Χρήση ενός κουμπιού εντολής για την εκκίνηση μιας ενέργειας ή μιας σειράς ενεργειών

Χρήση ενός κουμπιού εντολής για την εκκίνηση μιας ενέργειας ή μιας σειράς ενεργειών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουμπί εντολής σε μια φόρμα της Access για να ξεκινήσετε μια ενέργεια ή ένα σύνολο ενεργειών. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κουμπί εντολής που ανοίγει μια άλλη φόρμα. Για να κάνετε ένα κουμπί εντολής που εκτελεί μια ενέργεια, μπορείτε να γράψετε μια μακροεντολή ή διαδικασία συμβάντος και επισύναψή του σε ιδιότητα Με το κλικ ενός κουμπιού εντολής. Μπορείτε επίσης να ενσωματώσετε μια μακροεντολή απευθείας σε ένα πλαίσιο ιδιότητας Σε, κάντε κλικ στην επιλογή του κουμπιού εντολής. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε το κουμπί σε άλλες μορφές χωρίς να χάσετε τη λειτουργικότητα του κουμπιού.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθέστε ένα κουμπί εντολής σε μια φόρμα με τη χρήση οδηγού

Δημιουργία ενός κουμπιού, σύροντας μια μακροεντολή σε μια φόρμα

Δημιουργία ενός κουμπιού εντολής χωρίς τη χρήση οδηγού

Προσαρμογή ενός κουμπιού εντολής

Προσθήκη κουμπιού εντολής σε φόρμα με χρήση οδηγού

Χρησιμοποιώντας τον Οδηγό κουμπιών εντολής, μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα κουμπιά εντολής για διάφορες εργασίες, όπως το κλείσιμο μιας φόρμας, το άνοιγμα μιας έκθεσης, η εύρεση μιας εγγραφής ή η εκτέλεση μιας μακροεντολής.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο Παράθυρο περιήγησης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης από το μενού συντόμευσης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Χρήση οδηγών στοιχείων ελέγχου Εικόνα κουμπιού .

  Εικόνα κουμπιού

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί.

  Εικόνα κουμπιού

 4. Στο πλέγμα σχεδίασης, κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε να εισαγάγετε το κουμπί εντολής.

  Ξεκινά ο Οδηγός Κουμπιών εντολής.

 5. Ακολουθήστε τις υποδείξεις του οδηγού. Στην τελευταία σελίδα, κάντε κλικ στο κουπί Τέλος.

  Ο οδηγός δημιουργεί το κουμπί εντολής και ενσωματώνει μια μακροεντολή στην ιδιότητα Με το κλικ του κουμπιού εντολής. Η μακροεντολή περιέχει ενέργειες που εκτελούν την εργασία που επιλέγετε στον οδηγό.

Προβολή ή επεξεργασία μιας μακροεντολής που είναι ενσωματωμένη σε κουμπί εντολής

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη φόρμα που περιέχει το κουμπί εντολής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού ή Προβολή διάταξης Εικόνα κουμπιού από το μενού συντόμευσης.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί εντολής για να το επιλέξετε και κατόπιν πατήστε F4 για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων του.

 3. Στην καρτέλα συμβάν του φύλλου ιδιοτήτων, [Ενσωματωμένη μακροεντολή] πρέπει να εμφανίζεται στο πλαίσιο της ιδιότητας Σε, κάντε κλικ στην επιλογή. Κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στο πλαίσιο της ιδιότητας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" στη δεξιά πλευρά του πλαισίου.

Εμφανίζεται η Λειτουργία δόμησης μακροεντολών παρουσιάζοντας την ενέργεια ή τις ενέργειες που οδήγησαν στη δημιουργία της ενσωματωμένης μακροεντολής.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία κουμπιού με μεταφορά μακροεντολής σε φόρμα

Αν έχετε ήδη δημιουργήσει και αποθηκεύσει μια μακροεντολή, μπορείτε, μεταφέροντας τη μακροεντολή από το Παράθυρο περιήγησης σε μια φόρμα που είναι ανοιχτή σε Προβολή σχεδίασης, να δημιουργήσετε εύκολα ένα κουμπί εντολής το οποίο να εκτελεί τη μακροεντολή.

 1. Ανοίξτε τη φόρμα σε προβολή σχεδίασης, κάνοντας δεξί κλικ στη φόρμα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού από το μενού συντόμευσης.

 2. Στο Παράθυρο περιήγησης, εντοπίστε τη μακροεντολή που θέλετε να εκτελέσει το νέο κουμπί εντολής, και κατόπιν σύρετε τη μακροεντολή στη φόρμα.

  Access αυτόματα δημιουργεί ένα κουμπί εντολής και χρησιμοποιεί το όνομα της μακροεντολής ως λεζάντα για το κουμπί. Access εισάγει επίσης το όνομα της μακροεντολής στην ιδιότητα Σε, κάντε κλικ στην επιλογή του κουμπιού εντολής ώστε να εκτελείται η μακροεντολή όταν κάνετε κλικ στο κουμπί. Η Access χρησιμοποιεί ένα γενικό όνομα για το κουμπί, ώστε να είναι μια καλή ιδέα να πληκτρολογήσετε ένα πιο χαρακτηριστικό όνομα στην ιδιότητα Name του κουμπιού. Για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων για το κουμπί εντολής ενώ η φόρμα είναι ανοιχτή σε προβολή σχεδίασης, κάντε κλικ στο κουμπί και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F4.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μακροεντολών, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μακροεντολής περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία κουμπιού εντολής χωρίς τη χρήση οδηγού

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κουμπί εντολής χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό δημιουργίας κουμπιών εντολής. Η διαδικασία περιλαμβάνει την τοποθέτηση του κουμπιού στη φόρμα και στη συνέχεια τη ρύθμιση ορισμένων ιδιοτήτων.

 1. Κάντε δεξί κλικ στη φόρμα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού από το μενού συντόμευσης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι Χρήση οδηγών στοιχείων ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο.

  Εικόνα κουμπιού

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί.

