Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για ανάγνωση ή προσθήκη σημειώσεων ομιλητή και σχολίων σε μια παρουσίαση

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για ανάγνωση ή προσθήκη σημειώσεων ομιλητή και σχολίων σε μια παρουσίαση

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο στα Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να προσθέσετε και να διαβάσετε σημειώσεις στην παρουσίαση του PowerPoint 2016. Με τις σημειώσεις ομιλητή, μπορείτε να προσθέσετε υπενθυμίσεις ή σημεία συζήτησης για τον παρουσιαστή. Όταν είναι ανοιχτό το παράθυρο Σημειώσεις ή το παράθυρο Σχόλια στην προβολή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης μπορεί να διαβάσει τις σημειώσεις και τα σχόλια.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή

Προσθέστε σημειώσεις ομιλητή στην παρουσίασή σας για να αφηγηθείτε μια ιστορία στο ακροατήριό σας πέρα από το περιεχόμενο της διαφάνειας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις σημειώσεις ομιλητή ως ιδιωτικές υπενθυμίσεις του περιεχομένου της διαφάνειας.

 1. Για να εμφανίσετε το παράθυρο Σημειώσεις, στην Κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ, Λ.

 2. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σημειώσεις, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: " Παράθυρο σημειώσεων διαφάνειας ή σημειώσεις διαφάνειας."

 3. Πληκτρολογήστε τις σημειώσεις σας.

 4. Για να κλείσετε το τμήμα παραθύρου Σημειώσεις, πατήστε το πλήκτρο F6.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή

 1. Για να ακούσετε εάν μια διαφάνεια έχει σημειώσεις, στην Κανονική προβολή, πατήστε το πλήκτρο F6 και το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον τίτλο ή τον αριθμό της διαφάνειας και τη θέση της στη λίστα διαφανειών. Εάν υπάρχουν σημειώσεις ομιλητή στη διαφάνεια, θα ακούσετε τη φράση: "Έχει σημειώσεις".

  Συμβουλή: Η εστίαση ξεκινά πάντα από την ίδια τη διαφάνεια. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο F6, η εστίαση μετακινείται στο παράθυρο Σχόλια, τη γραμμή κατάστασης και τα κουμπιά ζουμ, την κορδέλα, το παράθυρο Σημειώσεις και την εικόνα μικρογραφίας. Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις περιοχές αντίστροφα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F6.

 2. Για να εμφανίσετε το παράθυρο Σημειώσεις, στην Κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ, Λ.

 3. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Παράθυρο σελίδας σημειώσεων" ή "Σημειώσεις διαφάνειας" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Caps Lock+M για να ακούσετε τη σημείωση.

Προσθήκη σχολίου

Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια σε διαφάνειες εάν, για παράδειγμα, διαβάζετε τη δουλειά κάποιου άλλου ατόμου.

Εάν θέλετε να προσθέσετε σχόλιο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα κειμένου ή αντικειμένου, επιλέξτε το. Για να μάθετε πώς μπορείτε να επιλέξετε στο PowerPoint 2016 χρησιμοποιώντας τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία της παρουσίασής σας.

 1. Σε μια διαφάνεια, στην Κανονική προβολή, όταν ακούσετε ένα τμήμα κειμένου ή ένα αντικείμενο για τα οποία θέλετε να υποβάλετε κάποιο σχόλιο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ψ, ΝΟ. Ανοίγει το παράθυρο Σχόλια.

 2. Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας.

 3. Για να προσθέσετε γρήγορα ένα νέο σχόλιο, στο τμήμα παραθύρου Σχόλια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Νέο σχόλιο'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Πληκτρολογήστε το νέο σας σχόλιο.

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο Σχόλια, πατήστε το πλήκτρο Esc.

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο Σχόλια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ψ, Ε2, Π.

Ανάγνωση σχολίων

 1. Για να ακούσετε εάν η διαφάνεια έχει σχόλια, στην Κανονική προβολή, πατήστε το πλήκτρο F6 και το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον τίτλο ή τον αριθμό της διαφάνειας και τη θέση της στη λίστα διαφανειών. Εάν υπάρχουν σχόλια στη διαφάνεια, θα ακούσετε τη φράση: "Έχει σχόλια".

 2. Για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Σχόλια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ψ, Ε2, Π. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Νέο σχόλιο'."

  Εάν το παράθυρο Σχόλια είναι ήδη ανοιχτό, πατήστε το πλήκτρο F6 ή το συνδυασμό φίλτρων Shift+F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Νέο σχόλιο'".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επόμενο'".

 4. Για να μετακινηθείτε στο πρώτο σχόλιο και να το ακούσετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για να μετακινηθείτε στο σχόλιο, να το ακούσετε και να απαντήσετε σε αυτό, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 5. Εάν υπάρχουν πολλά σχόλια σε μία διαφάνεια, για να μετακινηθείτε στο επόμενο σχόλιο ή νήμα σχολίων, πατήστε το κουμπί κάτω βέλους.

