Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στο Outlook

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Outlook 2016 με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως το JAWS ή τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να μεγεθύνετε το κείμενο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να κάνετε πιο εύκολη την ανάγνωσή του. Μπορείτε επίσης να κάνετε σμίκρυνση και να επαναφέρετε το αρχικό μέγεθος του κειμένου.

Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ξεχωριστό παράθυρο ή στο παράθυρο Ανάγνωση. Μπορείτε να μεγεθύνετε μόνο το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαβάζετε τη συγκεκριμένη στιγμή. Όταν μετακινηθείτε σε άλλο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το σώμα του κειμένου επανέρχεται στο προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς.

Για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου στην κορδέλα ή στο παράθυρο περιήγησης του Outlook, πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οθόνης για τον υπολογιστή σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Μεγέθυνση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο δικό του παράθυρο

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, μετακινηθείτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Για να μεγεθύνετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+K και στη συνέχεια IO. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ζουμ.

 3. Για να διπλασιάσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους. Για να εισαγάγετε τη δική σας τιμή ζουμ, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ποσοστό, <τρέχον ποσοστό, κουμπί αυξομείωσης". Στο JAWS, θα ακούσετε το εξής: "Πλαίσιο αυξομείωσης ποσοστού". Πληκτρολογήστε την τιμή ζουμ που θέλετε, για παράδειγμα, 250 ή 400.

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ζουμ και να διαβάσετε το μεγεθυμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Σμίκρυνση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο δικό του παράθυρο

 1. Στο μεγεθυμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε ΙΟ. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ζουμ.

 2. Για να μειώσετε το μέγεθος γραμματοσειράς του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο αρχικό μέγεθος, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Ζουμ, Επιλεγμένο, Εκατό τοις εκατό". Για να εισαγάγετε τη δική σας τιμή ζουμ, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ποσοστό, <τρέχον ποσοστό, κουμπί αυξομείωσης". Στο JAWS, θα ακούσετε το εξής: "Πλαίσιο αυξομείωσης ποσοστού". Πληκτρολογήστε την τιμή ζουμ που θέλετε, για παράδειγμα, 75.

 3. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ζουμ, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Μεγέθυνση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο παράθυρο ανάγνωσης

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, μετακινηθείτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Για να μετακινήσετε την εστίαση στη γραμμή κατάστασης, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Γραμμή κατάστασης", ακολουθούμενη από την επιλογή που έχετε χρησιμοποιήσει πιο πρόσφατα στη γραμμή κατάστασης.

 3. Για να μεταβείτε στο ρυθμιστικό Ζουμ, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μεγέθυνση, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Enter μέχρι να επιτύχετε το μέγεθος του κειμένου που θέλετε.

Σμίκρυνση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο παράθυρο ανάγνωσης

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, μετακινηθείτε στο μεγεθυμένο μήνυμα.

 2. Για να μετακινήσετε την εστίαση στη γραμμή κατάστασης, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Γραμμή κατάστασης", ακολουθούμενη από την επιλογή που έχετε χρησιμοποιήσει πιο πρόσφατα στη γραμμή κατάστασης.

 3. Για να μεταβείτε στο ρυθμιστικό Ζουμ, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Σμίκρυνση, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Enter μέχρι να επιτύχετε το μέγεθος του κειμένου που θέλετε.

Αλλαγή του μεγέθους κειμένου στην κορδέλα

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου στην κορδέλα ή στα παράθυρα περιήγησης του Outlook, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις οθόνης για τον υπολογιστή σας.

 1. Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows. Θα ακούσετε τη φράση "Cortana, πλαίσιο αναζήτησης , επεξεργασία".

 2. Στο πεδίο κειμένου Αναζήτηση, πληκτρολογήστε Οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα εμφανιστεί το παράθυρο ρυθμίσεων Οθόνη.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αλλαγή του μεγέθους κειμένου, εφαρμογών και άλλων στοιχείων", ακολουθούμενη από την τρέχουσα τιμή.

 4. Για να ανοίξετε τη λίστα επιλογών, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+κάτω βέλος.

 5. Για να επιλέξετε τη νέα τιμή μεγέθους, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την τιμή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×