Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για δημιουργία ενός διαγράμματος του Visio

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για δημιουργία ενός διαγράμματος του Visio

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε Visio με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα λεπτομερείς και περιποιημένη χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο Visualizer δεδομένων ή ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία ενός διαγράμματος από ένα πρότυπο Απεικόνισης δεδομένων

Για να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα Visualizer δεδομένων, μπορείτε να εργαστείτε στο Visio και Excel. Πρώτα επιλέξτε ένα πρότυπο δεδομένων Visualizer στο Visio, στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα βιβλίο εργασίας που σχετίζονται με τα δεδομένα του διαγράμματος στο Excel, και, στη συνέχεια, επιστρέψετε στο Visio για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία διαγράμματος.

Τα πρότυπα Απεικόνισης δεδομένων υποστηρίζονται στο Visio Pro για Office 365.

Επιλογή ενός προτύπου Απεικόνισης δεδομένων

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο πρότυπα Απεικόνισης δεδομένων:

 • βασικό διάγραμμα ροής

 • διαλειτουργικό διάγραμμα ροής

 1. Άνοιγμα Visio.

  Συμβουλή: Εάν επεξεργάζεστε ήδη ένα διάγραμμα, πατήστε Alt+F, N. Θα ακούσετε τη φράση "Επιλεγμένο, στοιχείο 'Νέα καρτέλα'".

 2. Για να επιλέξετε το πρότυπο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε το πρότυπο Βασικού διαγράμματος ροής - Visualizer δεδομένων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + Z, 2.

  • Για να επιλέξετε το πρότυπο Διαλειτουργικό διάγραμμα ροής - Visualizer δεδομένων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + Z, 7.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση "Προεπισκόπηση προτύπου" και έπειτα το όνομα του προτύπου.

Δημιουργία του σχετικού βιβλίου εργασίας του Excel

Χρησιμοποιήστε τον προκαθορισμένο πίνακα του Excel για να προσθέσετε και να τροποποιήσετε γρήγορα τα δεδομένα εισόδου για το διάγραμμά σας.

 1. Στο το Visio Προεπισκόπηση προτύπου από το επιλεγμένο πρότυπο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "πρότυπο δεδομένων του Excel, υπερ-σύνδεση," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται σε Excel, όπου το πρότυπο ανοίγει ως ένα νέο βιβλίο εργασίας.

  Σημείωση: Για να μετατρέψετε απρόσκοπτα τα δεδομένα στο Excel στο διάγραμμα Visio, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες αντιστοίχισης δεδομένων. Στο πρότυπο Excel, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούτε "Επιλεγμένο, φύλλου καρτέλα, Visualizer δεδομένα του Visio," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιό βέλος. Μπορείτε να ακούσετε: "Επιλεγμένη, η καρτέλα φύλλου, η κατανόηση του χάρτη διεργασία." Πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει η καρτέλα πληροφορίες αντιστοίχισης. Περιήγηση σε και διαβάστε το περιεχόμενο.

 2. Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε το νέο βιβλίο εργασίας του Excel, αποθηκεύστε το πρότυπο στον υπολογιστή σας, σε έναν διακομιστή δικτύου ή σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση εργασίας.

 3. Για να μετακινηθείτε στον προκαθορισμένο πίνακα Διάγραμμα ροής διαδικασίας, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, καρτέλα φύλλου" και έπειτα την επιλεγμένη καρτέλα. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διάγραμμα ροής διαδικασίας" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Στην καρτέλα Διάγραμμα ροής διαδικασίας, μετακινηθείτε μέσα στον πίνακα και πληκτρολογήστε τα δεδομένα εισόδου σας στα κελιά. Εάν δεν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη αποθήκευση, πατήστε Ctrl+S για να αποθηκεύσετε την εργασία σας.

Ολοκλήρωση του διαγράμματος με τον οδηγό του Visio

Ολοκληρώστε τη διαδικασία δημιουργία διαγράμματος στο Visio χρησιμοποιώντας τον οδηγό Δημιουργία διαγράμματος από τα δεδομένα.

 1. Στο το Visio Προεπισκόπηση προτύπου, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Δημιουργία", ακολουθούμενο από το επιλεγμένο πρότυπο,"και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει ο οδηγός Δημιουργία διαγράμματος από τα δεδομένα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τι διάγραμμα θέλετε να δημιουργήσετε από τα δεδομένα" και έπειτα τον πρώτο τύπο διαγράμματος στη λίστα. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή διαγράμματος που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να επιλέξετε το βιβλίο εργασίας του Excel που μόλις δημιουργήσατε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Αναζήτηση, κουμπί" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία διαγράμματος από δεδομένα. Μεταβείτε στο σωστό αρχείο του Excel και στη συνέχεια πατήστε Alt+Σ.

 4. Θα ακούσετε τη φράση "Επιλέξτε έναν πίνακα ή μια προσαρμοσμένη περιοχή στο βιβλίο εργασίας" και έπειτα τον πρώτο πίνακα στη λίστα. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον πίνακα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα "Δεδομένα διαγράμματος ροής διαδικασίας", και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Για να οριστικοποιήσετε του διαγράμματος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + F. Visio χρησιμοποιεί προεπιλεγμένες τιμές για να συμπληρώσετε τις υπόλοιπες σελίδες του οδηγού και δημιουργεί το διάγραμμα.

