Χρήση δικτύων παροχής περιεχομένου με το SharePoint Online

Σύνοψη:    Αυτό το άρθρο περιγράφει τα Δίκτυα παροχής περιεχομένου (CDN) και πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να αυξήσετε τις επιδόσεις του SharePoint Online.

Στις σύγχρονες κοινότητες ανάπτυξης web, υπάρχουν πολλές κοινές βιβλιοθήκες (όπως τα αρχεία JavaScript και CSS) που μπορείτε να συμπεριλάβετε στη λύση σας του SharePoint. Πολλές από αυτές τις φιλοξενούνται από τη Microsoft στη λύση του ASP CDN. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε παραπομπή σε αυτές τις βιβλιοθήκες από αυτούς τους κατανεμημένους διακομιστές και να επιτρέψετε στα ενσωματωμένα συστήματα δρομολόγησης DNS του internet να βρίσκουν τον πλησιέστερο διακομιστή για το χρήστη. Τα παραδείγματα σε αυτό το άρθρο δείχνουν πώς η χρονική διαφορά μεταξύ λήψης της δημοφιλούς βιβλιοθήκης jQuery από το διακομιστή SharePoint Online έναντι του ASP CDN είναι αρκετά σημαντική. Ο χρήστης μπορεί επίσης να έχει ήδη την έκδοση CDN στη μνήμη cache του τοπικού του υπολογιστή, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να κάνει λήψη του αρχείου. Αυτό μπορεί να είναι σημαντικό εάν έχετε χρήστες κατανεμημένους σε ολόκληρο τον κόσμο και μακριά από το κέντρο δεδομένων που φιλοξενεί την τοποθεσία σας SharePoint Online.

Κατά τη δημιουργία σελίδων για το SharePoint Online, η καθυστέρηση μπορεί να επηρεαστεί από τη φυσική απόσταση μεταξύ των χρηστών σας και τη θέση της παρουσίας του SharePoint Online. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εταιρείες που έχουν παγκόσμια παρουσία, όπου μια τοποθεσία μπορεί να φιλοξενείται σε μια ήπειρο ενώ οι χρήστες στην άλλη πλευρά του κόσμου μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στο περιεχόμενο. Τα CDN βοηθούν στην άμβλυνση αυτής της κατάστασης, φιλοξενώντας συγκεκριμένους δημοφιλείς πόρους web σε διαφορετικές θέσεις, πιο κοντά στους τελικούς χρήστες.

Δεδομένου ότι ένα CDN είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο διακομιστών που φιλοξενούν τα ίδια αρχεία, οι διευθύνσεις URL στο Internet για τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στα CDN ερμηνεύονται από τον υπολογιστή-πελάτη, έτσι ώστε το αρχείο να εξυπηρετείται από τον διακομιστή που βρίσκεται πιο κοντά στο χρήστη. Αυτή η ενέργεια μειώνει σημαντικά τις καθυστερήσεις που προκαλούνται από αποστολές και επιστροφές δικτύου.

Η πρόκληση της φιλοξενίας τοποθεσιών SharePoint Online για ένα παγκόσμιο κοινό

Οι τοποθεσίες του SharePoint Online φιλοξενούνται σε κέντρα δεδομένων σχετικά με την τοποθεσία (καθορίζεται από το χρήστη) που επιλέχθηκε κατά την εγγραφή σας στο Office 365. Για παράδειγμα, εάν η τοποθεσία σας είναι σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχετε χρήστες που επιχειρούν πρόσβαση σε τοποθεσία της Ανατολικής Ασίας, ενδέχεται να προκύψουν θέματα καθυστέρησης, λόγω της απόστασης που πρέπει να καλύψουν τα δεδομένα μέσω του καλωδίου οπτικών ινών.

Πολλά στατικά αρχεία που χρησιμοποιούνται από το προεπιλεγμένο περιβάλλον εργασίας χρήστη του SharePoint φιλοξενούνται ήδη στο παγκόσμιο δίκτυο CDN της Microsoft. Αυτό θα βελτιώσει τις επιδόσεις με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιήσετε δημοφιλείς πόρους JavaScript και CSS (όπως τα JQuery, Modernizr, Bootstrap ή ASP.NET Ajax), μπορείτε να βελτιώσετε τους χρόνους φόρτωσης από αυτά τα αρχεία, χρησιμοποιώντας τα ελεύθερα διαθέσιμα CDN.

