Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προβολή της παρουσίασής σας με το PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προβολή της παρουσίασής σας με το PowerPoint

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office ή στο θέμα Επιδιορθώσεις ή λύσεις για πρόσφατα ζητήματα του Office.

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να παραδώσετε την παρουσίασή σας στο ακροατήριο χρησιμοποιώντας την προβολή παρουσιαστή ή την προβολή παρουσίασης . Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο την παρουσίασή σας, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε την προβολή παρουσιαστή. Το δοκιμάσαμε με τον Αφηγητή, το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, εφόσον ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Στην Προβολή παρουσίασης, η Προβολή παρουσιαστή ανοίγει αυτόματα εάν είστε συνδεδεμένοι σε μια δεύτερη οθόνη. Στην προβολή παρουσιαστή, μπορείτε να εργαστείτε με τις σημειώσεις σας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ενώ το ακροατήριο βλέπει μόνο τις διαφάνειές σας.

χρειάζεστε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εμφανίζετε την παρουσίασή σας PowerPoint σε ένα ακροατήριο, αλλά όχι με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης; Ανατρέξτε στο θέμα παρουσιάσεις παρουσίασης.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Έναρξη προβολής παρουσίασης

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας στο PowerPoint.

 2. Για να ξεκινήσετε την παρουσίαση, πατήστε το πλήκτρο F5.

  Εάν είστε συνδεδεμένοι σε μια δεύτερη οθόνη, η προβολή παρουσιαστή ξεκινά αυτόματα. Εάν εργάζεστε σε μία μόνο οθόνη, για να μεταβείτε στην προβολή παρουσιαστή, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10, R.

 3. Περιήγηση στις διαφάνειες:

  • Για να μετακινηθείτε στην επόμενη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Page Down.

  • Για να μεταβείτε στην προηγούμενη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο PAGE UP.

  • Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη διαφάνεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό της διαφάνειας και πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε Shift+F10. Μετακινηθείτε στις επιλογές του μενού με το πλήκτρο κάτω βέλους. Ο Αφηγητής εκφωνεί τα στοιχεία καθώς μετακινείστε.

 4. Για να τερματίσετε την προβολή παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Προβολή της παρουσίασής σας με την Προβολή παρουσιαστή

Όταν βρίσκεστε στην Προβολή παρουσιαστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορούν να σας βοηθήσουν να παραδώσετε την PowerPoint παρουσίασή σας:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διαβάστε την επόμενη γραμμή σημειώσεων.

Alt+A

Ανάγνωση της προηγούμενης σειράς σημειώσεων.

ALT + Z

Διαβάστε το χρόνο που πέρασε (ο χρονιστής αρχίζει να εκτελείται μόλις ξεκινήσετε την Προβολή παρουσιαστή).

Alt+W

Ανάγνωση του επόμενου βήματος (για παράδειγμα, της επόμενης διαφάνειας, της επόμενης κίνησης ή του τέλους της προβολής).

Alt+Q

Για να κλείσετε την Προβολή παρουσιαστή, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Εμφάνιση μαύρης οθόνης

Για να διακόψετε προσωρινά την παρουσίασή σας και να εμφανίσετε μια κενή μαύρη οθόνη, πατήστε το πλήκτρο B. Για να επιστρέψετε στην παρουσίαση και να δείξετε ξανά τις διαφάνειες, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Συμβουλή: Για να εμφανίσετε μια λευκή κενή οθόνη, πατήστε το πλήκτρο W. Για να επιστρέψετε, πατήστε το πλήκτρο W ξανά.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για ανάγνωση ή προσθήκη σημειώσεων ομιλητή και σχολίων στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εκτύπωση παρουσιάσεων στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για την προβολή παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο PowerPoint

Τι νέο υπάρχει στο Office 365;

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint με το πληκτρολόγιό σας και την αφήγηση, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης macOS, για να παραδώσετε την παρουσίασή σας στο ακροατήριο χρησιμοποιώντας την προβολή παρουσίασης ή την Προβολή παρουσιαστή. Στην Προβολή παρουσίασης, η παρουσίασή σας εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας με τον ίδιο τρόπο που τη βλέπει τη ακροατήριο. Στην Προβολή παρουσιαστή, μπορείτε να διατηρήσετε την παρουσίασή σας με τις σημειώσεις ομιλητή στην οθόνη του υπολογιστή σας, ενώ το ακροατήριο βλέπει τις διαφάνειες χωρίς τις σημειώσεις καθώς προβάλλονται σε μια άλλη οθόνη.

