Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη περιεχομένου και κειμένου σε μια προσβάσιμη σελίδα του SharePoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη περιεχομένου και κειμένου σε μια προσβάσιμη σελίδα του SharePoint

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να εισαγάγετε διάφορα τμήματα Web για την προσθήκη κειμένου, συνδέσεων και προγραμμάτων προβολής αρχείων σε μια σελίδα του SharePoint Online. Μπορείτε ακόμη να προσθέσετε άλλο περιεχόμενο, όπως χάρτες Bing και επισημάνσεις.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Επειδή το SharePoint Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, επομένως οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε Ctrl+F6 αντί για F6 για τη μετάβαση προς και από τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+Ο (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το SharePoint Online.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη τμήματος Web κειμένου

Για να προσθέσετε κείμενο στη σελίδα του SharePoint Online, ξεκινήστε με την προσθήκη ενός τμήματος Web κειμένου και συνεχίστε με την εισαγωγή κειμένου.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα του SharePoint όπου θέλετε να προσθέσετε το τμήμα Web κειμένου.

 2. Για να μεταβείτε σε λειτουργία επεξεργασίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Δημιουργία, σε σύμπτυξη, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους. Θα ακούσετε "Επεξεργασία, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο Enter για επιλογή.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε το τμήμα Web. Θα ακούσετε τη φράση "Προσθήκη νέας ενότητας ή ενός τμήματος Web, κουμπί" όταν θα μπορείτε να προσθέσετε μια ενότητα ή ένα τμήμα Web.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για αναζήτηση ή επιλογή του τμήματος Web.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Θα ακούσετε "Κείμενο". Πατήστε το πλήκτρο Enter για επιλογή. Το τμήμα Web κειμένου προστίθεται στη σελίδα.

 6. Τώρα μπορείτε να αρχίσετε να πληκτρολογείτε. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Esc δύο φορές για να κλείσετε τη λειτουργία επεξεργασίας και να επιστρέψετε στη σελίδα του SharePoint.

 7. Για να αποθηκεύσετε τη σελίδα και να μεταβείτε σε λειτουργία προβολής, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση και κλείσιμο, στοιχείο μενού" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Προσθήκη τμήματος Web σύνδεσης

Χρησιμοποιώντας ένα τμήμα Web σύνδεσης, μπορείτε να προσθέσετε μια σύνδεση μαζί με μια προεπισκόπηση της σελίδα, του βίντεο ή της εικόνας που συνδέετε.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα του SharePoint όπου θέλετε να προσθέσετε το τμήμα Web σύνδεσης.

 2. Για να μεταβείτε σε λειτουργία επεξεργασίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Δημιουργία, σε σύμπτυξη, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους. Θα ακούσετε "Επεξεργασία, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο Enter για επιλογή.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε το τμήμα Web. Θα ακούσετε τη φράση "Προσθήκη νέας ενότητας ή ενός τμήματος Web, κουμπί" όταν θα μπορείτε να προσθέσετε μια ενότητα ή ένα τμήμα Web.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για αναζήτηση ή επιλογή του τμήματος Web.

 5. Πληκτρολογήστε σύνδεση και πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Θα ακούσετε "Επιλεγμένη λίστα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους για να μετακινηθείτε μέσα σε μια λίστα, σύνδεση". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Ένα τμήμα Web σύνδεσης προστίθεται στη σελίδα. Η εστίαση είναι στο πεδίο σύνδεσης και μπορείτε να επικολλήσετε ή πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση που θέλετε να συνδέσετε.

  Αφού εισαγάγετε τη διεύθυνση, εμφανίζεται μια προεπισκόπηση της συνδεδεμένης σελίδας κάτω από το κείμενο της σύνδεσης. Για να ακούσετε το περιεχόμενο της προεπισκόπησης, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο κάτω βέλους.

 7. Για να διακόψετε την επεξεργασία του τμήματος Web και να επιστρέψετε στη σελίδα του SharePoint, πατήστε το πλήκτρο Esc δύο φορές.

 8. Για να αποθηκεύσετε τη σελίδα και να μεταβείτε σε λειτουργία προβολής, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση και κλείσιμο, στοιχείο μενού" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Συμβουλή: Για να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση σε ένα τμήμα Web κειμένου κατά την πληκτρολόγηση, πατήστε Ctrl+K. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή σύνδεσης. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τη διεύθυνση και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε "Αποθήκευση, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Η σύνδεση προστίθεται και μπορείτε να συνεχίσετε την πληκτρολόγηση.

Προσθήκη τμήματος Web προγράμματος προβολής αρχείων

Προσθέστε ένα τμήμα Web προγράμματος προβολής αρχείων για να ενσωματώσετε έγγραφα του Word, του Excel, του PowerPoint ή του Visio σε μια σελίδα του SharePoint Online.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα του SharePoint όπου θέλετε να προσθέσετε το τμήμα Web προγράμματος προβολής αρχείων.