  Εικόνα κουμπιού

 4. Κάντε κλικ στη θέση της φόρμας όπου θέλετε να τοποθετήσετε το κουμπί εντολής.

  Η Access τοποθετεί το κουμπί εντολής στη φόρμα.

  Επειδή δεν έχει επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου Χρήση οδηγών στοιχείων ελέγχου, η Access δεν εκτελεί οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία. Αν, όταν τοποθετείτε το κουμπί εντολής στη φόρμα, ξεκινήσει ο Οδηγός δημιουργίας κουμπιών εντολής, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Άκυρο στον οδηγό.

 5. Με το κουμπί εντολής επιλεγμένο, πατήστε F4 για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων του.

 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Όλα για να εμφανίσετε όλες τις ιδιότητες για το κουμπί εντολής.

 7. Ορίστε τις ιδιότητες για να ολοκληρώσετε τη σχεδίαση του κουμπιού εντολής, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Όνομα

Από προεπιλογή, η Access δίνει σε κάθε νέο κουμπί εντολής το όνομα Εντολή, ακολουθούμενο από έναν αριθμό, για παράδειγμα, Εντολή34. Αν και δεν απαιτείται, συνιστάται να αλλάζετε το όνομα με κάποιο άλλο το οποίο να περιγράφει τη λειτουργία του κουμπιού (για παράδειγμα, cmdSalesReport ή CloseFormButton). Αυτή η ενέργεια θα σας διευκολύνει μελλοντικά, εάν χρειαστεί να κάνετε παραπομπή στο κουμπί μιας μακροεντολής ή διαδικασίας συμβάντος.

Λεζάντα

Εισαγάγετε την ετικέτα που θέλετε να εμφανίζεται στο κουμπί εντολής. Για παράδειγμα, Έκθεση πωλήσεων ή Κλείσιμο φόρμας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η λεζάντα δεν εμφανίζεται εάν η εικόνα καθορίζεται στην ιδιότητα Εικόνα.

Με το κλικ

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ιδιότητα για να καθορίσετε τι θα συμβαίνει όταν κάνετε κλικ στο κουμπί εντολής. Για να ορίσετε την ιδιότητα, κάντε κλικ στο πλαίσιο ιδιότητας και στη συνέχεια κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

 • Για να εκτελεί το κουμπί εντολής μια υπάρχουσα αποθηκευμένη μακροεντολή, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος και κάντε κλικ στο όνομα της μακροεντολής.

 • Για να κάνετε το κουμπί εντολής, εκτελέστε μια υπάρχουσα ενσωματωμένη συνάρτηση ή συνάρτηση VBA, πληκτρολογήστε ένα σύμβολο ισότητας (=) ακολουθούμενο από το όνομα συνάρτησης. Για παράδειγμα, =MsgBox("Γεια") ή =MyFunction(ορίσματα).

 • Για να δημιουργήσετε μια παράσταση, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση παραστάσεων.

 • Για να ξεκινήσετε τη δημιουργία μιας διαδικασίας συμβάντος που χρησιμοποιεί το Visual Basic για κώδικα Applications (VBA), κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση κώδικα. Για να δημιουργήσετε μια ενσωματωμένη μακροεντολή που περιέχει τις ενέργειες που θέλετε να εκτελέσετε το κουμπί εντολής, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λειτουργία δόμησης μακροεντολών.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : πρέπει να σας δοθεί Access βάσεις δεδομένων που περιέχουν κώδικα VBA αξιόπιστη κατάσταση προκειμένου ο κωδικός μπορεί να εκτελεστεί.

Για βοήθεια σχετικά με άλλες ιδιότητες που δεν αναφέρονται εδώ, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού σε ένα πλαίσιο ιδιότητας και πατήστε F1.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή ενός κουμπιού εντολής

Access παρέχει πολλούς τρόπους για να προσαρμόσετε τα κουμπιά εντολών, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα που θέλετε στη φόρμα σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια γραμμή κουμπιά εντολών σε μια διάταξη σε μορφή πίνακα ή σε στοίβα ή μπορείτε να κάνετε εντολή μοιάζουν περισσότερο με υπερ-συνδέσεις.

 1. Κάντε δεξί κλικ στη φόρμα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Δημιουργήστε μια οριζόντια (σε μορφή πίνακα) ή κατακόρυφη (σε στοίβα) διάταξη κουμπιών εντολής   

   Μπορείτε να προσθέσετε κουμπιά εντολής σε μια διάταξη σε μορφή πίνακα ή σε στοίβα για να δημιουργήσετε μια γραμμή ή μια στήλη στοιχισμένων με ακρίβεια κουμπιών. Μπορείτε στη συνέχεια να επανατοποθετήσετε τα κουμπιά ως ομάδα, γεγονός που διευκολύνει την τροποποίηση των φορμών. Επίσης μπορείτε να εφαρμόσετε στυλ μορφοποίησης ταυτόχρονα σε ολόκληρη τη γραμμή ή τη στήλη των κουμπιών εντολής και μπορείτε να διαχωρίσετε τα κουμπιά με χρήση γραμμών πλέγματος.

   1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα από τα κουμπιά εντολής που θέλετε να προσθέσετε στη διάταξη, και κατόπιν τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διάταξη στο μενού συντόμευσης.

   2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Εικόνα κουμπιού για να ξεκινήσετε μια οριζόντια γραμμή κουμπιών ή κάντε κλικ στην επιλογή Σωρευμένη Εικόνα κουμπιού για να δημιουργήσετε μια κατακόρυφη στήλη κουμπιών.

    Η Access σχεδιάζει περιγράμματα γύρω από το κουμπί εντολής προκειμένου να υποδείξει τη διάταξη. Κάθε κουμπί δημιουργεί ζεύγος με μια ετικέτα την οποία δεν μπορείτε να διαγράψετε — ωστόσο, μπορείτε να σμικρύνετε την ετικέτα σε πολύ μικρό μέγεθος, εάν δεν είναι απαραίτητη.

    Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ένα κουμπί εντολής και η συσχετιζόμενη ετικέτα του σε διάταξη πίνακα. Προσέξτε ότι η ετικέτα είναι δίπλα στην επόμενη ανώτερη ενότητα  — με αυτόν τον τρόπο δεν επαναλαμβάνονται οι ετικέτες σε κάθε αναλυτική εγγραφή.

    Κουμπί εντολής σε διάταξη πίνακα

    Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ένα κουμπί εντολής και η συσχετιζόμενη ετικέτα του σε διάταξη στοίβας. Στη διάταξη στοίβας, η ετικέτα και το κουμπί είναι πάντα στην ίδια ενότητα.

    Κουμπί εντολής σε διάταξη στοίβας

   3. Προσθέστε περισσότερα κουμπιά εντολής στη διάταξη, σύροντάς τα στην περιοχή διάταξης. Καθώς σύρετε ένα κουμπί εντολής, η Access σχεδιάζει μια οριζόντια γραμμή εισαγωγής (για διάταξη πίνακα) ή μια κατακόρυφη γραμμή εισαγωγής (για διάταξη στοίβας), ώστε να υποδείξει το σημείο τοποθέτησης του κουμπιού εντολής κατά την απελευθέρωση του κουμπιού του ποντικιού.

    Προσθήκη ενός κουμπιού σε διάταξη στοίβας στοιχείου ελέγχου

    Κατά την απελευθέρωση του κουμπιού του ποντικιού, το στοιχείο ελέγχου προστίθεται στη διάταξη.

    Κουμπί που έχει προστεθεί σε διάταξη στοίβας στοιχείου ελέγχου

   4. Μετακινήστε κουμπιά εντολής προς τα επάνω ή προς τα κάτω σε μια ενότητα μέσα σε μια διάταξη σε μορφή πίνακα    Αν θέλετε να διατηρήσετε ένα κουμπί εντολής με διάταξη μορφής πίνακα αλλά θέλετε να το μετακινήσετε σε μια διαφορετική ενότητα της φόρμας (για παράδειγμα, από την ενότητα "Λεπτομέρειες" στην ενότητα "Κεφαλίδα φόρμας"), κάντε τα εξής:

    1. Επιλέξτε το κουμπί εντολής.

    2. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση προς τα κάτω στην καρτέλα Τακτοποίηση.

     Το κουμπί εντολής μετακινείται προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην επόμενη ενότητα, αλλά παραμένει σε διάταξη μορφής πίνακα. Αν στη θέση στην οποία μετακινείτε αυτό το στοιχείο ελέγχου υπάρχει ήδη κάποιο άλλο στοιχείο ελέγχου, τα δύο στοιχεία ελέγχου αλλάζουν θέσεις.

     ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι εντολές Μετακίνηση προς τα επάνω και Μετακίνηση προς τα κάτω είναι απενεργοποιημένες για διατάξεις σε στοίβα.

   5. Μετακίνηση μιας ολόκληρης διάταξης κουμπιών εντολής   

    1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κουμπί εντολής στη διάταξη.

     Στην επάνω αριστερή γωνία της διάταξης εμφανίζεται ένας δείκτης επιλογής διάταξης.

    2. Σύρετε το δείκτη επιλογής διάταξης για να μετακινήσετε τη διάταξη σε μια νέα θέση.

  • Προσθήκη γραμμών πλέγματος σε μια διάταξη κουμπιών εντολής   

   1. Επιλέξτε οποιοδήποτε από τα κουμπιά εντολών στη διάταξη.

   2. Κάντε κλικ στην εντολή " γραμμές πλέγματος " στην καρτέλα τακτοποίηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ γραμμών πλέγματος που θέλετε.

  • Μετατροπή σε ένα κουμπί εντολής διάφανη   

   Δημιουργώντας ένα διαφανές κουμπί εντολής, μπορείτε να το τοποθετήσετε πάνω από ένα οποιοδήποτε αντικείμενο στη φόρμας σας και να δώσετε σε αυτό το αντικείμενο τη λειτουργικότητα ενός κουμπιού εντολής. Για παράδειγμα, έχετε μια εικόνα που θέλετε να χωρίσετε σε επιλέξιμες περιοχές, κάθε μία από τις οποίες θα ξεκινά με μια διαφορετική μακροεντολή. Μπορείτε να το κάνετε αυτό τοποθετώντας πολλαπλά, διαφανή κουμπιά στο επάνω μέρος της εικόνας.

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί εντολής που θέλετε να κάνετε διαφανές, και κατόπιν πατήστε F4 για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων του κουμπιού εντολής.

   2. Στην καρτέλα Μορφή του φύλλου ιδιοτήτων, κάντε κλικ στο πλαίσιο της ιδιότητας Διαφανές.

   3. Επιλέξτε Ναι στην αναπτυσσόμενη λίστα.

    Μπορείτε ακόμα να δείτε τη διάρθρωση του κουμπιού εντολής σε Προβολή σχεδίασης, αλλά το κουμπί δεν είναι ορατό σε Προβολή φόρμας.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ορισμός της ιδιότητας Διαφανές ενός κουμπιού εντολής στην τιμή Ναι δεν ισοδυναμεί με τη ρύθμιση της ιδιότητας Ορατό στην τιμή Όχι. Και οι δύο λειτουργίες κάνουν απόκρυψη του κουμπιού εντολής, αλλά ο ορισμός της ιδιότητας διαφανές στην τιμή Ναι ενεργοποιεί το κουμπί. Η ρύθμιση της ιδιότητας Ορατό στην τιμή Όχι απενεργοποιεί το κουμπί.

  • Κάντε ένα κουμπί εντολής εμφανίζεται ως υπερ-σύνδεσης   

   Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε απόκρυψη ενός κουμπιού εντολής αλλά να αφήσετε τη λεζάντα ορατή. Το αποτέλεσμα μοιάζει με μια ετικέτα, αλλά οι λειτουργίες θυμίζουν ένα κουμπί εντολής. Μπορείτε επίσης να υπογραμμίσετε το κείμενο στη λεζάντα και να αλλάξετε το χρώμα του προκειμένου να το εμφανίσετε ως μια υπερ-σύνδεση.

