Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε PowerPoint με το πληκτρολόγιό σας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε, διαγραφή και τακτοποίηση διαφάνειες στην παρουσίασή σας. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές. Μπορείτε, επίσης, θα μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος και τον προσανατολισμό των διαφανειών.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη νέας διαφάνειας

Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε νέες διαφάνειες στην παρουσίασή σας, είτε με βάση την τρέχουσα διαφάνεια διάταξη ή μια νέα διάταξη πρότυπο.

Προσθήκη νέας διαφάνειας με βάση τη διάταξη της τρέχουσας διαφάνειας

Σε μια νέα παρουσίαση, η διαφάνεια τίτλου προστίθεται αυτόματα. Μπορείτε να προσθέσετε τη νέα διαφάνεια με βάση τη διάταξη της προηγούμενης διαφάνειας.

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + M. Μπορείτε να ακούσετε "Διαφάνεια," ακολουθούμενο από τον αριθμό των διαφανειών και τη θέση της νέας διαφάνειας στη λίστα και "Επιλεγμένη".

Προσθήκη νέας διαφάνειας με βάση μια διάταξη προτύπου

 1. Στην κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H, να. Μπορείτε να ακούσετε τον τίτλο της πρώτης διάταξης διαφάνειας. Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Γραμμή μενού Leaving, θέμα του Office," ακολουθούμενο από τον αριθμό της τρέχουσας διαφάνειας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε στη διάταξη της διαφάνειας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε τον αριθμό των νέα διαφάνεια. Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Enter, δεν υπάρχει επιλογή."

  Η εστίαση μετακινείται στο τμήμα παραθύρου διαφανειών.

Διαγραφή διαφάνειας

 1. Στο παράθυρο μικρογραφιών, πατήστε το πάνω ή πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε τον αριθμό της διαφάνειας που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Delete. Μπορείτε να ακούσετε τον αριθμό της τρέχουσας διαφάνειας και τη θέση της λίστας, ακολουθούμενο από "Επιλεγμένο". Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Enter, κλείσετε το μενού, δεν υπάρχει επιλογή".

Αναδιάταξη διαφανειών

Μπορείτε να αναδιατάξετε τις διαφάνειές σας με αποκοπή της διαφάνειας από την παλιά θέση και επικόλλησή της στη νέα θέση.

 1. Στο παράθυρο μικρογραφιών, πατήστε το πάνω ή πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε τον αριθμό της διαφάνειας που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετακινηθείτε στη διαφάνεια, η λίστα των διαφανειών, πατήστε Ctrl + επάνω βέλος. Μπορείτε να ακούσετε το νέο αριθμό της διαφάνειας στη λίστα.

  • Για να μετακινήσετε τη διαφάνεια προς τα κάτω τη λίστα των διαφανειών, πατήστε Ctrl + κάτω βέλος. Μπορείτε να ακούσετε το νέο αριθμό της διαφάνειας στη λίστα.

  • Για να μετακινήσετε τη διαφάνεια στην αρχή της παρουσίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ.

  • Για να μετακινήσετε τη διαφάνεια στο τέλος της παρουσίασης, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ.

Οργάνωση διαφανειών σε ενότητες

Για να ομαδοποιήσετε τις διαφάνειές σας σε οντότητες με νόημα, μπορείτε να τις οργανώσετε σε ενότητες. Για παράδειγμα, εάν εργάζεστε μαζί με άλλους χρήστες σε μια παρουσίαση, μπορείτε να αναθέσετε σε κάθε συνεργάτη σε μια ενότητα στην οποία θα εργαστεί.

Οι ενότητες εμφάνισης και ανακοινώσει στο παράθυρο μικρογραφιών από την κανονική προβολή και στην προβολή Ταξινόμησης διαφανειών. Αυτές δεν εμφανίζονται ή ανακοινώθηκε στην προβολή παρουσίασης.

 1. Στο παράθυρο μικρογραφιών, πατήστε το πάνω ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να είναι η πρώτη διαφάνεια σε μια ενότητα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H, Τ1. Μπορείτε να ακούσετε: "Προσθήκη ενότητας".

 3. Για να προσθέσετε μια ενότητα χωρίς τίτλο, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε: "Μετονομασία ενότητας".

 4. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα για την ενότητα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Μετακίνηση τις διαφάνειες, στην περιοχή κατάλληλα τις ενότητες σύμφωνα με τις οδηγίες στο αναδιάταξη διαφανειών.

  Για να ακούσετε τον Αφηγητή να ανακοινώνει τα ονόματα των ενοτήτων, στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους. Το JAWS δεν ανακοινώσει τα ονόματα των ενοτήτων.

