Χρήση γραμμές δεδομένων, κλίμακες χρωμάτων και εικονίδιο σύνολα για να επισημάνετε δεδομένα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του θέματος μπορεί να μην ισχύουν για κάποιες γλώσσες.

Γραμμές δεδομένων, χρωματικές κλίμακες και σύνολα εικονιδίων είναι μορφοποιήσεις υπό όρους που δημιουργήσετε οπτικά εφέ στα δεδομένα σας. Αυτές οι μορφοποιήσεις υπό όρους διευκολύνουν να συγκρίνετε τις τιμές μιας περιοχής κελιών ταυτόχρονα.

Γραμμές δεδομένων, χρωματικές κλίμακες και σύνολα εικονιδίων

Επεξήγηση 1 Γραμμές δεδομένων

Επεξήγηση 2 Κλίμακες χρωμάτων

Επεξήγηση 3 Σύνολα εικονιδίων

Μορφοποίηση κελιών χρησιμοποιώντας ράβδους δεδομένων

Γραμμές δεδομένων μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τους αριθμούς μεγαλύτερων και μικρότερων, όπως πωλήσεις επάνω και κάτω-πώλησης παιχνιδιών στο αργία αναφορά πωλήσεων. Μια μεγαλύτερη γραμμή αντιπροσωπεύει μια μεγαλύτερη τιμή και μια πιο μικρή γραμμή αντιπροσωπεύει μια μικρότερη τιμή.

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών, τον πίνακα ή ολόκληρο το φύλλο όπου θέλετε να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους.

  Μορφοποίηση υπό όρους
 3. Τοποθετήστε το δείκτη σε Γραμμές δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή γεμίσματος με διαβαθμίσεις ή συμπαγές γέμισμα.

  Συμβουλή: Όταν κάνετε μια στήλη με γραμμές δεδομένων ευρύτερο, τις διαφορές μεταξύ των τιμών κελιών γίνονται περισσότερο ευδιάκριτο.

Μορφοποίηση κελιών με χρήση κλίμακες χρωμάτων

Κλίμακες χρωμάτων μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε διανομής δεδομένων και διαβάθμιση, όπως επένδυσης επιστρέφει μέσα στο χρόνο. Τα κελιά είναι σκιασμένη με διαβαθμίσεις δύο ή τρεις χρωμάτων που αντιστοιχούν στα πεδία Ελάχιστη, μέση και μέγιστη όρια.

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών, τον πίνακα ή ολόκληρο το φύλλο όπου θέλετε να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους.

  Μορφοποίηση υπό όρους
 3. Τοποθετήστε το δείκτη σε Κλίμακες χρωμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη μορφή κλίμακα χρωμάτων που θέλετε.

  Το επάνω χρώμα αντιπροσωπεύει μεγαλύτερες τιμές, το χρώμα, το κέντρο, εάν υπάρχουν, αντιπροσωπεύει τις μέσες τιμές και το κάτω χρώμα αντιπροσωπεύει μικρότερες τιμές.

Μορφοποίηση κελιών με χρήση σύνολα εικονιδίων

Χρησιμοποιήστε ένα εικονίδιο ρύθμιση για παρουσίαση δεδομένων σε τρεις έως πέντε κατηγορίες που διακρίνονται από μια οριακή τιμή. Κάθε εικονίδιο αντιπροσωπεύει μια περιοχή τιμών και κάθε κελί επισημαίνεται με το εικονίδιο που αντιπροσωπεύει την περιοχή αυτή. Για παράδειγμα, ένα σύνολο τριών εικονίδιο χρησιμοποιεί ένα εικονίδιο για να επισημάνετε όλες τις τιμές που είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με τοις εκατό 67, κάποιο άλλο εικονίδιο για τις τιμές που είναι μικρότερες από 67 ποσοστό και μεγαλύτερο από ή ίσο με ποσοστό 33 και άλλο εικονίδιο για τις τιμές που είναι λιγότερο από το 33%.