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί εντολής για να το επιλέξετε και πατήστε F4 για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων του.

   2. Στην καρτέλα Μορφή του φύλλου ιδιοτήτων, κάντε κλικ στο πλαίσιο της ιδιότητας Μορφοποίηση.

   3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε Διαφανές.

    Γίνεται απόκρυψη του κουμπιού εντολής, αλλά η λεζάντα εξακολουθεί να είναι ορατή.

   4. Για να υπογραμμίσετε ή να αλλάξετε το χρώμα του κειμένου στη λεζάντα, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία στην ομάδα " γραμματοσειρά " στην καρτέλα Μορφοποίηση.

    Εντολές που είναι διαθέσιμες στην ομάδα γραμματοσειρά πρόσβασης

  • Δημιουργήστε ένα κουμπί "Άκυρο"   

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί εντολής, και κατόπιν πατήστε F4 για να ανοίξετε το φύλλο ιδιοτήτων του.

   2. Στο πλαίσιο ιδιότητας Άκυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

    Όταν η ιδιότητα Άκυρο ενός κουμπιού εντολής έχει ρυθμιστεί στην τιμή Ναι και η φόρμα είναι η ενεργή φόρμα, ένας χρήστης μπορεί να επιλέξει το κουμπί εντολής κάνοντας κλικ σε αυτό, πιέζοντας το πλήκτρο ESC ή πιέζοντας το πλήκτρο ENTER όταν το κουμπί εντολής έχει την εστίαση. Όταν η ιδιότητα Άκυρο ορίζεται στην τιμή Ναι για ένα οποιοδήποτε κουμπί εντολής, ορίζεται αυτόματα στην τιμή Όχι για όλα τα υπόλοιπα κουμπιά εντολής στη φόρμα.

    Προκειμένου ένα κουμπί "Άκυρο" να ακυρώνει όλες τις ενέργειες που εκτελέστηκαν σε μια φόρμα ή ένα παράθυρο διαλόγου, πρέπει να γράψετε μια μακροεντολή ή μια διαδικασία συμβάντος και να την επισυνάψετε στην ιδιότητα Με το κλικ του κουμπιού.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για μια φόρμα που επιτρέπει μη αναστρέψιμες λειτουργίες, (όπως διαγραφές), μια καλή ιδέα είναι να ορίσετε το κουμπί "Άκυρο" ως προεπιλεγμένο κουμπί εντολής της φόρμας. Για να το κάνετε, ρυθμίστε τις ιδιότητες Cancel και Default στην τιμή Ναι.

  • Εμφάνιση μιας εικόνας σε ένα κουμπί εντολής    Στο πλαίσιο ιδιότητας εικόνα του κουμπιού εντολής, πληκτρολογήστε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου για ένα αρχείο εικόνας (όπως ένα αρχείο .bmp, .ico ή .dib). Εάν δεν είστε βέβαιοι για τη διαδρομή ή το όνομα αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" για να ανοίξετε τη λειτουργία δόμησης εικόνων.

   Λειτουργία δόμησης εικόνων

   Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να βρείτε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή, εναλλακτικά, κάντε κλικ σε μία από τις εικόνες της λίστας Διαθέσιμες εικόνες για να κάνετε προεπισκόπηση των επαγγελματικών εικόνων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Εάν βρείτε μια εικόνα που θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να την προσθέσετε στο κουμπί εντολής.

   Από προεπιλογή, η Access ορίζει την ιδιότητα Τύπο εικόνας για να ενσωματωμένων. Όταν εκχωρείτε ένα γραφικό σε ένα κουμπί εντολής ιδιοτήτων εικόνας , χρησιμοποιώντας αυτήν τη ρύθμιση δημιουργεί ένα αντίγραφο της εικόνας και τα αποθηκεύει στο αρχείο βάσης δεδομένων της Access. Οι επόμενες αλλαγές στην αρχική εικόνα δεν θα εφαρμόζονται στο κουμπί εντολής. Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση με την αρχική εικόνα έτσι ώστε να αντικατοπτρίζονται οποιεσδήποτε αλλαγές στην εικόνα του κουμπιού εντολής, αλλάξτε την ιδιότητα Τύπου εικόνας σε σύνδεση. Πρέπει να διατηρήσετε το αρχικό αρχείο εικόνας στην αρχική του θέση. Εάν μπορείτε να μετακινήσετε ή να μετονομάσετε το αρχείο εικόνας, η Access εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος όταν ανοίγετε τη βάση δεδομένων και το κουμπί εντολής εμφανίζει τη λεζάντα αντί για την εικόνα. Για να κάνετε κοινή χρήση την ίδια εικόνα σε πολλές θέσεις μέσα στη βάση δεδομένων, αλλάξτε την ιδιότητα Τύπου εικόνας σε κοινή χρήση. Θα τώρα μπορείτε να επιλέξετε την ίδια εικόνα σε άλλα κουμπιά εντολών, για παράδειγμα, επιλέγοντας το όνομα της εικόνας για την ιδιότητα εικόνας.

  • Εμφανίζεται μια εικόνα και μια λεζάντα σε ένα κουμπί εντολής   

   Μπορείτε να εμφανίσετε μια λεζάντα ή μια εικόνα σε ένα κουμπί εντολής. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία:

   1. Προσθέστε μια εικόνα στο κουμπί εντολής χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που αναφέρθηκε πιο πάνω σε αυτήν την ενότητα.

   2. Επιλέξτε το κουμπί εντολής. Εάν το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται ήδη, πιέστε το πλήκτρο F4 για να το εμφανίσετε.

   3. Στην καρτέλα Μορφοποίηση του φύλλου ιδιοτήτων, πληκτρολογήστε τη λεζάντα που θέλετε στο πλαίσιο ιδιότητας Λεζάντα.

