Χρήση βιβλιοθηκών διαφανειών για κοινή χρήση και εκ νέου χρήση διαφανειών του PowerPoint

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και εκ νέου χρήση μεμονωμένων διαφανειών του PowerPoint, αποθηκεύοντάς τις σε μια βιβλιοθήκη διαφανειών σε ένα διακομιστή που εκτελεί τον Office SharePoint Server 2007 ή τον Microsoft SharePoint Server 2010. Εσείς ή οι συνάδελφοί σας που έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη διαφανειών μπορείτε να προσθέτετε διαφάνειες στη βιβλιοθήκη διαφανειών, να εισάγετε διαφάνειες από τη βιβλιοθήκη διαφανειών σε μια παρουσίαση, να κάνετε αλλαγές στις διαφάνειες της βιβλιοθήκης διαφανειών, να παρακολουθείτε τις αλλαγές που γίνονται σε μια διαφάνεια και να εντοπίζετε την νεότερη έκδοση μιας διαφάνειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση μιας βιβλιοθήκης διαφανειών, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας βιβλιοθήκης διαφανειών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

 • Για να αποθηκεύσετε, να κάνετε κοινή χρήση και να χρησιμοποιήσετε εκ νέου διαφάνειες σε μια βιβλιοθήκη διαφανειών, ο υπολογιστής σας πρέπει να εκτελεί το Microsoft Office PowerPoint 2007 ή το PowerPoint 2010 και πρέπει να είναι συνδεδεμένος με διακομιστή που εκτελεί τον Office SharePoint Server 2007 ή τον Microsoft SharePoint Server 2010. Εάν δεν γνωρίζετε εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος με διακομιστή SharePoint, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή.

 • Για να προσθέσετε μία ή περισσότερες διαφάνειες από μια διαφορετική παρουσίαση αρχείο που βρίσκεται στον υπολογιστή σας ή ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου, ανατρέξτε στο θέμα εκ νέου χρήση διαφανειών από άλλο αρχείο παρουσίασης.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση των την αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου διαφανειών

Δημοσίευση διαφανειών σε μια βιβλιοθήκη διαφανειών

Προσθήκη διαφανειών από μια βιβλιοθήκη διαφανειών στην παρουσίασή σας

Έλεγχος για αλλαγές στις διαφάνειες που έχουν προστεθεί από μια βιβλιοθήκη διαφανειών

Επισκόπηση της αποθήκευσης και εκ νέου χρήσης του περιεχομένου διαφανειών

Οι βιβλιοθήκες διαφανειών επιτρέπουν σε εσάς και άλλους χρήστες στην εταιρεία σας τη δημιουργία μιας κεντρικής θέσης για αποθήκευση, φύλαξη και κοινή χρήση διαφανειών. Όταν δημοσιεύετε μια διαφάνεια σε μια βιβλιοθήκη διαφανειών, την κάνετε διαθέσιμη για εκ νέου χρήση σε οποιαδήποτε παρουσίαση από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στη βιβλιοθήκη διαφανειών.

Μπορείτε, επίσης, να λαμβάνετε ενημερώσεις σε μια διαφάνεια παρουσίασης που έχει εισαχθεί από μια βιβλιοθήκη διαφανειών, όποτε κάποιος κάνει αλλαγές στην αρχική διαφάνεια. Κάθε φορά που ανοίγετε μια παρουσίαση στην οποία περιέχεται η συγκεκριμένη διαφάνεια, το PowerPoint σάς ειδοποιεί εάν η διαφάνεια έχει ενημερωθεί και σας δίνει την ευκαιρία να αγνοήσετε την ενημέρωση, να προσαρτήσετε μια νέα διαφάνεια στην προηγούμενη διαφάνεια ή να αντικαταστήσετε την προηγούμενη διαφάνεια με την ενημερωμένη.

Όταν αλλάζετε μια υπάρχουσα διαφάνεια σε μια βιβλιοθήκη διαφανειών, ο SharePoint Server 2010 επισημαίνει χρονικά και κάνει αυτόματα ανάληψη ελέγχου του αρχείου και, στη συνέχεια, το επισημαίνει και πάλι χρονικά και μεταβιβάζει τον έλεγχο, όταν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ο SharePoint Server έχει τη δυνατότητα διαχείρισης εκδόσεων, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προκειμένου να παρακολουθήσετε το ιστορικό όλων των αλλαγών που έχουν γίνει στη διαφάνεια. Για να επωφεληθείτε από τη δυνατότητα διαχείρισης εκδόσεων της βιβλιοθήκης διαφανειών, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το SharePoint.

Για να εντοπίσετε την πιο πρόσφατη έκδοση μιας διαφάνειας σε μια βιβλιοθήκη διαφανειών, απλώς φιλτράρετε και κάντε ταξινόμηση στη λίστα "Βιβλιοθήκη διαφανειών". Για να μάθετε πώς να εντοπίζετε την πιο πρόσφατη έκδοση μιας διαφάνειας, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το SharePoint.

Το PowerPoint 2010 απομνημονεύει αυτόματα τις θέσεις πολλών βιβλιοθηκών διαφανειών έτσι, ώστε να μπορείτε να τις εντοπίσετε εύκολα.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση διαφανειών σε βιβλιοθήκη διαφανειών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να μπορέσετε να δημοσιεύσετε διαφάνειες σε μια βιβλιοθήκη διαφανειών, πρέπει να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη διαφανειών σε ένα διακομιστή SharePoint 2010. Για να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη διαφανειών, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το SharePoint.

