Χάρτης του Project: Το χάρτη για τη Διαχείριση έργου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Χάρτης του Project μπορεί να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο Microsoft Office Project 2007 και να επιτύχετε τους στόχους του έργου σας με τη χρήση αποδεκτά πρότυπα και πρακτικές των μεθοδολογία διαχείρισης του έργου.

Σημείωση: Ακόμα και αν χρησιμοποιείτε ευέλικτη διαχείριση έργου μέθοδοι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξακολουθεί να τους στόχους που περιλαμβάνονται στο χάρτης του Project για να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε το έργο σας σε μια επιτυχή ολοκλήρωση.

Χάρτης του Project περιγράφει τις τρεις φάσεις του κύκλου ζωής του έργου: Δημιουργήστε ένα σχέδιο, παρακολούθηση και διαχείριση έργου και κλείσιμο του έργου. Εξοικειωθείτε με το χάρτη για τη Διαχείριση έργου με τη διερεύνηση τους στόχους σε κάθε μία από αυτές τις φάσεις.

Συμβουλή: Κάντε κλικ στις συνδέσεις παρακάτω για να δείτε δραστηριότητες διαχείρισης έργου γενικά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα στοιχεία στόχος για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την ολοκλήρωση κάθε στόχου στο Office Project 2007.

Γραφικό χάρτη έργου

Δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα

Ορισμός ενός έργου

Πριν να δημιουργήσετε ένα έργο, πρέπει να αποφασίσετε ποιο ακριβώς είναι το έργο, τι είναι το πεδίο εφαρμογής, και αυτό που ελπίζετε να επιτύχετε από το έργο σας.

Τι θέλετε να εξερευνήσετε;   

Στόχος

Περιγραφή

Προετοιμασία ενός έργου

Κατά τη διάρκεια του έργου Σχεδιασμός φάση έργων που θα εκτείνεται σε μια σημαντική του χρονικού διαστήματος ή εμπλέκονται πολλά άτομα, είναι σημαντικό να ορίσετε στόχους, υποθέσεις και τους περιορισμούς του έργου.

Έναρξη ενός σχεδίου έργου

Μετά τον αρχικό σχεδιασμό, μπορείτε να δημιουργήσετε αρχείο του έργου σας, να εισαγάγετε τα δεδομένα σας προκαταρκτικού έργου και να επισυνάψετε τα έγγραφα σχεδιασμού σας στο αρχείο.

Ορισμός παραδοτέων του έργου

Αφού δημιουργήσετε τους στόχους του έργου σας, μπορείτε να ορίσετε το πραγματικό προϊόν ή την υπηρεσία που ικανοποιεί αυτών των στόχων.

Σχέδιο δραστηριοτήτων του έργου

Αφού προσδιορίσετε τι το έργο σας είναι, για να βεβαιωθείτε ότι το έργο σας είναι επιτυχής, Εξερευνήστε τις κύριες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Πολλά έργα αποτύχει επειδή διαχειριστής έργου δεν λαμβάνει έγκαιρα υπόψη, το πλήρες εύρος των εργασιών που περιλαμβάνονται στη δημιουργία του έργου.

Τι θέλετε να εξερευνήσετε;   

Στόχος

Περιγραφή

Ορισμός φάσεων και εργασιών

Αφού προσδιορίσετε την εργασία που περιλαμβάνονται στο έργο σας, μπορείτε να οργανώσετε σε ορόσημα, φάσεις και εργασίες και να τα εισάγετε σε ένα σχέδιο έργου.

Εμφάνιση της οργάνωσης του έργου

Μετά τη διάρθρωση εργασιών, μπορείτε επίσης να εμφανίσετε τη δομή του έργου σας με τη χρήση ενσωματωμένων ή προσαρμοσμένων κωδικών ανάλυσης εργασίας (WBS) ή κωδικούς διάρθρωσης.

Εκτίμηση της διάρκειας εργασιών

Project 2007 μπορεί να υπολογίσει ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για εσάς, συχνά με βάση μόνο τις διάρκειες εργασιών και εξαρτήσεων εργασιών που εισάγετε.

Προγραμματισμός εργασιών έργου

Αφού εισαγάγετε τις διάρκειες εργασιών, είναι να ασχοληθείτε με τον τρόπο που σχετίζονται μεταξύ τους και συνδέονται με συγκεκριμένες ημερομηνίες αυτές τις εργασίες.

Δημιουργία σχέσεων μεταξύ έργων

Με τη δημιουργία εξαρτήσεων εργασιών μεταξύ των εργασιών σε διαφορετικά έργα, μπορείτε να αξιολογήσετε τις επιπτώσεις των αλλαγών και των δραστηριοτήτων ενός έργου σε άλλα έργα.