   4. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενος βέλος του πλαισίου ιδιότητας Τακτοποίηση λεζάντας εικόνας και μετά επιλέξτε την τακτοποίηση που θέλετε. Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε τη λεζάντα κάτω από την εικόνα, ενεργοποιήστε την επιλογή Κάτω. Για να εμφανίσετε τη λεζάντα στη δεξιά πλευρά της εικόνας, ενεργοποιήστε την επιλογή Δεξιά. Για να θέσετε την τακτοποίηση σε εξάρτηση με τις τοπικές ρυθμίσεις του συστήματος, ενεργοποιήστε την επιλογή Γενικά. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη ρύθμιση, η λεζάντα θα εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά για γλώσσες ανάγνωσης από αριστερά προς τα δεξιά και θα εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά για γλώσσες ανάγνωσης από δεξιά προς τα αριστερά.

Αρχή της σελίδας

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθέστε ένα κουμπί εντολής σε μια φόρμα με τη χρήση οδηγού

Δημιουργία ενός κουμπιού, σύροντας μια μακροεντολή σε μια φόρμα

Δημιουργία ενός κουμπιού εντολής χωρίς τη χρήση οδηγού

Προσαρμογή ενός κουμπιού εντολής

Προσθήκη κουμπιού εντολής σε φόρμα με χρήση οδηγού

Χρησιμοποιώντας τον Οδηγό κουμπιών εντολής, μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα κουμπιά εντολής για διάφορες εργασίες, όπως το κλείσιμο μιας φόρμας, το άνοιγμα μιας έκθεσης, η εύρεση μιας εγγραφής ή η εκτέλεση μιας μακροεντολής.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο Παράθυρο περιήγησης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης από το μενού συντόμευσης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Χρήση οδηγών στοιχείων ελέγχου Εικόνα κουμπιού .

  Εικόνα κουμπιού

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί.

  Εικόνα κουμπιού

 4. Στο πλέγμα σχεδίασης, κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε να εισαγάγετε το κουμπί εντολής.

  Ξεκινά ο Οδηγός Κουμπιών εντολής.

 5. Ακολουθήστε τις υποδείξεις του οδηγού. Στην τελευταία σελίδα, κάντε κλικ στο κουπί Τέλος.

  Ο οδηγός δημιουργεί το κουμπί εντολής και ενσωματώνει μια μακροεντολή στην ιδιότητα Με το κλικ του κουμπιού εντολής. Η μακροεντολή περιέχει ενέργειες που εκτελούν την εργασία που επιλέγετε στον οδηγό.

Προβολή ή επεξεργασία μιας μακροεντολής που είναι ενσωματωμένη σε κουμπί εντολής

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη φόρμα που περιέχει το κουμπί εντολής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού ή Προβολή διάταξης Εικόνα κουμπιού από το μενού συντόμευσης.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί εντολής για να το επιλέξετε και κατόπιν πατήστε F4 για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων του.

 3. Στην καρτέλα συμβάν του φύλλου ιδιοτήτων, [Ενσωματωμένη μακροεντολή] πρέπει να εμφανίζεται στο πλαίσιο της ιδιότητας Σε, κάντε κλικ στην επιλογή. Κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στο πλαίσιο της ιδιότητας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" στη δεξιά πλευρά του πλαισίου.

Εμφανίζεται η Λειτουργία δόμησης μακροεντολών παρουσιάζοντας την ενέργεια ή τις ενέργειες που οδήγησαν στη δημιουργία της ενσωματωμένης μακροεντολής.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία κουμπιού με μεταφορά μακροεντολής σε φόρμα

Αν έχετε ήδη δημιουργήσει και αποθηκεύσει μια μακροεντολή, μπορείτε, μεταφέροντας τη μακροεντολή από το Παράθυρο περιήγησης σε μια φόρμα που είναι ανοιχτή σε Προβολή σχεδίασης, να δημιουργήσετε εύκολα ένα κουμπί εντολής το οποίο να εκτελεί τη μακροεντολή.

 1. Ανοίξτε τη φόρμα σε προβολή σχεδίασης, κάνοντας δεξί κλικ στη φόρμα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού από το μενού συντόμευσης.

 2. Στο Παράθυρο περιήγησης, εντοπίστε τη μακροεντολή που θέλετε να εκτελέσει το νέο κουμπί εντολής, και κατόπιν σύρετε τη μακροεντολή στη φόρμα.

  Η Microsoft Office Access 2007 δημιουργεί αυτόματα ένα κουμπί εντολής και χρησιμοποιεί το όνομα της μακροεντολής ως λεζάντα για το κουμπί. Η Office Access 2007 εισάγει επίσης το όνομα μακροεντολής στην ιδιότητα Με το κλικ του κουμπιού εντολής έτσι ώστε η μακροεντολή να εκτελείται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί. Η Access χρησιμοποιεί ένα γενικό όνομα για το κουμπί και μια καλή ιδέα θα ήταν να πληκτρολογήσετε ένα πιο χαρακτηριστικό όνομα στην ιδιότητα Όνομα του κουμπιού. Για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων για το κουμπί εντολής ενώ η φόρμα είναι ανοιχτή σε προβολή σχεδίασης, κάντε κλικ στο κουμπί και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο F4.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μακροεντολών, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μακροεντολής.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία κουμπιού εντολής χωρίς τη χρήση οδηγού

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κουμπί εντολής χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό δημιουργίας κουμπιών εντολής. Η διαδικασία περιλαμβάνει την τοποθέτηση του κουμπιού στη φόρμα και στη συνέχεια τη ρύθμιση ορισμένων ιδιοτήτων.

 1. Κάντε δεξί κλικ στη φόρμα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού από το μενού συντόμευσης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι Χρήση οδηγών στοιχείων ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο.

  Εικόνα κουμπιού

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί.

  Εικόνα κουμπιού

 4. Κάντε κλικ στη θέση της φόρμας όπου θέλετε να τοποθετήσετε το κουμπί εντολής.

  Η Access τοποθετεί το κουμπί εντολής στη φόρμα.

