Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 με το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο στα Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να προσθέσετε, να διαγράψετε και να τακτοποιήσετε διαφάνειες στην παρουσίασή σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος και τον προσανατολισμό των διαφανειών.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη νέας διαφάνειας

Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε νέες διαφάνειες στην παρουσίασή σας, είτε με βάση τη διάταξη της τρέχουσας διαφάνειας είτε με μια νέα διάταξη προτύπου.

Προσθήκη νέας διαφάνειας με βάση τη διάταξη της τρέχουσας διαφάνειας

Σε μια νέα παρουσίαση, η διαφάνεια τίτλου προστίθεται αυτόματα. Μπορείτε να προσθέσετε τη νέα διαφάνεια με βάση τη διάταξη της προηγούμενης διαφάνειας.

 1. Στο πληκτρολόγιο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+M. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλέχθηκε η διαφάνεια <Αριθμός διαφανειών και η θέση της νέας διαφάνειας στη λίστα>".

Προσθήκη νέας διαφάνειας με βάση μια διάταξη προτύπου

 1. Στην Κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+K , IΔ. Θα ακούσετε: "<Τίτλος της διάταξης της πρώτης διαφάνειας>, <Αριθμός των διαθέσιμων στοιχείων και η θέση του τρέχοντος στοιχείου στη λίστα>, μενού”. Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: “Έξοδος από τη γραμμή μενού, Θέμα του Office, <αριθμός τρέχουσας διαφάνειας>, <αριθμός διαθέσιμων διαφανειών και θέση της τρέχουσας διαφάνειας στη λίστα>, <τίτλος της πρώτης διάταξης>, πλέγμα, <αριθμός διαθέσιμων διατάξεων και θέση της τρέχουσας διάταξης στη λίστα>”.

  Ανοίγει η λίστα μενού διάταξης διαφάνειας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη διάταξη διαφάνειας που θέλετε να επιλέξετε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τον αριθμό της νέας διαφάνειας. Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Enter, καμία επιλογή".

  Η εστίαση μετακινείται στο τμήμα παραθύρου διαφανειών.

Διαγραφή διαφάνειας

 1. Στην Κανονική προβολή, στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον αριθμό της διαφάνειας που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Delete. Θα ακούσετε: “Επιλέχθηκε <Ο αριθμός της τρέχουσας διαφάνειας και η θέση της στη λίστα>”. Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Enter, έξοδος από τα μενού, καμία επιλογή".

Αναδιάταξη διαφανειών

Μπορείτε να αναδιατάξετε τις διαφάνειές σας με αποκοπή της διαφάνειας από την παλιά θέση και επικόλλησή της στη νέα θέση.

 1. Στην Κανονική προβολή, στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον αριθμό της διαφάνειας που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Για να μετακινήσετε τη διαφάνεια προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα διαφανειών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+επάνω ή κάτω βέλος. Θα ακούσετε το νέο αριθμό της διαφάνειας στη λίστα.

  Για να μετακινήσετε τη διαφάνεια στην αρχή της παρουσίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+επάνω βέλος. Για να μετακινήσετε τη διαφάνεια στο τέλος της παρουσίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+ Shift+ κάτω βέλος.

Οργάνωση διαφανειών σε ενότητες

Για να ομαδοποιήσετε τις διαφάνειές σας σε οντότητες με νόημα, μπορείτε να τις οργανώσετε σε ενότητες. Για παράδειγμα, εάν εργάζεστε μαζί με άλλους χρήστες σε μια παρουσίαση, μπορείτε να αναθέσετε σε κάθε συνεργάτη σε μια ενότητα στην οποία θα εργαστεί.

Οι ενότητες εμφανίζονται στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών στην Κανονική προβολή και στην προβολή Ταξινόμηση διαφανειών. Δεν είναι ορατές ούτε ανακοινώνονται στην προβολή Παρουσίαση.

 1. Στην Κανονική προβολή, στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια που θέλετε να εμφανίζεται πρώτη σε μια ενότητα. Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+K, NE. Θα ακούσετε τη φράση: "Προσθήκη ενότητας, στοιχείο μενού". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Μενού, έξοδος από τα μενού, προσθήκη ενότητας". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: “Επιλέχθηκε η διαφάνεια, <τίτλος της πρώτης διαφάνειας στην ενότητα>, <αριθμός διαφανειών και η θέση της τρέχουσας διαφάνειας στη λίστα>”. Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Έξοδος από τα μενού, καμία επιλογή." Μια ενότητα χωρίς τίτλο έχει προστεθεί.

 2. Για να δώσετε ένα όνομα στην ενότητα χωρίς τίτλο, στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών, πατήστε το επάνω ή πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "<Αριθμός ενότητας, Ενότητα χωρίς τίτλο" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10. Θα ακούσετε: "<Όνομα παρουσίασης=>.pptm, αυτόματα αποθηκευμένο, παράθυρο του PowerPoint, στοιχείο μενού <το πρώτο στοιχείο μενού>, μετονομασία ενότητας, στοιχείο μενού". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Shift, F10, μενού, μετονομασία ενότητας". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης να ανακοινώνει ότι βρίσκεστε στο παράθυρο "Μετονομασία ενότητας".

