Χρήση Σημειωματάριου OneNote διδακτικού προσωπικού στο Teams

Χρήση Σημειωματάριου OneNote διδακτικού προσωπικού στο Teams

Κάθε ομάδα τάξης συνοδεύεται από το δικό της συνδεδεμένο Σημειωματάριο τάξης του OneNote. Το Σημειωματάριο τάξης είναι ένα ψηφιακό σημειωματάριο όπου ολόκληρη η τάξη μπορεί να αποθηκεύει κείμενο, εικόνες, χειρόγραφες σημειώσεις, συνημμένα, συνδέσεις, ήχο, βίντεο και πολλά άλλα.

Το Teams παρέχει τα εξής σημαντικά συστατικά από την εμπειρία του Σημειωματάριου τάξης του OneNote:

 • Σημειωματάρια σπουδαστών -- ιδιωτικός χώρος μεταξύ καθηγητή και κάθε μεμονωμένου σπουδαστή. Οι καθηγητές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα σημειωματάρια όλων των σπουδαστών, ενώ οι σπουδαστές μπορούν να δουν μόνο το δικό τους σημειωματάριο.

 • Βιβλιοθήκη περιεχομένου -- ένας χώρος μόνο για ανάγνωση όπου οι καθηγητές μπορούν να μοιράζονται σημειώσεις μαθήματος με τους σπουδαστές.

 • Χώρος συνεργασίας -- ένας χώρος κοινός για όλη την τάξη για οργάνωση και συνεργασία.

Εύρεση Σημειωματάριου τάξης στο Teams

Το Σημειωματάριο τάξης στο κανάλι "Γενικό" είναι η κεντρική θέση για προβολή και αλληλεπίδραση με τη Βιβλιοθήκη περιεχομένου, το χώρο συνεργασίας και τον ιδιωτικό χώρο κάθε σπουδαστή.

Εάν δεν έχετε ρυθμίσει το Σημειωματάριο τάξης ακόμα, την πρώτη φορά που θα επισκεφθείτε την καρτέλα "Σημειωματάριο τάξης" θα καθοδηγηθείτε στα σωστά βήματα για τη διαδικασία.

 1. Μεταβείτε στο κανάλι Γενικό της τάξης που θέλετε, και επιλέξτε την καρτέλα Σημειωματάριο τάξης. Επιλέξτε την καρτέλα "Σημειωματάριο τάξης" στο κανάλι "Γενικό"

 2. Προσθέστε ή επεξεργαστείτε σελίδες χρησιμοποιώντας το επεκτάσιμο μενού στην αριστερή πλευρά του σημειωματάριου.

Χρήση Σημειωματάριου τάξης σε κανάλι

Κάθε φορά που δημιουργείτε ένα νέο κανάλι στην ομάδα τάξης, προστίθεται αυτόματα μια νέα ενότητα στο χώρο συνεργασίας του Σημειωματάριου τάξης. Όλοι οι σπουδαστές και οι καθηγητές μπορούν να επεξεργαστούν και να εργαστούν σε σελίδες του OneNote μέσα από ένα κανάλι.

 1. Μεταβείτε σε μια ομάδα τάξης και επιλέξτε ένα κανάλι.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Σημειώσεις.

  Από οποιοδήποτε κανάλι εκτός από το κανάλι "Γενικό", επιλέξτε "Σημειώσεις" για να ανοίξει το Σημειωματάριο τάξης

Άνοιγμα Σημειωματάριου τάξης σε λειτουργία πλήρους οθόνης

Αναπτύξτε την καρτέλα "Σημειωματάριο τάξης" σε μεγαλύτερο μέγεθος, επιλέγοντας το εικονίδιο Ανάπτυξης (διαγώνιο βέλος με δύο άκρα).

Διαχείριση ρυθμίσεων Σημειωματάριου τάξης

Διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις του Σημειωματάριου τάξης, επιλέγοντας τα αποσιωπητικά Περισσότερες επιλογές δίπλα στο όνομα της ομάδας σας και, στη συνέχεια, Διαχείριση ομάδας. Από εκεί, επιλέξτε Ρυθμίσεις και μεταβείτε προς τα κάτω με κύλιση στο "Σημειωματάριο τάξης του OneNote". Χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις για:

 • Επεξεργασία ενοτήτων του σημειωματάριου

 • Αντιγραφή σύνδεσης στο σημειωματάριό σας

 • Δημιουργία ομάδας ενοτήτων μόνο για τον καθηγητή

 • Κλείδωμα του χώρου συνεργασίας

Διαχείριση ρυθμίσεων Σημειωματάριου τάξης στο Microsoft Teams

Σημείωση: Για να δημιουργήσετε ξεχωριστά δικαιώματα χώρου συνεργασίας στο Σημειωματάριο τάξης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα. Όλα τα Σημειωματάρια τάξης που έχετε δημιουργήσει στο Microsoft Teams θα παρατίθενται στην περιοχή Co-owned notebooks (Σημειωματάρια με συγκατόχους).

