Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη, ανάγνωση και διαγραφή σχολίων στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη, ανάγνωση και διαγραφή σχολίων στο Word

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να προσθέσετε σχόλια σε ένα έγγραφο του Word 2016. Με τα σχόλια, μπορείτε να προτείνετε τροποποιήσεις σε έγγραφα ή να επισημάνετε θέματα για παρακολούθηση. Μπορείτε εύκολα να διαγράψετε τα σχόλια αφού διαβάσετε ή απαντήσετε σε ένα σχόλιο.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη σχολίου

Μπορείτε να προσθέσετε ένα σχόλιο σε ένα έγγραφο του Word 2016, για παράδειγμα, όταν αναθεωρείτε το έργο κάποιου άλλου, εάν θέλετε να γράψετε μια σημείωση στο δικό σας έγγραφο ή εάν θέλετε να παρακολουθείτε διάφορα θέματα για μελλοντική ενέργεια.

 1. Για να αρχίσετε τη συνεχή ανάγνωση στην τρέχουσα θέση σας στο έγγραφο, πατήστε Caps Lock + M.

 2. Για να διακόψετε τον Αφηγητή σε ένα σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα σχόλιο, πατήστε το πλήκτρο Ctrl.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε περισσότερες λέξεις στο σώμα κειμένου που θα επισημανθούν ως σχολιασμένο κείμενο, πατήστε Ctrl + Shift + δεξιό βέλος. Θα ακούσετε τις επιλεγμένες λέξεις.

 3. Για να προσθέσετε ένα νέο σχόλιο, πατήστε Ctrl + Alt + M. Θα ακούσετε τη φράση: "<Όνομα χρήστη>, σχόλιο, επεξεργασία". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή σχολίου <αριθμός σχολίου> από <όνομα χρήστη>".

 4. Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας. Για να κλείσετε το παράθυρο σχολίου και να επιστρέψετε στο σημείο όπου είχατε σταματήσει στο σώμα κειμένου, πατήστε Caps Lock + Shift + Insert ή το πλήκτρο Esc.

Εμφάνιση σχολίων σε ένα έγγραφο

Τα σημεία εισαγωγής των σχολίων επισημαίνονται στο σώμα κειμένου του εγγράφου στη λειτουργία "Όλες οι σημάνσεις".

 1. Για να μεταβείτε στη λειτουργία "Όλες οι σημάνσεις", πατήστε Alt + R, TD. Θα ακούσετε: "<το όνομα της επιλεγμένης σήμανσης>". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Κάτω κορδέλα, πλαίσιο ομάδας παρακολούθησης, <το όνομα της επιλεγμένης σήμανσης>". Ανοίγει μια λίστα με τέσσερις επιλογές προβολής.

 2. Στη λίστα, πατήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε: "Όλες οι σημάνσεις". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση επιστρέφει στο σώμα κειμένου.

Μετάβαση και περιήγηση στα σχόλια

Ο Αφηγητής ανακοινώνει τα σχόλια όταν διαβάζει το σώμα κειμένου. Το κείμενο και οι λεπτομέρειες του σχολίου εμφανίζονται σε ένα πλαίσιο σχολίου στο περιθώριο του εγγράφου. Το JAWS διαβάζει το κείμενο του σχολίου και ανακοινώνει επίσης ποιος άφησε το σχόλιο όταν διαβάζει το σώμα κειμένου. Θα ακούσετε: "Σχόλιο, <κείμενο σχολίου>, από <σχολιαστής>".

Μετάβαση στα σχόλια και επιστροφή στο σώμα κειμένου

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει την επιλογή "Όλες οι σημάνσεις" ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα Εμφάνιση σχολίων σε ένα έγγραφο παραπάνω.

 2. Για να ξεκινήσετε τη συνεχή ανάγνωση, πατήστε Caps Lock + M. Αφήστε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης να διαβάσει το σώμα κειμένου μέχρι να ακούσετε να ανακοινώνεται ένα σχόλιο.

 3. Για να μετακινηθείτε στα σχόλια, ανάλογα με το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στον Αφηγητή, πατήστε Caps Lock + Insert. Η εστίαση μετακινείται στα σχόλια στο περιθώριο. Για να επιστρέψετε στο σημείο όπου είχατε σταματήσει στην επεξεργασία του εγγράφου, πατήστε το πλήκτρο Esc ή Caps Lock + Shift + Insert.

