Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με λίστες στο To-Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με λίστες στο To-Do

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το To-Do για iOS με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να δημιουργήσετε λίστες εκκρεμών εργασιών για ένα συγκεκριμένο έργο, λωρίδα χρόνου ή ρουτίνα. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε, να αλλάξετε τη σχεδίαση και να οργανώσετε τις λίστες. Αργότερα μπορείτε να τις διαγράψετε, όταν δεν τις χρειάζεστε πλέον.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία λίστας

Δημιουργήστε μια λίστα υποχρεώσεων για τις εργασίες που θέλετε να ολοκληρώσετε για παράδειγμα, για μια συγκεκριμένη ημέρα ή έργο.

 1. Στις To-Do, για να μεταβείτε στην προβολή Πλαϊνή γραμμή, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Πλαϊνή γραμμή'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 2. Για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Νέα λίστα'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε. Δημιουργείται μια νέα λίστα χωρίς τίτλο και η εστίαση μετακινείται στο πεδίο ονόματος λίστας.

 3. Για να επεξεργαστείτε το νέο όνομα λίστας, πληκτρολογήστε το όνομα με το πληκτρολόγιο οθόνης. Για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Q".

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να βρείτε το πληκτρολόγιο, εξερευνώντας τα στοιχεία στην οθόνη. Για να εξερευνήσετε, τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και σύρετέ το τριγύρω. Το VoiceOver εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Αφού πληκτρολογήσετε το όνομα, για να αποθηκεύσετε τη νέα λίστα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Τέλος'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε. Η νέα λίστα έχει αποθηκευτεί.

Αναζήτηση εργασιών

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση στην προβολή Πλαϊνή γραμμή για να βρείτε γρήγορα μια εργασία στις λίστες εκκρεμών εργασιών.

 1. Στις To-Do, για να μεταβείτε στην προβολή Πλαϊνή γραμμή, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Πλαϊνή γραμμή'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 2. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια εργασία, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αναζήτηση'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε. Θα ανοίξει το μενού Αναζήτηση και η εστίαση θα μετακινηθεί στο πεδίο Αναζήτηση.

 3. Πληκτρολογήστε μια λέξη αναζήτησης, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Q". Αφού πληκτρολογήσετε τη λέξη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αναζήτηση". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 4. Για να περιηγηθείτε στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε ένα αποτέλεσμα. Για να μετακινηθείτε στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά. Το VoiceOver ανακοινώνει την εκκρεμή εργασία, την κατάσταση (ολοκληρωμένη ή μη ολοκληρωμένη) και τη λίστα στην οποία ανήκει καθώς μετακινείστε.

 5. Για να εισέλθετε στην προβολή Λίστα εργασιών μιας λίστας, μεταβείτε στο στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Μετονομασία μιας λίστας

Χρησιμοποιήστε το μενού Επιλογές λίστας για να μετονομάσετε μια λίστα που έχετε δημιουργήσει.

Σημείωση: Η μετονομασία λιστών ισχύει μόνο για τις λίστες που έχετε δημιουργήσει. Οι προεπιλεγμένες λίστες Η ημέρα μου και Εκκρεμείς εργασίες δεν είναι δυνατό να μετονομαστούν.

 1. Στις To-Do, για να μεταβείτε στην προβολή Πλαϊνή γραμμή, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Πλαϊνή γραμμή'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 2. Για να μεταβείτε σε μια λίστα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λίστα που θέλετε να μετονομάσετε. Το VoiceOver εκφωνεί τις διαθέσιμες λίστες καθώς μετακινείστε. Για να επιλέξετε τη λίστα, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η προβολή Λίστα εργασιών.

 3. Για να ανοίξετε το μενούΕπιλογές λίστας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επιλογές λίστας'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε. Ανοίγει το μενού Επιλογές λίστας. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Μετονομασία λίστας'".

 4. Για να μετονομάσετε μια λίστα, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο ονόματος λίστας. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να επεξεργαστείτε το όνομα λίστας. Για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και σύρετέ το τριγύρω μέχρι να ακούσετε ένα στοιχείο πληκτρολογίου.

 5. Αφού πληκτρολογήσετε το νέο όνομα λίστας, για να αποθηκεύσετε και να κλείσετε το πληκτρολόγιο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Τέλος". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

Λίστα θεμάτων

Αλλάξτε το θέμα μιας λίστας και το χρώμα του φόντου της ώστε να ταιριάζουν με τη σχεδίαση που θέλετε.