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών, τον πίνακα ή ολόκληρο το φύλλο όπου θέλετε να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους.

  Μορφοποίηση υπό όρους
 3. Τοποθετήστε το δείκτη σε Σύνολα εικονιδίων και, στη συνέχεια, επιλέξτε το σύνολο εικονιδίων που θέλετε.

  Συμβουλή: Σύνολα εικονιδίων μπορεί να συνδυαστεί με άλλες μορφοποιήσεις υπό όρους.

Μορφοποίηση κελιών χρησιμοποιώντας ράβδους δεδομένων

Γραμμές δεδομένων μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τους αριθμούς μεγαλύτερων και μικρότερων, όπως πωλήσεις επάνω και κάτω-πώλησης παιχνιδιών στο αργία αναφορά πωλήσεων. Μια μεγαλύτερη γραμμή αντιπροσωπεύει μια μεγαλύτερη τιμή και μια πιο μικρή γραμμή αντιπροσωπεύει μια μικρότερη τιμή.

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών, τον πίνακα ή ολόκληρο το φύλλο όπου θέλετε να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Μορφή"

 3. Τοποθετήστε το δείκτη σε Γραμμές δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή γεμίσματος με διαβαθμίσεις ή συμπαγές γέμισμα.

  Συμβουλή: Όταν κάνετε μια στήλη με γραμμές δεδομένων ευρύτερο, τις διαφορές μεταξύ των τιμών κελιών γίνονται περισσότερο ευδιάκριτο.

Μορφοποίηση κελιών με χρήση κλίμακες χρωμάτων

Κλίμακες χρωμάτων μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε διανομής δεδομένων και διαβάθμιση, όπως επένδυσης επιστρέφει μέσα στο χρόνο. Τα κελιά είναι σκιασμένη με διαβαθμίσεις δύο ή τρεις χρωμάτων που αντιστοιχούν στα πεδία Ελάχιστη, μέση και μέγιστη όρια.

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών, τον πίνακα ή ολόκληρο το φύλλο όπου θέλετε να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Μορφή"

 3. Τοποθετήστε το δείκτη σε Κλίμακες χρωμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη μορφή κλίμακα χρωμάτων που θέλετε.

  Το επάνω χρώμα αντιπροσωπεύει μεγαλύτερες τιμές, το χρώμα, το κέντρο, εάν υπάρχουν, αντιπροσωπεύει τις μέσες τιμές και το κάτω χρώμα αντιπροσωπεύει μικρότερες τιμές.

Μορφοποίηση κελιών με χρήση σύνολα εικονιδίων

Χρησιμοποιήστε ένα εικονίδιο ρύθμιση για παρουσίαση δεδομένων σε τρεις έως πέντε κατηγορίες που διακρίνονται από μια οριακή τιμή. Κάθε εικονίδιο αντιπροσωπεύει μια περιοχή τιμών και κάθε κελί επισημαίνεται με το εικονίδιο που αντιπροσωπεύει την περιοχή αυτή. Για παράδειγμα, ένα σύνολο τριών εικονίδιο χρησιμοποιεί ένα εικονίδιο για να επισημάνετε όλες τις τιμές που είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με τοις εκατό 67, κάποιο άλλο εικονίδιο για τις τιμές που είναι μικρότερες από 67 ποσοστό και μεγαλύτερο από ή ίσο με ποσοστό 33 και άλλο εικονίδιο για τις τιμές που είναι λιγότερο από το 33%.

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών, τον πίνακα ή ολόκληρο το φύλλο όπου θέλετε να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Μορφή"

 3. Τοποθετήστε το δείκτη σε Σύνολα εικονιδίων και, στη συνέχεια, επιλέξτε το σύνολο εικονιδίων που θέλετε.

  Συμβουλή: Σύνολα εικονιδίων μπορεί να συνδυαστεί με άλλες μορφοποιήσεις υπό όρους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Επισήμανση μοτίβων και τάσεων με μορφοποίηση υπό όρους

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×