Χρήση αναλυτών για φιλτράρισμα δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα

Σε παλαιότερες εκδόσεις του Microsoft Excel, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα αναφοράς για να φιλτράρετε δεδομένα σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, αλλά δεν είναι εύκολο να δείτε την τρέχουσα κατάσταση φιλτραρίσματος όταν εφαρμόζετε ένα φίλτρο σε πολλά στοιχεία. Στο Excel, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε αναλυτές για να φιλτράρετε τα δεδομένα. Οι αναλυτές παρέχουν κουμπιά στα οποία μπορείτε να κάνετε κλικ για να φιλτράρετε τα δεδομένα του Συγκεντρωτικού Πίνακα. Πέρα από το γρήγορο φιλτράρισμα, οι αναλυτές υποδεικνύουν επίσης την τρέχουσα κατάσταση φιλτραρίσματος, ώστε να είναι εύκολο να καταλάβετε τι ακριβώς εμφανίζεται σε έναν φιλτραρισμένο Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Εικόνα της κορδέλας του Excel

Όταν επιλέγετε ένα στοιχείο, αυτό το στοιχείο περιλαμβάνεται στο φίλτρο και τα δεδομένα για αυτό το στοιχείο θα εμφανίζονται στην αναφορά. Για παράδειγμα, όταν επιλέγετε το όνομα Γεωργίου στο πεδίο "Πωλητές", εμφανίζονται μόνο τα δεδομένα που περιλαμβάνουν το όνομα Γεωργίου σε αυτό το πεδίο.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι οι αναλυτές;

Χρήση των αναλυτών

Δημιουργία ενός αναλυτή σε υπάρχοντα Συγκεντρωτικό Πίνακα

Δημιουργία μεμονωμένου αναλυτή

Μορφοποίηση ενός αναλυτή

Κοινή χρήση ενός αναλυτή μέσω σύνδεσης με άλλο Συγκεντρωτικό Πίνακα

Αποσύνδεση ή διαγραφή ενός αναλυτή

Τι είναι οι αναλυτές;

Οι αναλυτές είναι εύχρηστα στοιχεία φιλτραρίσματος που περιέχουν ένα σύνολο κουμπιών τα οποία σας επιτρέπουν να φιλτράρετε γρήγορα τα δεδομένα σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε αναπτυσσόμενες λίστες για να βρείτε τα στοιχεία που θέλετε να φιλτράρετε.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα κανονικό φίλτρο Συγκεντρωτικού Πίνακα για να φιλτράρετε πολλά στοιχεία, το φίλτρο υποδεικνύει μόνο ότι φιλτράρονται πολλά στοιχεία και πρέπει να ανοίξετε μια αναπτυσσόμενη λίστα για να βρείτε τις λεπτομέρειες του φιλτραρίσματος. Ωστόσο, ένας αναλυτής επισημαίνει με σαφήνεια το φίλτρο που εφαρμόζεται και παρέχει λεπτομέρειες, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε εύκολα τα δεδομένα που εμφανίζονται στον φιλτραρισμένο Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Οι αναλυτές σχετίζονται συνήθως με τον Συγκεντρωτικό Πίνακα στον οποίο δημιουργούνται. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μεμονωμένους αναλυτές στους οποίους γίνεται αναφορά από συναρτήσεις κύβου Ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP) ή που μπορούν να συσχετιστούν με οποιονδήποτε Συγκεντρωτικό Πίνακα αργότερα.

Ένας αναλυτής εμφανίζει συνήθως τα ακόλουθα στοιχεία:Στοιχεία αναλυτή Συγκεντρωτικού Πίνακα

1. Η κεφαλίδα του αναλυτή υποδεικνύει την κατηγορία των στοιχείων στον αναλυτή.

2. Το μη επιλεγμένο κουμπί φιλτραρίσματος υποδεικνύει ότι το στοιχείο δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο.

3. Το επιλεγμένο κουμπί φιλτραρίσματος υποδεικνύει ότι το στοιχείο περιλαμβάνεται στο φίλτρο.

4. Το κουμπί Απαλοιφή φίλτρου καταργεί το φίλτρο επιλέγοντας όλα τα στοιχεία στον αναλυτή.

5. Η γραμμή κύλισης επιτρέπει την κύλιση όταν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία από όσα είναι ορατά τη συγκεκριμένη στιγμή στον αναλυτή.

6. Τα στοιχεία ελέγχου μετακίνησης και αλλαγής μεγέθους στο περίγραμμα σας επιτρέπουν να αλλάξετε το μέγεθος και τη θέση του αναλυτή.

