Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη, ανάγνωση και διαγραφή σχολίων στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη, ανάγνωση και διαγραφή σχολίων στο Word

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρήση του Word με το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να προσθέσετε σχόλια σε ένα έγγραφο του Word. Με σχόλια, μπορείτε να προτείνετε τροποποιήσεις σε έγγραφα ή να επισημάνετε θέματα για παρακολούθηση. Μπορείτε εύκολα να διαγράψετε σχόλια μετά την ανάγνωση ή απάντηση σε κάποιο σχόλιο.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη σχολίου

Μπορείτε να προσθέσετε ένα σχόλιο σε ένα έγγραφο του Word, για παράδειγμα, όταν εξετάζετε εργασίας κάποιου άλλου, εάν θέλετε να γράψετε μια σημείωση στο δικό σας έγγραφο ή εάν θέλετε για την παρακολούθηση θεμάτων για παρακολούθηση.

 1. Για να ξεκινήσετε τη συνεχή ανάγνωσης στην τρέχουσα θέση σας στο έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο Caps lock + M.

 2. Για να διακόψετε τον Αφηγητή σε ένα σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα σχόλιο, πατήστε το πλήκτρο Ctrl.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε περισσότερες λέξεις στο σώμα του κειμένου να έχει επισημανθεί ως κείμενο, σχόλια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ. Μπορείτε να ακούσετε το επιλεγμένο λέξεις.

 3. Για να προσθέσετε ένα νέο σχόλιο, πατήστε Ctrl + Alt + M. Θα ακούσετε τη φράση: "<Όνομα χρήστη>, σχόλιο, επεξεργασία". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή σχολίου <αριθμός σχολίου> από <όνομα χρήστη>".

 4. Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας. Για να κλείσετε το παράθυρο σχολίου και να επιστρέψετε στο σημείο που σταματήσατε στο σώμα του κειμένου, πατήστε Caps lock + Shift + Insert ή το πλήκτρο Esc.

Εμφάνιση σχολίων σε ένα έγγραφο

Τα σημεία εισαγωγής των σχολίων επισημαίνονται στο σώμα κειμένου του εγγράφου στη λειτουργία "Όλες οι σημάνσεις".

 1. Για να μεταβείτε στη λειτουργία "Όλες οι σημάνσεις", πατήστε Alt + R, TD. Θα ακούσετε: "<το όνομα της επιλεγμένης σήμανσης>". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Κάτω κορδέλα, πλαίσιο ομάδας παρακολούθησης, <το όνομα της επιλεγμένης σήμανσης>". Ανοίγει μια λίστα με τέσσερις επιλογές προβολής.

 2. Στη λίστα, πατήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε: "Όλες οι σημάνσεις". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση επιστρέφει στο σώμα κειμένου.

Μετάβαση και περιήγηση στα σχόλια

Ο Αφηγητής ανακοινώνει τα σχόλια όταν διαβάζει το σώμα κειμένου. Το κείμενο και οι λεπτομέρειες του σχολίου εμφανίζονται σε ένα πλαίσιο σχολίου στο περιθώριο του εγγράφου. Το JAWS διαβάζει το κείμενο του σχολίου και ανακοινώνει επίσης ποιος άφησε το σχόλιο όταν διαβάζει το σώμα κειμένου. Θα ακούσετε: "Σχόλιο, <κείμενο σχολίου>, από <σχολιαστής>".

Μετάβαση στα σχόλια και επιστροφή στο σώμα κειμένου

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει την επιλογή "Όλες οι σημάνσεις" ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα Εμφάνιση σχολίων σε ένα έγγραφο παραπάνω.

 2. Για να ξεκινήσετε συνεχής ανάγνωσης, πατήστε το πλήκτρο Caps lock + M. Ενημερώστε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, διαβάστε το σώμα κειμένου μέχρι να ακούσετε ένα σχόλιο ανακοινώθηκε.

 3. Για να μετακινηθείτε στα σχόλια, ανάλογα με το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Του Αφηγητή, πατήστε το πλήκτρο Caps κλείδωμα + εισαγωγή. Η εστίαση μετακινείται σε τα σχόλια στο περιθώριο. Για να επιστρέψετε στο σημείο που σταματήσατε σε έγγραφο επεξεργασίας, πατήστε το πλήκτρο Esc ή Caps lock + Shift + Insert.