 6. Για να αποθηκεύσετε το διάγραμμα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + F, α. Μπορείτε να ακούσετε: "αρχείο, Αποθήκευση ως." Πατήστε το πλήκτρο Tab. Μπορείτε να ακούσετε: "Αποθήκευση δυνατότητες," ακολουθούμενο από το πρώτο σημείο αποθήκευσης από τη λίστα. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους και το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη θέση που θέλετε, ονομάστε το αρχείο, και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + S.

  Συμβουλή: Είναι καλή ιδέα να διατηρήσετε τα αρχεία Visio και Excel στην ίδια θέση, επειδή λειτουργούν χειρός στο χέρι.

Δημιουργία ενός διαγράμματος από δεδομένα του Excel

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα βιβλίο εργασίας στο Excel και να χρησιμοποιήστε Visio για να μετατρέψετε τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας σε ένα διάγραμμα.

Για να γίνει απρόσκοπτα η μετατροπή, οι κεφαλίδες και οι τιμές στηλών του πίνακα του Excel πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριμένες απαιτήσεις. Για να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες αντιστοίχισης δεδομένων, μεταβείτε στην ενότητα Τρόπος αλληλεπίδρασης των στηλών του Excel με στοιχεία διαγράμματος ροής του Visio.

Εάν προτιμάτε, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένα δείγματα προτύπων του Excel για να εισαγάγετε τα δεδομένα σας. Για να κάνετε λήψη ενός δείγματος προτύπου, επιλέξτε αυτό που θέλετε παρακάτω και αποθηκεύστε το στη συσκευή σας:

Δημιουργία ενός βιβλίου εργασίας του Excel με δεδομένα

Εάν χρησιμοποιείτε τα παραπάνω δείγματα προτύπων, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα Δημιουργία του σχετικού βιβλίου εργασίας του Excel και στη συνέχεια προχωρήστε στην ενότητα Ολοκλήρωση του διαγράμματος στο Visio.

 1. Σε ένα φύλλο εργασίας του Excel, εισαγάγετε έναν πίνακα. Για να μάθετε πώς μπορείτε να εισαγάγετε έναν πίνακα, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα σε ένα φύλλο εργασίας του Excel.

 2. Στον νέο πίνακα, προσθέστε τις κεφαλίδες και τις τιμές στηλών σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε κεφαλίδες στηλών, μεταβείτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία κεφαλίδων στηλών σε έναν πίνακα στο Excel.

 3. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των δεδομένων σας, αποθηκεύστε το φύλλο εργασίας. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποθηκεύσετε το φύλλο εργασίας σας, μεταβείτε στην ενότητα Αποθήκευση εργασίας.

Ολοκλήρωση του διαγράμματος στο Visio

Ολοκληρώστε τη διαδικασία δημιουργία διαγράμματος στο Visio χρησιμοποιώντας τον οδηγό Δημιουργία διαγράμματος από τα δεδομένα.

 1. Άνοιγμα Visio.

 2. Για να επιλέξετε και να ανοίξετε ένα βασικό διάγραμμα, πατήστε Alt + L. Ανοίγει μια κενή Βασικό διάγραμμα σε περιοχή του κύριου περιεχομένου.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + A, C, 1. Ανοίγει ο οδηγός Δημιουργία διαγράμματος από τα δεδομένα.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τι διάγραμμα θέλετε να δημιουργήσετε από τα δεδομένα" και έπειτα τον πρώτο τύπο διαγράμματος στη λίστα. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή διαγράμματος που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Για να επιλέξετε το βιβλίο εργασίας του Excel που μόλις δημιουργήσατε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Αναζήτηση, κουμπί" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία διαγράμματος από δεδομένα. Μεταβείτε στο σωστό αρχείο του Excel και στη συνέχεια πατήστε Alt+Σ.

 6. Θα ακούσετε τη φράση "Επιλέξτε έναν πίνακα ή μια προσαρμοσμένη περιοχή στο βιβλίο εργασίας" και έπειτα τον πρώτο πίνακα στη λίστα. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον πίνακα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα "Δεδομένα διαγράμματος ροής διαδικασίας", και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Για να οριστικοποιήσετε του διαγράμματος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + F. Visio χρησιμοποιεί προεπιλεγμένες τιμές για να συμπληρώσετε τις υπόλοιπες σελίδες του οδηγού και δημιουργεί το διάγραμμα.

 8. Για να αποθηκεύσετε το διάγραμμα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + F, α. Μπορείτε να ακούσετε: "αρχείο, Αποθήκευση ως." Πατήστε το πλήκτρο Tab. Μπορείτε να ακούσετε: "Αποθήκευση δυνατότητες," ακολουθούμενο από το πρώτο σημείο αποθήκευσης από τη λίστα. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους και το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη θέση που θέλετε, ονομάστε το αρχείο, και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + S.

  Συμβουλή: Είναι καλή ιδέα να διατηρήσετε τα αρχεία Visio και Excel στην ίδια θέση, επειδή λειτουργούν χειρός στο χέρι.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάγνωση διαγραμμάτων του Visio

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Visio

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Visio χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×