσίαση στο OneDrive, πατήστε το επάνω μισό της οθόνης με 4 δάχτυλα. Θα ακούσετε το όνομα της παρουσίασης.

 2. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί μενού 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Κοινή χρήση, επικεφαλίδα".

 3. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Πρόσκληση ατόμων'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πρόσκληση ατόμων.

 4. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Πεδίο κειμένου 'Πληκτρολογήστε ονόματα ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου που θέλετε να προσκαλέσετε. Εάν έχετε ήδη αποθηκευμένα τα στοιχεία επικοινωνίας του συγκεκριμένου ατόμου, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε ένα όνομα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ενδέχεται να ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου που σας ρωτά εάν το PowerPoint μπορεί να αποκτήσετε πρόσβαση στις Επαφές σας. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Δεν επιτρέπεται'" ή "Κουμπί ΟΚ" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί εναλλαγής 'Δυνατότητα επεξεργασίας, ενεργοποιημένο'". Από προεπιλογή, τα άτομα που έχουν προσκληθεί μπορούν να επεξεργαστούν την παρουσίασή σας. Εάν θέλετε να έχουν μόνο τη δυνατότητα προβολής της παρουσίασης, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να απενεργοποιήσετε την επιλογή επεξεργασίας. Θα ακούσετε τη φράση: "Ανενεργό".

 7. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Συμπερίληψη μηνύματος (προαιρετικά)". Εάν θέλετε να το κάνετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη και πληκτρολογήστε ένα μήνυμα στον παραλήπτη.

 8. Σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποστολή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Ο παραλήπτης λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις κοινόχρηστες πληροφορίες εγγράφου. Εσείς επιστρέφετε στο μενού "Κοινή χρήση".

Κοινή χρήση της παρουσίασής σας με άλλα άτομα

Με το PowerPoint 2016 για iOS, μπορείτε εύκολα να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα αντίγραφο της παρουσίασής σας.

 1. Μόλις αποθηκεύσετε την παρουσίαση στο PowerPoint, πατήστε το επάνω μισό της οθόνης με 4 δάχτυλα. Θα ακούσετε το όνομα της παρουσίασης.

 2. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί μενού 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Κοινή χρήση, επικεφαλίδα".

 3. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αποστολή αντιγράφου'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποστολή αντιγράφου.

  Συμβουλή: Από προεπιλογή, το αντίγραφο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρχική μορφή PowerPoint. Εάν, αντί για αυτό, θέλετε ένα PDF, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μορφή, παρουσίαση PowerPoint, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "PDF" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποστολή με άλλη εφαρμογή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί Αλληλογραφία" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πρέπει να έχετε ρυθμίσει ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην "Αλληλογραφία" πριν από την αποστολή μιας παρουσίασης από το PowerPoint.

 6. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Πεδίο κειμένου 'Προς'", πατήστε δύο φορές την οθόνη και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη. Το όνομα του συνημμένου αρχείου χρησιμοποιείται αυτόματα ως θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ενδέχεται να ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου που σας ρωτά εάν το PowerPoint μπορεί να αποκτήσετε πρόσβαση στις Επαφές σας. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Δεν επιτρέπεται'" ή "Κουμπί ΟΚ" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 7. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποστολή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Ο παραλήπτης λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένο PDF. Εσείς επιστρέφετε στο μενού "Αποστολή αντιγράφου".

Αποθήκευση παρουσιάσεων του PowerPoint ως PDF

Μερικές φορές θέλετε να κάνετε κοινή χρήση μιας παρουσίασης με άτομα που δεν διαθέτουν το PowerPoint και την ίδια στιγμή, θέλετε να διατηρήσετε το περιεχόμενο και τη μορφοποίηση ανέπαφα. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PowerPoint για να αποθηκεύσετε τις παρουσιάσεις σας σε μορφή PDF, απευθείας στο OneDrive.

 1. Μόλις αποθηκεύσετε την παρουσίαση στο PowerPoint, πατήστε το επάνω μισό της οθόνης με 4 δάχτυλα. Θα ακούσετε το όνομα της παρουσίασης.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αρχείο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Αρχείο, επικεφαλίδα".

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εξαγωγή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "PDF" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου.

 6. Για να επιλέξετε μια θέση του OneDrive, συνεχίστε την κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα του λογαριασμού σας OneDrive, για παράδειγμα, "OneDrive – Για προσωπική χρήση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν έχετε ήδη αποθηκεύσει την παρουσίαση στο OneDrive, το PowerPoint την θυμάται και την μεταφέρει απευθείας την λίστα φακέλων του OneDrive.

 7. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα φάκελο του OneDrive, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι το ακούσετε το όνομα του φακέλου που αναζητάτε, ακολουθούμενο από τη φράση "Κουμπί, φάκελος, διαθέσιμες ενέργειες" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 8. Για να αποθηκεύσετε το αντίγραφο PDF, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εξαγωγή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×