Σχεδιασμός και ανεύρεση πόρων

Σε αυτό το σημείο της διαδικασίας σχεδιασμού του έργου, έχετε προσδιορίσει την έκταση του έργου, ρυθμίστε τη λίστα εργασιών και εκτιμώμενες διάρκειες.

Τι θέλετε να εξερευνήσετε;   

Στόχος

Περιγραφή

Εκτίμηση αναγκών πόρων

Από τώρα έχετε προσδιορίσει την έκταση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ρύθμιση τη λίστα εργασιών και εκτίμηση τις διάρκειες εργασιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να κάνετε προκαταρκτικό υπολογίζει, προσδιορισμό απαιτήσεων και έναρξη σας διεργασίες προσωπικού και προμήθεια να αποκτήσουν τους πόρους που χρειάζεστε.

Δημιουργία της ομάδας έργου

Όλους τους πόρους σας έχουν που έχουν προσδιοριστεί εγκρίθηκε και προμήθεια. Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε την ομάδα σας, εισάγοντας τις πληροφορίες πόρων στο σχέδιο έργου.

Κοινή χρήση πόρων μεταξύ έργων

Project 2007 διευκολύνει για να κάνετε κοινή χρήση πόρων σε πολλά έργα, στην οποία θα χρησιμοποιηθεί η ίδια άτομα, υλικά ή εξοπλισμού.

Εκχώρηση πόρων σε εργασίες

Τώρα που έχει εισαχθεί τις πληροφορίες πόρων στο έργο, μπορείτε να εκχωρήσετε πόρους στις συγκεκριμένες εργασίες ρυθμίσετε ως την εργασία του έργου.

Σχεδιασμός κόστους έργου

Χωρίς ένα συμπαγές Κατανόηση του τι είναι οι δαπάνες σας σε ένα έργο, το έργο γρήγορα μπορεί να αποτύχει και να γίνονται μη αποδοτικών. Το κόστος αποτελείται από όλους τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων και εξοπλισμού που κάνουν την εργασία και τα υλικά που καταναλώθηκε ως η εργασία έχει ολοκληρωθεί.

Τι θέλετε να εξερευνήσετε;   

Στόχος

Περιγραφή

Εκτίμηση κόστους

Υπολογισμός κόστους είναι η διαδικασία ανάπτυξης του κατά προσέγγιση κόστους πόρων και εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του έργου.

Ορισμός πληροφορίες κόστους προϋπολογισμού και γραμμής βάσης

Μετά την εισαγωγή χρεώσεων κόστους, μπορείτε να τις αποθηκεύσετε ως προϋπολογισμό σας πριν ξεκινήσετε την παρακολούθηση και τη διαχείριση του έργου. Μπορείτε, επίσης, να επισυνάψετε σημαντικές σημειώσεις σχετικά με τις αποφάσεις προϋπολογισμού, κοινή χρήση των πληροφοριών προϋπολογισμού με άλλους ή να μεταφέρετε πληροφορίες σε άλλες μορφές αρχείων.

Προετοιμασία για τη Διαχείριση κόστους

Αφού προσδιορίσετε το κόστος, μπορείτε να κάνετε τις κατάλληλες προετοιμασίες για την παρακολούθηση και τη Διαχείριση τους για να βεβαιωθείτε ότι το έργο παραμένει εντός προϋπολογισμού. Μπορείτε να καθορίσετε την ημερομηνία έναρξης για το οικονομικό έτος, να ελέγξετε τις επιλογές υπολογισμού και να καθορίσετε πότε το κόστος είναι απαιτητές.

Σχεδιασμός για ποιότητα και τους κινδύνους

Ποιότητα είναι ένα πρόβλημα κλειδιού που έχει άμεση επίδραση στους πελάτες ή τους χρήστες σας. Χωρίς σχέδιο διαχείρισης κινδύνου, το έργο σας μπορεί να αντιμετωπίσει απρόσμενα προβλήματα.

Τι θέλετε να εξερευνήσετε;   

Στόχος

Περιγραφή

Σχεδιασμός για ποιότητα

Πριν ξεκινήσει ένα έργο, προσδιορίστε τα πρότυπα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων του έργου.

Αναγνώριση και σχεδιασμός για κινδύνους

Αναγνώριση και σχεδιασμός για μείωση κινδύνων σε διαφορετικά ώρες κατά τη διάρκεια ενός έργου μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε το έργο στο χρονοδιάγραμμα και εντός προϋπολογισμού.

Σχεδιασμός επικοινωνίας και ασφάλειας

Επικοινωνία και την ασφάλεια του έργου είναι σημαντικές πτυχές της δημιουργίας μιας ομάδας που συνεργάζεται σωστά.