  • Στο JAWS, πατήστε Shift + Ctrl + απόστροφο ('). Θα ακούσετε: "Περιμένετε, επεξεργασία <αριθμός σχολίων> στοιχείων, παράθυρο διαλόγου σχολίων αναθεωρητή". Στο παράθυρο διαλόγου Σχόλια αναθεωρητή, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να ακούσετε τα σχόλια και πληροφορίες για το ποιος άφησε το σχόλιο και πότε. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί OK". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε το σχόλιο και η εστίαση επιστρέφει στο σώμα κειμένου.

Περιήγηση στα σχόλια

 1. Για να περιηγηθείτε σε όλα τα σχόλια στο έγγραφό σας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να περιηγηθείτε σε όλα τα σχόλια, πατήστε Alt + R, N. Η εστίαση μετακινείται στο επόμενο σχόλιο. Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο σχόλιο, πατήστε Alt + R, V. Επαναλάβετε μία από τις δύο ενέργειες μέχρι να διατρέξετε όλα τα σχόλια ή να βρείτε το σχόλιο που αναζητούσατε.

  • Για να περιηγηθείτε σε όλες τις εντοπισμένες αλλαγές και τα σχόλια, πατήστε Alt + R, H. Η εστίαση μετακινείται στην επόμενη αλλαγή. Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη αλλαγή, πατήστε Alt + R, F. Επαναλάβετε μία από τις δύο ενέργειες μέχρι να διατρέξετε όλες τις αλλαγές και τα σχόλια ή να βρείτε την αλλαγή ή το σχόλιο που αναζητούσατε.

 2. Για να ακούσετε το σχόλιο και πληροφορίες για το ποιος άφησε το σχόλιο και πότε, χρησιμοποιήστε τις εντολές περιήγησης στοιχείων του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης. Για τις εντολές του Αφηγητή, ανατρέξτε στο θέμα Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή. Για τις εντολές του JAWS, ανατρέξτε στο θέμα Πατήματα πλήκτρων του JAWS.

Διαγραφή σχολίων

Μπορείτε να διαγράψετε τα σχόλια ένα προς ένα ή να διαγράψετε όλα τα σχόλια στο έγγραφο ταυτόχρονα.

Διαγραφή ή απάντηση σε ένα σχόλιο

 1. Μεταβείτε σε ένα σχόλιο που θέλετε να διαγράψετε ή να απαντήσετε ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα Μετάβαση και περιήγηση στα σχόλια.

 2. Πατήστε Shift + F10. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διαγράψετε το σχόλιο, στο μενού περιβάλλοντος, πατήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαγραφή σχολίου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το τρέχον σχόλιο διαγράφεται. Στη συνέχεια, μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο σχόλιο στο έγγραφό σας.

  • Για να απαντήσετε σε ένα σχόλιο, πατήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Απάντηση σε σχόλιο". Γράψτε την απάντησή σας και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο επόμενο σχόλιο.

  Συμβουλή: Εναλλακτικά, για να απαντήσετε σε ένα σχόλιο, πατήστε Ctrl + Alt + M όταν βρίσκεστε στο σχόλιο.

Διαγραφή όλων των σχολίων

 1. Πατήστε Alt + R, D, O.

Επίλυση σχολίων

Για να επιλύσετε ένα σχόλιο, επισημάνετε το σχόλιο ως ολοκληρωμένο. Το σχόλιο που επιλύθηκε εμφανίζεται με γκρι χρώμα στο περιθώριο και δεν μπορούν να προστεθούν περισσότερες απαντήσεις. Μπορείτε να διαγράψετε ή να ανοίξετε ξανά ένα σχόλιο που έχει επιλυθεί. Με την επίλυση ενός σχολίου δεν διαγράφεται το σχόλιο.

 1. Μεταβείτε σε ένα σχόλιο που θέλετε να επιλύσετε ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα Μετάβαση και περιήγηση στα σχόλια.

 2. Πατήστε Shift + F10. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επίλυση σχολίου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το τρέχον σχόλιο εμφανίζεται τώρα με γκρι χρώμα.