Αρχή της σελίδας

Χρήση των αναλυτών

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δημιουργήσετε αναλυτές για να φιλτράρετε τα δεδομένα του Συγκεντρωτικού Πίνακα. Σε έναν υπάρχοντα Συγκεντρωτικό Πίνακα, μπορείτε:

 • Να δημιουργήσετε έναν αναλυτή που σχετίζεται με τον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 • Να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ενός αναλυτή που σχετίζεται με τον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 • Να χρησιμοποιήσετε έναν υπάρχοντα αναλυτή που σχετίζεται με έναν άλλο Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Επιπροσθέτως ή αντί της δημιουργίας αναλυτών σε έναν υπάρχοντα Συγκεντρωτικό Πίνακα, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν μεμονωμένο αναλυτή στον οποίο μπορεί να γίνεται αναφορά από συναρτήσεις κύβου Ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP) ή που μπορείτε να συσχετίσετε με οποιονδήποτε Συγκεντρωτικό Πίνακα αργότερα.

Επειδή κάθε αναλυτής που δημιουργείτε έχει σχεδιαστεί για να φιλτράρει ένα συγκεκριμένο πεδίο του Συγκεντρωτικού Πίνακα, είναι πιθανό ότι θα δημιουργήσετε περισσότερους από έναν αναλυτές για να φιλτράρετε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Αφού δημιουργήσετε έναν αναλυτή, εμφανίζεται στο φύλλο εργασίας μαζί με τον Συγκεντρωτικό Πίνακα, σε εμφάνιση πολλών επιπέδων εάν έχετε περισσότερους από έναν αναλυτές. Μπορείτε να μετακινήσετε έναν αναλυτή σε άλλη θέση στο φύλλο εργασίας και να αλλάξετε το μέγεθός της ανάλογα με τις ανάγκες.

Αναλυτές σε επίπεδα

Για να φιλτράρετε τα δεδομένα του Συγκεντρωτικού Πίνακα, απλώς κάντε κλικ σε ένα ή περισσότερα από τα κουμπιά στον αναλυτή.

Αναλυτής με επιλεγμένο φίλτρο

Μορφοποίηση αναλυτών για ομοιόμορφη εμφάνιση

Για να δημιουργήσετε αναφορές με επαγγελματική εμφάνιση ή απλώς για να ταιριάξετε τη μορφή ενός αναλυτή με τη μορφή του συσχετισμένου Συγκεντρωτικού Πίνακα, μπορείτε να εφαρμόσετε στυλ αναλυτών για ομοιόμορφη εμφάνιση. Εφαρμόζοντας ένα από τα διάφορα προκαθορισμένα στυλ που είναι διαθέσιμα για τους αναλυτές, μπορείτε να ταιριάξετε έναν αναλυτή με το θέμα χρωμάτων που εφαρμόζεται σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα. Για προσαρμοσμένη εμφάνιση, μπορείτε ακόμη να δημιουργήσετε τα δικά σας στυλ αναλυτών, όπως ακριβώς δημιουργείτε προσαρμοσμένα στυλ Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Κοινή χρήση αναλυτών μεταξύ Συγκεντρωτικών Πινάκων

Όταν έχετε πολλούς διαφορετικούς Συγκεντρωτικούς Πίνακες σε μία αναφορά, όπως μια αναφορά επιχειρηματικής ευφυΐας (BI) στην οποία εργάζεστε, είναι πιθανό ότι θα θέλετε να εφαρμόσετε το ίδιο φίλτρο σε ορισμένους ή όλους αυτούς τους Συγκεντρωτικούς Πίνακες. Μπορείτε να θέσετε σε κοινή χρήση έναν αναλυτή που δημιουργήσατε σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα με άλλους Συγκεντρωτικούς Πίνακες. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε αντίγραφο του φίλτρου για κάθε Συγκεντρωτικό Πίνακα!

Όταν θέτετε σε κοινή χρήση έναν αναλυτή, δημιουργείτε μια σύνδεση με έναν άλλο Συγκεντρωτικό Πίνακα που περιέχει τον αναλυτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι αλλαγές που κάνετε σε έναν κοινόχρηστο αναλυτή εμφανίζονται αμέσως σε όλους τους Συγκεντρωτικούς Πίνακες που συνδέονται με αυτόν τον αναλυτή. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήσετε τον αναλυτή "Χώρες" στον Συγκεντρωτικό Πίνακα1 για να φιλτράρετε δεδομένα για μια συγκεκριμένη χώρα, ο Συγκεντρωτικός Πίνακας2 που επίσης χρησιμοποιεί αυτόν τον αναλυτή θα εμφανίζει τα δεδομένα για την ίδια χώρα.