χρειάζεστε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εμφανίζετε την παρουσίασή σας PowerPoint σε ένα ακροατήριο, αλλά όχι με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης; Ανατρέξτε στο θέμα παράδοση της παρουσίασής σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα υποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του macOS, το VoiceOver. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Έναρξη προβολής παρουσίασης

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας στο PowerPoint.

 2. Για να ξεκινήσετε την προβολή παρουσίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + Shift + Return.

 3. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να μετακινηθείτε στην επόμενη διαφάνεια. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Delete.

 4. Για να τερματίσετε την προβολή παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Προβολή της παρουσίασής σας με την Προβολή παρουσιαστή

Όταν χρησιμοποιείτε δύο οθόνες, μπορείτε να εκτελείτε και άλλα προγράμματα και να έχετε πρόσβαση στις σημειώσεις ομιλητή στην οθόνη σας, ενώ το ακροατήριο βλέπει τις διαφάνειες σε μια άλλη οθόνη.

Ρύθμιση της Προβολής παρουσιαστή

Για να χρησιμοποιήσετε την Προβολή παρουσιαστή, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας υποστηρίζει πολλές οθόνες και ότι η δεύτερη οθόνη (ή ο δεύτερος υπολογιστής) είναι ήδη συνδεδεμένη στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε εσείς.

Προβολή της παρουσίασης σε δύο οθόνες

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας στο PowerPoint.

 2. Εάν δεν κάνετε ήδη κοινή χρήση της οθόνης, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command+F2 στον υπολογιστή στον οποίο θέλετε να εμφανίσετε την παρουσίαση.

 3. Στον υπολογιστή σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option + Return για να ξεκινήσετε την παρουσίαση στην προβολή παρουσιαστή.

  Οι σημειώσεις ομιλητή και οι διαφάνειες είναι διαθέσιμες στην οθόνη σας, ενώ η άλλη οθόνη εμφανίζει μόνο την παρουσίαση.

  Συμβουλή: Εάν οι σημειώσεις ομιλητή εμφανίζονται στη λάθος οθόνη, μπορείτε να αλλάξετε αμοιβαία τις οθόνες. Πατήστε Control+Option+I για να ανοίξετε το πλαίσιο "Επιλογή στοιχείων" και πληκτρολογήστε κουμπί "Εναλλαγή οθονών". Πατήστε πρώτα τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος, για να επιλέξετε το κουμπί και κατόπιν πάλι τον ίδιο συνδυασμό για να κάνετε την εναλλαγή. Η εστίαση παραμένει στο κουμπί. Για να συνεχίσετε την περιήγηση αφήνοντας το κουμπί, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους.

 4. Για να μεταβείτε στην επόμενη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο N. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο P.

 5. Για να μεταβείτε στην ενότητα σημειώσεων παρουσιαστή, πατήστε το πλήκτρο του δεξιού ή του αριστερού βέλους επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει: "Παράθυρο σημειώσεων, περιοχή διάταξης". Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να επιλέξετε, οπότε το VoiceOver θα αρχίσει να εκφωνεί τις σημειώσεις. Για να κλείσετε το τμήμα παραθύρου με τις σημειώσεις παρουσιαστή, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+επάνω βέλος.

 6. Για να διακόψετε την παρουσίαση, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Εμφάνιση μαύρης οθόνης

Για να διακόψετε προσωρινά την παρουσίασή σας και να εμφανίσετε μια κενή μαύρη οθόνη κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο B. Για να επιστρέψετε στην παρουσίαση και να συνεχίσετε να δείχνετε διαφάνειες, πατήστε το πλήκτρο B ξανά.

Συμβουλή: Για να εμφανίσετε μια λευκή κενή οθόνη, πατήστε το πλήκτρο W. Για να επιστρέψετε, πατήστε το πλήκτρο W ξανά.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για ανάγνωση ή προσθήκη σημειώσεων ομιλητή και σχολίων στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εκτύπωση παρουσιάσεων στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για την προβολή παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο PowerPoint

Τι νέο υπάρχει στο Office 365;

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint με την αφήγηση, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να περιηγηθείτε στις διαφάνειες της παρουσίασής σας. Μάθετε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε, να περιηγηθείτε και να ολοκληρώσετε την προβολή παρουσίασης, καθώς και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μαύρη διαφάνεια για να αποκρύψετε την παρουσίαση.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint, μεταβείτε στον Οδηγό αφής για το PowerPoint για iPhone.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Σε αυτό το θέμα

Έναρξη προβολής παρουσίασης

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας στο PowerPoint.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Έναρξη προβολής παρουσίασης από αυτήν τη διαφάνεια, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ξεκινήσει η προβολή παρουσίασης.