 3. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα για την ενότητα. Πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Μετονομασία". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Διαφάνεια, αριθμός και θέση, επιλεγμένη". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Enter, καμία επιλογή".

 4. Μετακινήστε τις διαφάνειες στις κατάλληλες ενότητες, σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας Αναδιάταξη διαφανειών.

  Για να ακούσετε τον Αφηγητή να ανακοινώνει τα ονόματα των ενοτήτων, στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους. Το JAWS δεν ανακοινώσει τα ονόματα των ενοτήτων.

Αλλαγή προσανατολισμού όλων των διαφανειών σε μια παρουσίαση

Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τον προσανατολισμό όλων των διαφανειών από οριζόντιο σε κατακόρυφο ή αντίστροφα.

 1. Στην Κανονική προβολή, πατήστε Alt+Η, Γ. Θα ακούσετε τη φράση: “<Το πρώτο στοιχείο της λίστας μενού Μέγεθος διαφάνειας>, μενού”. Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Κάτω κορδέλα, προσαρμοσμένο πλαίσιο ομάδας".

 2. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Προσαρμογή μεγέθους διαφάνειας, στοιχείο μενού". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Μενού, έξοδος από τα μενού, προσαρμοσμένο μέγεθος διαφάνειας, τελεία, τελεία, τελεία". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: “<Enter, διαφάνεια <ο αριθμός της τρέχουσας διαφάνειας και η θέση της στη λίστα>, επιλέχθηκε”. Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Enter, έξοδος από τα μενού, μέγεθος διαφάνειας, μέγεθος διαφάνειας προσαρμοσμένο μέγεθος διαφάνειας για σύνθετο πλαίσιο". Ανοίγει το παράθυρο Μέγεθος διαφάνειας.

 3. Στο παράθυρο Μέγεθος διαφάνειας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, οριζόντιος προσανατολισμός, κουμπί επιλογής, Alt+Κ" ή "Επιλεγμένο, κατακόρυφος προσανατολισμός, κουμπί επιλογής, Alt+Ο".

  Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Προσανατολισμός, διαφάνειες, επιλεγμένο κουμπί επιλογής <τρέχουσα επιλεγμένη επιλογή>". Στο JAWS, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε.

  Συμβουλή: Στον Αφηγητή, για να ακούσετε και να μετακινηθείτε ανάμεσα στις επιλογές στο παράθυρο Μέγεθος διαφάνειας, μπορείτε επίσης να πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Caps Lock+πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους.

 4. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί OK". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο του Microsoft PowerPoint, κουμπί". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Microsoft PowerPoint, κουμπί του Microsoft PowerPoint". Ανοίγει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης.

 5. Στο παράθυρο του Microsoft PowerPoint, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μεγιστοποιήσετε το μέγεθος του περιεχομένου, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Μεγιστοποίηση". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Μεγιστοποίηση". Εάν υπάρχει πολύ περιεχόμενο σε μια διαφάνεια, μπορεί να μην χωρά όλο το κείμενο στη διαφάνεια κατά τη χρήση αυτής της επιλογής.

  • Για να σμικρύνετε το περιεχόμενο ώστε να χωρέσει στη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Εξασφάλιση προσαρμογής". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Εξασφάλιση προσαρμογής". Αυτή η επιλογή μπορεί να αλλάξει το μέγεθος του περιεχομένου επιλέγοντας μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς, ώστε να χωρούν τα πάντα στη διαφάνεια. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: “Enter. "Διαφάνεια, <ο αριθμός των διαθέσιμων διαφανειών και η θέση της τρέχουσας διαφάνειας στη λίστα>. Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Enter, καμία επιλογή".

   Η εστίαση μετακινείται στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών.

Αλλαγή του μεγέθους των διαφανειών

Για να αλλάξετε το μέγεθος της διαφάνειας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο προεπιλεγμένα μεγέθη, "Τυπικό (4:3)" και "Ευρεία οθόνη (16:9)" ή μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος των διαφανειών σας.

Αλλαγή του μεγέθους των διαφανειών από ευρείας οθόνης σε τυπικό ή το αντίστροφο

 1. Στην Κανονική προβολή, πατήστε Alt+Η, Γ. Θα ακούσετε: “<Το πρώτο στοιχείο της λίστας μενού Μέγεθος διαφάνειας>, μενού”. Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Κάτω κορδέλα, προσαρμοσμένο πλαίσιο ομάδας".

 2. Στο μενού Μέγεθος διαφάνεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε το τυπικό μέγεθος, στη λίστα μενού, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε: "Τυπικό, τέσσερα άνω κάτω τελεία τρία, ένα από δύο". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Τυπικό, αριστερό γονικό στοιχείο, τέσσερα άνω κάτω τελεία τρία δεξιό γονικό στοιχείο, ένα από δύο".

  • Για να επιλέξετε το μέγεθος ευρείας οθόνης, στη λίστα μενού, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε: "Ευρεία οθόνη".

 3. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο του Microsoft PowerPoint, κουμπί". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Microsoft PowerPoint, κουμπί του Microsoft PowerPoint". Ανοίγει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης.

 4. Στο παράθυρο του Microsoft PowerPoint, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μεγιστοποιήσετε το μέγεθος του περιεχομένου, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Μεγιστοποίηση". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Μεγιστοποίηση". Εάν υπάρχει πολύ περιεχόμενο σε μια διαφάνεια, μπορεί να μην χωρά όλο το κείμενο στη διαφάνεια κατά τη χρήση αυτής της επιλογής.