 2. Για να μεταβείτε σε λειτουργία επεξεργασίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Δημιουργία, σε σύμπτυξη, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους. Θα ακούσετε "Επεξεργασία, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο Enter για επιλογή.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε το τμήμα Web. Θα ακούσετε τη φράση "Προσθήκη νέας ενότητας ή ενός τμήματος Web, κουμπί" όταν θα μπορείτε να προσθέσετε μια ενότητα ή ένα τμήμα Web.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για αναζήτηση ή επιλογή του τμήματος Web.

 5. Πληκτρολογήστε πρόγραμμα προβολής αρχείων, πατήστε το πλήκτρο Tab και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου με την εστίαση στην επιλογή Πρόσφατα έγγραφα.

 6. Για να μετακινηθείτε παρακάτω στη λίστα των επιλογών, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Άνοιγμα'" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Το τμήμα Web προγράμματος προβολής αρχείου προστίθεται στη σελίδα σας. Πατήστε το πλήκτρο Esc δύο φορές για να κλείσετε τη λειτουργία επεξεργασίας και να επιστρέψετε στη σελίδα του SharePoint.

 8. Για να αποθηκεύσετε τη σελίδα και να μεταβείτε σε λειτουργία προβολής, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση και κλείσιμο, στοιχείο μενού" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Προσθήκη τμήματος Web επισημασμένου περιεχομένου

Ξεκινήστε προσθέτοντας το τμήμα Web επισημασμένου περιεχομένου στη σελίδα του SharePoint Online και στη συνέχεια επιλέξτε τα κριτήρια φιλτραρίσματος για το περιεχόμενο που θέλετε να επισημάνετε.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα του SharePoint όπου θέλετε να προσθέσετε το τμήμα Web επισημασμένου περιεχομένου.

 2. Για να μεταβείτε σε λειτουργία επεξεργασίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Δημιουργία, σε σύμπτυξη, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους. Θα ακούσετε "Επεξεργασία, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο Enter για επιλογή.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε το επισημασμένο περιεχόμενο. Θα ακούσετε τη φράση "Προσθήκη νέας ενότητας ή ενός τμήματος Web, κουμπί" όταν θα μπορείτε να προσθέσετε μια ενότητα ή ένα τμήμα Web.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για αναζήτηση ή επιλογή του τμήματος Web.

 5. Πληκτρολογήστε επισημασμένο περιεχόμενο, πατήστε το πλήκτρο Tab και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter. Το τμήμα Web προστίθεται στη σελίδα.

 6. Ο προεπιλεγμένος τίτλος είναι Πιο πρόσφατα έγγραφά. Για να αλλάξετε τον τίτλο, πατήστε το πλήκτρο Enter και πληκτρολογήστε έναν νέο τίτλο.

 7. Πατήστε Alt+F10 για να μετακινηθείτε στη γραμμή εργαλείων. Θα ακούσετε "Επεξεργασία τμήματος Web, κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 8. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επισημασμένο περιεχόμενο. Για να μετακινηθείτε μέσα στο παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο Tab. Για να αλλάξετε την επιλογή για ένα στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο Enter και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στις επιλογές. Όταν βρεθείτε σε μια επιλογή που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε "Κλείσιμο, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 9. Το τμήμα Web επισημασμένου περιεχομένου προστίθεται στη σελίδα σας. Πατήστε το πλήκτρο Esc δύο φορές για να κλείσετε τη λειτουργία επεξεργασίας και να επιστρέψετε στη σελίδα του SharePoint.

 10. Για να αποθηκεύσετε τη σελίδα και να μεταβείτε σε λειτουργία προβολής, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση και κλείσιμο, στοιχείο μενού" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Προσθήκη τμήματος Web βιβλιοθήκης εγγράφων

Το τμήμα Web βιβλιοθήκης εγγράφων εμφανίζει τα έγγραφα στη βιβλιοθήκη εγγράφων που επιλέγετε. Οι χρήστες που διαθέτουν τα κατάλληλα δικαιώματα μπορούν να προβάλουν και να επεξεργαστούν τα αρχεία απευθείας μέσω του τμήματος Web.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα του SharePoint όπου θέλετε να προσθέσετε το τμήμα Web βιβλιοθήκης εγγράφων.

 2. Για να μεταβείτε σε λειτουργία επεξεργασίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Δημιουργία, σε σύμπτυξη, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους. Θα ακούσετε "Επεξεργασία, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο Enter για επιλογή.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε το τμήμα Web. Θα ακούσετε τη φράση "Προσθήκη νέας ενότητας ή ενός τμήματος Web, κουμπί" όταν θα μπορείτε να προσθέσετε μια ενότητα ή ένα τμήμα Web.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για αναζήτηση ή επιλογή του τμήματος Web.

 5. Πληκτρολογήστε βιβλιοθήκη εγγράφων, πατήστε το πλήκτρο Tab και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter. Το τμήμα Web προστίθεται στη σελίδα.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στη λίστα των βιβλιοθηκών. Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα.

 7. Όταν βρεθείτε στη βιβλιοθήκη που θέλετε να προσθέσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Πατήστε το πλήκτρο Esc δύο φορές για να κλείσετε τη λειτουργία επεξεργασίας και να επιστρέψετε στη σελίδα του SharePoint.

