Χάρτης του Project: Το χάρτη για τη Διαχείριση έργου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Επισκόπηση της εικόνας προβολής σεναρίου

Χάρτης του Project μπορεί να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους του έργου σας με την εκμάθηση του τρόπου για να εργαστείτε με τα πρότυπα και τις πρακτικές των μεθοδολογία διαχείρισης του έργου, όταν χρησιμοποιείτε το Project 2010.

Χάρτης του Project ακολουθεί τις φάσεις του κύκλου ζωής του έργου:

 • Ξεκινήστε το έργο σας.

 • Σχέδιο έργου σας με εργασίες, προϋπολογισμούς και τους πόρους.

 • Παρακολούθηση και την παρακολούθηση του έργου.

 • Κλείστε το έργο σας.

Κάντε κλικ στις συνδέσεις για να μεταβείτε στην "στόχους διαχείρισης έργου," που παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να επιτύχετε το στόχο.

Βήμα 1: Προετοιμασία ενός έργου

Η φάση προετοιμασίας ενός σχεδίου έργου σας βοηθά να προετοιμαστείτε για να δημιουργήσετε ένα χρονοδιάγραμμα στο Microsoft Project. Δραστηριότητες που συμβαίνουν συμπεριλάβετε χρόνου:

 • Προετοιμασία ενός χάρτη που περιγράφει την εμβέλεια του έργου σας σε υψηλό επίπεδο.

 • Κατανόηση των που είναι τους ενδιαφερόμενους.

 • Λήψη εξοικειωθείτε με το επικοινωνίας και τον προγραμματισμό εργαλεία που θα πρέπει να διαχειριστείτε το έργο σας.

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εισαγωγή στη Διαχείριση έργου

Μάθετε τα βασικά στοιχεία της διαχείρισης έργων για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το Microsoft Project και να ολοκληρώσετε το έργο σας με επιτυχία.

Βασικά στοιχεία του Microsoft Project

Νέος χρήστης του Microsoft Project; Μάθετε τα βασικά στοιχεία του προγράμματος και τον τρόπο για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε για τις εργασίες διαχείρισης απλό έργου.

Γνωρίστε το Project 2010

Project 2010 διαθέτει ισχυρές, νέες δυνατότητες προγραμματισμού, μια προβολή λωρίδας χρόνου, και την Οργάνωση ομάδας, καθώς και το νέο περιβάλλον εργασίας κορδέλας.

Προετοιμασία ενός έργου

Τα καλύτερα έργα παρουσιάζουν καλός σχεδιασμός πριν από τη δημιουργία του χρονοδιαγράμματος. Μάθετε τι συμβαίνει πριν συμβαίνει το χρονοδιάγραμμα, όπως ενδιαφερόμενων χρειάζεται, και του project προσδοκίες ρύθμιση, περιορισμοί εταιρείας και χαρτοφυλακίου διατύπωσης χάρτη.

Βήμα 2: Σχεδιασμός και Δημιουργία χρονοδιαγράμματος

Αφού έργου έχει εγκριθεί και ξεκινά, είναι ώρα να την τοποθετήσετε συνεργασία με το λογισμικό προγραμματισμού. Δραστηριότητες που συμβαίνουν συμπεριλάβετε χρόνου:

 • Προσθήκη εργασιών σε ένα χρονοδιάγραμμα.

 • Δημιουργία σχέσεων μεταξύ εργασιών με διάρθρωση και σύνδεση εργασιών.

 • Εκχώρηση ατόμων και άλλων πόρων σε εργασίες.

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρύθμιση του έργου

Αφού ολοκληρώσετε τον αρχικό σχεδιασμό, χρήση του Project 2010 για τη δημιουργία και ρύθμιση του σχεδίου έργου σας.

Προσθήκη εργασιών

Περισσότερα έργα ξεκινούν με μια λίστα με τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθεί. Αφού έχετε δημιουργήσει ή εισαγάγει τη λίστα εργασιών σας, στη συνέχεια, μπορείτε να ορίσετε τις σχέσεις μεταξύ τους.

Προβολή του έργου σας

Οι διαχειριστές έργου, οι ενδιαφερόμενοι, και τα μέλη της ομάδας πρέπει διαφορετικούς τύπους πληροφοριών έργου. Project 2010 παρέχει πολλούς τρόπους δυνατότητα προσαρμογής για να δείτε την κρίσιμη στοιχεία του έργου σας.

Διαχείριση πόρων

Οι πόροι είναι συνήθως άτομα που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες στο σχέδιο έργου σας. Αυτές μπορεί επίσης να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιείται για την ολοκλήρωση ενός έργου, όπως εξοπλισμό και υλικά.

Διαχείριση κινδύνων

Ο καλύτερος τρόπος για να αποτρέψετε τους κινδύνους σε μελλοντικά έργα είναι για να μάθετε από τους κινδύνους που προέκυψαν στο παλιότερα έργα.

Βήμα 3: Παρακολούθηση και παρακολούθηση του έργου

Όταν το έργο σας είναι σε εξέλιξη, πρέπει να γνωρίζετε τι συμβαίνει για να διατηρήσετε το χρονοδιάγραμμα. Δραστηριότητες που συμβαίνουν συμπεριλάβετε χρόνου:

 • Κατανόηση των προβολών στο έργο σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε προβλήματα στο χρονοδιάγραμμά σας.