  • Για να σμικρύνετε το περιεχόμενο ώστε να χωρέσει στη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Εξασφάλιση προσαρμογής". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Εξασφάλιση προσαρμογής". Αυτή η επιλογή μπορεί να αλλάξει το μέγεθος του περιεχομένου επιλέγοντας μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς, ώστε να χωρούν τα πάντα στη διαφάνεια. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: “Enter. "Διαφάνεια, <ο αριθμός των διαθέσιμων διαφανειών και η θέση της τρέχουσας διαφάνειας στη λίστα>. Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Enter, καμία επιλογή". Η εστίαση μετακινείται στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών.

Προσαρμογή του μεγέθους των διαφανειών σας

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των διαφανειών σας για να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες διαστάσεις για διαφορετικά μεγέθη οθόνης ή χαρτιού.

 1. Στην Κανονική προβολή, πατήστε Alt+Η, Γ. Θα ακούσετε: “<Το πρώτο στοιχείο στο μενού λίστας Μέγεθος διαφάνειας>, μενού”. Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Κάτω κορδέλα, προσαρμοσμένο πλαίσιο ομάδας".

 2. Στο μενού Μέγεθος διαφάνειας, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Προσαρμοσμένο μέγεθος διαφάνειας". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: “< Ο αριθμός της τρέχουσας διαφάνειας και η θέση της στη λίστα>, επιλέχθηκε”. Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Enter, έξοδος από τα μενού, μέγεθος διαφάνειας, μέγεθος διαφάνειας προσαρμοσμένο μέγεθος διαφάνειας για σύνθετο πλαίσιο". Ανοίγει το παράθυρο Μέγεθος διαφάνειας.

 3. Στο παράθυρο Μέγεθος διαφάνειας, για να αλλάξετε το μέγεθος των διαφανειών, επιλέξτε τη μορφή προορισμού της παρουσίασης ή καθορίστε το ύψος, το πλάτος και τον προσανατολισμό της παρουσίασης:

  • Για να επιλέξετε τη μορφή του προορισμού της παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Διαφάνειες προσαρμοσμένες για". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Διαφάνειες προσαρμοσμένες για, σύνθετο πλαίσιο, <τρέχουσα επιλογή>". Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να ανοίξετε το αναπτυσσόμενο μενού. Στο μενού, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να ορίσετε το πλάτος, το ύψος και τον προσανατολισμό:

   • Για να αλλάξετε το πλάτος της διαφάνειας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Πλάτος". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Πλάτος, επεξεργασία, πλαίσιο αυξομείωσης". Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε μια τιμή που θέλετε να επιλέξετε ή, εναλλακτικά, πληκτρολογήστε μια τιμή.

   • Για να αλλάξετε το ύψος της διαφάνειας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Ύψος". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Ύψος, επεξεργασία, πλαίσιο αυξομείωσης". Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε μια τιμή που θέλετε να επιλέξετε ή, εναλλακτικά, πληκτρολογήστε μια τιμή.

   • Για να ορίσετε τον προσανατολισμό, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί επιλογής κατακόρυφου προσανατολισμού, Alt+Κ" ή "Κουμπί επιλογής οριζόντιου προσανατολισμού, Alt+Ο". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Προσανατολισμός, διαφάνειες, <τρέχουσα επιλογή>, κουμπί επιλογής". Για να αλλάξετε την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους.

  Συμβουλή: Στον Αφηγητή, για να ακούσετε και να μετακινηθείτε ανάμεσα στις επιλογές στο παράθυρο Μέγεθος διαφάνειας, μπορείτε επίσης να πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Caps Lock+πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους.

 4. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί OK". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο του Microsoft PowerPoint, κουμπί". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Microsoft PowerPoint, κουμπί του Microsoft PowerPoint". Ανοίγει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης.

 5. Στο παράθυρο του Microsoft PowerPoint, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μεγιστοποιήσετε το μέγεθος του περιεχομένου σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Μεγιστοποίηση": Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση "Κουμπί μεγιστοποίησης". Εάν υπάρχει πολύ περιεχόμενο σε μια διαφάνεια, μπορεί να μην χωρά όλο το κείμενο στη διαφάνεια κατά τη χρήση αυτής της επιλογής.

  • Για να μειώσετε το περιεχόμενο ώστε να χωρέσει στη νέα διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Εξασφάλιση προσαρμογής". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Εξασφάλιση προσαρμογής". Αυτή η επιλογή μπορεί να αλλάξει το μέγεθος του περιεχομένου επιλέγοντας μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς, ώστε να χωρούν τα πάντα στη διαφάνεια.

 6. Πατήστε το πλήκτρο ENTER. Θα ακούσετε τη φράση: “Enter. "Διαφάνεια, <ο αριθμός των διαθέσιμων διαφανειών και η θέση της τρέχουσας διαφάνειας στη λίστα>." Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Enter, καμία επιλογή". Η εστίαση μετακινείται στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και επεξεργασία εικόνων και πινάκων στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσίασης

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 για Mac με το πληκτρολόγιο και το VoiceOver, το ενσωματωμένο στο Mac OS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να προσθέσετε, να διαγράψετε και να τακτοποιήσετε διαφάνειες στις παρουσιάσεις σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος και τον προσανατολισμό των διαφανειών.