 4. Για να ανοίξετε ξανά ένα σχόλιο που έχει επιλυθεί, μεταβείτε στο σχόλιο και πατήστε Shift + F10. Στο μενού περιβάλλοντος, πατήστε το επάνω ή κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε: "Άνοιγμα σχολίου ξανά". Το σχόλιο είναι επεξεργάσιμο ξανά.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρήση του VoiceOver, το ενσωματωμένο σύστημα Mac OS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να προσθέσετε σχόλια σε ένα έγγραφο Word. Εύρεση των σχολίων στο το έγγραφο και πληκτρολογήστε απαντήσεων σε υπάρχοντα σχόλια. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, μπορείτε να επισημάνετε τα σχόλια επιλυθεί ή διαγραφή τους.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη σχολίου

Μπορείτε να προσθέσετε ένα σχόλιο σε ένα έγγραφο Word, για παράδειγμα, όταν εξετάζετε εργασίας κάποιου άλλου, εάν θέλετε να γράψετε μια σημείωση στο δικό σας έγγραφο ή εάν θέλετε για την παρακολούθηση θεμάτων για παρακολούθηση.

 1. Για να ξεκινήσετε την ανάγνωση του εγγράφου, πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + A.

 2. Για να διακόψετε την οποία θέλετε να εισαγάγετε ένα σχόλιο, πατήστε το επάνω ή το κάτω πλήκτρο βέλους για να βρείτε τη σωστή γραμμή.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε περισσότερες λέξεις που θέλετε να σχολιάσετε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift + Option και πατήστε το πλήκτρο βέλους αριστερά ή δεξιά, μέχρι να επιλέξετε τις λέξεις που θέλετε. Μπορείτε να ακούσετε το επιλεγμένο λέξεις.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + M, να για να μεταβείτε στο μενού Εισαγωγή στη γραμμή μενού. Για να προσθέσετε ένα νέο σχόλιο, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε "Σχόλιο" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + Shift + ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ.

Εμφάνιση σχολίων σε ένα έγγραφο

Σημεία εισαγωγής των σχολίων επισημαίνονται στο σώμα κειμένου του εγγράφου σε λειτουργία σήμανσης.

 1. Για να μεταβείτε στο μενού " Προβολή " στη γραμμή μενού, πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + M, V.

 2. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε "Σημειώσεις" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Η εστίαση επιστρέφει στο σώμα του κειμένου και εμφανίζονται τα σχόλια.

Περιήγηση στα σχόλια

Το κείμενο του σχολίου πραγματική και λεπτομέρειες εμφανίζονται σε ένα πλαίσιο σχολίου στο περιθώριο του εγγράφου σας.

 1. Βεβαιωθείτε ότι στη λειτουργία σήμανσης είναι ενεργοποιημένη. Για οδηγίες, επιλέξτε Εμφάνιση σχολίων σε ένα έγγραφο παραπάνω. Για να μεταβείτε στο τμήμα παραθύρου σχόλιο στο περιθώριο, ενώ στο κυρίως κείμενο του εγγράφου, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + δεξί βέλος.

 2. Για να ακούσετε τα σχόλια, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο βέλους Control + Option + δεξί.

Απάντηση σε σχόλια

 1. Βεβαιωθείτε ότι στη λειτουργία σήμανσης είναι ενεργοποιημένη. Για οδηγίες, επιλέξτε Εμφάνιση σχολίων σε ένα έγγραφο παραπάνω.

 2. Όταν μπορείτε να ακούσετε ένα σχόλιο που θέλετε να απαντήσετε, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + αριστερό πλήκτρο βέλους. Μπορείτε να ακούσετε: "Απάντηση, κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πληκτρολογήστε την απάντησή σας. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο σχόλιο, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + δεξί βέλος.

Επίλυση ή διαγραφή σχολίων

Όταν ένα σχόλιο έχει επιλυθεί, το έχει επισημανθεί ως ολοκληρώθηκε και γκρι σμίκρυνση στο περιθώριο. Επίλυση ένα σχόλιο δεν το καταργήσετε, αλλά χωρίς περισσότερες απαντήσεις μπορούν να προστεθούν. Να ανοίξετε ή να διαγράψετε ένα σχόλιο επιλυθεί. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε σχόλια χωρίς επισήμανση τους ως επιλυθεί.