Σημείωση: Η αλλαγή του θέματος δεν είναι διαθέσιμη για την προεπιλεγμένη λίστα Η ημέρα μου.

 1. Στην προβολή Λίστα εργασιών, ανοίξτε το μενού Επιλογές λίστας για τη λίστα που θέλετε. Για να ανοίξετε τις Επιλογές λίστας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επιλογές λίστας'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε. Ανοίγει το μενού Επιλογές λίστας.

 2. Για να μεταβείτε στο υπομενού Αλλαγή θέματος, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αλλαγή θέματος'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε. Ανοίγει το μενού Θέμα.

 3. Για να επιλέξετε ένα χρώμα φόντου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το χρώμα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το VoiceOver εκφωνεί τα χρώματα καθώς μετακινείστε. Το τρέχον επιλεγμένο χρώμα προσδιορίζεται ως "επιλεγμένο".

 4. Για να επιλέξετε ένα θέμα, συνεχίστε τη σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το θέμα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το VoiceOver ανακοινώνει τα θέματα καθώς μετακινείστε. Το τρέχον επιλεγμένο θέμα προσδιορίζεται ως "επιλεγμένο".

 5. Αφού επιλέξετε το νέο χρώμα φόντου ή θέμα, για να αποθηκεύσετε και να κλείσετε το μενού Θέμα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Τέλος'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

Εμφάνιση/απόκρυψη ολοκληρωμένων εργασιών

Από προεπιλογή, τόσο οι ολοκληρωμένες όσο και οι μη ολοκληρωμένες εργασίες εμφανίζονται στις λίστες σας. Για να οργανώσετε καλύτερα τις λίστες σας, μπορείτε να αποκρύψετε τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί.

Σημείωση: Η απόκρυψη ολοκληρωμένων εργασιών από μια λίστα δεν είναι διαθέσιμη για την προεπιλεγμένη λίστα Η ημέρα μου.

 1. Στην προβολή Λίστα εργασιών της λίστας στις To-Do στην οποία θέλετε να αποκρύψετε ολοκληρωμένες εργασίες, ανοίξτε το μενού Επιλογές λίστας. Για να ανοίξετε τις Επιλογές λίστας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επιλογές λίστας'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε. Ανοίγει το μενού Επιλογές λίστας.

 2. Για να αποκρύψετε εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Απόκρυψη ολοκληρωμένων εκκρεμών εργασιών'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 3. Το μενού Επιλογές λίστας κλείνει και εμφανίζονται μόνο οι εργασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί στην προβολή Λίστα εργασιών.

 4. Για να εμφανίσετε κρυφές ολοκληρωμένες εργασίες, στο μενού Επιλογές λίστας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Εμφάνιση ολοκληρωμένων εκκρεμών εργασιών'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

Ταξινόμηση εργασιών

Η ταξινόμηση μιας λίστας μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε και να βρείτε τα στοιχεία εκκρεμών εργασιών με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Σημείωση: Η ταξινόμηση λιστών δεν είναι διαθέσιμη για την προεπιλεγμένη λίστα Η ημέρα μου .

 1. Στην προβολή Λίστα εργασιών, ανοίξτε το μενού Επιλογές λίστας στη λίστα που θέλετε να ταξινομήσετε. Για να ανοίξετε τις Επιλογές λίστας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επιλογές λίστας'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε. Ανοίγει το μενού Επιλογές λίστας.

 2. Για να μεταβείτε στο υπομενού Ταξινόμηση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Ταξινόμηση'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το μενού Ταξινόμηση ανοίγει.

 3. Για να επιλέξετε μια δυνατότητα ταξινόμησης, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε. Το VoiceOver εκφωνεί τις επιλογές καθώς μετακινείστε.

 4. Αφού επιλέξετε μια επιλογή ταξινόμησης, το μενού Ταξινόμηση κλείνει και η εστίαση μετακινείται στην προβολή Λίστα εργασιών.

 5. Για να καταργήσετε την ταξινόμηση από μια λίστα, στην προβολή Λίστα εργασιών, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κατάργηση ταξινόμησης'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Διαγραφή λίστας

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον μια λίστα που έχετε δημιουργήσει, μπορείτε να την διαγράψετε γρήγορα.