Αλλαγή προσανατολισμού όλων των διαφανειών σε μια παρουσίαση

Μπορείτε να αλλάξετε τον προσανατολισμό της διαφάνειας ολόκληρη Ορισμός από οριζόντιο σε κατακόρυφο ή αντίστροφα.

 1. Στην κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + G, S, C. Ανοίγει το παράθυρο " Μέγεθος διαφάνειας ".

 2. Στο παράθυρο " Μέγεθος διαφάνειας ", πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Διαφάνειες, επιλεγμένο," ακολουθούμενο από τον προσανατολισμό της τρέχουσας διαφάνειας, για παράδειγμα, "Οριζόντιος".

  Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Επιλεγμένο κουμπί επιλογής προσανατολισμός, διαφάνειες, < τρέχουσα επιλογή >,."

  Συμβουλή: Με τον Αφηγητή, για να ακούσετε και να μετακινηθείτε στις επιλογές στο παράθυρο Μέγεθος διαφάνειας, μπορείτε επίσης να πατήσετε το SR πλήκτρα επάνω ή κάτω πλήκτρο βέλους.

 3. Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό, πατήστε το επάνω ή κάτω πλήκτρο βέλους. Μπορείτε να ακούσετε τον επιλεγμένο προσανατολισμό.

 4. Αφού ολοκληρώσετε την εργασία με την επιλογή σας, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε: "παράθυρο του Microsoft PowerPoint, κουμπί". Ανοίγει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μεγιστοποιήσετε το μέγεθος του περιεχομένου σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Μεγιστοποίηση". Εάν έχετε πολλές περιεχομένου σε μια διαφάνεια, όλο το κείμενο δεν μπορεί να χωράει στη διαφάνεια με αυτήν την επιλογή.

  • Για να περιορίσετε το μέγεθος του περιεχομένου προς τα κάτω ώστε να χωράει στη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Προσαρμογή βεβαιωθείτε ότι". Αυτή η επιλογή μπορεί να αλλάξετε το μέγεθος το περιεχόμενό σας σε μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς για να χωρέσει όλα τα στοιχεία στη διαφάνεια.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στο παράθυρο μικρογραφιών.

Αλλαγή του μεγέθους των διαφανειών

Για να αλλάξετε το μέγεθος της διαφάνειας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο προεπιλεγμένα μεγέθη, "Τυπικό (4:3)" και "Ευρεία οθόνη (16:9)" ή μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος των διαφανειών σας.

Αλλαγή του μεγέθους των διαφανειών από ευρείας οθόνης σε τυπικό ή το αντίστροφο

 1. Στην κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + G, S. Μπορείτε να ακούσετε το πρώτο στοιχείο στο μενού Μέγεθος διαφάνειας. Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "κάτω κορδέλα, πλαίσιο προσαρμοσμένης ομάδας".

 2. Στο μενού Μέγεθος διαφάνεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε το τυπικού μεγέθους, πατήστε το πλήκτρο στο επάνω ή πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούσετε: "Τυπική".

  • Για να επιλέξετε το μέγεθος ευρεία οθόνη, πατήστε το επάνω ή πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούσετε: "Ευρεία οθόνη".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε: "παράθυρο του Microsoft PowerPoint, κουμπί". Ανοίγει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης.

 4. Στο παράθυρο του Microsoft PowerPoint, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μεγιστοποιήσετε το μέγεθος του περιεχομένου σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Μεγιστοποίηση". Εάν έχετε πολλές περιεχομένου σε μια διαφάνεια, όλο το κείμενο δεν μπορεί να χωράει στη διαφάνεια με αυτήν την επιλογή.

  • Για να περιορίσετε το μέγεθος του περιεχομένου προς τα κάτω ώστε να χωράει στη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Βεβαιωθείτε ότι η προσαρμογή". Αυτή η επιλογή μπορεί να αλλάξετε το μέγεθος το περιεχόμενό σας σε μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς για να χωρέσει όλα τα στοιχεία στη διαφάνεια.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στο παράθυρο μικρογραφιών.

Προσαρμογή του μεγέθους των διαφανειών σας

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των διαφανειών σας για να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες διαστάσεις για διαφορετικά μεγέθη οθόνης ή χαρτιού.

 1. Στην κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + G, S, C. Ανοίγει το παράθυρο " Μέγεθος διαφάνειας ".