  Επειδή δεν έχει επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου Χρήση οδηγών στοιχείων ελέγχου, η Access δεν εκτελεί οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία. Αν, όταν τοποθετείτε το κουμπί εντολής στη φόρμα, ξεκινήσει ο Οδηγός δημιουργίας κουμπιών εντολής, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Άκυρο στον οδηγό.

 5. Με το κουμπί εντολής επιλεγμένο, πατήστε F4 για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων του.

 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Όλα για να εμφανίσετε όλες τις ιδιότητες για το κουμπί εντολής.

 7. Ορίστε τις ιδιότητες για να ολοκληρώσετε τη σχεδίαση του κουμπιού εντολής, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Όνομα

Από προεπιλογή, η Access δίνει σε κάθε νέο κουμπί εντολής το όνομα Εντολή, ακολουθούμενο από έναν αριθμό, για παράδειγμα, Εντολή34. Αν και δεν απαιτείται, συνιστάται να αλλάζετε το όνομα με κάποιο άλλο το οποίο να περιγράφει τη λειτουργία του κουμπιού (για παράδειγμα, cmdSalesReport ή CloseFormButton). Αυτή η ενέργεια θα σας διευκολύνει μελλοντικά, εάν χρειαστεί να κάνετε παραπομπή στο κουμπί μιας μακροεντολής ή διαδικασίας συμβάντος.

Λεζάντα

Εισαγάγετε την ετικέτα που θέλετε να εμφανίζεται στο κουμπί εντολής. Για παράδειγμα, Έκθεση πωλήσεων ή Κλείσιμο φόρμας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η λεζάντα δεν εμφανίζεται εάν η εικόνα καθορίζεται στην ιδιότητα Εικόνα.

Με το κλικ

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ιδιότητα για να καθορίσετε τι θα συμβαίνει όταν κάνετε κλικ στο κουμπί εντολής. Για να ορίσετε την ιδιότητα, κάντε κλικ στο πλαίσιο ιδιότητας και στη συνέχεια κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

 • Για να εκτελεί το κουμπί εντολής μια υπάρχουσα αποθηκευμένη μακροεντολή, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος και κάντε κλικ στο όνομα της μακροεντολής.

 • Για να κάνετε το κουμπί εντολής, εκτελέστε μια υπάρχουσα ενσωματωμένη συνάρτηση ή συνάρτηση VBA, πληκτρολογήστε ένα σύμβολο ισότητας (=) ακολουθούμενο από το όνομα συνάρτησης. Για παράδειγμα, =MsgBox("Γεια") ή =MyFunction(ορίσματα).

 • Για να δημιουργήσετε μια παράσταση, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση παραστάσεων.

 • Για να ξεκινήσετε τη δημιουργία μιας διαδικασίας συμβάντος που χρησιμοποιεί το Visual Basic για κώδικα Applications (VBA), κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση κώδικα. Για να δημιουργήσετε μια ενσωματωμένη μακροεντολή που περιέχει τις ενέργειες που θέλετε να εκτελέσετε το κουμπί εντολής, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λειτουργία δόμησης μακροεντολών.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στις βάσεις δεδομένων της Office Access 2007 που περιέχουν κώδικα VBA θα πρέπει να έχει εκχωρηθεί μια αξιόπιστη κατάσταση προκειμένου να εκτελεστεί ο κώδικας.

Για βοήθεια σχετικά με άλλες ιδιότητες που δεν αναφέρονται εδώ, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού σε ένα πλαίσιο ιδιότητας και πατήστε F1.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή ενός κουμπιού εντολής

Η Office Access 2007 παρέχει νέους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να προσαρμόσετε κουμπιά εντολής ώστε η φόρμα σας να έχει την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε κουμπιά εντολής με διάταξη σε μορφή πίνακα ή σε στοίβα ή μπορείτε να τα κάνετε να μοιάζουν περισσότερο με υπερ-συνδέσεις.

 1. Κάντε δεξί κλικ στη φόρμα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Δημιουργήστε μια οριζόντια (σε μορφή πίνακα) ή κατακόρυφη (σε στοίβα) διάταξη κουμπιών εντολής   

   Μπορείτε να προσθέσετε κουμπιά εντολής σε μια διάταξη σε μορφή πίνακα ή σε στοίβα για να δημιουργήσετε μια γραμμή ή μια στήλη στοιχισμένων με ακρίβεια κουμπιών. Μπορείτε στη συνέχεια να επανατοποθετήσετε τα κουμπιά ως ομάδα, γεγονός που διευκολύνει την τροποποίηση των φορμών. Επίσης μπορείτε να εφαρμόσετε στυλ μορφοποίησης ταυτόχρονα σε ολόκληρη τη γραμμή ή τη στήλη των κουμπιών εντολής και μπορείτε να διαχωρίσετε τα κουμπιά με χρήση γραμμών πλέγματος.

   1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα από τα κουμπιά εντολής που θέλετε να προσθέσετε στη διάταξη, και κατόπιν τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διάταξη στο μενού συντόμευσης.

   2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Εικόνα κουμπιού για να ξεκινήσετε μια οριζόντια γραμμή κουμπιών ή κάντε κλικ στην επιλογή Σωρευμένη Εικόνα κουμπιού για να δημιουργήσετε μια κατακόρυφη στήλη κουμπιών.

    Η Access σχεδιάζει περιγράμματα γύρω από το κουμπί εντολής προκειμένου να υποδείξει τη διάταξη. Κάθε κουμπί δημιουργεί ζεύγος με μια ετικέτα την οποία δεν μπορείτε να διαγράψετε — ωστόσο, μπορείτε να σμικρύνετε την ετικέτα σε πολύ μικρό μέγεθος, εάν δεν είναι απαραίτητη.

    Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ένα κουμπί εντολής και η συσχετιζόμενη ετικέτα του σε διάταξη πίνακα. Προσέξτε ότι η ετικέτα είναι δίπλα στην επόμενη ανώτερη ενότητα  — με αυτόν τον τρόπο δεν επαναλαμβάνονται οι ετικέτες σε κάθε αναλυτική εγγραφή.