Σημείωση: Η διαγραφή λιστών ισχύει μόνο για τις λίστες που έχετε δημιουργήσει. Οι προεπιλεγμένες λίστες Η ημέρα μου και Εκκρεμείς εργασίες δεν είναι δυνατό να διαγραφούν.

 1. Στην προβολή Λίστα εργασιών, ανοίξτε το μενού Επιλογές λίστας της λίστας που θέλετε να διαγράψετε. Για να ανοίξετε τις Επιλογές λίστας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επιλογές λίστας'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε. Ανοίγει το μενού Επιλογές λίστας.

 2. Για να διαγράψετε τη λίστα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Διαγραφή λίστας'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Θα ανοίξει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης και θα ακούσετε τη φράση: "Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε οριστικά αυτή τη λίστα;" Για να επιβεβαιώσετε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Διαγραφή λίστας'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

  Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη διαγραφή, στο παράθυρο επιβεβαίωσης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Άκυρο'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με εργασίες στο To-Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με προτάσεις στο To-Do

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο To-Do χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το To-Do για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να δημιουργήσετε λίστες εκκρεμών εργασιών για ένα συγκεκριμένο έργο, λωρίδα χρόνου ή ρουτίνα. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τη σχεδίαση της λίστας και να ταξινομήσετε τις λίστες όπως θέλετε. Αργότερα μπορείτε να τις διαγράψετε όταν δεν τις χρειάζεστε πλέον.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία λίστας

Δημιουργήστε μια λίστα υποχρεώσεων για τις εργασίες που θέλετε να ολοκληρώσετε για παράδειγμα, για μια συγκεκριμένη ημέρα ή έργο.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή πλαϊνής γραμμής, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Πλαϊνή γραμμή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Νέα λίστα, εκτός λίστας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Δημιουργείται μια νέα λίστα χωρίς τίτλο και η εστίαση μετακινείται στο πεδίο ονόματος λίστας.

 3. Πληκτρολογήστε το όνομα της λίστας σας.

 4. Κάντε σάρωση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, προς τα αριστερά, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο καταχώρησης ονομάτων της πρώτης εργασίας στην προβολή λίστας. Για να μάθετε περισσότερα για την προσθήκη εργασιών, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με εργασίες στο To-Do.

Αναζήτηση εργασιών

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης στην προβολή πλαϊνής γραμμής για να βρείτε γρήγορα μια εργασία στις λίστες εκκρεμών εργασιών.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή πλαϊνής γραμμής, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Πλαϊνή γραμμή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Για να αναζητήσετε μια εργασία, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Εισαγωγή αναζήτησης'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το μενού αναζήτησης ανοίγει και η εστίαση μετακινείται στο πεδίο Αναζήτηση.

 3. Πληκτρολογήστε μια λέξη αναζήτησης. Η αρχή της λέξης επαρκεί.

 4. Για να περιηγηθείτε στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε ένα αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα ξεκινά με τον όρο "Σε εκκρεμότητα," ακολουθούμενο από το όνομά του. Για να μετακινηθείτε στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά.

 5. Για να ανοίξετε την προβολή λεπτομερειών για το τρέχον επιλεγμένο αποτέλεσμα, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Μετονομασία μιας λίστας

Μπορείτε να μετονομάσετε μια λίστα ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Σημείωση: Η μετονομασία λιστών ισχύει μόνο για τις λίστες που έχετε δημιουργήσει. Οι λίστες Η ημέρα μου και Εκκρεμείς εργασίες είναι οι προεπιλεγμένες λίστες και δεν είναι δυνατό να μετονομαστούν.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή πλαϊνής γραμμής, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Πλαϊνή γραμμή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Για να μεταβείτε σε μια λίστα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λίστα που θέλετε να μετονομάσετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η προβολή λίστας.

 3. Για να ανοίξετε το μενού επιλογών λίστας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού σε ανάπτυξη".

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μετονομασία λίστας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο ονόματος λίστας.

 5. Διαγράψτε το προηγούμενο όνομα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το νέο όνομα.

 6. Κάντε σάρωση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, προς τα αριστερά, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο.

 7. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Λίστα θεμάτων

Αλλαγή του θέματος μιας λίστας ώστε να χωρά στη σχεδίαση που θέλετε.

Σημείωση: Η αλλαγή του θέματος δεν είναι διαθέσιμη για την προεπιλεγμένη λίστα Η ημέρα μου.

 1. Κατά την προβολή μιας λίστας, για να ανοίξετε το μενού επιλογών λίστας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού σε ανάπτυξη".

