Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με προτάσεις στο To-Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με προτάσεις στο To-Do

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Χρησιμοποιήστε το To-Do για iPhone με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να επισημάνετε εργασίες ως ολοκληρωμένες, να τις προσθέσετε στην προβολή Η ημέρα μου και να λάβετε επιπλέον προτεινόμενες εργασίες. Η προβολή Προτάσεις παραθέτει τις μη ολοκληρωμένες εργασίες σας που είναι, για παράδειγμα, εκπρόθεσμες ή πρέπει να ολοκληρωθούν σήμερα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα των προτάσεων

 1. Στην προβολή Η ημέρα μου στις To-Do, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Προτάσεις, κουμπί".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε την προβολή Προτάσεις.

Ολοκλήρωση εργασιών

 1. Στην προβολή Προτάσεις στις To-Do, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει το στοιχείο που θέλετε να επισημάνετε ως ολοκληρωμένο.

 2. Κάνετε σάρωση προς τα δεξιά άλλη μία φορά. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Μη ολοκληρωμένη εκκρεμής εργασίας, κουμπί".

 3. Για να επισημάνετε το στοιχείο ως ολοκληρωμένο, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προσθήκη εργασίας στην προβολή "Η ημέρα μου"

 1. Στην προβολή Προτάσεις στις To-Do, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε στην προβολή Η ημέρα μου.

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε το στοιχείο και να ανοίξετε την προβολή Λεπτομέρειες.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Προσθήκη εκκρεμούς εργασίας στην ημέρα μου, κουμπί".

 4. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να επιλέξετε το στοιχείο και να το προσθέσετε στην προβολή Η ημέρα μου.

Φόρτωση περισσότερων προτάσεων

 1. Στην προβολή Προτάσεις στις To-Do, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Περισσότερα, κουμπί".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε το κουμπί και να φορτώσετε περισσότερα στοιχεία.

Κλείσιμο των προτάσεων

 1. Ενώ βρίσκεστε σε ένα στοιχείο στην προβολή Προτάσεις στις To-Do, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Τέλος, κουμπί".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε το κουμπί και να κλείσετε την προβολή Προτάσεις.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με εργασίες στο To-Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με λίστες στο To-Do

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο To-Do χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το To-Do για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να επισημάνετε εργασίες ως ολοκληρωμένες, να τις προσθέσετε στην προβολή Η ημέρα μου και να λάβετε επιπλέον προτεινόμενες εργασίες. Η προβολή Προτάσεις παραθέτει τις μη ολοκληρωμένες εργασίες σας που είναι, για παράδειγμα, εκπρόθεσμες ή πρέπει να ολοκληρωθούν σήμερα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα των προτάσεων

 1. Στην προβολή Η ημέρα μου στις To-Do, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει τη φράση: "Προτάσεις".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε την προβολή Προτάσεις.

Ολοκλήρωση εργασιών

 1. Στην προβολή Προτάσεις στις To-Do, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει το στοιχείο που θέλετε να επισημάνετε ως ολοκληρωμένο.

 2. Σαρώστε προς τα δεξιά, δύο φορές. Το TalkBack θα εκφωνήσει τη φράση: "Μη ολοκληρωμένες εκκρεμείς εργασίες".

 3. Για να επισημάνετε το στοιχείο ως ολοκληρωμένο, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το TalkBack θα εκφωνήσει τη φράση: "Ολοκληρωμένες εκκρεμείς εργασίες".

Προσθήκη εργασίας στην προβολή "Η ημέρα μου"

 1. Στην προβολή Προτάσεις στις To-Do, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε στην προβολή Η ημέρα μου.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει τη φράση: "Προσθήκη εκκρεμούς εργασίας στην ημέρα μου, κουμπί".

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να επιλέξετε το στοιχείο και να το προσθέσετε στην προβολή Η ημέρα μου.

Κλείσιμο των προτάσεων

 1. Ενώ βρίσκεστε σε ένα στοιχείο στην προβολή Προτάσεις στις To-Do, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει τη φράση: "Κουμπί 'Πίσω'".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε το κουμπί και να κλείσετε την προβολή Προτάσεις. Θα ανοίξει η προβολή Η ημέρα μου και το TalkBack θα εκφωνήσει τη φράση: "Η ημέρα μου".

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με εργασίες στο To-Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με λίστες στο To-Do

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο To-Do χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε To-Do για Windows 10 με τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να χρησιμοποιήσετε την προβολή προτάσεις για σήμανση ως ολοκληρωμένου εργασίες, να προσθέσετε Η ημέρα μου και λήψη επιπλέον προτεινόμενες εργασίες. Η προβολή προτάσεις παραθέτει τις μη ολοκληρωμένες εργασίες που είναι, για παράδειγμα, εκπρόθεσμες ή παράδοση σήμερα.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα των προτάσεων

 1. Στην προβολή " Η ημέρα μου ", κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ανακοινώνει τον Αφηγητή: "Προτάσεις κουμπί".