Παρακάτω, οι εργασίες εκτελούνται σε Κανονική προβολή στο PowerPoint. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+1, για να μεταβείτε στην Κανονική προβολή.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη νέας διαφάνειας

Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε νέες διαφάνειες στην παρουσίασή σας, είτε με βάση τη διάταξη της τρέχουσας διαφάνειας είτε με μια νέα διάταξη προτύπου.

Προσθήκη νέας διαφάνειας με βάση την τρέχουσα διαφάνεια

 1. Στη σειρά διαφανειών του PowerPoint, για να προσθέσετε μια νέα διαφάνεια με βάση τη διάταξη της προηγούμενης διαφάνειας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Shift+N. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση "Νέα διαφάνεια" και η διαφάνεια προστίθεται.

  Συμβουλή: Για να αναπαραγάγετε την τρέχουσα διαφάνεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Shift+D.

Προσθήκη νέας διαφάνειας με βάση μια διάταξη προτύπου

 1. Στην Κανονική προβολή, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να φτάσετε σε μια καρτέλα. Θα φτάσετε στην καρτέλα που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το αριστερό πλήκτρο βέλους μέχρι να ακούσετε το VoiceOver να ανακοινώνει την Κεντρική καρτέλα. Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην κορδέλα.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να εισέλθετε στην κορδέλα.

 4. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Νέα διαφάνεια, κουμπί μενού".

 5. Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+M. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Νέα διαφάνεια, παράθυρο. Νέα διαφάνεια, συλλογή".

 6. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να εισέλθετε στη συλλογή.

 7. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στα στοιχεία. Το VoiceOver ανακοινώνει τα στοιχεία καθώς μετακινείστε.

 8. Για να επιλέξετε μια διάταξη, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η διαφάνεια προστίθεται στο υπόδειγμα διαφανειών.

Διαγραφή διαφάνειας

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+1, για να μεταβείτε στην Κανονική προβολή.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Παράθυρο μικρογραφιών, λίστα, 1 επιλεγμένο στοιχείο".

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να εισέλθετε στο παράθυρο μικρογραφιών. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Στο παράθυρο μικρογραφιών, λίστα, 1 επιλεγμένο στοιχείο".

 4. Πατήστε το επάνω ή κάτω πλήκτρο βέλους για να περιηγηθείτε στις διαφάνειες. Το VoiceOver ανακοινώνει τους τίτλους των διαφανειών καθώς μετακινείστε.

 5. Όταν βρεθείτε στη διαφάνεια που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε το πλήκτρο Delete. Η διαφάνεια καταργείται.

Αναδιάταξη διαφανειών

Μπορείτε να αναδιατάξετε τις διαφάνειές σας με αποκοπή της διαφάνειας από την τρέχουσα θέση και επικόλλησή της σε νέα θέση.

 1. Στην Κανονική προβολή, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε το VoiceOver να εκφωνεί τη φράση: "Παράθυρο μικρογραφιών, λίστα, 1 επιλεγμένο στοιχείο".

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να εισέλθετε στο παράθυρο μικρογραφιών. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Στο παράθυρο μικρογραφιών, λίστα, 1 επιλεγμένο στοιχείο".

 3. Πατήστε το επάνω ή κάτω πλήκτρο βέλους για να περιηγηθείτε στις διαφάνειες. Το VoiceOver ανακοινώνει τους τίτλους των διαφανειών καθώς μετακινείστε.

 4. Όταν βρεθείτε στη διαφάνεια που θέλετε να μετακινήσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+X για να αποκόψετε τη διαφάνεια.

 5. Πατήστε το επάνω ή κάτω πλήκτρο βέλους για να περιηγηθείτε στις διαφάνειες. Το VoiceOver ανακοινώνει τους τίτλους των διαφανειών καθώς μετακινείστε.

 6. Όταν βρεθείτε στη διαφάνεια μετά από την οποία θέλετε να τοποθετήσετε τη διαφάνεια που αποκόψατε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων εντολή Command+V για να την επικολλήσετε.

Οργάνωση διαφανειών σε ενότητες

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε τις διαφάνειές σας σε ενότητες ώστε να δημιουργήσετε οντότητες με νόημα. Για παράδειγμα, εάν εργάζεστε μαζί με άλλους χρήστες σε μια παρουσίαση, μπορείτε να αναθέσετε σε κάθε συνεργάτη μια ενότητα στην οποία θα εργαστεί.

Οι ενότητες εμφανίζονται και ανακοινώνονται από το VoiceOver στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών στην Κανονική προβολή και στην προβολή Ταξινόμηση διαφανειών.

 1. Στο παράθυρο μικρογραφιών στην Κανονική προβολή, μεταβείτε στην πρώτη διαφάνεια της ενότητας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 επανειλημμένα μέχρι να φτάσετε σε μια καρτέλα. Εάν δεν φτάσατε στην Κεντρική καρτέλα, πατήστε το αριστερό πλήκτρο βέλους μέχρι να φτάσετε σε αυτήν. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Κεντρική, καρτέλα, 1 από 8". Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην κορδέλα. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Περιοχή κύλισης. Αυτή τη στιγμή είστε σε περιοχή κύλισης".