 2. Για να βρείτε τις επιλογές θέματος, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αλλαγή θέματος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να επιλέξετε ένα θέμα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε το θέμα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, προς τα αριστερά, για να κλείσετε το μενού.

Εμφάνιση/απόκρυψη ολοκληρωμένων εργασιών

Από προεπιλογή, τόσο οι ολοκληρωμένες όσο και οι μη ολοκληρωμένες εργασίες εμφανίζονται στις λίστες σας. Για να οργανώσετε καλύτερα τις λίστες σας, μπορείτε να αποκρύψετε τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί.

Σημείωση: Η απόκρυψη ολοκληρωμένων εργασιών από μια λίστα δεν είναι διαθέσιμη για την προεπιλεγμένη λίστα Η ημέρα μου.

 1. Κατά την προβολή μιας λίστας, για να ανοίξετε το μενού επιλογών λίστας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού σε ανάπτυξη".

 2. Για να αποκρύψετε ολοκληρωμένες εργασίες, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Απόκρυψη ολοκληρωμένων εκκρεμών εργασιών" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Το μενού επιλογών λίστας κλείνει και εμφανίζονται μόνο οι εργασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί στην προβολή λίστας.

 4. Για να εμφανίσετε κρυφές ολοκληρωμένες εργασίες, στο μενού επιλογών λίστας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εμφάνιση ολοκληρωμένων εκκρεμών εργασιών" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Ταξινόμηση εργασιών

Η ταξινόμηση μιας λίστας μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε και να βρείτε τα στοιχεία εκκρεμών εργασιών με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Σημείωση: Η ταξινόμηση λιστών δεν είναι διαθέσιμη για την προεπιλεγμένη λίστα Η ημέρα μου.

 1. Κατά την προβολή μιας λίστας, για να ανοίξετε το μενού επιλογών λίστας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού σε ανάπτυξη".

 2. Για να βρείτε τις επιλογές ταξινόμησης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ταξινόμηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να επιλέξετε μια δυνατότητα σάρωσης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Αφού επιλέξετε μια επιλογή ταξινόμησης, το μενού ταξινόμησης κλείνει και η εστίαση μετακινείται στην προβολή λίστας.

 4. Για να καταργήσετε την ταξινόμηση από μια λίστα, κατά την προβολή λίστας, σαρώστε προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε, "κουμπί 'Κατάργηση ταξινόμησης'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Διαγραφή λίστας

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον μια λίστα που έχετε δημιουργήσει, μπορείτε να την διαγράψετε γρήγορα.

Σημείωση: Η διαγραφή λιστών ισχύει μόνο για τις λίστες που έχετε δημιουργήσει. Οι προεπιλεγμένες λίστες Η ημέρα μου και Εκκρεμείς εργασίες δεν είναι δυνατό να διαγραφούν.

 1. Κατά την προβολή μιας λίστας, για να ανοίξετε το μενού επιλογών λίστας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού σε ανάπτυξη".

 2. Για να διαγράψετε τη λίστα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαγραφή λίστας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Ναι'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη διαγραφή, στο αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Άκυρο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Μετά τη διαγραφή της λίστας, η επιστρέφει στη λίστα Η ημέρα μου.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με εργασίες στο To-Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με προτάσεις στο To-Do

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο To-Do χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το To-Do με τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να δημιουργήσετε λίστες εκκρεμών εργασιών για ένα συγκεκριμένο έργο, λωρίδα χρόνου ή ρουτίνα. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τη σχεδίαση της λίστας και να ταξινομήσετε τις λίστες όπως θέλετε. Αργότερα μπορείτε να τις διαγράψετε όταν δεν τις χρειάζεστε πλέον.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία λίστας

Δημιουργήστε μια λίστα υποχρεώσεων για τις εργασίες που θέλετε να ολοκληρώσετε για παράδειγμα, για μια συγκεκριμένη ημέρα ή έργο.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή πλαϊνής γραμμής, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Περιήγηση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Δημιουργία λίστας, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Δημιουργείται μια νέα λίστα χωρίς τίτλο και η εστίαση μετακινείται στο πεδίο ονόματος λίστας.

 3. Πληκτρολογήστε το όνομα της λίστας σας.

 4. Σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από το κάτω άκρο της οθόνης μέχρι να ακούσετε: "Πίσω, κουμπί σε σύμπτυξη". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να κλείσετε το πληκτρολόγιο.

