Χρήση δημόσιας τοποθεσίας Web με το Office 365

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να φιλοξενήσετε μια δημόσια τοποθεσία Web για χρήση με το Office 365 μέσω της συνεργασίας με μια εταιρεία συνεργάτη του Office 365, εάν θέλετε. Αυτοί οι συνεργάτες βοηθούν τους πελάτες του Office 365 να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη παρουσία στο Internet. (Εάν έχετε ήδη μια δημόσια τοποθεσία Web του SharePoint Online, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα με ένα συνεργάτη και να κάνετε μη αυτόματη μετεγκατάσταση του τρέχοντος περιεχομένου σας.) Θα σχεδιάσετε και θα διαχειρίζεστε την τοποθεσία Web στην τοποθεσία Web του συνεργάτη. Η τοποθεσία Web δεν ενοποιείται με το Office 365.

Εάν έχετε ήδη μια δημόσια τοποθεσία Web η οποία φιλοξενείται κάπου αλλού, μπορείτε να επιλέξετε να διατηρήσετε την τοποθεσία Web σας στην τρέχουσα υπηρεσία παροχής φιλοξενίας.

Για να ρυθμίσετε μια νέα δημόσια τοποθεσία Web, πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 και Επιλέξτε ένα συνεργάτη για να εργαστείτε. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα για να εγγραφείτε με το συνεργάτη και δημιουργία της τοποθεσίας Web (Εάν θέλετε) έχετε ρυθμίσει με τον τομέα σας για τη διεύθυνση της τοποθεσίας Web, όπως www.contoso.com.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός σας.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365.

 3. Στην αριστερή γραμμή περιήγησης, επιλέξτε Δημόσια τοποθεσία Web.(Εάν χρησιμοποιείτε το Office 365 για μικρές επιχειρήσεις, το οποίο δεν είναι πλέον διαθέσιμο για αγορά, επιλέξτε Δημόσια τοποθεσία Web στο παράθυρο Γρήγορα αποτελέσματα.)

  Στο Office 365, επιλέξτε "Δημόσια τοποθεσία Web"

 4. Επιλέξτε Μάθετε περισσότερα για ένα συνεργάτη.

  Εάν έχετε μια δημόσια τοποθεσία Web του SharePoint Online, θα δείτε επίσης μια σύνδεση για τη διαχείριση της τοποθεσίας Web σας.

 5. Στην ιστοσελίδα του συνεργάτη που ανοίγει, θα δείτε την ειδική προσφορά για τους πελάτες του Office 365 και μια προτροπή για να ξεκινήσετε τη δημιουργία της τοποθεσίας Web με το συνεργάτη.

Μετά τη δημιουργία της τοποθεσίας Web, η τοποθεσία του συνεργάτη θα σας καθοδηγήσει στη δημοσίευση της τοποθεσίας Web, ώστε οι άλλοι χρήστες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην τοποθεσία χρησιμοποιώντας μια φιλική διεύθυνση URL με τον προσαρμοσμένο τομέα σας, όπως www.fourthcoffee.com.

Περισσότερα σχετικά με τις επιλογές της δημόσιας τοποθεσίας Web στο Office 365

Εάν έχω ήδη μια δημόσια τοποθεσία Web στο Office 365, μπορώ να διατηρήσω το; Ναι, εάν έχετε μια συνδρομή στο Office 365 που διαθέτει ήδη μια δημόσια τοποθεσία Web, δεν υπάρχουν άμεσα αλλαγές. Ωστόσο, ως μέρος της την εξέλιξη της υπηρεσίας του Office 365, η τρέχουσα δημόσια τοποθεσία Web του SharePoint Online προσφορά διακόπηκε στις 9 Μαρτίου 2015. Εάν έχετε ήδη μια τοποθεσία Web, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιήσετε και να ενημερώσετε την τοποθεσία σας για τουλάχιστον δύο έτη ύστερα από αυτή την ημερομηνία μετάβασης. Αλλά μετακίνηση προς τα εμπρός, θα χρειαστεί να Σχεδιασμός για μετακίνηση σε ένα συνεργάτη σας δίνει τη δυνατότητα ή κάποια άλλη υπηρεσία παροχής για λειτουργίες δημόσια τοποθεσία Web.

Πώς συγκρίνονται οι νέες επιλογές τοποθεσίας Web με την επιλογή της δημόσιας τοποθεσίας Web του SharePoint Online; Η υπάρχουσα δυνατότητα δημόσιας τοποθεσίας Web του SharePoint Online είχε σχεδιαστεί για πελάτες που χρειάζεται μόνο μια βασική παρουσία στο Internet. Οι νέες λύσεις παρέχουν καλύτερα εργαλεία και λύσεις που απαιτούνται για την παράδοση, την υποστήριξη και τη διαχείριση μιας πιο ολοκληρωμένης παρουσίας στο Internet.