 2. Στο παράθυρο " Μέγεθος διαφάνειας ", για να αλλάξετε το μέγεθος των διαφανειών σας, επιλέξτε τη μορφή προορισμού της παρουσίασής σας ή ορίστε το ύψος, το πλάτος και τον προσανατολισμό της παρουσίασης:

  • Για να επιλέξετε τη μορφοποίηση προορισμού της παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Διαφάνειες προσαρμοσμένες για". Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω για να αναπτύξετε το αναπτυσσόμενο μενού. Πατήστε το επάνω ή κάτω πλήκτρο βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να ορίσετε το πλάτος και ύψος:

   • Για να αλλάξετε το πλάτος της διαφάνειας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Πλάτος". Πατήστε το επάνω ή κάτω πλήκτρο βέλους μέχρι να ακούσετε την τιμή που θέλετε ή πληκτρολογήστε μια τιμή.

   • Για να αλλάξετε το ύψος της διαφάνειας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Ύψος". Πατήστε το επάνω ή κάτω πλήκτρο βέλους μέχρι να ακούσετε την τιμή που θέλετε ή πληκτρολογήστε μια τιμή.

  Συμβουλή: Με τον Αφηγητή, για να ακούσετε και να μετακινηθείτε στις επιλογές στο παράθυρο Μέγεθος διαφάνειας, μπορείτε επίσης να πατήσετε το SR πλήκτρα επάνω ή κάτω πλήκτρο βέλους.

 3. Αφού ολοκληρώσετε την εργασία με την επιλογή σας, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε: "παράθυρο του Microsoft PowerPoint, κουμπί". Ανοίγει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης.

 4. Στο παράθυρο του Microsoft PowerPoint, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μεγιστοποιήσετε το μέγεθος του περιεχομένου σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Μεγιστοποίηση". Εάν έχετε πολλές περιεχομένου σε μια διαφάνεια, όλο το κείμενο δεν μπορεί να χωράει στη διαφάνεια με αυτήν την επιλογή.

  • Για να περιορίσετε το μέγεθος του περιεχομένου προς τα κάτω ώστε να χωράει στη νέα διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Βεβαιωθείτε ότι η προσαρμογή". Αυτή η επιλογή μπορεί να αλλάξετε το μέγεθος το περιεχόμενό σας σε μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς για να χωρέσει όλα τα στοιχεία στη διαφάνεια.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στο παράθυρο μικρογραφιών.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και επεξεργασία εικόνων και πινάκων στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε PowerPoint με το πληκτρολόγιο και VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων macOS, για να προσθέσετε, διαγραφή και τακτοποίηση διαφάνειες στις παρουσιάσεις σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος και τον προσανατολισμό των διαφανειών.

Παρακάτω, οι εργασίες εκτελούνται στην κανονική προβολή στην PowerPoint. Για να μεταβείτε στην κανονική προβολή, πατήστε το πλήκτρο Command + 1.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη νέας διαφάνειας

Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε νέες διαφάνειες στην παρουσίασή σας, είτε με βάση την τρέχουσα διαφάνεια διάταξη ή μια νέα διάταξη πρότυπο.

Προσθήκη νέας διαφάνειας με βάση την τρέχουσα διαφάνεια

 1. Στην ομάδα διαφανειών σας PowerPoint, για να προσθέσετε μια νέα διαφάνεια με βάση τη διάταξη του στην προηγούμενη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο εντολή + Shift + N. VoiceOver ανακοινώνει "Νέα διαφάνεια" και προστίθεται στη διαφάνεια.

  Συμβουλή: Για να αναπαραγάγετε την τρέχουσα διαφάνεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Shift+D.

Προσθήκη νέας διαφάνειας με βάση μια διάταξη προτύπου

 1. Στην Κανονική προβολή, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να φτάσετε σε μια καρτέλα. Θα φτάσετε στην καρτέλα που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το αριστερό πλήκτρο βέλους μέχρι να ακούσετε το VoiceOver να ανακοινώνει την Κεντρική καρτέλα. Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην κορδέλα.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να εισέλθετε στην κορδέλα.

 4. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Νέα διαφάνεια, κουμπί μενού".

 5. Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+M. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Νέα διαφάνεια, παράθυρο. Νέα διαφάνεια, συλλογή".

 6. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να εισέλθετε στη συλλογή.

 7. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στα στοιχεία. Το VoiceOver ανακοινώνει τα στοιχεία καθώς μετακινείστε.

 8. Για να επιλέξετε μια διάταξη, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η διαφάνεια προστίθεται στο υπόδειγμα διαφανειών.

Διαγραφή διαφάνειας

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+1, για να μεταβείτε στην Κανονική προβολή.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Παράθυρο μικρογραφιών, λίστα, 1 επιλεγμένο στοιχείο".

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να εισέλθετε στο παράθυρο μικρογραφιών. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Στο παράθυρο μικρογραφιών, λίστα, 1 επιλεγμένο στοιχείο".