 6. Για να κλείσετε το παράθυρο Σχόλια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ψ, Ε2, Π.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αποθήκευση της παρουσίασής σας στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσίασης

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 για Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να προσθέσετε και να διαβάσετε σημειώσεις ομιλητή και σχόλια στην παρουσίασή σας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή

Προσθέστε σημειώσεις ομιλητή στην παρουσίασή για να αφηγηθείτε μια ιστορία στο ακροατήριό σας πέρα από το περιεχόμενο της διαφάνειας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις σημειώσεις ομιλητή ως ιδιωτικές υπενθυμίσεις του περιεχομένου της διαφάνειας. Μπορείτε να προσθέσετε τις σημειώσεις ομιλητή στην Κανονική προβολή, εάν θέλετε να προσθέσετε μόνο σύντομες σημειώσεις, ή στη σελίδα Σημειώσεις, εάν σκοπεύετε να γράψετε περισσότερες σημειώσεις ανά διαφάνεια.

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή στην Κανονική προβολή

 1. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σημειώσεις ομιλητή, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε: " Παράθυρο σημειώσεων, περιοχή διάταξης".

 2. Πληκτρολογήστε τις σημειώσεις ομιλητή για τη διαφάνεια. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, για να απομακρυνθείτε από το Παράθυρο Σημειώσεις, πατήστε το πλήκτρο F6.

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή σε μια σελίδα σημειώσεων

 1. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σημειώσεις ομιλητή, στην Κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+3. Θα ακούσετε τη φράση: "Σελίδα σημειώσεων, περιοχή διάταξης".

 2. Στη σελίδα Σημειώσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία κειμένου, είστε αυτή τη στιγμή σε μια περιοχή κειμένου". Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις σημειώσεις ομιλητή.

 3. Για να μετακινηθείτε στις σημειώσεις σε μια άλλη διαφάνεια, στη σελίδα Σημειώσεις, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Control+Shift+επάνω βέλος μέχρι να ακούσετε "Παράθυρο σημειώσεων, περιοχή διάταξης" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+δεξιό ή αριστερό πλήκτρο βέλους.

 4. Για να επιστρέψετε στην Κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+1.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή

Μπορείτε να ακούσετε τις σημειώσεις στα ακουστικά σας και, στη συνέχεια, να τις εκφωνήσετε στο ακροατήριό σας ή να αφήσετε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης να εκφωνήσει τις σημειώσεις. Μπορείτε να ακούσετε τις σημειώσεις ομιλητή στην Κανονική προβολή ή στη σελίδα Σημειώσεις κατά τη δημιουργία ή την επεξεργασία της παρουσίασής σας. Κατά την προβολή μιας παρουσίασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή Παρουσιαστής.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή στην Κανονική προβολή

 1. Στη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο σημειώσεων, περιοχή διάταξης".

 2. Στο Παράθυρο "Σημειώσεις", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Command+πλήκτρο δεξιού βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία κειμένου, εισαγωγή στην αρχή του κειμένου, <κείμενο σημειώσεων ομιλητή>."

 3. Για έξοδο από το Παράθυρο "Σημειώσεις", πατήστε το πλήκτρο F6.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή σε μια σελίδα σημειώσεων

 1. Σε μια διαφάνεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+3. Θα ακούσετε τη φράση: "Σελίδα σημειώσεων, περιοχή διάταξης".

 2. Στη σελίδα Σημειώσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία κειμένου, <κείμενο σημειώσεων>".

 3. Για να μετακινηθείτε στις σημειώσεις σε μια άλλη διαφάνεια, στη σελίδα "Σημειώσεις", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Control+Shift+επάνω βέλος μέχρι να ακούσετε "Παράθυρο σημειώσεων, περιοχή διάταξης" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+δεξιό ή αριστερό πλήκτρο βέλους.

 4. Για να επιστρέψετε στην Κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+1.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή στην Προβολή παρουσιαστή

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Παρουσιαστής, σε μια διαφάνεια στην προβολή Κανονική, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Return. Θα ακούσετε τη φράση: "Προβολή 'Παρουσιαστής'"

 2. Στην προβολή Παρουσιαστής, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο σημειώσεων, περιοχή διάταξης".

 3. Για να διαβάσετε το κείμενο των σημειώσεων, στο παράθυρο Σημειώσεις, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος. Θα ακούσετε τη φράση: "Κείμενο σε επεξεργασία, <κείμενο σημειώσεων>". Για να διακόψετε την ανάγνωση, πατήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους ταυτόχρονα.

Προσθήκη σχολίων

Εάν, για παράδειγμα, εργάζεστε μαζί με άλλα άτομα σε μια παρουσίαση ή εάν αναθεωρείτε την εργασία κάποιου άλλου ατόμου, μπορείτε να προσθέσετε σχόλια σε διαφάνειες.