Τι θέλετε να εξερευνήσετε;   

Στόχος

Περιγραφή

Καθορισμός μεθόδων για την κοινοποίηση πληροφοριών έργου

Ρυθμίστε μια μέθοδο για την επικοινωνία με την ομάδα του έργου και την ενημέρωση του έργου.

Συμβάλετε στην προστασία των πληροφοριών έργου

Microsoft Office Project Server 2007 και Project 2007 προσφέρουν δυνατότητες βασικής ασφάλειας που βοηθά στην προστασία των πληροφοριών του έργου σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Βελτιστοποίηση ενός σχεδίου έργου

Αφού ξεκινήσει το έργο σας, ίσως χρειαστεί να εξετάσετε πώς θα πράγματα και να ρυθμίσετε με ακρίβεια το εργασίες, πόρους ή το κόστος.

Τι θέλετε να εξερευνήσετε;   

Στόχος

Περιγραφή

Βελτιστοποίηση του σχεδίου έργου για την ημερομηνία λήξης

Μετά τη δημιουργία σχεδίου έργου σας, μπορείτε να ελέγξετε και να ρυθμίσετε με ακρίβεια την για να βεβαιωθείτε ότι πληροίτε την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης.

Βελτιστοποίηση του σχεδίου έργου για πόρους

Μετά τη δημιουργία σχεδίου έργου σας, εξετάστε την εκχώρηση των πόρων σας, για να βελτιστοποιήσετε το φόρτο εργασίας τους.

Βελτιστοποίηση του σχεδίου έργου για την κάλυψη του προϋπολογισμού

Αναθεωρήστε το προγραμματισμένο κόστος στο ολοκληρωμένο σχέδιο έργου σας για να βεβαιωθείτε ότι παραμένουν εντός του προϋπολογισμού σας.

Εκτύπωση και διανομή πληροφοριών έργου

Διατηρήστε τους συμμετέχοντες και τα μέλη της ομάδας στην πρόοδο του έργου, παρέχοντάς τους πρόσβαση ηλεκτρονικών ή έντυπων προβολών και αναφορών.

Τι θέλετε να εξερευνήσετε;   

Στόχος

Περιγραφή

Εκτύπωση πληροφοριών έργου

Αφού το έργο σας προγραμματίζεται, ίσως θελήσετε να διανείμετε εκτυπωμένη αντίγραφα των πιο πρόσφατων πληροφοριών έργου στους ενδιαφερόμενους ή μέλη της ομάδας.

Ηλεκτρονική διανομή πληροφοριών έργου

Μπορείτε να διανείμετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες έργου ηλεκτρονικά με τη δημιουργία αναφορών σε συμμετέχοντες και τα μέλη της ομάδας.

Παρακολούθηση και διαχείριση έργου

Παρακολούθηση προόδου

Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να παρακολουθήσετε και επιλέξτε τη μέθοδο παρακολούθησης και, στη συνέχεια, ξεκινήστε την παρακολούθηση της προόδου του έργου σας.

Τι θέλετε να εξερευνήσετε;   

Στόχος

Περιγραφή

Ρυθμίστε ένα έργο για παρακολούθηση

Μέσω Project 2007 διευκολύνει την παρακολούθηση, υπάρχουν αρκετά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να ξεκινήσετε την παρακολούθηση της προόδου του έργου.

Καταγραφή προόδου και να απαντούν σε ενημερώσεις

Αφού επιλέξετε τα στοιχεία που θέλετε να παρακολουθείτε και τη μέθοδο παρακολούθησης, μπορείτε να ξεκινήσετε την παρακολούθηση αυτά τα στοιχεία.

Διαχείριση ενός χρονοδιαγράμματος

Διαχείριση του έργου σας με τον προσδιορισμό προβλημάτων και λεπτομερή ρύθμιση του χρονοδιαγράμματος αναφοράς την πρόοδο του έργου σε συμμετέχοντες και τα μέλη της ομάδας.

Τι θέλετε να εξερευνήσετε;   

Στόχος

Περιγραφή

Αναγνώριση προβλημάτων χρονοδιαγράμματος

Καθώς παρακολουθείτε την πραγματική πρόοδο των εργασιών, μπορείτε να ελέγξετε το χρονοδιάγραμμά σας για τον προσδιορισμό προβλημάτων ή πιθανά προβλήματα με το Χρονοδιάγραμμα εργασιών.

Τοποθέτηση εργασιών, φάσεων ή του έργου στο χρονοδιάγραμμα

Εάν εντοπίσετε προβλήματα στο χρονοδιάγραμμά σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ποικιλία στρατηγικών για να διαχειριστείτε το χρονοδιάγραμμα του έργου σας.