    Κουμπί εντολής σε διάταξη πίνακα

    Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ένα κουμπί εντολής και η συσχετιζόμενη ετικέτα του σε διάταξη στοίβας. Στη διάταξη στοίβας, η ετικέτα και το κουμπί είναι πάντα στην ίδια ενότητα.

    Κουμπί εντολής σε διάταξη στοίβας

   3. Προσθέστε περισσότερα κουμπιά εντολής στη διάταξη, σύροντάς τα στην περιοχή διάταξης. Καθώς σύρετε ένα κουμπί εντολής, η Access σχεδιάζει μια οριζόντια γραμμή εισαγωγής (για διάταξη πίνακα) ή μια κατακόρυφη γραμμή εισαγωγής (για διάταξη στοίβας), ώστε να υποδείξει το σημείο τοποθέτησης του κουμπιού εντολής κατά την απελευθέρωση του κουμπιού του ποντικιού.

    Προσθήκη ενός κουμπιού σε διάταξη στοίβας στοιχείου ελέγχου

    Κατά την απελευθέρωση του κουμπιού του ποντικιού, το στοιχείο ελέγχου προστίθεται στη διάταξη.

    Κουμπί που έχει προστεθεί σε διάταξη στοίβας στοιχείου ελέγχου

   4. Μετακινήστε κουμπιά εντολής προς τα επάνω ή προς τα κάτω σε μια ενότητα μέσα σε μια διάταξη σε μορφή πίνακα    Αν θέλετε να διατηρήσετε ένα κουμπί εντολής με διάταξη μορφής πίνακα αλλά θέλετε να το μετακινήσετε σε μια διαφορετική ενότητα της φόρμας (για παράδειγμα, από την ενότητα "Λεπτομέρειες" στην ενότητα "Κεφαλίδα φόρμας"), κάντε τα εξής:

    1. Κάντε δεξί κλικ στο κουμπί εντολής και στη συνέχεια τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διάταξη στο μενού συντόμευσης.

    2. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση ενότητας προς τα επάνω Εικόνα κουμπιού ή Μετακίνηση προς τα κάτω μια ενότητα Εικόνα κουμπιού .

     Το κουμπί εντολής μετακινείται προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην επόμενη ενότητα, αλλά παραμένει σε διάταξη μορφής πίνακα. Αν στη θέση στην οποία μετακινείτε αυτό το στοιχείο ελέγχου υπάρχει ήδη κάποιο άλλο στοιχείο ελέγχου, τα δύο στοιχεία ελέγχου αλλάζουν θέσεις.

     ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι επιλογές Μετακίνηση επάνω κατά μια ενότητα και Μετακίνηση κάτω κατά μια ενότητα είναι απενεργοποιημένες για διατάξεις σε σε στοίβα.

   5. Μετακίνηση μιας ολόκληρης διάταξης κουμπιών εντολής   

    1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κουμπί εντολής στη διάταξη.

     Στην επάνω αριστερή γωνία της διάταξης εμφανίζεται ένας δείκτης επιλογής διάταξης.

    2. Σύρετε το δείκτη επιλογής διάταξης για να μετακινήσετε τη διάταξη σε μια νέα θέση.

  • Προσθήκη γραμμών πλέγματος σε μια διάταξη κουμπιών εντολής   

   1. Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε κουμπί εντολής στη διάταξη και, στο μενού συντόμευσης, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διάταξη.

   2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Γραμμές πλέγματος, και κατόπιν επιλέξτε το στυλ γραμμών πλέγματος που θέλετε.

  • Μετατροπή σε ένα κουμπί εντολής διάφανη   

   Δημιουργώντας ένα διαφανές κουμπί εντολής, μπορείτε να το τοποθετήσετε πάνω από ένα οποιοδήποτε αντικείμενο στη φόρμας σας και να δώσετε σε αυτό το αντικείμενο τη λειτουργικότητα ενός κουμπιού εντολής. Για παράδειγμα, έχετε μια εικόνα που θέλετε να χωρίσετε σε επιλέξιμες περιοχές, κάθε μία από τις οποίες θα ξεκινά με μια διαφορετική μακροεντολή. Μπορείτε να το κάνετε αυτό τοποθετώντας πολλαπλά, διαφανή κουμπιά στο επάνω μέρος της εικόνας.

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί εντολής που θέλετε να κάνετε διαφανές, και κατόπιν πατήστε F4 για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων του κουμπιού εντολής.

   2. Στην καρτέλα Μορφή του φύλλου ιδιοτήτων, κάντε κλικ στο πλαίσιο της ιδιότητας Διαφανές.

   3. Επιλέξτε Ναι στην αναπτυσσόμενη λίστα.

    Μπορείτε ακόμα να δείτε τη διάρθρωση του κουμπιού εντολής σε Προβολή σχεδίασης, αλλά το κουμπί δεν είναι ορατό σε Προβολή φόρμας.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ορισμός της ιδιότητας Διαφανές ενός κουμπιού εντολής στην τιμή Ναι δεν ισοδυναμεί με τη ρύθμιση της ιδιότητας Ορατό στην τιμή Όχι. Και οι δύο λειτουργίες κάνουν απόκρυψη του κουμπιού εντολής, αλλά ο ορισμός της ιδιότητας διαφανές στην τιμή Ναι ενεργοποιεί το κουμπί. Η ρύθμιση της ιδιότητας Ορατό στην τιμή Όχι απενεργοποιεί το κουμπί.

  • Κάντε ένα κουμπί εντολής εμφανίζεται ως υπερ-σύνδεσης   

   Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε απόκρυψη ενός κουμπιού εντολής αλλά να αφήσετε τη λεζάντα ορατή. Το αποτέλεσμα μοιάζει με μια ετικέτα, αλλά οι λειτουργίες θυμίζουν ένα κουμπί εντολής. Μπορείτε επίσης να υπογραμμίσετε το κείμενο στη λεζάντα και να αλλάξετε το χρώμα του προκειμένου να το εμφανίσετε ως μια υπερ-σύνδεση.

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί εντολής για να το επιλέξετε και πατήστε F4 για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων του.