 1. Βεβαιωθείτε ότι στη λειτουργία σήμανσης είναι ενεργοποιημένη. Για οδηγίες, επιλέξτε Εμφάνιση σχολίων σε ένα έγγραφο παραπάνω.

 2. Όταν ακούσετε ένα σχόλιο που θέλετε να επιλύσετε ή να διαγράψετε, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο Control + Option + αριστερό πλήκτρο βέλους. Μπορείτε να ακούσετε το όνομα του χρήστη που έχει απομείνει το σχόλιο και "Που βρίσκονται τη συγκεκριμένη στιγμή σε ένα στοιχείο κειμένου."

 3. Πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + Shift + M. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε "Επίλυση σχόλιο" ή "Διαγραφή σχολίου" και πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο του διαστήματος για να επιλέξετε. Το σχόλιο έχει επιλυθεί ή διαγραφεί και η εστίαση επιστρέφει στο κείμενο σώμα του εγγράφου.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρήση του VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων Android, για να προσθέσετε σχόλια σε ένα έγγραφο Word. Μεταβείτε στο τα σχόλια στο έγγραφο, πληκτρολογήστε απαντήσεις και διαγραφή των σχολίων.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη σχολίου

 1. Στο έγγραφο Word, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά για να μεταβείτε στη θέση που θέλετε να προσθέσετε το σχόλιο και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά επανειλημμένα μέχρι να ακούτε "νέο σχόλιο, το κουμπί," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήστε το σχόλιό σας. Όταν τελειώσετε, πατήστε την οθόνη και κάντε σάρωση προς τα αριστερά. Μπορείτε να ακούσετε: "Ολοκληρώθηκε". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Το σχόλιο προστίθεται στο έγγραφο. Για να κλείσετε το παράθυρο σχολίου και να επιστρέψετε στο έγγραφο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά. Μπορείτε να ακούσετε: "Κλείσιμο, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Περιήγηση στα σχόλια

Κάθε σχόλιο σε ένα έγγραφο Word δηλώνεται με μια φυσαλίδα μικρές ομιλίας στο δεξιό περιθώριο του εγγράφου. Για να ακούσετε ένα σχόλιο, πρώτα μεταβείτε στο τμήμα παραθύρου σχόλιο στο περιθώριο και, στη συνέχεια, ανοίξτε το αναδυόμενο παράθυρο σχολίου.

 1. Για να μεταβείτε στο παράθυρο σχόλιο στο περιθώριο εγγράφου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά επανειλημμένα μέχρι να ακούτε: "Σχόλιο, υποδείξεων".

 2. Για να μεταβείτε στο πρώτο σχόλιο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά και πάλι, και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το αναδυόμενο παράθυρο σχολίου. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το σχόλιο.

 3. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο σχόλιο, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε "Επόμενο σχόλιο, το κουμπί," και πατήστε δύο φορές την οθόνη. TalkBack διαβάζει στο επόμενο σχόλιο.

Απάντηση σε σχόλια

 1. Για να απαντήσετε σε ένα σχόλιο, μεταβείτε πρώτα το σχόλιο σύμφωνα με τις οδηγίες στην περιήγηση μέσω σχολίων παραπάνω.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά επανειλημμένα μέχρι να ακούτε "νέο σχόλιο, το κουμπί," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήστε το σχόλιό σας. Όταν τελειώσετε, πατήστε την οθόνη και κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Την εργασία σας, κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Διαγραφή σχολίων

 1. Για να διαγράψετε ένα σχόλιο, μεταβείτε πρώτα το σχόλιο σύμφωνα με τις οδηγίες στην περιήγηση μέσω σχολίων παραπάνω.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά επανειλημμένα μέχρι να ακούτε ", κουμπί διαγραφής," και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Καταργείται το σχόλιο και η εστίαση επιστρέφει στο κείμενο σώμα του εγγράφου.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε το Word Mobile με τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να προσθέσετε σχόλια σε ένα έγγραφο του Word Mobile. Με τα σχόλια, μπορείτε να προτείνετε τροποποιήσεις σε έγγραφα ή να επισημάνετε θέματα για παρακολούθηση. Μπορείτε εύκολα να διαγράψετε τα σχόλια αφού διαβάσετε ή απαντήσετε σε ένα σχόλιο.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Σε αυτό το θέμα

Μετάβαση στην καρτέλα "Αναθεώρηση"

Μπορείτε να βρείτε τις λειτουργίες σχολίων που περιγράφονται σε αυτό το θέμα στην καρτέλα Αναθεώρηση.