Αναζήτηση εργασιών

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης στην προβολή πλαϊνής γραμμής για να βρείτε γρήγορα μια εργασία στις λίστες εκκρεμών εργασιών.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή πλαϊνής γραμμής, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Περιήγηση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια εργασία, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αναζήτηση εργασιών, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το μενού αναζήτησης ανοίγει και η εστίαση μετακινείται στο πεδίο Αναζήτηση.

 3. Πληκτρολογήστε μια λέξη αναζήτησης. Η αρχή της λέξης επαρκεί.

 4. Σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από το κάτω άκρο της οθόνης μέχρι να ακούσετε: "Πίσω, κουμπί σε σύμπτυξη". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να κλείσετε το πληκτρολόγιο.

 5. Για να περιηγηθείτε στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε ένα αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα ξεκινά με τον όρο "Σε εκκρεμότητα", ακολουθούμενο από το όνομα και τη θέση της λίστας στην οποία ανήκει, για παράδειγμα, "1 από 2". Για να μετακινηθείτε στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά.

 6. Για να ανοίξετε την προβολή λεπτομερειών για το τρέχον επιλεγμένο αποτέλεσμα, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Μετονομασία μιας λίστας

Μπορείτε να μετονομάσετε μια λίστα ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Σημείωση: Η μετονομασία λιστών ισχύει μόνο για τις λίστες που έχετε δημιουργήσει. Οι λίστες Η ημέρα μου και Εκκρεμείς εργασίες είναι οι προεπιλεγμένες λίστες και δεν είναι δυνατό να μετονομαστούν.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή πλαϊνής γραμμής, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Περιήγηση', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Για να μεταβείτε σε μια λίστα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λίστα που θέλετε να μετονομάσετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η προβολή λίστας.

 3. Για να ανοίξετε το μενού επιλογών λίστας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Επεξεργασία", ακολουθούμενη από τη θέση του αρχείου της λίστας. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Αναδυόμενο παράθυρο, μετονομασία λίστας, στοιχείο μενού".

 4. Για να μετονομάσετε μια λίστα, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο ονόματος λίστας. Διαγράψτε το προηγούμενο όνομα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το νέο όνομα.

 5. Σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από το κάτω άκρο της οθόνης μέχρι να ακούσετε: "Πίσω, κουμπί σε σύμπτυξη". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να κλείσετε το πληκτρολόγιο.

Λίστα θεμάτων

Αλλαγή του θέματος μιας λίστας ώστε να χωρά στη σχεδίαση που θέλετε.

Σημείωση: Η αλλαγή του θέματος δεν είναι διαθέσιμη για την προεπιλεγμένη λίστα Η ημέρα μου.

 1. Κατά την προβολή μιας λίστας, για να ανοίξετε το μενού επιλογών λίστας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία", ακολουθούμενη από τη θέση του αρχείου της λίστας. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Αναδυόμενο παράθυρο, μετονομασία λίστας, στοιχείο μενού".

 2. Για να βρείτε τις επιλογές Θέμα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Θέμα".

 3. Για να επιλέξετε ένα θέμα, συνεχίστε τη σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το θέμα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το τρέχον επιλεγμένο θέμα προσδιορίζεται ως "επιλεγμένο", ενώ τα υπόλοιπα είναι "μη επιλεγμένα".

 4. Σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από το κάτω άκρο της οθόνης μέχρι να ακούσετε: "Προσαρμοσμένο, πίσω, κουμπί σε σύμπτυξη". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να κλείσετε το μενού.

Εμφάνιση/απόκρυψη ολοκληρωμένων εργασιών

Από προεπιλογή, τόσο οι ολοκληρωμένες όσο και οι μη ολοκληρωμένες εργασίες εμφανίζονται στις λίστες σας. Για να οργανώσετε καλύτερα τις λίστες σας, μπορείτε να αποκρύψετε τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί.

Σημείωση: Η απόκρυψη ολοκληρωμένων εργασιών από μια λίστα δεν είναι διαθέσιμη για την προεπιλεγμένη λίστα Η ημέρα μου.

 1. Κατά την προβολή μιας λίστας, για να ανοίξετε το μενού επιλογών λίστας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία", ακολουθούμενη από τη θέση του αρχείου της λίστας. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Αναδυόμενο παράθυρο, μετονομασία λίστας, στοιχείο μενού".