  • Στο JAWS, πατήστε Shift + Ctrl + απόστροφο ('). Θα ακούσετε: "Περιμένετε, επεξεργασία <αριθμός σχολίων> στοιχείων, παράθυρο διαλόγου σχολίων αναθεωρητή". Στο παράθυρο διαλόγου Σχόλια αναθεωρητή, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να ακούσετε τα σχόλια και πληροφορίες για το ποιος άφησε το σχόλιο και πότε. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί OK". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε το σχόλιο και η εστίαση επιστρέφει στο σώμα κειμένου.

Περιήγηση στα σχόλια

 1. Για να περιηγηθείτε σε όλα τα σχόλια στο έγγραφό σας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να περιηγηθείτε σε όλα τα σχόλια, πατήστε Alt + R, N. Η εστίαση μετακινείται στο επόμενο σχόλιο. Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο σχόλιο, πατήστε Alt + R, V. Επαναλάβετε μία από τις δύο ενέργειες μέχρι να διατρέξετε όλα τα σχόλια ή να βρείτε το σχόλιο που αναζητούσατε.

  • Για να περιηγηθείτε σε όλες τις εντοπισμένες αλλαγές και τα σχόλια, πατήστε Alt + R, H. Η εστίαση μετακινείται στην επόμενη αλλαγή. Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη αλλαγή, πατήστε Alt + R, F. Επαναλάβετε μία από τις δύο ενέργειες μέχρι να διατρέξετε όλες τις αλλαγές και τα σχόλια ή να βρείτε την αλλαγή ή το σχόλιο που αναζητούσατε.

 2. Για να ακούσετε το σχόλιο και πληροφορίες για το ποιος άφησε το σχόλιο και πότε, χρησιμοποιήστε τις εντολές περιήγησης στοιχείων του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης. Για τις εντολές του Αφηγητή, ανατρέξτε στο θέμα Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή. Για τις εντολές του JAWS, ανατρέξτε στο θέμα Πατήματα πλήκτρων του JAWS.

Διαγραφή σχολίων

Μπορείτε να διαγράψετε τα σχόλια ένα προς ένα ή να διαγράψετε όλα τα σχόλια στο έγγραφο ταυτόχρονα.

Διαγραφή ή απάντηση σε ένα σχόλιο

 1. Μεταβείτε σε ένα σχόλιο που θέλετε να διαγράψετε ή να απαντήσετε ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα Μετάβαση και περιήγηση στα σχόλια.

 2. Πατήστε Shift + F10. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διαγράψετε το σχόλιο, στο μενού περιβάλλοντος, πατήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαγραφή σχολίου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το τρέχον σχόλιο διαγράφεται. Στη συνέχεια, μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο σχόλιο στο έγγραφό σας.

  • Για να απαντήσετε σε ένα σχόλιο, πατήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Απάντηση σε σχόλιο". Γράψτε την απάντησή σας και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο επόμενο σχόλιο.

  Συμβουλή: Εναλλακτικά, για να απαντήσετε σε ένα σχόλιο, πατήστε Ctrl + Alt + M όταν βρίσκεστε στο σχόλιο.

Διαγραφή όλων των σχολίων

 1. Πατήστε Alt + R, D, O.

Επίλυση σχολίων

Για να επιλύσετε ένα σχόλιο, επισημάνετε το σχόλιο ως ολοκληρωμένο. Το σχόλιο που επιλύθηκε εμφανίζεται με γκρι χρώμα στο περιθώριο και δεν μπορούν να προστεθούν περισσότερες απαντήσεις. Μπορείτε να διαγράψετε ή να ανοίξετε ξανά ένα σχόλιο που έχει επιλυθεί. Με την επίλυση ενός σχολίου δεν διαγράφεται το σχόλιο.

 1. Μεταβείτε σε ένα σχόλιο που θέλετε να επιλύσετε ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα Μετάβαση και περιήγηση στα σχόλια.

 2. Πατήστε Shift + F10. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επίλυση σχολίου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το τρέχον σχόλιο εμφανίζεται τώρα με γκρι χρώμα.