 8. Για να αποθηκεύσετε τη σελίδα και να μεταβείτε σε λειτουργία προβολής, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση και κλείσιμο, στοιχείο μενού" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Προσθήκη γρήγορων συνδέσεων

Με το τμήμα web γρήγορες συνδέσεις, μπορείτε να καρφιτσώσετε συνδέσεις στη σελίδα σας SharePoint Online για εύκολη πρόσβαση.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα SharePoint όπου θέλετε να προσθέσετε το τμήμα web γρήγορες συνδέσεις.

 2. Για να μεταβείτε σε λειτουργία επεξεργασίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Δημιουργία, σε σύμπτυξη, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους. Θα ακούσετε "Επεξεργασία, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο Enter για επιλογή.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε το τμήμα Web. Θα ακούσετε τη φράση "Προσθήκη νέας ενότητας ή ενός τμήματος Web, κουμπί" όταν θα μπορείτε να προσθέσετε μια ενότητα ή ένα τμήμα Web.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για αναζήτηση ή επιλογή του τμήματος Web.

 5. Πληκτρολογήστε Γρήγορες συνδέσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το τμήμα web προστίθεται στη σελίδα.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ξεκινήσετε την επεξεργασία.

 7. Για να προσθέσετε ένα στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω μέχρι να ακούτε: "Το κουμπί, προσθήκη ενός στοιχείου, προσθέστε." Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 8. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου με επιλεγμένη την ομάδα Πρόσφατα. Για να ακούσετε τις άλλες επιλογές, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 9. Για να μετακινηθείτε στη λίστα των στοιχείων για σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα.

 10. Όταν σε ένα στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Είναι επιλεγμένο το στοιχείο. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Άνοιγμα, το κουμπί," και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Γρήγορες συνδέσεις.

 11. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τίτλο της σύνδεσης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Τίτλος" και πληκτρολογήστε έναν άλλο τίτλο.

 12. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κλείσιμο, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 13. Η σύνδεση προστίθεται στο τμήμα Web Γρήγορες συνδέσεις στη σελίδα του SharePoint. Πατήστε το πλήκτρο Esc δύο φορές για να κλείσετε τη λειτουργία επεξεργασίας και να επιστρέψετε στη σελίδα του SharePoint.

 14. Για να αποθηκεύσετε τη σελίδα και να μεταβείτε σε λειτουργία προβολής, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση και κλείσιμο, στοιχείο μενού" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Προσθήκη τμήματος Web χαρτών Bing

Με ένα τμήμα Web χαρτών Bing μπορείτε να ορίσετε μια τοποθεσία που θέλετε να εμφανίζεται σε χάρτη στη σελίδα του SharePoint Online.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα του SharePoint όπου θέλετε να προσθέσετε το τμήμα Web χαρτών Bing.

 2. Για να μεταβείτε σε λειτουργία επεξεργασίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Δημιουργία, σε σύμπτυξη, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους. Θα ακούσετε "Επεξεργασία, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο Enter για επιλογή.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε το τμήμα Web. Θα ακούσετε τη φράση "Προσθήκη νέας ενότητας ή ενός τμήματος Web, κουμπί" όταν θα μπορείτε να προσθέσετε μια ενότητα ή ένα τμήμα Web.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για αναζήτηση ή επιλογή του τμήματος Web.

 5. Πληκτρολογήστε χάρτες Bing, πατήστε το πλήκτρο Tab και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter. Το τμήμα Web προστίθεται στη σελίδα.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να αρχίσετε την επεξεργασία του τμήματος Web.

 7. Η εστίαση είναι στο πεδίο τίτλου και ακούτε τη φράση "Προσθήκη τίτλου, επεξεργασία". Πληκτρολογήστε τον τίτλο. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 8. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ή την τοποθεσία για την οποία θέλετε να εμφανίσετε τον χάρτη, όπως "Νάξου 123, Λάρισα" ή "Πάρκο Ειρήνης", και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 9. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Χάρτες Bing. Η εστίαση είναι στον διακόπτη Εμφάνιση ετικέτας καρφίτσας στον χάρτη. Από προεπιλογή, η ετικέτα εμφανίζεται στον χάρτη. Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται η ετικέτα, πατήστε το πλήκτρο Enter για να την απενεργοποιήσετε. Για να επεξεργαστείτε το κείμενο στην ετικέτα καρφίτσας, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά και πληκτρολογήστε μια άλλη ετικέτα. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Κλείσιμο, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 10. Ο χάρτης προστίθεται στη σελίδα του SharePoint. Πατήστε το πλήκτρο Esc δύο φορές για να κλείσετε τη λειτουργία επεξεργασίας και να επιστρέψετε στη σελίδα του SharePoint.

 11. Για να αποθηκεύσετε τη σελίδα και να μεταβείτε σε λειτουργία προβολής, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση και κλείσιμο, στοιχείο μενού" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για δημιουργία μιας τοποθεσίας ομάδας ή επικοινωνίας στο SharePoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη εικόνων και πολυμέσων σε μια σελίδα του SharePoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online

Έναρξη χρήσης ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με μια σύγχρονη βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Δυνατότητες προσβασιμότητας στο SharePoint Online

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×