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε τα στοιχεία στην οθόνη. Για να εξερευνήσετε, τοποθετήστε το δάχτυλό σας επάνω στην οθόνη και σύρετέ το αργά σε όλη την επιφάνειά της. Όταν βρίσκετε κάποιο στοιχείο, ο Αφηγητής το εκφωνεί. Για παράδειγμα, για να μεταβείτε στο κουμπί Προτάσεις στην προβολή Η ημέρα μου, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και σύρετέ το στην επάνω δεξιά γωνία, μέχρι ο Αφηγητής να εκφωνήσει τη φράση: "Κουμπί 'Προτάσεις'". Για να διακόψετε την εξερεύνηση, απλώς ανασηκώστε το δάχτυλό σας και η εστίαση θα παραμείνει εκεί που την είχατε.

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε την προβολή Προτάσεις.

Ολοκλήρωση εργασιών

 1. Στην προβολή προτάσεις, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι ο Αφηγητής ανακοινώνει το στοιχείο που θέλετε να επισημάνετε ως ολοκληρωμένη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Κουμπί περισσότερα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ο Αφηγητής ανακοινώνει: "Σήμανση ως ολοκληρωμένης."

 3. Για να επισημάνετε το στοιχείο ως ολοκληρωμένο, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προσθήκη εργασίας στην προβολή "Η ημέρα μου"

 1. Στην προβολή προτάσεις, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι ο Αφηγητής ανακοινώνει στο στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε Η ημέρα μου.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι ο Αφηγητής ανακοινώνει: "Προσθήκη για να η ημέρα μου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Φόρτωση περισσότερων προτάσεων

 1. Στην προβολή προτάσεις, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ανακοινώνει τον Αφηγητή: "Η φόρτωση κουμπί περισσότερες προτάσεις."

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να φορτώσετε περισσότερα στοιχεία.

Κλείσιμο των προτάσεων

 1. Ενώ βρίσκεστε σε ένα στοιχείο στην προβολή προτάσεις, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ανακοινώνει τον Αφηγητή: "κουμπί."

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε το κουμπί και να κλείσετε την προβολή Προτάσεις. Θα ανοίξει η προβολή Η ημέρα μου και ο Αφηγητής θα εκφωνήσει τη φράση: "Η ημέρα μου".

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με εργασίες στο To-Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με λίστες στο To-Do

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο To-Do χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε To-Do για το Web με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να χρησιμοποιήσετε την προβολή προτάσεις για σήμανση ως ολοκληρωμένου εργασίες, τους προσθέσετε στην Ημέρα μου και λήψη επιπλέον προτεινόμενες εργασίες. Η προβολή προτάσεις παραθέτει τις μη ολοκληρωμένες εργασίες που είναι, για παράδειγμα, εκπρόθεσμες ή παράδοση σήμερα. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή, JAWS και NVDA, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το To-Do για το Web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το To-Do για το Web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το To-Do για το Web.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα των προτάσεων

 1. Στην προβολή Η ημέρα μου στο To-Do, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Access προτεινόμενες εκκρεμείς εργασίες μέσω κουμπί προτάσεις."

 2. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε το κουμπί και να ανοίξετε την προβολή Προτάσεις.

Ολοκλήρωση εργασιών

 1. Στην προβολή προτάσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το στοιχείο που θέλετε να επισημάνετε ως ολοκληρωμένο.

 2. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε τις λεπτομέρειες της εργασίας. Μπορείτε να ακούσετε: "Μη επιλεγμένη, σήμανση ως ολοκληρωμένη του πλαισίου ελέγχου."

 3. Για να επισημάνετε το στοιχείο ως ολοκληρωμένο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Προσθήκη εργασίας στην προβολή "Η ημέρα μου"

 1. Στην προβολή προτάσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε Η ημέρα μου.

 2. Η εστίαση είναι στο στοιχείο. Για να μετακινηθείτε στο κουμπί Προσθήκη για να η ημέρα μου, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να προσθέσετε το στοιχείο Η ημέρα μου.

Φόρτωση περισσότερων προτάσεων

 1. Στην προβολή προτάσεις στην To-Do, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "κουμπί" περισσότερα "."

 2. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να φορτώσετε περισσότερα στοιχεία.

Κλείσιμο των προτάσεων

 1. Ενώ σε ένα στοιχείο στην προβολή προτάσεις στην To-Do, πατήστε Shift + Tab, μέχρι να ανακοινώνει τον Αφηγητή: "Απόκρυψη κουμπί προτεινόμενες εργασίες. Ολοκληρώθηκε."

 2. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε το κουμπί και να κλείσετε την προβολή προτάσεις. Ανοίγει την προβολή Ημέρα μου και ανακοινώνει τον Αφηγητή: "Η Access προτεινόμενες εργασίες μέσω κουμπί προτάσεις."

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με εργασίες στο To-Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με λίστες στο To-Do

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο To-Do χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×