Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για επιλογή και ανάγνωση πλαισίων κειμένου και εικόνων στο Word 2016

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για επιλογή και ανάγνωση πλαισίων κειμένου και εικόνων στο Word 2016

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να επιλέξετε και να διαβάσετε εικόνες, σχήματα και πλαίσια κειμένου σε έγγραφα του Word 2016.

Χρησιμοποιώντας το παράθυρο Επιλογή στο Word 2016, μπορείτε να εμφανίσετε όλες τις εικόνες, τα σχήματα και τα πλαίσια κειμένου μέσα στο έγγραφο ως λίστα. Μπορείτε να διαβάσετε τη λίστα με τον Αφηγητή και να επιλέξετε τα στοιχεία της λίστας για να διαβάσετε τα εναλλακτικά κείμενα ή να τα επεξεργαστείτε.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Πρόσβαση σε κείμενο μέσα σε πλαίσια κειμένου

Καθώς τα πλαίσια κειμένου αιωρούνται πάνω από το επίπεδο κειμένου του εγγράφου, τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης δεν μπορούν να τα βρουν κατά την ανάγνωση του σώματος κειμένου. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κείμενο μέσα σε ένα πλαίσιο κειμένου, χρησιμοποιήστε το παράθυρο Επιλογή.

Συμβουλή: Για να μετακινήσετε γρήγορα την εστίαση στο πρώτο αιωρούμενο σχήμα, όπως ένα πλαίσιο κειμένου, πατήστε Ctrl+Alt+5. Στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε κυκλικά στα αιωρούμενα σχήματα, πατήστε το πλήκτρο Tab. Για να επιστρέψετε στην κανονική περιήγηση, πατήστε το πλήκτρο Esc.

 1. Στο έγγραφο, πατήστε Alt + H για να ανοίξετε την Κεντρική καρτέλα.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο Επιλογή, πατήστε SL και, στη συνέχεια, P. Ο Αφηγητής ανακοινώνει "Κουμπί 'Εμφάνιση όλων'". Τα πλαίσια κειμένου, οι εικόνες και τα σχήματα εμφανίζονται σε μια λίστα.

  Σημείωση: Εάν υπάρχουν αλλαγές (όπως αλλαγές σελίδας και ενότητας) στο έγγραφό σας, το παράθυρο Επιλογή εμφανίζει μόνο τα στοιχεία μέχρι την επόμενη αλλαγή.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε επάνω και κάτω στη λίστα. Ο Αφηγητής ανακοινώνει τα στοιχεία της λίστας καθώς μετακινείστε.

 4. Για να επιλέξετε ένα πλαίσιο κειμένου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε Shift + F10. Ο Αφηγητής ανακοινώνει: "Στοιχείο μενού 'Αποκοπή'".

 6. Στον Αφηγητή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο στοιχείο Επεξεργασία κειμένου και πατήστε το πλήκτρο Enter. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να τοποθετήσετε το δρομέα μέσα στο πλαίσιο κειμένου.

  Στο JAWS, πρέπει πρώτα να ευθυγραμμίσετε το πλαίσιο κειμένου με το κείμενο του εγγράφου. Για να ευθυγραμμίσετε το πλαίσιο κειμένου με το κείμενο, μετακινηθείτε στο στοιχείο Αναδίπλωση κειμένου, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή Σε ευθυγράμμιση με το κείμενο και πατήστε το πλήκτρο Enter. Πατήστε το πλήκτρο Esc για να επιστρέψετε στο σώμα του εγγράφου.

 7. Ο Αφηγητής μπορεί τώρα να διαβάσει το κείμενο μέσα στο πλαίσιο κειμένου. Για να αρχίσετε την ανάγνωση, πατήστε Caps Lock + M. Για να επιστρέψετε στο σώμα του εγγράφου στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Esc δύο φορές.

  Για να διαβάσετε τα περιεχόμενα του πλαισίου κειμένου στο JAWS, πατήστε Alt + Num Pad 5.

Πρόσβαση σε εικόνες με χρήση του παραθύρου επιλογής

Εκτός από τις ενσωματωμένες, οι εικόνες μπορεί να μην είναι προσβάσιμες από τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις εικόνες σε ένα έγγραφο, χρησιμοποιήστε το παράθυρο Επιλογή.

Συμβουλή: Για να μετακινήσετε γρήγορα την εστίαση στο πρώτο αιωρούμενο σχήμα, όπως μια εικόνα, πατήστε Ctrl+Alt+5. Στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε κυκλικά στα αιωρούμενα σχήματα, πατήστε το πλήκτρο Tab. Για να επιστρέψετε στην κανονική περιήγηση, πατήστε το πλήκτρο Esc.

 1. Στο έγγραφο, πατήστε Alt + H για να ανοίξετε την Κεντρική καρτέλα.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο Επιλογή, πατήστε SL και, στη συνέχεια, S.

  Οι εικόνες, τα σχήματα και τα πλαίσια κειμένου εμφανίζονται σε μια λίστα.

  Σημείωση: Εάν υπάρχουν αλλαγές (όπως αλλαγές σελίδας και ενότητας) στο έγγραφό σας, το παράθυρο Επιλογή εμφανίζει μόνο τα στοιχεία μέχρι την επόμενη αλλαγή.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε επάνω και κάτω στη λίστα. Ο Αφηγητής ανακοινώνει τα στοιχεία της λίστας καθώς μετακινείστε.

 4. Για να επιλέξετε μια εικόνα, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για να επιστρέψετε στο σώμα του εγγράφου, πατήστε το πλήκτρο Esc. Ο Αφηγητής ανακοινώνει το όνομα αρχείου του εγγράφου.

 6. Ο Αφηγητής μπορεί τώρα να διαβάσει το εναλλακτικό κείμενο της εικόνας, εάν υπάρχει. Για να αρχίσετε την ανάγνωση, πατήστε Caps Lock + M.

  Στο JAWS, πατήστε Ctrl + Num Pad 5.

Πρόσβαση σε ενσωματωμένες εικόνες χωρίς χρήση του παραθύρου επιλογής

Εάν θέλετε να εργαστείτε στις ενσωματωμένες εικόνες καθώς διαβάζετε ένα έγγραφο, δεν χρειάζεται να ανοίξετε το παράθυρο Επιλογή.

 1. Ο Αφηγητής ανακοινώνει τις εικόνες όταν διαβάζει ένα έγγραφο. Για να σταματήσετε σε μια εικόνα, πατήστε το πλήκτρο Ctrl.

  Συμβουλή: Εάν χάσετε το κατάλληλο σημείο και θέλετε να πάτε πίσω ή μπροστά στο έγγραφο μία λέξη τη φορά, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τον Αφηγητή να ανακοινώνει την εικόνα.

 2. Για να επιλέξετε την εικόνα, πατήστε Shift + δεξιό βέλος.

 3. Μπορείτε τώρα να εργαστείτε στην εικόνα. Για παράδειγμα, για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος της εικόνας, πατήστε Shift + F10.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή μιας εικόνας στο Word 2016

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×