Μετακίνηση ανάμεσα στις διαφάνειες

 1. Στην προβολή παρουσίασης, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά με τρία δάχτυλα για να μετακινηθείτε στην επόμενη διαφάνεια. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη διαφάνεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά με τρία δάχτυλα.

 2. Το VoiceOver διαβάζει τον τίτλο της διαφάνειας, μόλις μεταβείτε στη διαφάνεια. Για να διαβάσετε τα υπόλοιπα περιεχόμενα της διαφάνειας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο. Η εστίαση μετακινείται στο επόμενο πλαίσιο κειμένου και το VoiceOver διαβάζει τα περιεχόμενα.

  Συμβουλή: Όταν ακούσετε ένα χτύπημα, έχετε φτάσει στο τέλος της διαφάνειας και δεν υπάρχει άλλο περιεχόμενο για ανάγνωση.

 3. Για να τερματίσετε μια προβολή παρουσίασης, απλά βεβαιωθείτε ότι συνεχίζετε την κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά με τρία δάχτυλα και η προβολή παρουσίασης θα κλείσει όταν φτάσετε στο τέλος της προβολής παρουσίασης.

  Για να τερματίσετε μια προβολή παρουσίασης αμέσως, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα κάτω με τρία δάχτυλα για να εμφανίσετε τη γραμμή εργαλείων. Στη συνέχεια, σύρετε ένα δάχτυλο αργά στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Τερματισμός προβολής παρουσίασης, κουμπί". Πατήστε δύο φορές για να επιλέξετε το κουμπί και να ολοκληρώσετε την προβολή παρουσίασης.

Απόκρυψη της παρουσίασης

 1. Στην Προβολή παρουσίασης, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα κάτω με τρία δάχτυλα για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων.

 2. Σύρετε ένα δάχτυλο αργά στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κουμπί μαύρο στην Προβολή παρουσίασης". Πατήστε δύο φορές για να επιλέξετε το κουμπί και να αποκρύψετε την προβολή παρουσίασης.

 3. Η εστίαση παραμένει στο κουμπί. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Κανονική προβολή παρουσίασης, κουμπί". Για να εμφανίσετε ξανά τις διαφάνειες, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αποθήκευση της παρουσίασής σας στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο PowerPoint

Τι νέο υπάρχει στο Office 365;

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να περιηγηθείτε στις διαφάνειες της παρουσίασής σας. Μάθετε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε, να περιηγηθείτε και να ολοκληρώσετε την προβολή παρουσίασης, καθώς και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μαύρη διαφάνεια για να αποκρύψετε την παρουσίαση.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint για Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

Σε αυτό το θέμα

Έναρξη προβολής παρουσίασης

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας στο PowerPoint.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Παρουσίαση'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ξεκινήσει η προβολή παρουσίασης. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένη, διαφάνεια 1".

Μετακίνηση ανάμεσα στις διαφάνειες

 1. Κατά την παρουσίαση σε προβολή παρουσίασης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προχωρήσετε στην επόμενη διαφάνεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Επόμενη διαφάνεια'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη διαφάνεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Προηγούμενη διαφάνεια'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Το TalkBack εκφωνεί τον τίτλο της διαφάνειας μόλις μεταβείτε στη διαφάνεια. Για να εκφωνήσει τον τίτλο της διαφάνειας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πλαίσιο κειμένου τίτλου <τίτλος>". Για να διαβάσετε τα υπόλοιπα περιεχόμενα της διαφάνειας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο. Η εστίαση μετακινείται στο επόμενο στοιχείο και το Talkback διαβάζει τα περιεχόμενα. Το Talkback εκφωνεί ένα στοιχείο κειμένου ως: "Πλαίσιο κράτησης θέσης περιεχομένου <κείμενο>".

  Συμβουλή: Όταν δεν ακούσετε να εκφωνείται ο επόμενος αριθμός διαφάνειας, έχετε φτάσει στο τέλος της παρουσίασης και δεν υπάρχει άλλο περιεχόμενο για εκφώνηση.