 2. Για να αποκρύψετε εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Απόκρυψη ολοκληρωμένων εκκρεμών εργασιών, στοιχείο μενού, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Το μενού επιλογών λίστας κλείνει και εμφανίζονται μόνο οι εργασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί στην προβολή λίστας.

 4. Για να εμφανίσετε κρυφές ολοκληρωμένες εργασίες, στο μενού επιλογών λίστας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εμφάνιση ολοκληρωμένων εκκρεμών εργασιών, στοιχείο μενού, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Ταξινόμηση εργασιών

Η ταξινόμηση μιας λίστας μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε και να βρείτε τα στοιχεία εκκρεμών εργασιών με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Σημείωση: Η ταξινόμηση λιστών δεν είναι διαθέσιμη για την προεπιλεγμένη λίστα Η ημέρα μου.

 1. Κατά την προβολή μιας λίστας, για να ανοίξετε το μενού ταξινόμησης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κουμπί 'Ταξινόμηση', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Για να επιλέξετε μια δυνατότητα ταξινόμησης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Αφού επιλέξετε μια επιλογή ταξινόμησης, το μενού ταξινόμησης κλείνει και η εστίαση μετακινείται στην προβολή λίστας.

 3. Για να καταργήσετε την ταξινόμηση από μια λίστα, στην προβολή λίστας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κουμπί 'Κατάργηση ταξινόμησης', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Διαγραφή λίστας

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον μια λίστα που έχετε δημιουργήσει, μπορείτε να την διαγράψετε γρήγορα.

Σημείωση: Η διαγραφή λιστών ισχύει μόνο για τις λίστες που έχετε δημιουργήσει. Οι προεπιλεγμένες λίστες Η ημέρα μου και Εκκρεμείς εργασίες δεν είναι δυνατό να διαγραφούν.

 1. Κατά την προβολή μιας λίστας, για να ανοίξετε το μενού επιλογών λίστας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία", ακολουθούμενη από τη θέση του αρχείου της λίστας. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Αναδυόμενο παράθυρο, μετονομασία λίστας, στοιχείο μενού".

 2. Για να διαγράψετε τη λίστα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαγραφή λίστας, στοιχείο μενού, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Διαγραφή', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη διαγραφή, στο αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Άκυρο', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με προτάσεις στο To-Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με εργασίες στο To-Do

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο To-Do χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το To-Do για το Web με τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να δημιουργήσετε λίστες εκκρεμών εργασιών για ένα συγκεκριμένο έργο, λωρίδα χρόνου ή ρουτίνα. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε, να αλλάξετε τη σχεδίαση και να οργανώσετε τις λίστες. Αργότερα μπορείτε να τις διαγράψετε, όταν δεν τις χρειάζεστε πλέον.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το To-Do για το Web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το To-Do για το Web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το To-Do για το Web.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία λίστας

Δημιουργήστε μια λίστα υποχρεώσεων για τις εργασίες που θέλετε να ολοκληρώσετε για παράδειγμα, για μια συγκεκριμένη ημέρα ή έργο.

 1. Στις To-Do, για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Δημιουργία λίστας'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Δημιουργείται μια νέα λίστα χωρίς τίτλο και η εστίαση μετακινείται στο πεδίο ονόματος λίστας.

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα λίστας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αναζήτηση εργασιών

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση στην Πλαϊνή γραμμή για να βρείτε γρήγορα μια εργασία στις λίστες εκκρεμών εργασιών.

 1. Στις To-Do, στην Πλαϊνή γραμμή, για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια εργασία, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Αναζήτηση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο Αναζήτηση.

 2. Πληκτρολογήστε τη λέξη αναζήτησης που θέλετε. Οι To-Do εμφανίζουν αυτόματα τα αποτελέσματα της αναζήτησης κατά την πληκτρολόγηση.

 3. Για να περιηγηθείτε στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε ένα αποτέλεσμα. Για να μετακινηθείτε στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab. Καθώς μετακινείστε, ο Αφηγητής ανακοινώνει το στοιχείο σε εκκρεμότητα ως "Εκκρεμής εργασία <όνομα εκκρεμούς εργασίας>". Οι ολοκληρωμένες εργασίες ανακοινώνονται ως "Ολοκληρωμένες εκκρεμείς εργασίες <όνομα εκκρεμούς εργασίας>".