 1. Στο έγγραφό σας στο Word Mobile, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε: "Στοιχεία."

 2. Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές', σε σύμπτυξη, πατήστε δύο φορές για ανάπτυξη." Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Το μενού Περισσότερες επιλογές αναπτύσσεται.

 3. Σαρώστε προς τα αριστερά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αρχική', σε σύμπτυξη. Πατήστε δύο φορές για ανάπτυξη". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Αρχική, <αριθμός διαθέσιμων καρτελών και η θέση της τρέχουσας καρτέλας στη λίστα μενού>, επιλεγμένη". Το κύριο μενού είναι τώρα αναπτυγμένο.

 4. Στο μενού, σαρώστε προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αναθεώρηση, <αριθμός διαθέσιμων καρτελών και η θέση της τρέχουσας καρτέλας στη λίστα μενού>, πατήστε δύο φορές για να την επιλέξετε". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Παράθυρο του Word". Οι επιλογές της καρτέλας Αναθεώρηση είναι τώρα διαθέσιμες.

Προσθήκη σχολίου

Μπορείτε να προσθέσετε ένα σχόλιο σε ένα έγγραφο του Word Mobile, για παράδειγμα, όταν αναθεωρείτε το έργο κάποιου άλλου, εάν θέλετε να γράψετε μια σημείωση στο δικό σας έγγραφο ή εάν θέλετε να παρακολουθείτε διάφορα θέματα για μελλοντική ενέργεια.

 1. Για να αρχίσετε τη συνεχή ανάγνωση από την τρέχουσα θέση στο έγγραφο, σαρώστε προς τα κάτω με τρία δάχτυλα.

 2. Για να διακόψετε τον Αφηγητή σε ένα σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα σχόλιο, πατήστε στην οθόνη.

 3. Μεταβείτε στην καρτέλα Αναθεώρηση ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα Μετάβαση στην καρτέλα "Αναθεώρηση".

 4. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, πατήστε στην οθόνη και, στη συνέχεια, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Νέο σχόλιο', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Αναδυόμενο παράθυρο σχολίου, επεξεργασία". Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης.

 5. Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας και να κλείσετε το σχόλιο pop ανάληψη ελέγχου, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί Κλείσιμο, πατήστε δύο φορές για να ενεργοποιήσετε." Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Επιστρέφει την εστίαση στην περιοχή κύριου περιεχομένου. Μπορείτε να ακούσετε: "< όνομα εγγράφου > Επεξεργασία .docx."

Μετάβαση στα σχόλια

Μπορείτε να μεταβείτε σε ένα σχόλιο από το σώμα κειμένου όταν ο Αφηγητής διαβάζει το έγγραφο ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην κορδέλα Αναθεώρηση τα κουμπιά Επόμενο και Προηγούμενο κουμπιά για να μετακινηθείτε μεταξύ των σχολίων.

Μετάβαση σε ένα σχόλιο από το σώμα κειμένου

Ο Αφηγητής ανακοινώνει τα σχόλια που έχουν εισαχθεί μαζί με το σώμα κειμένου. Στη λειτουργία συνεχούς ανάγνωσης, όταν ακούσετε το γνωστό σημείο του σχολίου, μπορείτε να διακόψετε την ανάγνωση και να μετακινηθείτε στο σχόλιο.

 1. Για να αρχίσετε τη συνεχή ανάγνωση από την τρέχουσα θέση στο έγγραφο, σαρώστε προς τα κάτω με τρία δάχτυλα. Όταν ο Αφηγητής συναντά κάποιο σχόλιο, ακούτε τη φράση: "Σχόλιο, <σημείο εισαγωγής σχολίου στο κείμενο>. Τέλος σχολίου".

 2. Για να διακόψετε τη συνεχή ανάγνωση στο σχόλιο, πατήστε μία φορά με δύο δάχτυλα.

 3. Για να μεταβείτε στο σχόλιο του κειμένου, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Υποδείξεις σχολίων, περιέχει <αριθμός σχολίων> στοιχεία, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές. Ανοίγει το περιθώριο σχολίων.