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να εισέλθετε στην κορδέλα. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Στην περιοχή κύλισης, <ο αριθμός των στοιχείων>, <το όνομα του κουμπιού όπου είναι η εστίαση>".

 5. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Ενότητα, κουμπί μενού". Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε την επιλογή Προσθήκη ενότητας.

 7. Πληκτρολογήστε το όνομα της ενότητας και πατήστε το πλήκτρο Enter. Η ενότητα τώρα είναι ορατή στο παράθυρο μικρογραφιών και το VoiceOver εκφωνεί το όνομα της ενότητας όταν μεταβαίνετε στο παράθυρο μικρογραφιών.

Αλλαγή προσανατολισμού των διαφανειών σε ένα υπόδειγμα διαφανειών

Οι διαφάνειες του PowerPoint ρυθμίζονται αυτόματα σε οριζόντιο προσανατολισμό, ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τον προσανατολισμό διαφανειών σε κατακόρυφο ή το αντίστροφο.

 1. Στην Κανονική προβολή, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να φτάσετε σε μια καρτέλα. Εάν δεν φτάσατε στην καρτέλα Σχεδίαση, πατήστε το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο βέλους μέχρι να φτάσετε σε αυτήν. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Σχεδίαση, καρτέλα, 3 από 8". Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Μέγεθος διαφάνειας, κουμπί μενού".

 3. Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Μέγεθος διαφάνειας, κουμπί μενού. Αυτή τη στιγμή είστε σε συλλογή".

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να εισέλθετε στο μενού. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Μέγεθος διαφάνειας, συλλογή, <ο αριθμός των στοιχείων στο μενού>, <το τρέχον επιλεγμένο μέγεθος>".

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Διαμόρφωση σελίδας".

 6. Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας.

 7. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να φτάσετε στην επιλογή προσανατολισμού που θέλετε, όπως "Κατακόρυφος προσανατολισμός για διαφάνειες" ή "Οριζόντιος προσανατολισμός για διαφάνειες" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 8. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "OK, προεπιλογή, κουμπί". Για να πατήσετε το κουμπί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 9. Εάν το τρέχον περιεχόμενο δεν χωρά στον επιλεγμένο προσανατολισμό, θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου που σας ρωτά πώς θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος του περιεχομένου, ώστε να χωρέσει στον επιλεγμένο προσανατολισμό:

  • Για να μειώσετε το μέγεθος του περιεχομένου σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Μείωση μεγέθους, κουμπί". Αυτή η επιλογή μπορεί να αλλάξει το μέγεθος του περιεχομένου επιλέγοντας μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς, ώστε να χωρούν τα πάντα στη διαφάνεια.

  • Για να μεγιστοποιήσετε το μέγεθος του περιεχομένου σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε από το VoiceOver: "Μεγιστοποίηση, κουμπί". Εάν υπάρχει πολύ περιεχόμενο σε μια διαφάνεια, μπορεί να μην χωρέσει όλο το κείμενο στη διαφάνεια αν κάνετε αυτή την επιλογή.

  Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αλλαγή μεγέθους των διαφανειών σας

Για να αλλάξετε το μέγεθος της διαφάνειας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο προεπιλεγμένα μεγέθη, "Τυπικό (4:3)" και "Ευρεία οθόνη (16:9)" ή μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος των διαφανειών σας για να ταιριάζει ακριβώς.

Αλλαγή του μεγέθους των διαφανειών από ευρείας οθόνης σε τυπικό ή το αντίστροφο

 1. Στην Κανονική προβολή, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να φτάσετε σε μια καρτέλα. Εάν δεν φτάσατε στην καρτέλα Σχεδίαση, πατήστε το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο βέλους μέχρι να φτάσετε σε αυτήν. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Σχεδίαση, καρτέλα, 3 από 8". Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Μέγεθος διαφάνειας, κουμπί μενού".

 3. Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Μέγεθος διαφάνειας, κουμπί μενού. Αυτή τη στιγμή είστε σε συλλογή".

 4. Για να εισέλθετε στο μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Μέγεθος διαφάνειας, συλλογή, <ο αριθμός των στοιχείων στο μενού>, <το τρέχον επιλεγμένο μέγεθος>".

 5. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών. Το VoiceOver εκφωνεί τις επιλογές καθώς μετακινείστε.

 6. Για να επιλέξετε ένα μέγεθος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 7. Όταν κάνετε μετατροπή σε μικρότερο μέγεθος, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που σας ρωτά εάν θέλετε να αλλάξετε την κλίμακα ώστε να ταιριάζει με το επιλεγμένο μέγεθος του περιεχομένου:

  • Για να μειώσετε το μέγεθος του περιεχομένου σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κλίμακα, προεπιλογή, κουμπί". Αυτή η επιλογή μπορεί να αλλάξει το μέγεθος του περιεχομένου επιλέγοντας μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς, ώστε να χωρούν τα πάντα στη διαφάνεια.

  • Για να μεγιστοποιήσετε το μέγεθος του περιεχομένου σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε από το VoiceOver: "΄Χωρίς κλιμάκωση, κουμπί". Εάν υπάρχει πολύ περιεχόμενο σε μια διαφάνεια, μπορεί να μην χωρέσει όλο το κείμενο στη διαφάνεια αν κάνετε αυτή την επιλογή.

  Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Προσαρμογή του μεγέθους των διαφανειών σας

 1. Στην Κανονική προβολή, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να φτάσετε σε μια καρτέλα. Εάν δεν φτάσατε στην καρτέλα Σχεδίαση, πατήστε το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο βέλους μέχρι να φτάσετε σε αυτήν. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Σχεδίαση, καρτέλα, 3 από 8". Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Μέγεθος διαφάνειας, κουμπί μενού".

 3. Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Μέγεθος διαφάνειας, κουμπί μενού. Αυτή τη στιγμή είστε σε συλλογή".

 4. Για να εισέλθετε στο μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Διαμόρφωση σελίδας".

 6. Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας.

 7. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους δύο φορές. Το VoiceOver ανακοινώνει το τρέχον επιλεγμένο μέγεθος, όπως "Ευρεία οθόνη" ή "Προβολή στην οθόνη (4:3)".

 8. Για να εμφανίσετε τις επιλογές, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 9. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών. Το VoiceOver εκφωνεί τις επιλογές καθώς μετακινείστε. Για να επιλέξετε μία, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 10. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "OK, προεπιλογή, κουμπί". Για να επιλέξετε το κουμπί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 11. Όταν κάνετε μετατροπή σε άλλο μέγεθος, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που σας ρωτά εάν θέλετε να αλλάξετε την κλίμακα ώστε να ταιριάζει με το επιλεγμένο μέγεθος:

  • Για να μειώσετε το μέγεθος του περιεχομένου σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Μείωση μεγέθους, κουμπί". Αυτή η επιλογή μπορεί να αλλάξει το μέγεθος του περιεχομένου επιλέγοντας μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς, ώστε να χωρούν τα πάντα στη διαφάνεια.

  • Για να μεγιστοποιήσετε το μέγεθος του περιεχομένου σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε από το VoiceOver: "Μεγιστοποίηση, κουμπί". Εάν υπάρχει πολύ περιεχόμενο σε μια διαφάνεια, μπορεί να μην χωρέσει όλο το κείμενο στη διαφάνεια αν κάνετε αυτή την επιλογή.

  Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή ήχου ή βίντεο στο PowerPoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint 2016 για Mac

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 για iOS με το VoiceOver, το ενσωματωμένο στο iOS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να προσθέσετε, να διαγράψετε και να τακτοποιήσετε διαφάνειες στις παρουσιάσεις σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint 2016 για iOS, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint για iPhone.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή διαφανειών στο PowerPoint

Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε νέες διαφάνειες στην παρουσίασή σας, είτε με βάση τη διάταξη της τρέχουσας διαφάνειας είτε με μια νέα διάταξη προτύπου, ή να διαγράψετε εκείνες που δεν χρειάζεστε πλέον. Μπορείτε επίσης να αναδιατάξετε τις διαφάνειές σας με αποκοπή της διαφάνειας από την τρέχουσα θέση και επικόλλησή της σε νέα θέση.

Προσθήκη νέας διαφάνειας

 1. Στην παρουσίασή σας, σαρώστε προς τα δεξιά ή τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια πριν από την οποία θέλετε προσθέσετε τη νέα διαφάνεια. Οι διαφάνειες ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε: "Διαφάνεια <αριθμός διαφάνειας> από <συνολικός αριθμός διαφανειών>".

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Επιλεγμένη".

 3. Σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Νέα διαφάνεια'" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Η διαφάνεια προστίθεται στο υπόδειγμα διαφανειών.

 4. Για να αλλάξετε τη διάταξη της διαφάνειας που έχει εισαχθεί, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Διάταξη'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να μεταβείτε στις επιλογές προτύπου, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά. Το VoiceOver ανακοινώνει τα πρότυπα καθώς μετακινείστε. Για την τρέχουσα επιλεγμένη διάταξη, θα ακούσετε τη λέξη "Επιλεγμένη" και το όνομα της διάταξης. Για να επιλέξετε ένα πρότυπο, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Αναδιάταξη διαφανειών

 1. Στην παρουσίασή σας, σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια που θέλετε να μετακινήσετε. Οι διαφάνειες ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Επιλεγμένη".

 3. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη με δύο δάχτυλα. Θα ακούσετε τη φράση: "Στοιχείο μενού 'Εμφάνιση περισσότερων στοιχείων'". Αναδύεται ένα μενού περιβάλλοντος.

 4. Στο μενού περιβάλλοντος, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποκοπή, στοιχείο μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια πριν από την οποία θέλετε να μετακινήσετε τη διαφάνεια αποκοπής και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο".

 6. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη με δύο δάχτυλα. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλογή όλων, στοιχείο μενού".

 7. Για να επικολλήσετε τη διαφάνεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Στοιχείο μενού 'Επικόλληση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η διαφάνεια μετακινείται στη νέα θέση.

Διαγραφή διαφάνειας

 1. Στην παρουσίασή σας, σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια που θέλετε να διαγράψετε. Οι διαφάνειες ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Επιλεγμένη".