 4. Για να ανοίξετε την προβολή λεπτομερειών μιας εργασίας, όταν είστε στην εργασία, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Μετονομασία μιας λίστας

Χρησιμοποιήστε το μενού Επιλογές λίστας για να μετονομάσετε μια λίστα που έχετε δημιουργήσει.

Σημείωση: Η μετονομασία λιστών ισχύει μόνο για τις λίστες που έχετε δημιουργήσει. Οι προεπιλεγμένες λίστες Η ημέρα μου και Εκκρεμείς εργασίες δεν είναι δυνατό να μετονομαστούν.

 1. Στις To-Do, για να μεταβείτε σε μια λίστα στην Πλαϊνή γραμμή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λίστα που θέλετε.

 2. Για να επιλέξετε τη λίστα που θέλετε να μετονομάσετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει η προβολή Λίστα εργασιών.

 3. Για να ανοίξετε το μενού Επιλογές λίστας, πατήστε Shift+F10. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επιλογές λίστας'".

 4. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το μενού Επιλογές λίστας.

 5. Για να μετονομάσετε τη λίστα, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Μετονομασία λίστας'".

 6. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο ονόματος λίστας.

 7. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα λίστας και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το όνομα λίστας αλλάζει.

Εμφάνιση ή απόκρυψη ολοκληρωμένων εργασιών

Από προεπιλογή, τόσο οι ολοκληρωμένες όσο και οι μη ολοκληρωμένες εργασίες εμφανίζονται στις λίστες σας. Για να οργανώσετε καλύτερα τις λίστες σας, μπορείτε να αποκρύψετε τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί.

Σημείωση: Η απόκρυψη ολοκληρωμένων εργασιών από μια λίστα δεν είναι διαθέσιμη για την προεπιλεγμένη λίστα Η ημέρα μου.

 1. Στην προβολή Λίστα εργασιών, της λίστας στις To-Do στην οποία θέλετε να αποκρύψετε ολοκληρωμένες εργασίες, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επιλογές λίστας'".

 2. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το μενού Επιλογές λίστας.

 3. Για να αποκρύψετε εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Απόκρυψη ολοκληρωμένων εργασιών" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Το μενού Επιλογές λίστας κλείνει και εμφανίζονται μόνο οι εργασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί στην προβολή Λίστα εργασιών.

 5. Για να εμφανίσετε κρυφές ολοκληρωμένες εργασίες, στο μενού Επιλογές λίστας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Εμφάνιση ολοκληρωμένων εκκρεμών εργασιών'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Ταξινόμηση εργασιών

Η ταξινόμηση μιας λίστας μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε και να βρείτε τα στοιχεία εκκρεμών εργασιών με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Σημείωση: Η ταξινόμηση λιστών δεν είναι διαθέσιμη για την προεπιλεγμένη λίστα Η ημέρα μου.

 1. Στην προβολή Λίστα εργασιών της λίστας που θέλετε να ταξινομήσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Ταξινόμηση εκκρεμών εργασιών'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Το μενού Ταξινόμηση ανοίγει.

 2. Για να επιλέξετε μια επιλογή ταξινόμησης, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Ο Αφηγητής εκφωνεί τις θέσεις καθώς μετακινείστε.

  Αφού επιλέξετε μια επιλογή ταξινόμησης, το μενού Ταξινόμηση κλείνει και η εστίαση μετακινείται στην προβολή Λίστα εργασιών.

 3. Για να καταργήσετε την ταξινόμηση από μια λίστα, στην προβολή Λίστα εργασιών, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Κλείσιμο επιλογής σειράς ταξινόμησης'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

Διαγραφή λίστας

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον μια λίστα που έχετε δημιουργήσει, μπορείτε να την διαγράψετε γρήγορα.

Σημείωση: Η διαγραφή λιστών ισχύει μόνο για τις λίστες που έχετε δημιουργήσει. Οι προεπιλεγμένες λίστες Η ημέρα μου και Εκκρεμείς εργασίες δεν είναι δυνατό να διαγραφούν.

 1. Στην προβολή Λίστα εργασιών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επιλογές λίστας'".

 2. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το μενού Επιλογές λίστας.

 3. Για να διαγράψετε τη λίστα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Διαγραφή λίστας'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης. Για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Διαγραφή λίστας'". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

  Εάν δεν θέλετε να διαγράψετε τη λίστα, στο παράθυρο επιβεβαίωσης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Άκυρο'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με εργασίες στο To-Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με προτάσεις στο To-Do

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο To-Do χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×