Πλεονεκτήματα της χρήσης των CDN για τη βελτίωση της ταχύτητας λήψης

Η χρήση CDN μπορεί να βελτιώσει τους χρόνους φόρτωσης σελίδων για διάφορους λόγους. Ένας λόγος είναι ότι η απόσταση μεταξύ του CDN και του χρήστη μπορεί να είναι μικρότερη από την απόσταση έως την παρουσία του SharePoint Online. Αυτά τα δίκτυα είναι άριστα κατανεμημένα και έχουν επίσης σχεδιαστεί για να έχουν πολύ υψηλή διαθεσιμότητα και χρόνους απόκρισης. Ένας άλλος λόγος είναι ότι, εάν χρησιμοποιείτε μια δημοφιλή βιβλιοθήκη αρχείων CSS, σε συνδυασμό με ένα CDN, ο χρήστης μπορεί να έχετε ήδη τη βιβλιοθήκη στη μνήμη cache και να μην χρειάζεται καθόλου να κάνει λήψη της.

Η παρακάτω οθόνη αναπαριστά τα πλεονεκτήματα της χρήσης CDN. Αυτά τα στιγμιότυπα οθόνης προέρχονται από την καρτέλα Δίκτυο που βρίσκεται στα εργαλεία προγραμματιστή του Internet Explorer 11. Αυτά τα στιγμιότυπα οθόνης δείχνουν την καθυστέρηση στη δημοφιλή βιβλιοθήκη jQuery. Για να εμφανιστεί αυτή η οθόνη, στον Internet Explorer, πατήστε το πλήκτρο F12 και επιλέξτε την καρτέλα Δίκτυο που αναπαρίσταται με ένα εικονίδιο Wi-Fi.

Στιγμιότυπο του δικτύου F12

Αυτό το στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζει τη βιβλιοθήκη που στάλθηκε στη συλλογή κύριων σελίδων στην ίδια την τοποθεσία του SharePoint Online. Ο χρόνος που απαιτήθηκε για την αποστολή της βιβλιοθήκης είναι 1,51 δευτερόλεπτα.

Στιγμιότυπο οθόνης του χρόνου φόρτωσης 1,51 s

Το δεύτερο στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζει το ίδιο αρχείο να έχει παραδοθεί από CDN της Microsoft. Αυτή τη στιγμή η καθυστέρηση είναι περίπου 496 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αυτή είναι μια μεγάλη βελτίωση και δείχνει ότι εξοικονομείται ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο από το συνολικό χρόνο που χρειάζεται για τη λήψη του περιεχομένου της σελίδας.

Στιγμιότυπο οθόνης των χρόνων φόρτωσης 469 ms

Χρήση CDN με τον SharePoint Server 2013

Η χρήση CDN έχει νόημα μόνο σε περιβάλλον SharePoint Online και θα πρέπει να αποφεύγεται με τον SharePoint Server 2013. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλα τα πλεονεκτήματα γύρω από τη γεωγραφική θέση δεν ισχύουν αν ο διακομιστής βρίσκεται σε εσωτερικές εγκαταστάσεις ή βρίσκεται σε κοντινή γεωγραφική τοποθεσία. Επιπλέον, εάν υπάρχει μια σύνδεση δικτύου στους διακομιστές που φιλοξενείται, τότε, η τοποθεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς σύνδεση στο Internet και δεν μπορεί να ανακτήσει τα αρχεία CDN. Διαφορετικά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα CDN εάν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο και σταθερό για τη βιβλιοθήκη και τα αρχεία που χρειάζεστε για την τοποθεσία σας.

Δημοφιλή CDN και τρόπος χρήσης τους

Το Ajax CDN της Microsoft προσφέρει τις περισσότερες από τις δημοφιλείς βιβλιοθήκες, όπως jQuery (και όλες τις άλλες βιβλιοθήκες της), ASP.NET Ajax, Bootstrap, Knockout.js και πολλά ακόμη.

Για να συμπεριλάβετε αυτές τις δέσμες ενεργειών στο έργο σας, απλώς αντικαταστήστε τις αναφορές σε αυτές τις δημόσια διαθέσιμες βιβλιοθήκες με αναφορές στη διεύθυνση CDN αντί να τις συμπεριλάβετε στο ίδιο το έργο σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω κώδικα, για να συνδεθείτε με το jQuery:

<script src=http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery-2.1.1.js> </script>

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα CDN, ανατρέξτε στο θέμα Δίκτυα παροχής περιεχομένου.

Περισσότερα θέματα σχετικά με τη χρήση CDN με το SharePoint

Φιλοξενία τμήματος Web από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη από το CDN του Office 365

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×