 • Λαμβάνουν διορθωτικές ενέργειες σε εργασίες πρόβλημα που επηρεάζουν την ημερομηνία λήξης του έργου.

 • Επικοινωνία προβλήματα και πιθανές λύσεις για την ομάδα σας και ενδιαφερόμενους.

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παρακολούθηση προόδου

Αν και το Project διευκολύνει την παρακολούθηση, υπάρχουν αρκετά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε πριν να αρχίσετε την παρακολούθηση της προόδου σας.

Διαχείριση κόστος του έργου

Θα υπερβείτε τον προϋπολογισμό συχνά έχει ως αποτέλεσμα έργα αποτυχία. Project 2010 μπορεί να σας βοηθήσει να προσθέσετε και να διαχειριστείτε πόρους για να βεβαιωθείτε ότι το έργο σας τελειώνει στην ώρα και σε καλή κατάσταση.

Εργασία με πολλά έργα

Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες συνεργασίας Project 2010 για να επικοινωνείτε κατά μήκος και να διαχειρίζεστε πολλά έργα.

Επικοινωνία πληροφοριών έργου

Project 2010 να συγχρονίσετε μια λίστα εργασιών σε μια λίστα σε μια τοποθεσία του SharePoint. Ή μπορείτε να εισαγάγετε μια λίστα του SharePoint στο Project. Με αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας σε εταιρείες που δεν χρησιμοποιούν.

Δημιουργία και εκτύπωση αναφορών

Το έργο σας επιτρέπει να δημιουργήσετε αναφορές οπτική και που περιέχουν κείμενο στο Excel ή το Visio θα σας βοηθήσουν να ανάλυση και παρουσίαση πληροφοριών έργου στους ενδιαφερόμενους.

Διαχείριση κινδύνων

Προσδιορίστε πιθανά προβλήματα σημεία, πρόβλεψη τους κινδύνους και να αποκρίνεται σε συμβάντα κινδύνου και αναφέρετε την πρόοδο σε συμμετέχοντες και τα μέλη της ομάδας.

Χρήση του Project Server για να διαχειριστείτε το έργο σας

Ανακαλύψτε πώς το Microsoft Project Server μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και διαχείριση εργασιών και αναθέσεων σε ολόκληρη την εταιρεία.

Προβολή του έργου σας

Οι διαχειριστές έργου, οι ενδιαφερόμενοι, και τα μέλη της ομάδας πρέπει διαφορετικούς τύπους και βάθος των πληροφοριών του έργου. Project 2010 παρέχει πολλούς τρόπους δυνατότητα προσαρμογής για να δείτε την κρίσιμη στοιχεία του έργου σας.

Βήμα 4: Κλείστε το έργο σας

Όλα τα έργα παραδίδεται στο τέλος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η εργασία σας. Εάν δεν μπορείτε να εγγράψετε τις επιτυχίες και τις προκλήσεις του έργου, είστε doomed να επαναλάβετε τα προβλήματα στο επόμενο έργο. Δραστηριότητες που συμβαίνουν συμπεριλάβετε χρόνου:

 • Αναφοράς του project επιτυχιών και προκλήσεις σε ομάδας και ενδιαφερόμενους.

 • Αρχειοθέτηση το έργο σας, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διασφαλίσετε την επιτυχία της μελλοντικά έργα.

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κλείστε το έργο σας

Δεν είναι όλα εργασία σε ένα έργο τελειώνει όταν λήξει το έργο. Αρχειοθέτηση έργου είναι επίσης σημαντικό, ειδικά εάν θέλετε άλλα άτομα στην εταιρεία σας για να αντιγράψετε το επιτυχιών είχατε.

Καταγραφή και αρχειοθέτησης πληροφοριών έργου με το SharePoint

Project 2010 να συγχρονίσετε μια λίστα εργασιών έργου σε μια λίστα σε μια τοποθεσία του SharePoint Server 2010 ή του SharePoint Foundation 2010. Ή μπορείτε να εισαγάγετε μια λίστα του SharePoint σε. Αυτή είναι μια σημαντική επιλογή για συνεργασία, ειδικά εάν η εταιρεία σας δεν χρησιμοποιεί το Project Server.

Δημιουργία αναφορών έργου

Όταν ολοκληρωθεί ένα έργο, στη συνέχεια, είναι ώρα για να τοποθετήσετε μια σφραγίδα σε αυτό κατά τη δημιουργία αναφορών για να εμφανίσετε όλους τους χρήστες την επιτυχία του έργου. .

Προβολή του έργου σας

Οι διαχειριστές έργου, οι ενδιαφερόμενοι και οι πόροι πρέπει διαφορετικούς τύπους και βάθος των πληροφοριών του έργου. Project 2010 παρέχει πολλούς τρόπους δυνατότητα προσαρμογής για να δείτε την κρίσιμη στοιχεία του έργου σας.

Άλλοι πόροι

ΠΌΡΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χρήση του Twitter, Facebook και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης τοποθεσίες Web μπορεί να είναι πολύτιμη πηγή εισαγωγής τη διαδικασία διαχείρισης έργου, από ανταλλαγής ιδεών για συνεργασίας για να κλείσετε ενός έργου.

Εκπαίδευση του Project 2010

Δείτε ένα εκπαιδευτικό βίντεο που σας μαθαίνει τα βασικά στοιχεία της χρήσης του Project για διαχείριση έργου.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×