   2. Στην καρτέλα Μορφή του φύλλου ιδιοτήτων, κάντε κλικ στο πλαίσιο της ιδιότητας Μορφοποίηση.

   3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε Διαφανές.

    Γίνεται απόκρυψη του κουμπιού εντολής, αλλά η λεζάντα εξακολουθεί να είναι ορατή.

   4. Για να υπογραμμίσετε ή να αλλάξετε το χρώμα του κειμένου στη λεζάντα, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία στην ομάδα Γραμματοσειρά της καρτέλας Σχεδίαση.

    Εικόνα της κορδέλας της Access

  • Δημιουργήστε ένα κουμπί "Άκυρο"   

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί εντολής, και κατόπιν πατήστε F4 για να ανοίξετε το φύλλο ιδιοτήτων του.

   2. Στο πλαίσιο ιδιότητας Άκυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

    Όταν η ιδιότητα Άκυρο ενός κουμπιού εντολής έχει ρυθμιστεί στην τιμή Ναι και η φόρμα είναι η ενεργή φόρμα, ένας χρήστης μπορεί να επιλέξει το κουμπί εντολής κάνοντας κλικ σε αυτό, πιέζοντας το πλήκτρο ESC ή πιέζοντας το πλήκτρο ENTER όταν το κουμπί εντολής έχει την εστίαση. Όταν η ιδιότητα Άκυρο ορίζεται στην τιμή Ναι για ένα οποιοδήποτε κουμπί εντολής, ορίζεται αυτόματα στην τιμή Όχι για όλα τα υπόλοιπα κουμπιά εντολής στη φόρμα.

    Προκειμένου ένα κουμπί "Άκυρο" να ακυρώνει όλες τις ενέργειες που εκτελέστηκαν σε μια φόρμα ή ένα παράθυρο διαλόγου, πρέπει να γράψετε μια μακροεντολή ή μια διαδικασία συμβάντος και να την επισυνάψετε στην ιδιότητα Με το κλικ του κουμπιού.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για μια φόρμα που επιτρέπει μη αναστρέψιμες λειτουργίες, (όπως διαγραφές), μια καλή ιδέα είναι να ορίσετε το κουμπί "Άκυρο" ως προεπιλεγμένο κουμπί εντολής της φόρμας. Για να το κάνετε, ρυθμίστε τις ιδιότητες Cancel και Default στην τιμή Ναι.

  • Εμφάνιση μιας εικόνας σε ένα κουμπί εντολής    Στο πλαίσιο ιδιότητας εικόνα του κουμπιού εντολής, πληκτρολογήστε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου για ένα αρχείο εικόνας (όπως ένα αρχείο .bmp, .ico ή .dib). Εάν δεν είστε βέβαιοι για τη διαδρομή ή το όνομα αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" για να ανοίξετε τη λειτουργία δόμησης εικόνων.

   Λειτουργία δόμησης εικόνων

   Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να βρείτε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή, εναλλακτικά, κάντε κλικ σε μία από τις εικόνες της λίστας Διαθέσιμες εικόνες για να κάνετε προεπισκόπηση των επαγγελματικών εικόνων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Εάν βρείτε μια εικόνα που θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να την προσθέσετε στο κουμπί εντολής.

   Από προεπιλογή, η Access ορίζει την ιδιότητα Picture Type στην τιμή Ενσωματωμένη. Όταν αντιστοιχίζετε ένα γραφικό με την ιδιότητα Picture ενός κουμπιού εντολής, η χρήση αυτής της ρύθμισης δημιουργεί ένα αντίγραφο της εικόνας και το αποθηκεύει στο αρχείο βάσης δεδομένων της Access. Οποιεσδήποτε επόμενες αλλαγές στην αρχική εικόνα δεν εμφανίζονται στο κουμπί εντολής. Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση με την αρχική εικόνα έτσι ώστε οποιεσδήποτε αλλαγές στην εικόνα να εμφανίζονται στο κουμπί εντολής, αλλάξτε την ιδιότητα Picture Type στην τιμή Συνδεδεμένη. Πρέπει να διατηρήσετε το αρχείο αρχικής εικόνας στην αρχική του θέση. Αν μετακινήσετε ή μετονομάσετε το αρχείο εικόνας, η Access εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος όταν ανοίγετε τη βάση δεδομένων, και το κουμπί εντολής εμφανίζει τη λεζάντα αντί για την ίδια την εικόνα.

  • Εμφανίζεται μια εικόνα και μια λεζάντα σε ένα κουμπί εντολής   

   Ως νέα δυνατότητα της Office Access 2007, μπορείτε τώρα να εμφανίζετε λεζάντα και εικόνα σε ένα κουμπί εντολής. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία:

   1. Προσθέστε μια εικόνα στο κουμπί εντολής χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που αναφέρθηκε πιο πάνω σε αυτήν την ενότητα.

   2. Επιλέξτε το κουμπί εντολής. Εάν το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται ήδη, πιέστε το πλήκτρο F4 για να το εμφανίσετε.

   3. Στην καρτέλα Μορφοποίηση του φύλλου ιδιοτήτων, πληκτρολογήστε τη λεζάντα που θέλετε στο πλαίσιο ιδιότητας Λεζάντα.

   4. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενος βέλος του πλαισίου ιδιότητας Τακτοποίηση λεζάντας εικόνας και μετά επιλέξτε την τακτοποίηση που θέλετε. Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε τη λεζάντα κάτω από την εικόνα, ενεργοποιήστε την επιλογή Κάτω. Για να εμφανίσετε τη λεζάντα στη δεξιά πλευρά της εικόνας, ενεργοποιήστε την επιλογή Δεξιά. Για να θέσετε την τακτοποίηση σε εξάρτηση με τις τοπικές ρυθμίσεις του συστήματος, ενεργοποιήστε την επιλογή Γενικά. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη ρύθμιση, η λεζάντα θα εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά για γλώσσες ανάγνωσης από αριστερά προς τα δεξιά και θα εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά για γλώσσες ανάγνωσης από δεξιά προς τα αριστερά.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×