Χρήση δυνατοτήτων εμπλουτισμένου κειμένου στο SharePoint Workspace 2010

Μπορείτε να κάνετε επεξεργασία εμπλουτισμένου κειμένου στα περισσότερα από τα πεδία εισαγωγής κειμένου.

Σημείωση: Οι πληροφορίες αυτού του άρθρου βοήθειας δεν ισχύουν για τα πεδία εμπλουτισμένου κειμένου που υπάρχουν σε πρότυπα φόρμας, σε εργαλεία λίστας του SharePoint Workspace. Αυτά τα πεδία παρέχουν τις δυνατότητες εμπλουτισμένου κειμένου που υπάρχουν στο Microsoft Office InfoPath 2010.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μορφοποίηση κειμένου

Προσθήκη εικόνων και αρχείων σε περιεχόμενο κειμένου

Αυτόματος εντοπισμός διευθύνσεων Web

Επεξεργασία της εμφάνισης κειμένου για συνδέσεις εργαλείων και συνδέσεις διευθύνσεων Web

Μορφοποίηση κειμένου

Στα περισσότερα εργαλεία χώρων εργασίας μπορείτε να βρείτε επιλογές μορφοποίησης εμπλουτισμένου κειμένου στην Κεντρική καρτέλα της κορδέλας. Μεταξύ αυτών είναι οι επιλογές αλλαγής της οικογένειας χαρακτήρων, του μεγέθους, του χρώματος και της έμφασης του επιλεγμένου κειμένου, καθώς και οι επιλογές αλλαγής των ρυθμίσεων παραγράφου, όπως η στοίχιση, οι εσοχές και οι κουκκίδες.

Με τις επιλογές παραγράφου, μπορείτε να στοιχίσετε το κείμενο αριστερά, δεξιά ή στο κέντρο, να δημιουργήσετε στοιχεία με κουκκίδες και να αυξήσετε ή να μειώσετε τις εσοχές των παραγράφων.

Στα περισσότερα από τα πεδία εμπλουτισμένου κειμένου, μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ για να δείτε ένα μενού με επιλογές μορφοποίησης.

Επάνω μέρος της σελίδας

Προσθήκη εικόνων και αρχείων σε περιεχόμενο κειμένου

Μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε εικόνες και αρχεία σε πεδία εμπλουτισμένου κειμένου. Αντιγράψτε μια εικόνα ή ένα αρχείο στο πρόχειρο, κάντε δεξιό κλικ μέσα στο πεδίο εμπλουτισμένου κειμένου και κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε μεταφορά και απόθεση μιας εικόνας ή ενός αρχείου σε ένα πεδίο εμπλουτισμένου κειμένου.

Οι εικόνες ή τα αρχεία που επικολλάτε σε πεδία εμπλουτισμένου κειμένου κάποιες φορές μπορεί να εμφανίζονται ως συνημμένα αρχεία (σε αντίθεση με την εμφάνιση ως πραγματική εικόνα), ανάλογα με τον τύπο της εικόνας ή του αρχείου και με το λειτουργικό σας σύστημα.

Κάντε δεξιό κλικ σε οποιαδήποτε εικόνα ή συνημμένο αρχείο για να εμφανιστούν οι επιλογές του μενού. Οι επιλογές που εμφανίζονται εξαρτώνται από τον τύπο του αρχείου.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αυτόματος εντοπισμός διευθύνσεων Web

Από προεπιλογή, όλα τα παράθυρα επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου ορίζονται ώστε να εντοπίζουν αυτόματα μια διεύθυνση Web (URL) και να την μορφοποιούν ως ’ζωντανή’ σύνδεση στην οποία εσείς και άλλα μέλη μπορείτε να κάνετε κλικ για να ανοίξει ένα πρόγραμμα περιήγησης Web και να ανοίξει σε αυτό η τοποθεσία Web. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κανόνες σύνταξης για την εισαγωγή μιας διεύθυνσης Web για αυτόματο εντοπισμό:

Διεύθυνση URL

Έγκυρη;

microsoft.com

Όχι

www.microsoft.com

Ναι

http://microsoft.com

Ναι

http://www.microsoft.com

Ναι

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, κάντε δεξιό κλικ στο παράθυρο επεξεργασίας και, έπειτα, κάντε κλικ στην επιλογή Εντοπισμός διευθύνσεων URL.

Επάνω μέρος της σελίδας

Επεξεργασία της εμφάνισης κειμένου για συνδέσεις εργαλείων και συνδέσεις διευθύνσεων Web

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο που εμφανίζεται για τις συνδέσεις εργαλείων που επικολλούνται σε περιοχές ή πεδία εμπλουτισμένου κειμένου, καθώς και για τις συνδέσεις διευθύνσεων Web που εντοπίζονται.

Επεξεργασία της εμφάνισης κειμένου για συνδέσεις εργαλείων

Όταν επικολλάτε μια σύνδεση από ένα στοιχείο εργαλείου χώρου εργασίας (για παράδειγμα, μια σύνδεση σε ένα θέμα συζήτησης, ένα αρχείο σε εργαλείο εγγράφων, ένα στοιχείο εργαλείου λίστας ή μια σελίδα εργαλείου σημειωματάριου), η σύνδεση συνήθως περιλαμβάνει το όνομα του στοιχείου (ανάλογα με το εργαλείο) και τον πιο πρόσφατο χρήστη που επεξεργάστηκε το στοιχείο. Για παράδειγμα, ένα στοιχείο του εργαλείου λίστας που έχει επικολληθεί σε ένα πεδίο εμπλουτισμένου κειμένου εμφανίζεται με την παρακάτω μορφή:

Μορφή εμφάνισης για σύνδεση στοιχείου εργαλείου "Λίστες"

Συχνά μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό κείμενο για τη σύνδεση, ειδικά αν η σύνδεση είναι μέρος του κειμένου σε μια πρόταση.