 4. Για να ανοίξετε ξανά ένα σχόλιο που έχει επιλυθεί, μεταβείτε στο σχόλιο και πατήστε Shift + F10. Στο μενού περιβάλλοντος, πατήστε το επάνω ή κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε: "Άνοιγμα σχολίου ξανά". Το σχόλιο είναι επεξεργάσιμο ξανά.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε το Word Mobile με τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να προσθέσετε σχόλια σε ένα έγγραφο του Word Mobile. Με τα σχόλια, μπορείτε να προτείνετε τροποποιήσεις σε έγγραφα ή να επισημάνετε θέματα για παρακολούθηση. Μπορείτε εύκολα να διαγράψετε τα σχόλια αφού διαβάσετε ή απαντήσετε σε ένα σχόλιο.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Σε αυτό το θέμα

Μετάβαση στην καρτέλα "Αναθεώρηση"

Μπορείτε να βρείτε τις λειτουργίες σχολίων που περιγράφονται σε αυτό το θέμα στην καρτέλα Αναθεώρηση.

 1. Στο έγγραφό σας στο Word Mobile, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε: "Στοιχεία."

 2. Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές', σε σύμπτυξη, πατήστε δύο φορές για ανάπτυξη." Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Το μενού Περισσότερες επιλογές αναπτύσσεται.

 3. Σαρώστε προς τα αριστερά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αρχική', σε σύμπτυξη. Πατήστε δύο φορές για ανάπτυξη". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Αρχική, <αριθμός διαθέσιμων καρτελών και η θέση της τρέχουσας καρτέλας στη λίστα μενού>, επιλεγμένη". Το κύριο μενού είναι τώρα αναπτυγμένο.

 4. Στο μενού, σαρώστε προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αναθεώρηση, <αριθμός διαθέσιμων καρτελών και η θέση της τρέχουσας καρτέλας στη λίστα μενού>, πατήστε δύο φορές για να την επιλέξετε". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Παράθυρο του Word". Οι επιλογές της καρτέλας Αναθεώρηση είναι τώρα διαθέσιμες.

Προσθήκη σχολίου

Μπορείτε να προσθέσετε ένα σχόλιο σε ένα έγγραφο του Word Mobile, για παράδειγμα, όταν αναθεωρείτε το έργο κάποιου άλλου, εάν θέλετε να γράψετε μια σημείωση στο δικό σας έγγραφο ή εάν θέλετε να παρακολουθείτε διάφορα θέματα για μελλοντική ενέργεια.

 1. Για να αρχίσετε τη συνεχή ανάγνωση από την τρέχουσα θέση στο έγγραφο, σαρώστε προς τα κάτω με τρία δάχτυλα.

 2. Για να διακόψετε τον Αφηγητή σε ένα σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα σχόλιο, πατήστε στην οθόνη.

 3. Μεταβείτε στην καρτέλα Αναθεώρηση ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα Μετάβαση στην καρτέλα "Αναθεώρηση".

 4. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, πατήστε στην οθόνη και, στη συνέχεια, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Νέο σχόλιο', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Αναδυόμενο παράθυρο σχολίου, επεξεργασία". Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης.

 5. Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας και, για έξοδο από το αναδυόμενο παράθυρο του σχολίου, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κλείσιμο', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η εστίαση επιστρέφει στην περιοχή του κύριου περιεχομένου. Θα ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία του <όνομα εγγράφου>.docx".

Μετάβαση στα σχόλια

Μπορείτε να μεταβείτε σε ένα σχόλιο από το σώμα κειμένου όταν ο Αφηγητής διαβάζει το έγγραφο ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην κορδέλα Αναθεώρηση τα κουμπιά Επόμενο και Προηγούμενο κουμπιά για να μετακινηθείτε μεταξύ των σχολίων.

Μετάβαση σε ένα σχόλιο από το σώμα κειμένου

Ο Αφηγητής ανακοινώνει τα σχόλια που έχουν εισαχθεί μαζί με το σώμα κειμένου. Στη λειτουργία συνεχούς ανάγνωσης, όταν ακούσετε το γνωστό σημείο του σχολίου, μπορείτε να διακόψετε την ανάγνωση και να μετακινηθείτε στο σχόλιο.

 1. Για να αρχίσετε τη συνεχή ανάγνωση από την τρέχουσα θέση στο έγγραφο, σαρώστε προς τα κάτω με τρία δάχτυλα. Όταν ο Αφηγητής συναντά κάποιο σχόλιο, ακούτε τη φράση: "Σχόλιο, <σημείο εισαγωγής σχολίου στο κείμενο>. Τέλος σχολίου".