 3. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη με δύο δάχτυλα. Θα ακούσετε τη φράση: "Στοιχείο μενού 'Εμφάνιση περισσότερων στοιχείων'".

 4. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Στοιχείο μενού 'Διαγραφή'".

 5. Για να διαγράψετε τη διαφάνεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint για Android με το TalkBack, το ενσωματωμένο στο Android πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να προσθέσετε, να διαγράψετε και να τακτοποιήσετε διαφάνειες στις παρουσιάσεις σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint για Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή διαφανειών στο PowerPoint

Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε νέες διαφάνειες στην παρουσίασή σας με βάση είτε τη διάταξη της τρέχουσας διαφάνειας είτε μια νέα διάταξη προτύπου ή να διαγράψετε εκείνες που δεν χρειάζεστε πλέον. Μπορείτε επίσης να αναδιατάξετε τις διαφάνειές σας με αποκοπή μιας διαφάνειας από την τρέχουσα θέση της και επικόλληση σε νέα θέση.

Προσθήκη νέας διαφάνειας

 1. Στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών της παρουσίασής σας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια πριν από την οποία θέλετε προσθέσετε μια διαφάνεια. Οι διαφάνειες εκφωνούνται καθώς μετακινείστε: "Διαφάνεια <αριθμός διαφάνειας>".

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη με δύο δάχτυλα. H διαφάνεια επιλέγεται και ανοίγει η προβολή επεξεργασίας.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Ο διακόπτης επιστροφής δεν έχει επιλεγεί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών.

 4. Σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Νέα διαφάνεια'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η διαφάνεια προστίθεται στο υπόδειγμα διαφανειών.

 5. Για να αλλάξετε τη διάταξη της διαφάνειας που έχει εισαχθεί, στην προβολή επεξεργασίας διαφάνειας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μενού 'Διάταξη'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Στο μενού Διάταξη, για να περιηγηθείτε στις επιλογές προτύπων, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά. Το TalkBack ανακοινώνει τα πρότυπα καθώς μετακινείστε. Για την τρέχουσα επιλεγμένη διάταξη, θα ακούσετε το όνομα της διάταξης και τη λέξη "Επιλεγμένη". Για να επιλέξετε ένα πρότυπο, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αναδιάταξη διαφανειών

 1. Στο παράθυρο μικρογραφιών της παρουσίασής σας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια που θέλετε να μετακινήσετε. Οι διαφάνειες ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Αναδύεται ένα μενού περιβάλλοντος και ακούτε τη φράση: "Κουμπί 'Επεξεργασία'".

 3. Στο μενού περιβάλλοντος, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αποκοπή'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια μετά την οποία θέλετε να μετακινήσετε τη διαφάνεια αποκοπής και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επεξεργασία'".

 5. Για να επικολλήσετε τη διαφάνεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Επικόλληση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η διαφάνεια μετακινείται στη νέα θέση.

Διαγραφή διαφάνειας

 1. Στο παράθυρο μικρογραφιών της παρουσίασής σας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια που θέλετε να διαγράψετε. Οι διαφάνειες ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

 2. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επεξεργασία'".

 3. Στο μενού καρτελών, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Διαγραφή'"

 4. Για να διαγράψετε τη διαφάνεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint Mobile με τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows, για να προσθέσετε, να τακτοποιήσετε ή να διαγράψετε διαφάνειες στις παρουσιάσεις σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint Mobile, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint Mobile για Windows 10.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή διαφανειών στο PowerPoint

Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε νέες διαφάνειες στην παρουσίασή σας με βάση είτε τη διάταξη της τρέχουσας διαφάνειας είτε μια νέα διάταξη προτύπου ή να διαγράψετε εκείνες που δεν χρειάζεστε πλέον. Μπορείτε επίσης να αναδιατάξετε τις διαφάνειές σας με αποκοπή μιας διαφάνειας από την τρέχουσα θέση της και επικόλληση σε νέα θέση.

Προσθήκη νέας διαφάνειας

 1. Στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών της παρουσίασής σας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε: "Στοιχεία". Στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια πριν από την οποία θέλετε να προσθέσετε μια διαφάνεια. Οι διαφάνειες εκφωνούνται καθώς μετακινείστε: "Διαφάνεια <τίτλος διαφάνειας>, <αριθμός διαφάνειας> από <συνολικός αριθμός διαφανειών>".

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να μεταβείτε στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών από την προβολή επεξεργασίας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί 'Πίσω'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στην επιλεγμένη διαφάνεια στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών.

 2. Για να επιλέξετε τη διαφάνεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Νέα διαφάνεια'" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Η διαφάνεια προστίθεται στο υπόδειγμα διαφανειών.

 4. Για να αλλάξετε τη διάταξη της διαφάνειας που έχει εισαχθεί, επιλέξτε τη διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί 'Επεξεργασία'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η διαφάνεια ανοίγει σε προβολή επεξεργασίας. Στην προβολή επεξεργασίας διαφάνειας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Διάταξη' σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Στο μενού Διάταξη, για να μεταβείτε στις επιλογές προτύπου, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά. Ο Αφηγητής εκφωνεί τα πρότυπα καθώς μετακινείστε. Για την τρέχουσα επιλεγμένη διάταξη, θα ακούσετε τη λέξη "Επιλεγμένη" και το όνομα της διάταξης. Για να επιλέξετε ένα πρότυπο, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Αναδιάταξη διαφανειών

 1. Στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών της παρουσίασής σας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε: "Στοιχεία". Στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια που θέλετε να μετακινήσετε. Οι διαφάνειες εκφωνούνται καθώς μετακινείστε.

