Πίνακες

Χρήση αναλυτών για φιλτράρισμα δεδομένων

Χρήση αναλυτών για φιλτράρισμα δεδομένων

Οι αναλυτές παρέχουν κουμπιά στα οποία μπορείτε να κάνετε κλικ για να φιλτράρετε δεδομένα πίνακα ή δεδομένα Συγκεντρωτικού Πίνακα. Εκτός από το γρήγορο φιλτράρισμα, οι αναλυτές υποδεικνύουν επίσης την τρέχουσα κατάσταση φιλτραρίσματος, ώστε να είναι εύκολο να καταλάβετε τι ακριβώς εμφανίζεται σε έναν φιλτραρισμένο Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αναλυτή για να φιλτράρετε δεδομένα σε έναν πίνακα με ευκολία.

Χρησιμοποιήστε έναν αναλυτή για να φιλτράρετε δεδομένα

 1. Κάντε κλικ οπουδήποτε στον πίνακα.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή > Αναλυτή.

  Εισαγωγή Αναλυτή
 3. Επιλέξτε τα πεδία στα οποία θέλετε να εφαρμόσετε το φίλτρο.

 4. Επιλέξτε OK και προσαρμόστε τις προτιμήσεις αναλυτή, όπως οι στήλες, στην περιοχή Επιλογές.

  Σημείωση: Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα στοιχεία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrlκαι στη συνέχει, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίσετε. Επιλέξτε και κρατήστε πατημένη τη γωνία του αναλυτή για να προσαρμόσετε και να αλλάξετε το μέγεθός του.

 5. Επιλέξτε Απαλοιφή Φίλτρου Διαγραφή για να καταργήσετε το φίλτρο αναλυτή.

Μεταροπή δεδομένων σε πίνακα

 1. Υπάρχουν τέσσερις τρόποι για να μετατρέψετε τα δεδομένα σε έναν πίνακα:

  Σημείωση:  Για να χρησιμοποιήσετε έναν αναλυτή, πρέπει να μετατρέψετε τα δεδομένα σας σε έναν πίνακα πρώτα.

  • Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + T.

  • Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + l.

  • Επιλέξτε Κεντρική > Μορφοποίηση ως πίνακα.

  • Επιλέξτε Εισαγωγή > Πίνακας.

 2. Επιλέξτε OK.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στον Συγκεντρωτικό Πίνακα για τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε έναν αναλυτή.

  Αυτή η ενέργεια εμφανίζει την καρτέλα Ανάλυση Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Ανάλυση Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αναλυτή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αναλυτών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου των πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε έναν αναλυτή.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εμφανίζεται ένας αναλυτής για κάθε πεδίο που επιλέξατε.

 5. Σε κάθε αναλυτή, κάντε κλικ στα στοιχεία που θέλετε να φιλτράρετε.

  Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα στοιχεία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Command και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα στοιχεία που θέλετε να φιλτράρετε.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στον πίνακα για τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε έναν αναλυτή.

  Αυτή η ενέργεια εμφανίζει την καρτέλα Πίνακας.

 2. Στην καρτέλα Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αναλυτή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αναλυτών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου των πεδίων (στηλών) για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε έναν αναλυτή.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εμφανίζεται ένας αναλυτής για κάθε πεδίο (στήλη) που επιλέξατε.

 5. Σε κάθε αναλυτή, κάντε κλικ στα στοιχεία που θέλετε να φιλτράρετε.

  Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα στοιχεία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Command και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα στοιχεία που θέλετε να φιλτράρετε.

 1. Κάντε κλικ στον αναλυτή που θέλετε να μορφοποιήσετε.

  Αυτή η ενέργεια εμφανίζει την καρτέλα Αναλυτής.

 2. Στην καρτέλα Αναλυτής, κάντε κλικ στο έγχρωμο στυλ που θέλετε.

Εάν έχετε ήδη έναν αναλυτή σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ίδιο αναλυτή για να φιλτράρετε έναν άλλο Συγκεντρωτικό Πίνακα. Έχετε υπόψη ότι αυτό ισχύει μόνο όταν οι δύο Συγκεντρωτικοί Πίνακες χρησιμοποιούν το ίδιο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 1. Δημιουργήστε πρώτα έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα που βασίζεται στην ίδια προέλευση δεδομένων με τον Συγκεντρωτικό Πίνακα που έχει ήδη τον αναλυτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά.

 2. Κάντε κλικ στον αναλυτή που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση με έναν άλλο Συγκεντρωτικό Πίνακα.

  Αυτή η ενέργεια εμφανίζει την καρτέλα Αναλυτής.

 3. Στην καρτέλα Αναλυτής, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις αναφοράς.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου των Συγκεντρωτικών Πινάκων στους οποίους θέλετε να είναι διαθέσιμος ο αναλυτής.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στον Συγκεντρωτικό Πίνακα από τον οποίο θέλετε να αποσυνδέσετε έναν αναλυτή.

  Αυτή η ενέργεια εμφανίζει την καρτέλα Ανάλυση Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ανάλυση Συγκεντρωτικού Πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις φίλτρου.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου των πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα για τα οποία θέλετε να αποσυνδέσετε έναν αναλυτή.

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Κάντε κλικ στον αναλυτή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

 • Κάντε Control + κλικ στον αναλυτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση <όνομα αναλυτή>.

Ένας αναλυτής εμφανίζει συνήθως τα ακόλουθα στοιχεία:Στοιχεία αναλυτή Συγκεντρωτικού Πίνακα

1. Η κεφαλίδα του αναλυτή υποδεικνύει την κατηγορία των στοιχείων στον αναλυτή.

2. Το μη επιλεγμένο κουμπί φιλτραρίσματος υποδεικνύει ότι το στοιχείο δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο.

3. Το επιλεγμένο κουμπί φιλτραρίσματος υποδεικνύει ότι το στοιχείο περιλαμβάνεται στο φίλτρο.

4. Το κουμπί Απαλοιφή φίλτρου καταργεί το φίλτρο επιλέγοντας όλα τα στοιχεία στον αναλυτή.

5. Η γραμμή κύλισης επιτρέπει την κύλιση όταν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία από όσα είναι ορατά τη συγκεκριμένη στιγμή στον αναλυτή.

6. Τα στοιχεία ελέγχου μετακίνησης και αλλαγής μεγέθους στο περίγραμμα σας επιτρέπουν να αλλάξετε το μέγεθος και τη θέση του αναλυτή.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Φιλτράρισμα δεδομένων σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×