 2. Για να διακόψετε τη συνεχή ανάγνωση στο σχόλιο, πατήστε μία φορά με δύο δάχτυλα.

 3. Για να μεταβείτε στο σχόλιο του κειμένου, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Υποδείξεις σχολίων, περιέχει <αριθμός σχολίων> στοιχεία, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές. Ανοίγει το περιθώριο σχολίων.

 4. Σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση "Γνωστά σημεία και κοντέινερ" και πατήστε μία φορά με ένα δάχτυλο για να επιλέξετε. Στη συνέχεια, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Περιθώριο σχολίων. Περιέχει <αριθμός σχολίων> στοιχεία". Πατήστε μία φορά με ένα δάχτυλο για να επιλέξετε.

 5. Σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε: "Στοιχεία". Πατήστε μία φορά με ένα δάχτυλο για να επιλέξετε. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ομάδα 'Σχόλια', σχόλιο από <αριθμός σχολίων>". Στη συνέχεια, πατήστε μία φορά για να επιλέξετε.

 6. Σαρώστε προς τα δεξιά για να ακούσετε τον Αφηγητή να διαβάζει το πλαίσιο σχολίου.

 7. Σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επόμενο', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές για να μετακινηθείτε σε επόμενο σχόλιο.

Μετάβαση σε ένα σχόλιο με χρήση της κορδέλας "Αναθεώρηση"

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, σαρώστε προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ομάδα 'Σχόλια'". Στην ομάδα "Σχόλια", συνεχίστε να σαρώνετε μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επόμενο', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στο στοιχείο με ένα δάχτυλο.

 2. Σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Γνωστά σημεία και κοντέινερ". Πατήστε μία φορά με ένα δάχτυλο για να επιλέξετε.

 3. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Περιθώριο σχολίων, περιέχει <αριθμός στοιχείων> στοιχεία". Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο κειμένου του σχολίου. Εμφανίζεται το μενού σχολίων.

 4. Σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε: "Στοιχεία". Πατήστε μία φορά με ένα δάχτυλο για να επιλέξετε. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ομάδα 'Σχόλια', σχόλιο από <αριθμός σχολίων>". Στη συνέχεια, πατήστε μία φορά για να επιλέξετε το σχόλιο.

 5. Σαρώστε προς τα δεξιά για να ακούσετε τον Αφηγητή να διαβάζει το πλαίσιο σχολίου.

 6. Σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επόμενο', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να μετακινηθείτε σε επόμενο σχόλιο.

Απάντηση σε σχόλιο

Μπορείτε να απαντήσετε σε ένα σχόλιο κάποιου άλλου για να διευκολύνετε τους χρήστες να παρακολουθήσουν όλη τη συνομιλία.

 1. Μεταβείτε σε ένα σχόλιο στο οποίο θέλετε να απαντήσετε ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα Μετάβαση στα σχόλια.

 2. Σαρώστε προς τα αριστερά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Νέο σχόλιο', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "<Όνομα χρήστη>, σχόλιο, επεξεργασία". Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης.

 3. Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας και, για έξοδο από το σχόλιο, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κλείσιμο', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η εστίαση επιστρέφει στην περιοχή του κύριου περιεχομένου. Θα ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία του <όνομα εγγράφου>.docx".

Διαγραφή σχολίων

Μπορείτε να διαγράψετε τα σχόλια ένα προς ένα ή να διαγράψετε όλα τα σχόλια στο έγγραφο ταυτόχρονα.

Διαγραφή ενός σχολίου

 1. Μεταβείτε σε ένα σχόλιο που θέλετε να διαγράψετε ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα Μετάβαση στα σχόλια.

 2. Σαρώστε προς τα αριστερά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Διαγραφή', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Το τρέχον σχόλιο διαγράφεται και η εστίαση μετακινείται στο επόμενο σχόλιο στο έγγραφο.

Διαγραφή όλων των σχολίων

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, σαρώστε προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Διαγραφή. Σε σύμπτυξη, διαιρούμενο κουμπί, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση, πατήστε τρεις φορές για ανάπτυξη". Πατήστε τρεις φορές στην οθόνη. Σαρώστε προς τα κάτω με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε: "Στοιχεία". Στη συνέχεια, πατήστε στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Κουμπί 'Διαγραφή', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση".

 2. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Διαγραφή όλων των σχολίων στο έγγραφο', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο σε ένα έγγραφο στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×