Δημιουργία αναθέσεων εργασιών με σελίδες του Σημειωματάριου τάξης

Επισυνάψτε σελίδες Σημειωματάριου τάξης ως υλικό αναφοράς σε μια ανάθεση εργασίας ή καθορίστε μια σελίδα μέσα από το δικό σας Σημειωματάριο τάξης για παράδοση από τους σπουδαστές. Για να δημιουργήσετε μια ανάθεση εργασίας με σελίδα του Σημειωματάριου τάξης:

 1. Προσθέστε τη σελίδα στη Βιβλιοθήκη περιεχομένου ή στο χώρο συνεργασίας του σημειωματάριου.

 2. Κατόπιν, μεταβείτε στην καρτέλα Αναθέσεις και επιλέξτε το κουμπί New Assignment (Νέα ανάθεση εργασίας).

 3. Συμπληρώστε τις λεπτομέρειες της ανάθεσης εργασίας και επιλέξτε Specify what students will turn in (Καθορισμός παραδοτέων από σπουδαστές). Στο πλαίσιο που ανοίγει, επιλέξτε Σημειωματάριο τάξης και περιηγηθείτε στις ενότητες του σημειωματάριου για να επιλέξετε τη σελίδα που θέλετε να αναθέσετε.

 4. Επιλέξτε την ενότητα των σημειωματάριων των σπουδαστών στην οποία θέλετε να διανεμηθεί η σελίδα. Για παράδειγμα: Σημειώσεις μαθήματος.

 5. Επιλέξτε Assign (Ανάθεση), όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Κάθε σπουδαστής θα έχει τώρα ένα αντίγραφο της σελίδας στο δικό του Σημειωματάριο τάξης. Μπορούν επίσης να ανοίξουν και να επεξεργαστούν τη σελίδα απευθείας από την κάρτα ανάθεσης εργασίας στο Microsoft Teams.


Σημείωση: Πρέπει να είναι ενεργοποιημένες οι εκπρόθεσμες παραδόσεις για αναθέσεις εργασιών με τις σελίδες Σημειωματάριου τάξης.

Στιγμιότυπο οθόνης επιλογέα αρχείων ανάθεσης εργασιών στο Teams, με Σημειωματάριο τάξης και τις ενότητές του.

Αναθεώρηση αναθέσεων εργασιών με σελίδες του Σημειωματάριου τάξης

Ανοίξτε την ανάθεση εργασίας και επιλέξτε το κουμπί Review (Αναθεώρηση). Κατόπιν, επιλέξτε μια σελίδα Σημειωματάριου τάξης που έχει παραδώσει κάποιος σπουδαστής στην περιοχή Student work (Εργασία σπουδαστή), για να την ανοίξετε και να την επεξεργαστείτε σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Για να προσθέσετε σχόλια στη σελίδα OneNote ενός σπουδαστή, επιλέξτε Edit in OneNote Online (Επεξεργασία στο OneNote Online). Οι αλλαγές σας αποθηκεύονται αυτόματα.

Στιγμιότυπο οθόνης του πλέγματος αναθεώρησης ανάθεσης εργασιών με σελίδες Σημειωματάριου τάξης που παρέδωσαν οι σπουδαστές.

Σύνδεση του Σημειωματάριου τάξης στις τάξεις στο Microsoft Teams

Στο Microsoft Teams, μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με το Σημειωματάριο τάξης, μεταβαίνοντας στην αντίστοιχη καρτέλα στο κανάλι Γενικό. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε και να αναθεωρήσετε εργασίες όσο βρίσκεστε στο OneNote και στη συνέχεια να τις συγχρονίσετε στην τάξη σας στο Teams, μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας αυτά τα βήματα. Η σύνδεση των Σημειωματάριων τάξης με τάξεις επιτρέπει ακόμα πιο απρόσκοπτη μετακίνηση μεταξύ των εφαρμογών σας. Αποτελεί επίσης καλή επιλογή, εάν εργάζεστε ήδη από ένα Σημειωματάριο τάξης που δεν δημιουργήσατε στο Microsoft Teams αλλά επιθυμείτε να το χρησιμοποιήσετε σε κάποια τάξη.

Άνοιγμα Σημειωματάριου τάξης στο OneNote

Επιλέξτε Open in Desktop (Άνοιγμα στον υπολογιστή), για να ξεκινήσετε στο OneNote και να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες μάθησης του Σημειωματάριου τάξης.

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Σημειωματάριου τάξης στο OneNote

Χρήση του OneNote Online

Χρήση Σημειωματάριου τάξης σε διάφορες εφαρμογές

Εύρεση ρυθμίσεων Σημειωματάριου τάξης στο Microsoft Teams

Επιπλέον πόροι για τους εκπαιδευτές

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×