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που περιέχει τις διαφάνειες που θέλετε να δημοσιεύσετε στη βιβλιοθήκη διαφανειών.

 2. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & αποστολή και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημοσίευση διαφανειών.

  Παράθυρο διαλόγου 'Δημοσίευση διαφανειών'

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση διαφανειών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στις διαφάνειες που θέλετε να δημοσιεύσετε στη Βιβλιοθήκη διαφανειών.

  Για να επιλέξετε όλες τις διαφάνειες, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή όλων.

 4. Στην περιοχή Όνομα αρχείου, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να μετονομάσετε ένα ή περισσότερα αρχεία διαφάνειας, κάντε κλικ στο υπάρχον όνομα αρχείου, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

  • Για να διατηρήσετε τα προεπιλεγμένα ονόματα αρχείων διαφάνειας, προχωρήστε στο βήμα 5.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το PowerPoint ονομάζει αυτόματα κάθε αρχείο διαφάνειας χρησιμοποιώντας το όνομα της παρουσίασης καθώς και ένα μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό διαφάνειας (ID) ως το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου. Αν μετακινήσετε τις διαφάνειες, οι αριθμοί διαφανειών ID παύουν να εμφανίζονται με διαδοχική σειρά.

 5. Στην περιοχή Περιγραφή, κάντε κλικ και πληκτρολογήστε μια περιγραφή του αρχείου διαφάνειας.

 6. Στη λίστα Δημοσίευση σε, εισάγετε ή κάντε κλικ στη θέση της Βιβλιοθήκης διαφάνειας στην οποία θέλετε να δημοσιεύσετε τις διαφάνειες, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη διαφανειών από μια Βιβλιοθήκη διαφανειών στην παρουσίασή σας

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη διαφάνεια.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική, της ομάδας Διαφάνειες, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την περιοχή Δημιουργία διαφάνειας, και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επαναχρησιμοποίηση διαφανειών.

 3. Στο τμήμα παραθύρου Εκ νέου χρήση διαφανειών, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα μιας βιβλιοθήκης διαφανειών. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή μιας Βιβλιοθήκης Διαφανειών, κάντε κλικ στη βιβλιοθήκη διαφανειών που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε τη βιβλιοθήκη διαφανειών.

 4. Στη λίστα Όλες οι διαφάνειες, κάντε κλικ στη διαφάνεια που θέλετε να προσθέσετε.

  Για να προβάλετε τη μεγαλύτερη μικρογραφία μιας διαφάνειας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στη διαφάνεια.

 5. Για να προσθέσετε στην παρουσίασή σας περισσότερες διαφάνειες από μια Βιβλιοθήκη διαφανειών, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση όταν κάποιος πραγματοποιεί αλλαγές σε μια διαφάνεια που εσείς έχετε προσθέσει στην παρουσίασή σας από μια Βιβλιοθήκη διαφανειών, στο κάτω μέρος του παραθύρου Επαναχρησιμοποίηση διαφανειών, κάντε κλικ στη διαφάνεια και κατόπιν επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχουΝα ενημερώνομαι για τυχόν αλλαγές σε αυτή τη διαφάνεια.

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος για αλλαγές σε διαφάνειες που έχουν προστεθεί από μια Βιβλιοθήκη διαφανειών

 1. Ανοίξτε μια παρουσίαση που περιέχει μία ή περισσότερες διαφάνειες οι οποίες προέρχονταν αρχικά από τη Βιβλιοθήκη διαφανειών ενός διακομιστή.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Έλεγχος για ενημερώσεις διαφανειών το οποίο σας ενημερώνει ότι η παρουσίαση περιέχει μία ή περισσότερες διαφάνειες οι οποίες συσχετίζονται με μια Βιβλιοθήκη διαφανειών. Το παράθυρο διαλόγου σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε για αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτές τις διαφάνειες.

  Παράθυρο διαλόγου 'Έλεγχος για ενημερώσεις διαφανειών'

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Έλεγχος για ενημερώσεις διαφανειών, κάντε κλικ στο κουμπί Έλεγχος.

 3. Κάντε ένα από τα εξής: 

  • Αν στην παρουσίασή σας δεν υπάρχουν διαφάνειες για ενημέρωση, εμφανίζεται το μήνυμα Δεν υπάρχουν προς το παρόν ενημερωμένες διαφάνειες, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιβεβαίωση ενημέρωσης διαφάνειας, δείχνοντας μια μικρογραφία της διαφάνειας στην παρουσίασής σας και μια διαφάνεια από τη Βιβλιοθήκη διαφανειών, συγκρίνετέ τες, και κατόπιν κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να αντικαταστήσετε την τοπική διαφάνεια με την τροποποιημένη διαφάνεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση.

   • Για να προσθέσετε την τροποποιημένη διαφάνεια στην παρουσίασή σας έτσι ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε τις δύο διαφάνειες ακόμα πιο αποτελεσματικά, κάντε κλικ στο κουμπί Προσάρτηση.

   • Για να παραλείψετε την προσθήκη της νέας έκδοσης σε μια διαφάνεια στην παρουσίασή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Παράλειψη.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ενέργεια Προσάρτηση εισαγάγει την ενημερωμένη διαφάνεια μετά την προηγούμενη διαφάνεια στην παρουσίασή σας.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×