Διαχείριση πόρων

Διαχειριστείτε τους πόρους σας παρακολουθώντας την πρόοδό τους, τον εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων κατανομή, τη Διαχείριση κοινόχρηστων πόρων και δημιουργία αναφορών την πρόοδο του έργου σε συμμετέχοντες και τα μέλη της ομάδας.

Τι θέλετε να εξερευνήσετε;   

Στόχος

Περιγραφή

Παρακολούθηση προόδου πόρων

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να μετρήστε την πρόοδο της εργασίας των πόρων σε ένα έργο είναι να εξισορροπήσετε το φόρτο εργασίας τους και να παρακολουθείτε την πρόοδο των εργασιών.

Αναγνώριση προβλημάτων εκχώρησης πόρων

Εξετάζοντας τις πληροφορίες πόρων, όπως τις αναθέσεις, υπερ-αναθέσεις ή μη επαρκείς αναθέσεις, κόστος πόρων και διακυμάνσεις μεταξύ προγραμματισμένη και την πραγματική εργασία, μπορείτε να επαληθεύσετε ότι οι πόροι βέλτιστη έχουν ανατεθεί σε εργασίες για να λάβετε τα αποτελέσματα που θέλετε.

Επίλυση προβλημάτων εκχώρησης πόρων

Για να λάβετε την καλύτερη απόδοση και αποτελέσματα από τους πόρους, πρέπει να διαχειριστείτε τους φόρτους εργασίας για να διορθώσετε υπερ-αναθέσεις και μη επαρκείς αναθέσεις.

Διαχείριση πληροφοριών σχετικά με τους κοινόχρηστους πόρους

Αφού προσθέσετε εταιρικούς πόρους, αναθεώρηση ή αλλαγή κοινόχρηστες πληροφορίες πόρων για να βεβαιωθείτε ότι το έργο σας είναι τόσο ευέλικτες και κόστους αποτελεσματικό τρόπο.

Διαχείριση κόστους

Διαχείριση κόστους, διατηρώντας το κόστος εντός προϋπολογισμού. Το κόστος είναι όλους τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων και εξοπλισμού που κάνουν την εργασία και τα υλικά που καταναλώθηκε ως η εργασία έχει ολοκληρωθεί.

Τι θέλετε να εξερευνήσετε;   

Στόχος

Περιγραφή

Παρακολούθηση κόστους

Από αναθεωρήσετε τις πληροφορίες του βασικού κόστους για το έργο σας με βάση τη επαναλαμβανόμενο, καθώς και τα εκτέλεση μια πιο λεπτομερή ανάλυση των πληροφορίες κόστους, που μπορούν να σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι το έργο σας του οικονομικού επιτυχίας.

Ρύθμιση κόστους για να διατηρήσετε το έργο σε προϋπολογισμού

Αφού προσδιορίσετε ένα πρόβλημα προϋπολογισμού, μπορείτε να κρατήσετε διορθωτικές ενέργειες με τη χρήση Project 2007 για να διορθώσετε το πρόβλημα και να εκ νέου βελτιστοποίηση του χρονοδιαγράμματος για το κόστος.

Διαχείριση κινδύνων

Προσδιορίστε πιθανά προβλήματα σημεία, πρόβλεψη τους κινδύνους και να αποκρίνεται σε συμβάντα κινδύνου και αναφέρετε την πρόοδο σε συμμετέχοντες και τα μέλη της ομάδας.

Τι θέλετε να εξερευνήσετε;   

Στόχος

Περιγραφή

Προσδιορισμός νέων κινδύνων

Εντοπισμός διακοπής και τον έλεγχο κινδύνου θα σας βοηθήσει να πληροί των στόχων του έργου.

Στοιχείο ελέγχου τους κινδύνους του έργου

Μετά την κινδύνου συμβάν, ίσως χρειαστεί να απαντούν σε ο κίνδυνος για να ελέγξετε την επίδραση στο έργο.

Κλείσιμο ενός έργου

Αναθεώρηση τελικές πληροφορίες έργου

Στο τέλος ενός έργου είναι μια καλή ευκαιρία για συμμετέχοντες και μέλη της ομάδας κελιά που ενώνονται για την ανάλυση είναι το προς τα δεξιά ή λάθος και να δημιουργήσετε το τελικό ηλεκτρονικών ή έντυπων προβολών και αναφορών.

Τι θέλετε να εξερευνήσετε;   

Στόχος

Περιγραφή

Αναθεώρηση τελικές πληροφορίες έργου

Κλείσιμο ενός έργου περιλαμβάνει σύνοψη και κοινοποίηση πληροφοριών έργου, ανάλυση της αποτελεσματικότητας της έργου και αρχειοθέτησης τα δεδομένα του έργου.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×