 4. Πατήστε το επάνω ή κάτω πλήκτρο βέλους για να περιηγηθείτε στις διαφάνειες. Το VoiceOver ανακοινώνει τους τίτλους των διαφανειών καθώς μετακινείστε.

 5. Όταν βρεθείτε στη διαφάνεια που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε το πλήκτρο Delete. Η διαφάνεια καταργείται.

Αναδιάταξη διαφανειών

Μπορείτε να αναδιατάξετε τις διαφάνειές σας με αποκοπή της διαφάνειας από την τρέχουσα θέση και επικόλλησή της σε νέα θέση.

 1. Στην Κανονική προβολή, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε το VoiceOver να εκφωνεί τη φράση: "Παράθυρο μικρογραφιών, λίστα, 1 επιλεγμένο στοιχείο".

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να εισέλθετε στο παράθυρο μικρογραφιών. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Στο παράθυρο μικρογραφιών, λίστα, 1 επιλεγμένο στοιχείο".

 3. Πατήστε το επάνω ή κάτω πλήκτρο βέλους για να περιηγηθείτε στις διαφάνειες. Το VoiceOver ανακοινώνει τους τίτλους των διαφανειών καθώς μετακινείστε.

 4. Όταν βρεθείτε στη διαφάνεια που θέλετε να μετακινήσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+X για να αποκόψετε τη διαφάνεια.

 5. Πατήστε το επάνω ή κάτω πλήκτρο βέλους για να περιηγηθείτε στις διαφάνειες. Το VoiceOver ανακοινώνει τους τίτλους των διαφανειών καθώς μετακινείστε.

 6. Όταν βρεθείτε στη διαφάνεια μετά από την οποία θέλετε να τοποθετήσετε τη διαφάνεια που αποκόψατε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων εντολή Command+V για να την επικολλήσετε.

Οργάνωση διαφανειών σε ενότητες

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε τις διαφάνειές σας σε ενότητες ώστε να δημιουργήσετε οντότητες με νόημα. Για παράδειγμα, εάν εργάζεστε μαζί με άλλους χρήστες σε μια παρουσίαση, μπορείτε να αναθέσετε σε κάθε συνεργάτη μια ενότητα στην οποία θα εργαστεί.

Οι ενότητες εμφάνισης και ανακοινώσει στο παράθυρο μικρογραφιών από την κανονική προβολή και στην προβολή Ταξινόμησης διαφανειών.

 1. Στο παράθυρο μικρογραφιών στην Κανονική προβολή, μεταβείτε στην πρώτη διαφάνεια της ενότητας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 επανειλημμένα μέχρι να φτάσετε σε μια καρτέλα. Εάν δεν φτάσατε στην Κεντρική καρτέλα, πατήστε το αριστερό πλήκτρο βέλους μέχρι να φτάσετε σε αυτήν. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Κεντρική, καρτέλα, 1 από 8". Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην κορδέλα. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Περιοχή κύλισης. Αυτή τη στιγμή είστε σε περιοχή κύλισης".

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να εισέλθετε στην κορδέλα. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Στην περιοχή κύλισης, <ο αριθμός των στοιχείων>, <το όνομα του κουμπιού όπου είναι η εστίαση>".

 5. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Ενότητα, κουμπί μενού". Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε την επιλογή Προσθήκη ενότητας.

 7. Πληκτρολογήστε το όνομα της ενότητας και πατήστε το πλήκτρο Enter. Η ενότητα τώρα είναι ορατή στο παράθυρο μικρογραφιών και το VoiceOver εκφωνεί το όνομα της ενότητας όταν μεταβαίνετε στο παράθυρο μικρογραφιών.

Αλλαγή προσανατολισμού των διαφανειών σε ένα υπόδειγμα διαφανειών

διαφάνειες PowerPoint ρυθμίζονται αυτόματα σε οριζόντιο προσανατολισμό, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τον προσανατολισμό της διαφάνειας σε κατακόρυφο ή αντίστροφα.

 1. Στην Κανονική προβολή, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να φτάσετε σε μια καρτέλα. Εάν δεν φτάσατε στην καρτέλα Σχεδίαση, πατήστε το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο βέλους μέχρι να φτάσετε σε αυτήν. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Σχεδίαση, καρτέλα, 3 από 8". Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να το VoiceOver ανακοινώνει: "Μέγεθος διαφάνειας, το κουμπί μενού."

 3. Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Μέγεθος διαφάνειας, κουμπί μενού. Αυτή τη στιγμή είστε σε συλλογή".