 3. Για έξοδο από μια προβολή παρουσίασης, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Τέλος παρουσίασης'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Απόκρυψη της παρουσίασης

Διακόψτε προσωρινά την παρουσίασή σας και εμφανίστε μια κενή μαύρη οθόνη.

 1. Κατά την παρουσίαση σε προβολή παρουσίασης, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο, κενή οθόνη, εναλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Ενεργό".

 2. Για να εμφανίσετε ξανά τις διαφάνειες, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Ανενεργό".

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αποθήκευση της παρουσίασής σας στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο PowerPoint

Τι νέο υπάρχει στο Office 365;

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint Mobile με τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να περιηγηθείτε στις διαφάνειες της παρουσίασής σας. Μάθετε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε, να περιηγηθείτε και να ολοκληρώσετε την προβολή παρουσίασης, καθώς και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μαύρη διαφάνεια για να αποκρύψετε την παρουσίαση.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Έναρξη προβολής παρουσίασης

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας στο PowerPoint.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Παρουσίαση'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ξεκινήσει η προβολή παρουσίασης.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να βρείτε ένα στοιχείο με εξερεύνηση στην οθόνη. Για να εξερευνήσετε, τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και σύρετέ το τριγύρω. Ο Αφηγητής εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά.

Μετακίνηση ανάμεσα στις διαφάνειες

 1. Κατά την παρουσίαση σε προβολή παρουσίασης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προχωρήσετε στην επόμενη διαφάνεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Επόμενη διαφάνεια'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη διαφάνεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Προηγούμενη διαφάνεια'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Συμβουλή: Όταν φτάσετε στην τελευταία διαφάνεια, θα ακούσετε τη φράση "Τέλος της προβολής παρουσίασης". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για έξοδο από την προβολή παρουσίασης.

 2. Ο Αφηγητής εκφωνεί τον αριθμό της διαφάνειας και τον τίτλο της. Για να μετακινήσετε την εστίαση στον τίτλο μιας διαφάνειας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πλαίσιο κειμένου τίτλου". Για να διαβάσετε τα υπόλοιπα περιεχόμενα της διαφάνειας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο. Η εστίαση μετακινείται στο επόμενο στοιχείο. Ο Αφηγητής εκφωνεί ένα στοιχείο κειμένου ως: "Πλαίσιο κράτησης θέσης περιεχομένου".

  Συμβουλή: Όταν ακούσετε τη φράση "Σημειώσεις" μετά την κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά, αυτό σημαίνει ότι η διαφάνεια δεν έχει άλλο περιεχόμενο.

 3. Για έξοδο από μια προβολή παρουσίασης σε οποιοδήποτε σημείο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Τέλος προβολής'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Απόκρυψη της παρουσίασης

Διακόψτε προσωρινά την παρουσίασή σας και εμφανίστε μια κενή μαύρη οθόνη.

 1. Κατά την παρουσίαση σε προβολή παρουσίασης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ανενεργό, κουμπί κενής οθόνης" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Ενεργό, κουμπί κενής οθόνης".

 2. Για να εμφανίσετε ξανά τις διαφάνειες, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Ανενεργό, κουμπί κενής οθόνης".

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αποθήκευση της παρουσίασής σας στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο PowerPoint

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint για το Web με το πληκτρολόγιό σας και μια οθόνη για να παραδώσετε την παρουσίασή σας στο ακροατήριο. Το δοκιμάσαμε με τον αφηγητή και το JAWS, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, αρκεί να ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Θα μάθετε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε, να περιηγηθείτε και να τερματίσετε μια προβολή παρουσίασης.

χρειάζεστε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εμφανίζετε την παρουσίασή σας PowerPoint σε ένα ακροατήριο, αλλά όχι με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης; Ανατρέξτε στην τοποθεσία παρουσίαση της προβολής παρουσίασης.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το PowerPoint για το Web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το PowerPoint για το Web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το PowerPoint για το Web.

Έναρξη προβολής παρουσίασης

 1. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Προβολή, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+λογότυπο των Windows, W. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλας Προβολή".

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ξεκινήσετε μια προβολή παρουσίασης από την πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο B.

  • Για να ξεκινήσετε μια προβολή παρουσίασης από την τρέχουσα διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο C.

 3. Η προβολή παρουσίασης ξεκινά. Για να μεταβείτε στην επόμενη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο N. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο P.

 4. Για να τερματίσετε την προβολή παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για την προβολή παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο PowerPoint

Τι νέο υπάρχει στο Office 365;

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×