Για να επεξεργαστείτε την εμφάνιση του κειμένου:

 1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να τοποθετήσετε αμέσως το δρομέα δίπλα στο κείμενο της σύνδεσης.

  Θέση σημείου εισαγωγής

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να κάνετε κλικ μέσα στο κείμενο της σύνδεσης για να το επεξεργαστείτε, επειδή κάνοντας κλικ θα ενεργοποιηθεί η σύνδεση και θα γίνει μετάβαση στον προορισμό της σύνδεσης.

 2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Shift και τα πλήκτρα με τα βέλη για να επισημάνετε το κείμενο της σύνδεσης. Προσέξτε να μην συμπεριλάβετε κάποιο κενό στην αρχή ή στο τέλος.

  Χρήση του πλήκτρου Shift και των πλήκτρων βέλους για επισήμανση του κειμένου της σύνδεσης

 3. Στην "Κεντρική" καρτέλα κάντε κλικ την επιλογή Επεξεργασία υπερ-σύνδεσης.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία υπερ-σύνδεσης αντικαταστήστε το κείμενο στο πεδίο Να εμφανίζεται το κείμενο με το κείμενο που θέλετε.

  Σημείωση: Στο πεδίο Διεύθυνση πρέπει να υπάρχει η φράση ’<<Διεύθυνση στοιχείου χώρου εργασίας του Groove>>’. Σε αντίθετη περίπτωση (για παράδειγμα αν αυτό το πεδίο είναι κενό), σημαίνει ότι δεν έχετε επισημάνει σωστά το κείμενο της σύνδεσης. Κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο και βεβαιωθείτε ότι έχετε επισημάνει ΜΟΝΟ το κείμενο της σύνδεσης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Στη σύνδεση εμφανίζεται το επεξεργασμένο κείμενο της σύνδεσης.

  Σύνδεση με αναθεωρημένο κείμενο

Επεξεργασία της εμφάνισης κειμένου για συνδέσεις διευθύνσεων Web

Μπορείτε να εισαγάγετε εναλλακτικό κείμενο για εμφάνιση σε συνδέσεις διευθύνσεων Web που εμφανίζονται σε περιοχές ή πεδία εμπλουτισμένου κειμένου. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια διεύθυνση Web με εναλλακτικό κείμενο από το σημείο εισαγωγής, ή να εφαρμόσετε εναλλακτικό κείμενο σε μια υπάρχουσα διεύθυνση Web.

 1. Κάντε κλικ στο σημείο στο οποίο θέλετε να εισαγάγετε τη διεύθυνση Web ή επιλέξτε κάποιο υπάρχον κείμενο ή μια υπάρχουσα διεύθυνση Web.

  Επιλεγμένη διεύθυνση Web

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε μια υπάρχουσα διεύθυνση Web, κάντε κλικ στα δεξιά ή στα αριστερά της διεύθυνσης Web και, έπειτα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Shift και τα πλήκτρα με τα βέλη για να την επισημάνετε.

 2. Κάντε δεξιό κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπερ-σύνδεση....

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Υπερ-σύνδεση, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε στο πεδίο Να εμφανίζεται το κείμενο και τη διεύθυνση Web (αν χρειάζεται) στο πεδίο Διεύθυνση.

  Αν προεπιλέξατε μια διεύθυνση Web, αυτή η διεύθυνση θα εμφανιστεί αυτόματα και στα δύο πεδία Να εμφανίζεται το κείμενο και Διεύθυνση. Απλώς πρέπει να αντικαταστήσετε το περιεχόμενο του πεδίου Να εμφανίζεται το κείμενο με το κείμενο που θέλετε.

  Αν προεπιλέξατε κείμενο, το κείμενο θα εμφανιστεί αυτόματα στο πεδίο Να εμφανίζεται το κείμενο. Πρέπει να προσθέσετε μια διεύθυνση Web στο πεδίο Διεύθυνση ή να επιλέξετε μια διεύθυνση Web από τη λίστα Σελίδες στις οποίες έχει γίνει περιήγηση, η οποία περιλαμβάνει ένα ιστορικό των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε τελευταία με το πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

  Αν ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Υπερ-σύνδεση χωρίς να έχετε επιλέξει κείμενο, πρέπει να εισαγάγετε το κείμενο που θέλετε στο πεδίο Να εμφανίζεται το κείμενο και την αντίστοιχη διεύθυνση Web στο πεδίο Διεύθυνση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Γίνεται εισαγωγή του κειμένου της υπερ-σύνδεσης ή αντικατάσταση του προηγούμενου κείμενου, αν υπήρχε.

  Αναθεωρημένο κείμενο σύνδεσης διεύθυνσης Web

Κατάργηση συνδέσεων

Για να καταργήσετε μια σύνδεση, μπορείτε απλώς να διαγράψετε το κείμενό της (και, στη συνέχεια, να πληκτρολογήσετε ξανά το κείμενο, αν το χρειάζεστε).

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×