Φόρμα ευκαιρίας στο Business Contact Manager

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εγγραφών ευκαιριών σας βοηθήσει να οργανώσετε καλύτερα, να διαχειρίζεστε και να παρακολουθείτε σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με το Ευκαιρία, όπως στάδιο πωλήσεων, πιθανές τιμή, πελάτης επικοινωνίες και εκτιμώμενη TE000129512. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε και να προσθέσετε προσαρμόσιμων λεπτομέρειες, όπως τα στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας και τιμές πεδίων.

Εάν Business Contact Manager for Outlook είναι συνδεδεμένο με το σύστημα λογιστικής, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσφορών, παραγγελιών πωλήσεων ή τιμολόγια από μια εγγραφή ευκαιρίας κάνοντας κλικ στο κουμπί Μετατροπή στην ομάδα " Επιλογές " στην κορδέλα.

Σημείωση: Το προηγούμενο λογιστική δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με το σύστημα λογιστικής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια στο σύστημα λογιστικής.

Η φόρμα περιέχει τέσσερις προβολές: Γενική, Λεπτομέρειες, Ιστορικό και Πεδία καθορισμένα από το χρήστη. Η κάθε προβολή περιέχει μία ή περισσότερες ενότητες.

Γενική προβολή

Η Γενική προβολή περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με την Ευκαιρία, καθώς και την κατάσταση, την προέλευση και τους οικονομικούς όρους.

 • Πληροφορίες ευκαιρίας

  Πληκτρολογήστε έναν τίτλο για την ευκαιρία (υποχρεωτικά) και επιλέξτε σε ποιον θα ανατεθεί (προαιρετικά).

 • Συνδεδεμένος λογαριασμός ή επαγγελματική επαφή

  Κάντε κλικ στο κουμπί σύνδεση για να επιλέξετε ένα λογαριασμό ή μια Επαγγελματική επαφή για σύνδεση με αυτήν την ευκαιρία (απαιτείται). Στο παράθυρο διαλόγου σύνδεση με ένα λογαριασμό ή επαγγελματική επαφή, στο φάκελο, επιλέξτε μια λίστα με τους λογαριασμούς ή επαγγελματικές επαφές, επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί σύνδεση με. Για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 • Κατάσταση

  Επιλέξτε το στάδιο πώλησης στο οποίο βρίσκεται η ευκαιρία. Μπορείτε να προσθέσετε στάδια στη λίστα Στάδιο πώλησης ή να επεξεργαστείτε στοιχεία της λίστας, εκτός από τις τιμές Ολοκλήρωση επιτυχής και Ολοκλήρωση ανεπιτυχής.

  Εισαγάγετε την ημερομηνία που εκτιμάτε ότι θα κλείσει η ευκαιρία και, εάν θέλετε, πληκτρολογήστε την πιθανότητα επίτευξης πώλησης. Για να δημιουργήσετε μια υπενθύμιση για αυτήν την ευκαιρία, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Υπενθύμιση και, στη συνέχεια, επιλέξτε ημερομηνία και ώρα.

  Σημειώσεις: 

  • Επιλέγοντας το στάδιο πώλησης Ολοκλήρωση επιτυχής ή Ολοκλήρωση ανεπιτυχής η εγγραφή κλειδώνεται ως αρχείο ανάγνωσης μόνο. Εάν επιλέξετε το στάδιο πώλησης Ολοκλήρωση επιτυχής η πιθανότητα ρυθμίζεται σε 100%. Εάν επιλέξετε το στάδιο πώλησης Ολοκλήρωση ανεπιτυχής η πιθανότητα ρυθμίζεται σε 0%.

  • Το ποσοστό πιθανότητας χρησιμοποιείται για να υπολογίσετε την αναμενόμενη απόδοση στην ενότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

 • Προϊόντα και υπηρεσίες

  Προσθέστε τα στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν σχέση με αυτήν την Ευκαιρία. Για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο προϊόντος ή υπηρεσίας, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προϊόντος ή υπηρεσίας, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες. Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον στοιχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία. Για να καταργήσετε ένα υπάρχον στοιχείο, επιλέξτε το και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

  Σημείωση: Εάν Business Contact Manager for Outlook είναι συνδεδεμένο με το σύστημα λογιστικής, η λίστα μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία από το σύστημα λογιστικής και τα στοιχεία που παρατίθενται μόνο σε Business Contact Manager for Outlook. Νέα στοιχεία που προστίθενται χρησιμοποιώντας τη φόρμα προϊόντα και υπηρεσίες δεν είναι ενσωματωμένες σε μια λίστα στοιχείων στο σύστημα λογιστικής. Τα πεδία Περιγραφή, κόστους μονάδας και Τιμή μονάδας δεν είναι δυνατή η επεξεργασία για τα στοιχεία που προέρχονται από το σύστημα λογιστικής.

 • Κατηγορίες

  Για να κατηγοριοποιήσετε αυτήν την ευκαιρία κατά χρώμα, στην κορδέλα, στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στο κουμπί Κατηγοριοποίηση.

 • Πληροφορίες προέλευσης

  Εισαγάγετε την προέλευση της ευκαιρίας, που την ξεκίνησε, τυχόν ανταγωνιστές (μπορείτε να εισαγάγετε έως και 100 χαρακτήρες σε αυτό το πεδίο) και τον τύπο της εντολής την ευκαιρία αναμένεται για να τοποθετήσετε. Για να προσθέσετε στοιχεία στις λίστες προέλευσης ή τύπο ή επεξεργαστείτε τα προεπιλεγμένα στοιχεία, επιλέξτε Επεξεργασία της λίστας.