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να εισέλθετε στο μενού. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Μέγεθος διαφάνειας, συλλογή, <ο αριθμός των στοιχείων στο μενού>, <το τρέχον επιλεγμένο μέγεθος>".

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να το VoiceOver ανακοινώνει: "Διαμόρφωση σελίδας".

 6. Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας.

 7. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να φτάσετε στην επιλογή προσανατολισμού που θέλετε, όπως "Κατακόρυφος προσανατολισμός για διαφάνειες" ή "Οριζόντιος προσανατολισμός για διαφάνειες" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 8. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να το VoiceOver ανακοινώνει: "OK, προεπιλογή, το κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + ΔΙΑΣΤΗΜΑ να πατήσετε το κουμπί.

 9. Εάν το τρέχον περιεχόμενο δεν χωρά στον επιλεγμένο προσανατολισμό, θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου που σας ρωτά πώς θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος του περιεχομένου, ώστε να χωρέσει στον επιλεγμένο προσανατολισμό:

  • Για να περιορίσετε το μέγεθος του περιεχομένου προς τα κάτω, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να το VoiceOver ανακοινώνει: "κλίμακα κουμπί προς τα κάτω,." Αυτή η επιλογή αλλάζει το μέγεθος του περιεχομένου και να χρησιμοποιήσετε ένα μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς για να χωρέσει όλα τα στοιχεία στη διαφάνεια.

  • Για να μεγιστοποιήσετε το μέγεθος του περιεχομένου σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να το VoiceOver ανακοινώνει: "Κλιμάκωση προς τα επάνω, κουμπί." Εάν έχετε πολλές περιεχομένου σε μια διαφάνεια, όλα ενδέχεται να μην ταιριάζει στη διαφάνεια κατά την επιλογή αυτήν την επιλογή.

  Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αλλαγή μεγέθους των διαφανειών σας

Για να αλλάξετε το μέγεθος της διαφάνειας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο προεπιλεγμένα μεγέθη, "Τυπικό (4:3)" και "Ευρεία οθόνη (16:9)" ή μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος των διαφανειών σας για να ταιριάζει ακριβώς.

Αλλαγή του μεγέθους των διαφανειών από ευρείας οθόνης σε τυπικό ή το αντίστροφο

 1. Στην Κανονική προβολή, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να φτάσετε σε μια καρτέλα. Εάν δεν φτάσατε στην καρτέλα Σχεδίαση, πατήστε το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο βέλους μέχρι να φτάσετε σε αυτήν. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Σχεδίαση, καρτέλα, 3 από 8". Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 2. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab μέχρι να το VoiceOver ανακοινώνει: "Μέγεθος διαφάνειας, το κουμπί μενού."

 3. Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Μέγεθος διαφάνειας, κουμπί μενού. Αυτή τη στιγμή είστε σε συλλογή".

 4. Για να εισέλθετε στο μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Μέγεθος διαφάνειας, συλλογή, <ο αριθμός των στοιχείων στο μενού>, <το τρέχον επιλεγμένο μέγεθος>".

 5. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών. Το VoiceOver εκφωνεί τις επιλογές καθώς μετακινείστε.

 6. Για να επιλέξετε ένα μέγεθος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 7. Όταν κάνετε μετατροπή σε μικρότερο μέγεθος, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που σας ρωτά εάν θέλετε να αλλάξετε την κλίμακα ώστε να ταιριάζει με το επιλεγμένο μέγεθος του περιεχομένου:

  • Για να περιορίσετε το μέγεθος του περιεχομένου προς τα κάτω, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να το VoiceOver ανακοινώνει: "Κλίμακα, προεπιλογή, το κουμπί". Αυτή η επιλογή αλλάζει το μέγεθος του περιεχομένου και να χρησιμοποιήσετε ένα μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς για να χωρέσει όλα τα στοιχεία στη διαφάνεια.

  • Για να μεγιστοποιήσετε το μέγεθος του περιεχομένου σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να το VoiceOver ανακοινώνει: "Δεν η κλίμακα, η κουμπί." Εάν έχετε πολλές περιεχομένου σε μια διαφάνεια, όλα ενδέχεται να μην ταιριάζει στη διαφάνεια κατά την επιλογή αυτήν την επιλογή.

  Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Προσαρμογή του μεγέθους των διαφανειών σας

 1. Στην Κανονική προβολή, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να φτάσετε σε μια καρτέλα. Εάν δεν φτάσατε στην καρτέλα Σχεδίαση, πατήστε το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο βέλους μέχρι να φτάσετε σε αυτήν. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Σχεδίαση, καρτέλα, 3 από 8". Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 2. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab μέχρι να το VoiceOver ανακοινώνει: "Μέγεθος διαφάνειας, το κουμπί μενού."