Εάν θέλω να μετακινήσετε μου τρέχουσα τοποθεσία Web του SharePoint Online σε μία από τις τοποθεσίες συνεργατών, πώς να κάνω που; Παρέχουμε γενικές οδηγίες που μπορεί να σας βοηθήσει να μεταφέρετε το περιεχόμενό της τοποθεσίας Web σε μία από τις λύσεις συνεργατών. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και προσαρμογή τοποθεσιών Web είναι διαθέσιμη στα άρθρα της Βοήθειας στις τοποθεσίες συνεργατών.

Υπάρχει πρόσθετο κόστος για τη ρύθμιση μιας δημόσιας τοποθεσίας Web με ένα συνεργάτη; Οι τοποθεσίες συνεργατών παρέχουν πρόσβαση σε εργαλεία και υπηρεσίες που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε μια λύση τοποθεσίας Web με περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με τη δημόσια τοποθεσία Web του SharePoint Online, με ειδικές εκπτώσεις που είναι διαθέσιμες στους πελάτες του Office 365 που επισκέπτονται τις τοποθεσίες τους χρησιμοποιώντας συνδέσεις από το Office 365.Το κόστος είναι επιπλέον από τη συνδρομή στο Office 365 και οι ειδικοί όροι και οι λεπτομέρειες διαφέρουν ανάλογα με το συνεργάτη και την αγορά.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλες λύσεις δημόσιας τοποθεσίας Web με το Office 365;Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία φιλοξενίας τοποθεσίας Web για να ρυθμίσετε μια τοποθεσία Web. Δεν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσετε τους συνεργάτες που αναφέρονται στο Office 365.Ωστόσο, εάν χρησιμοποιήσετε τις συνδέσεις στο Office 365 για να μεταβείτε σε μια τοποθεσία Web συνεργάτη και να ρυθμίσετε την τοποθεσία σας, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις που είναι διαθέσιμες μόνο στους πελάτες του Office 365.

Χρησιμοποιώ τον προσαρμοσμένο τομέα μου στο Office 365 για διεύθυνση τοποθεσίας Web (URL) για τη δημόσια τοποθεσία Web του SharePoint Online.Όταν δημιουργώ μια νέα τοποθεσία Web σε τοποθεσία συνεργάτη, πώς μπορώ να ρυθμίσω τη νέα τοποθεσία για να χρησιμοποιεί τον τομέα μου για τη διεύθυνση της τοποθεσίας Web;Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο διαχείρισης του DNS για τον προσαρμοσμένο τομέα σας στο Office 365: στο μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέων (ή υπηρεσία φιλοξενίας DNS) ή από το Office 365 (οι διακομιστές ονομάτων του τομέα σας ανακατευθύνονται στους διακομιστές ονομάτων του Office 365).

Συμβουλή: Δεν είστε βέβαιοι για τον τρόπο διαχείρισης του DNS του τομέα σας στο Office 365; Επιλέξτε Τομείς > Διαχείριση τομέων και επιλέξτε το όνομα του τομέα σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση DNS και κοιτάξτε στην περιοχή Διαχείριση DNS.

 • Εάν διαχειρίζεστε το DNS για τον τομέα σας στην υπηρεσία φιλοξενίας DNS που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να αλλάξετε τις εγγραφές για τον τομέα σας, που αυτήν τη στιγμή κάνουν ανακατεύθυνση στη δημόσια τοποθεσία Web του SharePoint Online, ώστε να κάνουν ανακατεύθυνση στη νέα τοποθεσία Web.Μπορείτε να βρείτε βοήθεια στην τοποθεσία Web του συνεργάτη για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό.

 • Εάν το Office 365 διαχειρίζεται το DNS για τον τομέα σας, οι εγγραφές θα ενημερωθούν για εσάς στο Office 365, ώστε οι επισκέπτες στη διεύθυνση του τομέα σας να μεταβαίνουν στη νέα σας τοποθεσία Web.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς λειτουργεί η δημόσια τοποθεσία Web συνεργάτη με το Office 365; Λεπτομέρειες περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Λήψη βοήθειας από τα φόρουμ της κοινότητας του Office 365 Διαχειριστές: Είσοδος και δημιουργία αίτησης υπηρεσίας Διαχειριστές: Τηλεφωνική επικοινωνία με την υποστήριξη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×