 • Όροι

  Επιλέξτε τους όρους πληρωμής, την ημερομηνία λήξης και την ημερομηνία παράδοσης.

Σημείωση: Στην Γενική προβολή, μπορείτε να προσαρμόσετε τα πεδία Στάδιο πώλησης, Προέλευση και Τύπος.

Προβολή " Λεπτομέρειες "

Η προβολή Λεπτομέρειες περιέχει σχόλια σχετικά με την ευκαιρία. Μπορείτε να επικολλήσετε σχόλια από άλλα αρχεία ή να προσθέσετε σχόλια απευθείας στην εγγραφή. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη σήμανσης χρόνου για να δώσετε ημερομηνία στα σχόλιά σας.

Η προβολή ιστορικού

Η προβολή ιστορικού περιέχει όλα τα στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας που συνδέονται με αυτό εγγραφή. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος Εικόνα κουμπιού στο πεδίο " Προβολή " για να επιλέξετε έναν τύπο προβολής για τη λίστα. Κάντε διπλό κλικ σε ένα στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας για να το ανοίξετε. Μπορείτε να δημιουργήσετε πιο λεπτομερείς ιστορικό σχετικά με την ευκαιρία κάνοντας κλικ στο κουμπί Δημιουργία και, στη συνέχεια, συνδέοντας ένα στοιχείο — όπως ένα επαγγελματική σημείωση, αρχείο καταγραφής κλήσεων, συνάντηση ή εργασία — στην εγγραφή.

Η προβολή Οικονομικό ιστορικό

Αν το Business Contact Manager for Outlook είναι συνδεδεμένο με το σύστημα λογιστικής και αυτό εγγραφή έχει οικονομικές συναλλαγές, μπορείτε να προβάλετε τις συναλλαγές σε αυτήν την προβολή. Κάντε διπλό κλικ σε οποιαδήποτε συναλλαγή για να το προβάλετε.

 • Λίστα συναλλαγών

  Ημερομηνία     Κάντε κλικ στην κεφαλίδα της στήλης για να ταξινομήσετε τη λίστα κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.

  Έγγραφο #     Κάντε κλικ στην κεφαλίδα της στήλης για να ταξινομήσετε τη λίστα με βάση τον αριθμό του εγγράφου.

  Επαγγελματική επαφή     Κάντε κλικ στην κεφαλίδα της στήλης για να ταξινομήσετε τη λίστα από το όνομα του το Business Contact.

  Τύπος     Κάντε κλικ στην κεφαλίδα της στήλης για να ταξινομήσετε τη λίστα κατά τον τύπο της κίνησης.

  Συνολικό ποσό     Κάντε κλικ στην κεφαλίδα της στήλης για να ταξινομήσετε τη λίστα κατά το συνολικό ποσό της κίνησης.

Σημείωση: Το προηγούμενο λογιστική δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με το σύστημα λογιστικής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια στο σύστημα λογιστικής.

Η προβολή Πεδία ορίζονται από το χρήστη (προσαρμοσμένα πεδία)

Η προβολή Ορίζονται από το χρήστη πεδία περιέχει προσαρμοσμένα πεδία που μπορείτε να δημιουργήσετε και να οργανώσετε. Πεδία είναι οργανωμένες ανά ομάδα και προβάλλονται σε δύο στήλες.

Στην κορδέλα, στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή φόρμας για να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε τα πεδία και ομάδες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή μιας φόρμας, ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα:

Πλοήγηση στην Κορδέλα

Η φόρμα περιέχει τα παρακάτω κουμπιά—βρίσκονται στην Κορδέλα, η οποία αποτελεί τμήμα του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Microsoft Office Fluent—που αφορούν ειδικά το Business Contact Manager for Outlook.

Στην ομάδα

Κάντε κλικ στο στοιχείο

Για να

Εμφάνιση

Γενική

Εμφάνιση της προβολής "Γενική" στη φόρμα, που επιτρέπει την εισαγωγή βασικών πληροφοριών.

Εμφάνιση

Λεπτομέρειες

Εμφάνιση της προβολής "Λεπτομέρειες" στη φόρμα, που επιτρέπει την εισαγωγή εξατομικευμένων πληροφοριών.

Εμφάνιση

Ιστορικό

Εμφάνιση όλων των στοιχείων ιστορικού επικοινωνίας για τη συγκεκριμένη εγγραφή.

Εμφάνιση

Πεδία καθορισμένα από το χρήστη

Εμφάνιση όλων των πεδίων που καθορίζονται από το χρήστη τα οποία έχουν προσαρμοστεί σε αυτήν τη φόρμα.

Επικοινωνία

Νέο στοιχείο ιστορικού

Προσθήκη νέας επαγγελματικής σημείωσης, αρχείου καταγραφής κλήσεων, Ευκαιρίας, Επαγγελματικού έργου, εργασίας, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνάντησης ή αρχείου στο Ιστορικό επικοινωνίας της εγγραφής.

Επιλογές

Προσαρμογή φόρμας

Προσθήκη πεδίων που καθορίζονται από το χρήστη σε αυτήν τη φόρμα.

Επιλογές

Αυτόματη σύνδεση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αυτόματη σύνδεση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς και από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτήν την εγγραφή.

Σημείωση: Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό το κουμπί είναι απενεργοποιημένο.

Επιλογές

Έλεγχος ονομάτων

Επίλυση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της συνδεδεμένης εγγραφής και επιβεβαίωση της εγκυρότητας της.

Σημείωση: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη φόρμα Ευκαιρία, στο μενού Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Ευκαιρίες και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ σε μια ευκαιρία.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×