 4. Σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση "Γνωστά σημεία και κοντέινερ" και πατήστε μία φορά με ένα δάχτυλο για να επιλέξετε. Στη συνέχεια, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Περιθώριο σχολίων. Περιέχει <αριθμός σχολίων> στοιχεία". Πατήστε μία φορά με ένα δάχτυλο για να επιλέξετε.

 5. Σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε: "Στοιχεία". Πατήστε μία φορά με ένα δάχτυλο για να επιλέξετε. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ομάδα 'Σχόλια', σχόλιο από <αριθμός σχολίων>". Στη συνέχεια, πατήστε μία φορά για να επιλέξετε.

 6. Σαρώστε προς τα δεξιά για να ακούσετε τον Αφηγητή να διαβάζει το πλαίσιο σχολίου.

 7. Σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επόμενο', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές για να μετακινηθείτε σε επόμενο σχόλιο.

Μετάβαση σε ένα σχόλιο με χρήση της κορδέλας "Αναθεώρηση"

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, σαρώστε προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ομάδα 'Σχόλια'". Στην ομάδα "Σχόλια", συνεχίστε να σαρώνετε μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επόμενο', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στο στοιχείο με ένα δάχτυλο.

 2. Σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Γνωστά σημεία και κοντέινερ". Πατήστε μία φορά με ένα δάχτυλο για να επιλέξετε.

 3. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Περιθώριο σχολίων, περιέχει <αριθμός στοιχείων> στοιχεία". Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο κειμένου του σχολίου. Εμφανίζεται το μενού σχολίων.

 4. Σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε: "Στοιχεία". Πατήστε μία φορά με ένα δάχτυλο για να επιλέξετε. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ομάδα 'Σχόλια', σχόλιο από <αριθμός σχολίων>". Στη συνέχεια, πατήστε μία φορά για να επιλέξετε το σχόλιο.

 5. Σαρώστε προς τα δεξιά για να ακούσετε τον Αφηγητή να διαβάζει το πλαίσιο σχολίου.

 6. Σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επόμενο', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να μετακινηθείτε σε επόμενο σχόλιο.

Απάντηση σε σχόλιο

Μπορείτε να απαντήσετε σε ένα σχόλιο κάποιου άλλου για να διευκολύνετε τους χρήστες να παρακολουθήσουν όλη τη συνομιλία.

 1. Μεταβείτε σε ένα σχόλιο στο οποίο θέλετε να απαντήσετε ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα Μετάβαση στα σχόλια.

 2. Σαρώστε προς τα αριστερά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Νέο σχόλιο', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "<Όνομα χρήστη>, σχόλιο, επεξεργασία". Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης.

 3. Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας και, για έξοδο από το σχόλιο, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κλείσιμο', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η εστίαση επιστρέφει στην περιοχή του κύριου περιεχομένου. Θα ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία του <όνομα εγγράφου>.docx".

Διαγραφή σχολίων

Μπορείτε να διαγράψετε τα σχόλια ένα προς ένα ή να διαγράψετε όλα τα σχόλια στο έγγραφο ταυτόχρονα.

Διαγραφή ενός σχολίου

 1. Μεταβείτε σε ένα σχόλιο που θέλετε να διαγράψετε ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα Μετάβαση στα σχόλια.

 2. Σαρώστε προς τα αριστερά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Διαγραφή', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Το τρέχον σχόλιο διαγράφεται και η εστίαση μετακινείται στο επόμενο σχόλιο στο έγγραφο.

Διαγραφή όλων των σχολίων

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, σαρώστε προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Διαγραφή. Σε σύμπτυξη, διαιρούμενο κουμπί, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση, πατήστε τρεις φορές για ανάπτυξη". Πατήστε τρεις φορές στην οθόνη. Σαρώστε προς τα κάτω με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε: "Στοιχεία". Στη συνέχεια, πατήστε στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Κουμπί 'Διαγραφή', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση".