 3. Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Μέγεθος διαφάνειας, κουμπί μενού. Αυτή τη στιγμή είστε σε συλλογή".

 4. Για να εισέλθετε στο μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να το VoiceOver ανακοινώνει: "Διαμόρφωση σελίδας".

 6. Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας.

 7. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους δύο φορές. Το VoiceOver ανακοινώνει το τρέχον επιλεγμένο μέγεθος, όπως "Ευρεία οθόνη" ή "Προβολή στην οθόνη (4:3)".

 8. Για να εμφανίσετε τις επιλογές, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 9. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών. Το VoiceOver εκφωνεί τις επιλογές καθώς μετακινείστε. Για να επιλέξετε μία, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 10. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab μέχρι να το VoiceOver ανακοινώνει: "OK, προεπιλογή, το κουμπί". Για να επιλέξετε το κουμπί, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 11. Όταν κάνετε μετατροπή σε άλλο μέγεθος, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που σας ρωτά εάν θέλετε να αλλάξετε την κλίμακα ώστε να ταιριάζει με το επιλεγμένο μέγεθος:

  • Για να περιορίσετε το μέγεθος του περιεχομένου προς τα κάτω, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να το VoiceOver ανακοινώνει: "Κλίμακα προς τα κάτω, κουμπί". Αυτή η επιλογή αλλάζει το μέγεθος του περιεχομένου και να χρησιμοποιήσετε ένα μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς για να χωρέσει όλα τα στοιχεία στη διαφάνεια.

  • Για να μεγιστοποιήσετε το μέγεθος του περιεχομένου σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να το VoiceOver ανακοινώνει: "Κλίμακα προς τα επάνω, κουμπί". Εάν έχετε πολλές περιεχομένου σε μια διαφάνεια, όλα ενδέχεται να μην ταιριάζει στη διαφάνεια κατά την επιλογή αυτήν την επιλογή.

  Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και την επεξεργασία εικόνων και πινάκων στο PowerPoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint για Mac

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε PowerPoint με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων iOS, για να προσθέσετε, διαγραφή και τακτοποίηση διαφάνειες στις παρουσιάσεις σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για δυνατότητες αφής στο PowerPoint, μεταβείτε στην Οδηγός αφής για το PowerPoint για iPhone.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή διαφανειών στο PowerPoint

Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε νέες διαφάνειες στην παρουσίασή σας, είτε με βάση τη διάταξη της τρέχουσας διαφάνειας είτε με μια νέα διάταξη προτύπου, ή να διαγράψετε εκείνες που δεν χρειάζεστε πλέον. Μπορείτε επίσης να αναδιατάξετε τις διαφάνειές σας με αποκοπή της διαφάνειας από την τρέχουσα θέση και επικόλλησή της σε νέα θέση.

Προσθήκη νέας διαφάνειας

 1. Στην παρουσίασή σας, σαρώστε προς τα δεξιά ή τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια πριν από την οποία θέλετε προσθέσετε τη νέα διαφάνεια. Οι διαφάνειες ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε: "Διαφάνεια <αριθμός διαφάνειας> από <συνολικός αριθμός διαφανειών>".

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Επιλεγμένη".

 3. Σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Νέα διαφάνεια'" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Η διαφάνεια προστίθεται στο υπόδειγμα διαφανειών.

 4. Για να αλλάξετε τη διάταξη της διαφάνειας που έχει εισαχθεί, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Διάταξη'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να μεταβείτε στις επιλογές προτύπου, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά. Το VoiceOver ανακοινώνει τα πρότυπα καθώς μετακινείστε. Για την τρέχουσα επιλεγμένη διάταξη, θα ακούσετε τη λέξη "Επιλεγμένη" και το όνομα της διάταξης. Για να επιλέξετε ένα πρότυπο, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Αναδιάταξη διαφανειών

 1. Στην παρουσίασή σας, σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια που θέλετε να μετακινήσετε. Οι διαφάνειες ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Επιλεγμένη".

 3. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη με δύο δάχτυλα. Θα ακούσετε τη φράση: "Στοιχείο μενού 'Εμφάνιση περισσότερων στοιχείων'". Αναδύεται ένα μενού περιβάλλοντος.

 4. Στο μενού περιβάλλοντος, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποκοπή, στοιχείο μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια πριν από την οποία θέλετε να μετακινήσετε τη διαφάνεια αποκοπής και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο".

 6. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη με δύο δάχτυλα. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλογή όλων, στοιχείο μενού".