Οι αναλυτές που είναι συνδεδεμένοι και χρησιμοποιούνται σε περισσότερους από έναν Συγκεντρωτικούς Πίνακες ονομάζονται κοινόχρηστοι αναλυτές. Οι αναλυτές που χρησιμοποιούνται σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα μόνο ονομάζονται τοπικοί αναλυτές. Ένας Συγκεντρωτικός Πίνακας μπορεί να έχει και τοπικούς και κοινόχρηστους αναλυτές.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ενός αναλυτή σε υπάρχοντα Συγκεντρωτικό Πίνακα

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στον Συγκεντρωτικό Πίνακα για τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε έναν αναλυτή.

  Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζονται τα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα, όπου προστίθενται οι καρτέλες Επιλογές και Σχεδίαση.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Ταξινόμηση και φιλτράρισμα, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αναλυτή.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αναλυτών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου των πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε έναν αναλυτή.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εμφανίζεται ένας αναλυτής για κάθε πεδίο που επιλέξατε.

 5. Σε κάθε αναλυτή, κάντε κλικ στα στοιχεία που θέλετε να φιλτράρετε.

  Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα στοιχεία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα στοιχεία που θέλετε να φιλτράρετε.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μεμονωμένου αναλυτή

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Φίλτρο, επιλέξτε Αναλυτής.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Υπάρχουσες συνδέσεις στο πλαίσιο Εμφάνιση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε όλες τις συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι συνδέσεις. Αυτό είναι επιλεγμένο από προεπιλογή.

  • Για να εμφανίσετε μόνο τη λίστα των συνδέσεων που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις σε αυτό το βιβλίο εργασίας.

   Αυτή η λίστα δημιουργείται από τις συνδέσεις που έχετε καθορίσει ήδη, που έχετε δημιουργήσει χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Επιλογή προέλευσης δεδομένων του "Οδηγού σύνδεσης δεδομένων" ή που έχετε επιλέξει προηγουμένως ως σύνδεση από αυτό το παράθυρο διαλόγου.

  • Για να εμφανίσετε μόνο τις συνδέσεις που είναι διαθέσιμες στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία σύνδεσης σε αυτόν τον υπολογιστή.

   Αυτή η λίστα δημιουργείται από τον φάκελο Προσωπικά αρχεία προέλευσης δεδομένων, που συνήθως είναι αποθηκευμένος στον φάκελο Τα έγγραφά μου.

  • Για να εμφανίσετε μόνο τις συνδέσεις που είναι διαθέσιμες από ένα αρχείο σύνδεσης στο οποίο η πρόσβαση γίνεται από το δίκτυο, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία σύνδεσης στο δίκτυο.

   Αυτή η λίστα δημιουργείται από μια βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων (DCL) σε μια τοποθεσία του Microsoft Office SharePoint Server 2007 ή του Microsoft SharePoint Server 2010. Μια βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων είναι μια βιβλιοθήκη εγγράφων σε μια τοποθεσία του SharePoint Foundation που περιέχει μια συλλογή αρχείων πληροφοριών σύνδεσης δεδομένων Office (ODC) (.odc). Συνήθως, μια βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων ρυθμίζεται από έναν διαχειριστή τοποθεσίας, ο οποίος μπορεί επίσης να ρυθμίσει τις παραμέτρους της τοποθεσίας του SharePoint ώστε να εμφανίζει τα αρχεία ODC από αυτή τη βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων στο παράθυρο διαλόγου Εξωτερικές συνδέσεις.

   Συμβουλή    Εάν δεν βλέπετε τη σύνδεση που θέλετε, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για περισσότερα και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα προέλευση για να ξεκινήσετε τον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων", ώστε να μπορέσετε να επιλέξετε την προέλευση δεδομένων με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

   Σημείωση    Εάν επιλέξετε μια σύνδεση από την κατηγορία Αρχεία σύνδεσης στο δίκτυο ή Αρχεία σύνδεσης σε αυτόν τον υπολογιστή, το αρχείο σύνδεσης αντιγράφεται στο βιβλίο εργασίας ως νέα σύνδεση βιβλίου εργασίας και, στη συνέχεια, χρησιμοποιείται ως οι πληροφορίες της νέας σύνδεσης.

 3. Στην περιοχή Επιλογή σύνδεσης, κάντε κλικ στη σύνδεση που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αναλυτή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου των πεδίων για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε έναν αναλυτή.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Δημιουργείται ένας αναλυτής για κάθε πεδίο που επιλέξατε.