 2. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Διαγραφή όλων των σχολίων στο έγγραφο', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο σε ένα έγγραφο στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρήση του Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να προσθέσετε σχόλια σε ένα έγγραφο Word. Βρείτε υπάρχοντα σχόλια σε το έγγραφο και πληκτρολογήστε απαντήσεις. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, μπορείτε να επισημάνετε τα σχόλια επιλυθεί ή διαγραφή τους.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Επειδή το Word Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για F6 για τη μετάβαση προς και από τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+Ο (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Word Online.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη σχολίου

 1. Μεταβείτε στην Word Online στο πρόγραμμα περιήγησης και ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να προσθέσετε σχόλιο. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο ανοιχτό Word Online και να ξεκινήσετε ένα νέο έγγραφο.

 2. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Επεξεργασία εγγράφου, το κουμπί," και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης. Αλλαγές γρήγορης δεξιά εδώ χρησιμοποιώντας το Word Online"και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το έγγραφό σας ανοίγει στην προβολή επεξεργασίας.

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να φτάσετε το κυρίως κείμενο του εγγράφου. Για να ξεκινήσετε ανάγνωσης, πατήστε το πλήκτρο Caps lock + M.

 5. Όταν φτάσετε στο τμήμα κειμένου που θέλετε να προσθέσετε ένα σχόλιο, πατήστε το πλήκτρο Ctrl για να διακόψετε τον Αφηγητή.

 6. Για να προσθέσετε ένα σχόλιο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Alt + M. Ανοίγει το παράθυρο σχολίων και μπορείτε να πληκτρολογήσετε το σχόλιό σας. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Δημοσίευση, κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να προσθέσετε το σχόλιο στο έγγραφο.

 7. Για να κλείσετε το παράθυρο σχόλια και να επιστρέψετε στο κυρίως σώμα κείμενο του εγγράφου, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Περιήγηση στα σχόλια

Κάθε σχόλιο σε ένα έγγραφο Word Online δηλώνεται με μια φυσαλίδα μικρές ομιλίας στο δεξιό περιθώριο του εγγράφου. Κατά την ανάγνωση του εγγράφου, ο Αφηγητής ανακοινώνει όταν υπάρχει ένα σχόλιο και μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο σχολίου για να ακούσετε το σχόλιο.

 1. Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο ανοίγει στην προβολή επεξεργασίας. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο για να το ανοίξετε στην προβολή επεξεργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη σχολίου παραπάνω.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να φτάσετε το κυρίως κείμενο του εγγράφου. Για να ξεκινήσετε ανάγνωσης, πατήστε το πλήκτρο Caps lock + M.

 3. Όταν ακούσετε "Εικόνα, κάντε κλικ στην επιλογή για να δείτε το σχόλιο", υπάρχει ένα σχόλιο στο έγγραφο. Για να ανοίξετε το σχόλιο, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο σχολίου και ο Αφηγητής διαβάζει το όνομα του χρήστη που έχει προσθέσει σχόλιο, όταν προστέθηκε το σχόλιο και το κείμενο του σχολίου.

 4. Μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των σχολίων σε το παράθυρο σχολίου. Για να ακούσετε το επόμενο σχόλιο, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab. Για να ακούσετε στο προηγούμενο σχόλιο, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Shift + Tab. Για να κλείσετε το παράθυρο σχολίου και να επιστρέψετε στο έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Απάντηση σε σχόλια

 1. Μεταβείτε και ανοίξτε το σχόλιο που θέλετε να απαντήσετε. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα περιήγηση μέσω σχολίων παραπάνω.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Μπορείτε να ακούσετε: "Απάντηση, κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Enter και πληκτρολογήστε την απάντησή σας.

 3. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab. Μπορείτε να ακούσετε: "Δημοσίευση, κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να προσθέσετε στην απάντηση.

Επίλυση σχολίων

Όταν ένα σχόλιο έχει επιλυθεί, το έχει επισημανθεί ως ολοκληρώθηκε και γκρι σε παραθύρου σχολίων, αλλά δεν καταργείται.

 1. Μεταβείτε στο και ανοίξτε το σχόλιο που θέλετε να επιλύσετε. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα περιήγηση μέσω σχολίων παραπάνω.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Σήμανση ως ολοκληρώθηκε, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το σχόλιο έχει επιλυθεί.

Διαγραφή σχολίων

 1. Μεταβείτε στο και ανοίξτε το σχόλιο που θέλετε να διαγράψετε. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα περιήγηση μέσω σχολίων παραπάνω.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε ", κουμπί διαγραφής," και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το σχόλιο καταργείται.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×