 7. Για να επικολλήσετε τη διαφάνεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Στοιχείο μενού 'Επικόλληση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η διαφάνεια μετακινείται στη νέα θέση.

Διαγραφή διαφάνειας

 1. Στην παρουσίασή σας, σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια που θέλετε να διαγράψετε. Οι διαφάνειες ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Επιλεγμένη".

 3. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη με δύο δάχτυλα. Θα ακούσετε τη φράση: "Στοιχείο μενού 'Εμφάνιση περισσότερων στοιχείων'".

 4. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Στοιχείο μενού 'Διαγραφή'".

 5. Για να διαγράψετε τη διαφάνεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για ανάγνωση ή προσθήκη σημειώσεων ομιλητή και σχολίων στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να προσθέσετε, να διαγράψετε και να τακτοποιήσετε διαφάνειες στις παρουσιάσεις σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint για Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή διαφανειών στο PowerPoint

Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε νέες διαφάνειες στην παρουσίασή σας με βάση είτε τη διάταξη της τρέχουσας διαφάνειας είτε μια νέα διάταξη προτύπου ή να διαγράψετε εκείνες που δεν χρειάζεστε πλέον. Μπορείτε επίσης να αναδιατάξετε τις διαφάνειές σας με αποκοπή μιας διαφάνειας από την τρέχουσα θέση της και επικόλληση σε νέα θέση.

Προσθήκη νέας διαφάνειας

 1. Στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών της παρουσίασής σας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια πριν από την οποία θέλετε προσθέσετε μια διαφάνεια. Οι διαφάνειες εκφωνούνται καθώς μετακινείστε: "Διαφάνεια <αριθμός διαφάνειας>".

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη με δύο δάχτυλα. H διαφάνεια επιλέγεται και ανοίγει η προβολή επεξεργασίας.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Ο διακόπτης επιστροφής δεν έχει επιλεγεί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών.

 4. Σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Νέα διαφάνεια'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η διαφάνεια προστίθεται στο υπόδειγμα διαφανειών.

 5. Για να αλλάξετε τη διάταξη της διαφάνειας που έχει εισαχθεί, στην προβολή επεξεργασίας διαφάνειας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μενού 'Διάταξη'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Στο μενού Διάταξη, για να περιηγηθείτε στις επιλογές προτύπων, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά. Το TalkBack ανακοινώνει τα πρότυπα καθώς μετακινείστε. Για την τρέχουσα επιλεγμένη διάταξη, θα ακούσετε το όνομα της διάταξης και τη λέξη "Επιλεγμένη". Για να επιλέξετε ένα πρότυπο, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αναδιάταξη διαφανειών

 1. Στο παράθυρο μικρογραφιών της παρουσίασής σας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια που θέλετε να μετακινήσετε. Οι διαφάνειες ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Αναδύεται ένα μενού περιβάλλοντος και ακούτε τη φράση: "Κουμπί 'Επεξεργασία'".

 3. Στο μενού περιβάλλοντος, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αποκοπή'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια μετά την οποία θέλετε να μετακινήσετε τη διαφάνεια αποκοπής και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επεξεργασία'".

 5. Για να επικολλήσετε τη διαφάνεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Επικόλληση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η διαφάνεια μετακινείται στη νέα θέση.

Διαγραφή διαφάνειας

 1. Στο παράθυρο μικρογραφιών της παρουσίασής σας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια που θέλετε να διαγράψετε. Οι διαφάνειες ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

 2. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επεξεργασία'".

 3. Στο μενού καρτελών, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Διαγραφή'"

 4. Για να διαγράψετε τη διαφάνεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint Mobile με τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows, για να προσθέσετε, να τακτοποιήσετε ή να διαγράψετε διαφάνειες στις παρουσιάσεις σας.

Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε νέες διαφάνειες στην παρουσίασή σας με βάση είτε τη διάταξη της τρέχουσας διαφάνειας είτε μια νέα διάταξη προτύπου ή να διαγράψετε εκείνες που δεν χρειάζεστε πλέον. Μπορείτε επίσης να αναδιατάξετε τις διαφάνειές σας με αποκοπή μιας διαφάνειας από την τρέχουσα θέση της και επικόλληση σε νέα θέση.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη νέας διαφάνειας

 1. Στο παράθυρο μικρογραφιών της παρουσίασής σας, κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούτε: "Τα στοιχεία".

  Σημείωση: Για να μεταβείτε στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών από την προβολή επεξεργασίας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί 'Πίσω'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στην επιλεγμένη διαφάνεια στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια πριν από το σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε μια διαφάνεια. Ο Αφηγητής ανακοινώνει στις διαφάνειες κατά τη μετακίνηση.