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση ενός αναλυτή

 1. Κάντε κλικ στον αναλυτή που θέλετε να μορφοποιήσετε.

  Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζονται τα Εργαλεία αναλυτή, όπου προστίθεται η καρτέλα Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Στυλ αναλυτών, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Για να δείτε όλα τα διαθέσιμα στυλ, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση ενός αναλυτή μέσω σύνδεσης με άλλο Συγκεντρωτικό Πίνακα

Μπορείτε να θέσετε έναν αναλυτή σε κοινή χρήση με έναν άλλο Συγκεντρωτικό Πίνακα συνδέοντάς τον με αυτόν τον Συγκεντρωτικό Πίνακα. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε έναν αναλυτή από έναν άλλο Συγκεντρωτικό Πίνακα με τη σύνδεση με αυτόν τον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Ορισμός ενός αναλυτή ως διαθέσιμου για χρήση σε άλλο Συγκεντρωτικό Πίνακα

 1. Κάντε κλικ στον αναλυτή που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση με έναν άλλο Συγκεντρωτικό Πίνακα.

  Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζονται τα Εργαλεία αναλυτή, όπου προστίθεται η καρτέλα Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Αναλυτής, επιλέξτε Συνδέσεις Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις Συγκεντρωτικού Πίνακα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου των Συγκεντρωτικών Πινάκων στους οποίους θέλετε να είναι διαθέσιμος ο αναλυτής.

Χρήση αναλυτή από έναν άλλο Συγκεντρωτικό Πίνακα

 1. Δημιουργήστε μια σύνδεση με τον Συγκεντρωτικό Πίνακα που περιέχει τον αναλυτή που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση, κάνοντας τα εξής:

  1. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Λήψη εξωτερικών δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Υπάρχουσες συνδέσεις.

   Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Υπάρχουσες συνδέσεις, στο πλαίσιο Εμφάνιση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει Όλες οι συνδέσεις.

   Συμβουλή    Εάν δεν βλέπετε τη σύνδεση που θέλετε, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για περισσότερα και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα προέλευση για να ξεκινήσετε τον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων", ώστε να μπορέσετε να επιλέξετε την προέλευση δεδομένων με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

  3. Επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων, στην περιοχή Επιλέξτε τρόπο προβολής αυτών των δεδομένων στο βιβλίο εργασίας σας, κάντε κλικ στην επιλογή Αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στον Συγκεντρωτικό Πίνακα για τον οποίο θέλετε να εισαγάγετε έναν αναλυτή από άλλο Συγκεντρωτικό Πίνακα.

  Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζονται τα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα, όπου προστίθενται οι καρτέλες Επιλογές και Σχεδίαση.

 3. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Ταξινόμηση και φιλτράρισμα, κάντε κλικ στο βέλος της επιλογής Εισαγωγή αναλυτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συνδέσεις αναλυτή.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις αναλυτή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου των αναλυτών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Σε κάθε αναλυτή, κάντε κλικ στα στοιχεία που θέλετε να φιλτράρετε.

  Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα στοιχεία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα στοιχεία που θέλετε να φιλτράρετε.

  Σημείωση    Όλοι οι Συγκεντρωτικοί Πίνακες που χρησιμοποιούν από κοινού τον αναλυτή θα εμφανίσουν αμέσως την ίδια κατάσταση φιλτραρίσματος.

Αρχή της σελίδας

Αποσύνδεση ή διαγραφή ενός αναλυτή

Εάν δεν χρειάζεστε πλέον έναν αναλυτή, μπορείτε να τον αποσυνδέσετε από τον Συγκεντρωτικό Πίνακα ή να τον διαγράψετε.

Αποσύνδεση ενός αναλυτή

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στον Συγκεντρωτικό Πίνακα από τον οποίο θέλετε να αποσυνδέσετε έναν αναλυτή.

  Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζονται τα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα, όπου προστίθενται οι καρτέλες Επιλογές και Σχεδίαση.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Ταξινόμηση και φιλτράρισμα, κάντε κλικ στο βέλος της επιλογής Εισαγωγή αναλυτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συνδέσεις αναλυτή.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις αναλυτή, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου των πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα για τα οποία θέλετε να αποσυνδέσετε έναν αναλυτή.

Διαγραφή ενός αναλυτή

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Κάντε κλικ στον αναλυτή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

 • Κάντε δεξί κλικ στον αναλυτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση <όνομα αναλυτή>.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×