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Αναδύεται ένα μενού περιβάλλοντος και ακούτε τη φράση: "Προσαρμοσμένο".

 3. Στο μενού περιβάλλοντος, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αποκοπή'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια μετά την οποία θέλετε να μετακινήσετε τη διαφάνεια αποκοπής και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Θα ακούσετε: "Προσαρμοσμένο".

 5. Για να επικολλήσετε τη διαφάνεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Επικόλληση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η διαφάνεια μετακινείται στη νέα θέση.

Διαγραφή διαφάνειας

 1. Στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών της παρουσίασής σας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε: "Στοιχεία". Στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια που θέλετε να διαγράψετε. Οι διαφάνειες εκφωνούνται καθώς μετακινείστε.

 2. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Προσαρμοσμένο".

 3. Στο μενού περιβάλλοντος, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Διαγραφή'"

 4. Για να διαγράψετε τη διαφάνεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Εκτύπωση παρουσιάσεων με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint Online με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows, για να προσθέσετε, να τακτοποιήσετε ή να διαγράψετε διαφάνειες στις παρουσιάσεις σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, μεταβείτε στο θέμα Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία της παρουσίασής σας.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "PowerPoint Online", συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης Web. Επειδή το PowerPoint Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης Web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε Ctrl+F6 αντί για F6 για τη μετάβαση προς και από τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+Ο (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης Web και όχι για το PowerPoint Online.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη νέας διαφάνειας

Μπορείτε να προσθέσετε νέες διαφάνειες στην παρουσίασή σας, είτε με βάση τη διάταξη της τρέχουσας διαφάνειας είτε με μια άλλη διάταξη.

 1. Στην Προβολή επεξεργασίας στο PowerPoint Online, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 επανειλημμένα μέχρι να φτάσετε σε μια καρτέλα. Ο Αφηγητής ανακοινώνει την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα, για παράδειγμα, "Επιλεγμένο, για οικιακή χρήση, καρτέλα Κ", στοιχείο" όταν επιλεγεί η Κεντρική καρτέλα. Το JAWS εκφωνεί, για παράδειγμα: "Κεντρική, καρτέλα Κ, επιλεγμένη."

  Συμβουλή: Όταν ανοίγετε μια παρουσίαση στο PowerPoint Online, αυτή ανοίγει σε Προβολή ανάγνωσης. Για να αλλάξετε σε Προβολή επεξεργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επεξεργασία παρουσίασης". Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μία φορά. Θα ακούσετε τη φράση "Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε την παρουσίαση σε Προβολή επεξεργασίας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Ζ για να ανοίξετε την καρτέλα Εισαγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Φ για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Νέα διαφάνεια.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου, είναι επιλεγμένη μια διάταξη διαφάνειας με βάση την τρέχουσα διαφάνεια. Για να περιηγηθείτε στις άλλες διατάξεις, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους.

 4. Για να επιλέξετε και να προσθέσετε μια νέα διαφάνεια που βασίζεται σε μια διάταξη, πατήστε το πλήκτρο Enter όταν είστε στη διάταξη που θέλετε.

Αναδιάταξη διαφανειών

Μπορείτε να μετακινήσετε τις διαφάνειες για να αλλάξετε τη σειρά τους στην παρουσίασή σας.

 1. Στην Προβολή επεξεργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να είστε στο παράθυρο μικρογραφιών. Όταν φτάσετε στο παράθυρο μικρογραφιών, ο Αφηγητής ανακοινώνει τον αριθμό και τον τίτλο της τρέχουσας διαφάνειας. Το JAWS εκφωνεί τη φράση: "Πίνακας διαφανειών".

 2. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον αριθμό της διαφάνειας που θέλετε να μετακινήσετε.

 3. Για να μετακινήσετε τη διαφάνεια στην αρχή της παρουσίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+επάνω βέλος. Η διαφάνεια μετακινείται μία διαφάνεια προς τα επάνω.

  Για να μετακινήσετε τη διαφάνεια στο τέλος της παρουσίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+κάτω βέλος. Η διαφάνεια μετακινείται μία διαφάνεια προς τα κάτω.

  Για να τοποθετήσετε τη διαφάνεια ως πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+επάνω βέλος. Για να τοποθετήσετε τη διαφάνεια ως τελευταία διαφάνεια της παρουσίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+κάτω βέλος.

Διαγραφή διαφανειών

 1. Στην Προβολή επεξεργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να είστε στο παράθυρο μικρογραφιών. Όταν φτάσετε στο παράθυρο μικρογραφιών, ο Αφηγητής ανακοινώνει τον αριθμό και τον τίτλο της τρέχουσας διαφάνειας. Το JAWS εκφωνεί τη φράση: "Πίνακας διαφανειών".

 2. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον αριθμό της διαφάνειας που θέλετε να καταργήσετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Delete.

  Συμβουλή: Για να αναιρέσετε τη διαγραφή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Z.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσίασης

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×