 3. Για να επιλέξετε τη διαφάνεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Κουμπί νέας διαφάνειας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η διαφάνεια προστίθεται στο υπόδειγμα διαφανειών.

Αλλαγή της διάταξης μιας διαφάνειας

 1. Κατά την επεξεργασία μιας διαφάνειας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Εργαλείων διαφάνειας, κουμπί" Διάταξη"," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "μενού" Διάταξη "."

 2. Για να μεταβείτε στις επιλογές προτύπου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Ο Αφηγητής ανακοινώνει τα πρότυπα κατά τη μετακίνηση. Για την τρέχουσα επιλεγμένη διάταξη, μπορείτε να ακούσετε "Επιλεγμένο" και τη διάταξη.

 3. Για να επιλέξετε ένα πρότυπο, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αναδιάταξη διαφανειών

 1. Στο παράθυρο μικρογραφιών, κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούτε: "Τα στοιχεία". Στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε στη διαφάνεια που θέλετε να μετακινήσετε. Ο Αφηγητής ανακοινώνει στις διαφάνειες κατά τη μετακίνηση.

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Αναδύεται ένα μενού περιβάλλοντος και ακούτε τη φράση: "Προσαρμοσμένο".

 3. Στο μενού περιβάλλοντος, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αποκοπή κουμπιού" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια μετά την οποία θέλετε να μετακινήσετε τη διαφάνεια αποκοπής και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Θα ακούσετε: "Προσαρμοσμένο".

 5. Για να επικολλήσετε τη διαφάνεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "' Επικόλληση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η διαφάνεια έχει μετακινηθεί στη νέα θέση.

Διαγραφή διαφάνειας

 1. Στο παράθυρο μικρογραφιών, κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούτε: "Τα στοιχεία". Στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε στη διαφάνεια που θέλετε να διαγράψετε. Ο Αφηγητής ανακοινώνει στις διαφάνειες κατά τη μετακίνηση.

 2. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Προσαρμοσμένο".

 3. Στο μενού περιβάλλοντος, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Διαγραφή'"

 4. Για να διαγράψετε τη διαφάνεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση παρουσιάσεων στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε PowerPoint Online με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε, διαγραφή και τακτοποίηση των διαφανειών σας σε παρουσιάσεις σας. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το PowerPoint Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το PowerPoint Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το PowerPoint Online.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη νέας διαφάνειας

Μπορείτε να προσθέσετε νέες διαφάνειες στην παρουσίασή σας, είτε με βάση την τρέχουσα διαφάνεια διάταξη ή μια άλλη διάταξη.

 1. Στην Προβολή επεξεργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + πλήκτρο λογότυπου των Windows, N, S, να. Ανοίγει το μενού " Νέα διαφάνεια ".

 2. Στο μενού, είναι επιλεγμένη μια διάταξη διαφάνειας με βάση την τρέχουσα διαφάνεια. Για να μεταβείτε τις άλλες διατάξεις, πιέστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε τη διάταξη που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Νέα διαφάνεια προστίθεται στην παρουσίασή σας.

Αναδιάταξη διαφανειών

Μπορείτε να μετακινήσετε τις διαφάνειες γύρω από για να αλλάξετε την ακολουθία της παρουσίασής σας.

 1. Στην Προβολή επεξεργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούτε τον αριθμό της τρέχουσας διαφάνειας. JAWS ανακοινώνει: "Πίνακας διαφάνειας".

 2. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον αριθμό της διαφάνειας που θέλετε να μετακινήσετε.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετακινήσετε τη διαφάνεια στην αρχή της παρουσίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+επάνω βέλος. Η διαφάνεια μετακινείται μία διαφάνεια προς τα επάνω.

  • Για να μετακινήσετε τη διαφάνεια στο τέλος της παρουσίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+κάτω βέλος. Η διαφάνεια μετακινείται μία διαφάνεια προς τα κάτω.

  • Για να τοποθετήσετε τη διαφάνεια ως η πρώτη διαφάνεια στην παρουσίαση, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ.

  • Για να τοποθετήσετε τη διαφάνεια ως την τελευταία διαφάνεια στην παρουσίαση, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ.

Διαγραφή διαφανειών

 1. Στην Προβολή επεξεργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούτε τον αριθμό της τρέχουσας διαφάνειας. JAWS ανακοινώνει: "Πίνακας διαφάνειας".

 2. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον αριθμό της διαφάνειας που θέλετε να καταργήσετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Delete.

  Συμβουλή: Για να αναιρέσετε τη διαγραφή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Z.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και την επεξεργασία εικόνων και πινάκων στο PowerPoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint Online

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×