 1. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σχόλια, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα της τρέχουσας καρτέλας στην κορδέλα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε, "Καρτέλα Αναθεώρηση" και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Πατήστε Αναθεώρηση, επιλεγμένο, καρτέλα".

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Νέο σχόλιο". Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία κειμένου, είστε αυτή τη στιγμή σε μια περιοχή κειμένου". Η εστίαση μετακινείται στο παράθυρο σχολίων στο περιθώριο.

 3. Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, για να απομακρυνθείτε από το παράθυρο σχολίων, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε.

Ανάγνωση σχολίων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να ακούσετε τα σχόλια άλλων χρηστών και για να ελέγξετε ποιος πρόσθεσε σχόλια στην παρουσίασή σας και πότε.

 1. Στην Κανονική προβολή, σε μια διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα στην κορδέλα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε, "Καρτέλα Αναθεώρηση" και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα Αναθεώρηση".

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί μενού Εμφάνιση σχολίων".

 3. Για να αναπτύξετε τη λίστα μενού Εμφάνιση σχολίων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+M.

 4. Στη λίστα μενού, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Σημάδι επιλογής" ή "Παράθυρο Σχόλια". Εάν ακούσετε τη φράση "Σημάδι επιλογής, Παράθυρο 'Σχόλια'", πατήστε το πλήκτρο Esc και προχωρήστε στο επόμενο βήμα. Εάν ακούσετε τη φράση "Παράθυρο 'Σχόλια'", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Σε μια διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα Σχόλια, αυτή τη στιγμή βρίσκεστε σε μια καρτέλα μέσα σε ένα παράθυρο εργασιών".

 6. Στην καρτέλα Σχόλια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Νήμα σχολίου". Η εστίαση είναι τώρα στο πρώτο σχόλιο του νήματος. Για να διαβάσετε το σχόλιο, πατήστε το πλήκτρο Tab. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει την ώρα που προστέθηκε το σχόλιο καθώς και το όνομα του συντάκτη.

  Για να μετακινηθείτε στο επόμενο νήμα σχολίων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Control+Shift+επάνω βέλος. Θα ακούσετε τη φράση: "Εκτός του νήματος σχολίου". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το επόμενο νήμα.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αποθήκευση της παρουσίασής σας στο PowerPoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint 2016 για Mac

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 για iOS με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να προσθέσετε και να διαβάσετε σημειώσεις ομιλητή στην παρουσίασή σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint 2016 για iOS, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint για iPhone.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Σε αυτό το θέμα

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή

Όταν ανοίγετε μια παρουσίαση στο PowerPoint, αυτή ανοίγει στην Κανονική προβολή όπου το VoiceOver μπορεί να διαβάσει τις σημειώσεις ομιλητή.

 1. Για να διαπιστώσετε εάν μια διαφάνεια έχει σημειώσεις ομιλητή, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά, μέχρι να φτάσετε στο παράθυρο μικρογραφιών διαφάνειας. Όταν φτάσετε στο παράθυρο μικρογραφιών και η διαφάνεια περιέχει σημειώσεις ομιλητή, το VoiceOver εκφωνεί, για παράδειγμα, τη φράση: "Διαφάνεια 1 από 8, <τίτλος της διαφάνειας>, έχει σημειώσεις".

 2. Για να ανοίξετε το πεδίο κειμένου Σημειώσεις, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Σημειώσεις'." Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Το πεδίο κειμένου Σημειώσεις ανοίγει. Για να διαβάσετε τις σημειώσεις, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σημειώσεις διαφάνειας, πλαίσιο κειμένου, <σημειώσεις ομιλητή για τη διαφάνεια>".

 4. Για έξοδο από το πεδίο Σημειώσεις, σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κλείσιμο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σημειώσεις ομιλητή ως προσωπικές υπενθυμίσεις που πρέπει να αναφέρετε κατά την παρουσίαση διαφανειών στο ακροατήριο.

 1. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σημειώσεις ομιλητή, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Σημειώσεις'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Το πεδίο κειμένου Σημειώσεις ανοίγει.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν ακούσετε τη φράση "Σημειώσεις" αντί για "Κουμπί 'Σημειώσεις'", τότε, το πεδίο κειμένου Σημειώσεις είναι ήδη ανοιχτό στο PowerPoint.

 2. Για να μεταβείτε στο πεδίο κειμένου, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά. "Σημειώσεις διαφάνειας, πλαίσιο κειμένου, πεδίο κειμένου".

 3. Για να ξεκινήσετε την προσθήκη σημειώσεων, πατήστε δύο φορές την οθόνη και πληκτρολογήστε τις σημειώσεις σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Q".

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να βρείτε το πληκτρολόγιο, εξερευνώντας τα στοιχεία στην οθόνη. Για να εξερευνήσετε, τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και σύρετέ το τριγύρω. Το VoiceOver εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Για να κλείσετε το πληκτρολόγιο όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Απόκρυψη πληκτρολογίου". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προβολή της παρουσίασής σας με το PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×