Φόρμα επαγγελματικού έργου στο Business Contact Manager

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε μια φόρμα Επαγγελματικό έργο, μπορείτε να εισαγάγετε εκτενείς πληροφορίες για την επιλογή, ανάθεση και παρακολούθηση επαγγελματικών εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου επαγγελματικού έργου.

Η φόρμα περιέχει τέσσερις προβολές: Γενική, Λεπτομέρειες, Ιστορικό και Πεδία καθορισμένα από το χρήστη. Η κάθε προβολή περιέχει μία ή περισσότερες ενότητες.

Γενική προβολή

Γενική προβολή περιέχει τις παρακάτω ενότητες όπου μπορείτε να εισαγάγετε και να επεξεργαστείτε πληροφορίες σχετικά με το επαγγελματικό έργο, συμπεριλαμβανομένων των ημερών για την ολοκλήρωση, απαιτούμενες εργασίες και τους λογαριασμούς και επαγγελματικές επαφές που είναι συνδεδεμένες με το επαγγελματικό έργο.

 • Πληροφορίες έργου

  Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το επαγγελματικό έργο (υποχρεωτικό). Για να αναθέσετε το επαγγελματικό έργο σε κάποιον κάτοχο, επιλέξτε το όνομα από τη λίστα χρηστών που έχουν δικαιώματα πρόσβασης στη βάση δεδομένων. Για να αφαιρέσετε κάποιο όνομα από τη λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία της λίστας.

  Για να προσθέσετε ένα όνομα στη λίστα, πρέπει να το κάτοχος βάσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη ενός χρήστη στη λίστα, ανατρέξτε στο θέμα κοινή χρήση των δεδομένων Business Contact Manager με άλλους χρήστες.

  Επιλέξτε τύπο έργου, όπως Σταθερή αμοιβή, Χρόνος και υλικό ή Άλλο ή, για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο ή να επεξεργαστείτε κάποιο ήδη υπάρχον, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία της λίστας.

  Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε το πεδίο "Τύπος έργου" για να κατηγοριοποιήσετε τα επαγγελματικά σας έργα, για ευκολότερο προγραμματισμό και παρακολούθηση.

 • Συνδεδεμένο λογαριασμό ή επαγγελματική επαφή

  Κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση σε για να επιλέξετε έναν Λογαριασμό ή μια Επαγγελματική επαφή για σύνδεση με αυτό το επαγγελματικό έργο (υποχρεωτικό). Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση σε λογαριασμό ή επαγγελματική επαφή, στο Φάκελο, επιλέξτε μια λίστα λογαριασμών ή επαγγελματικών επαφών, επιλέξτε ένα στοιχείο της λίστας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση σε. Για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

 • Σχετικούς λογαριασμούς και επαγγελματικές επαφές

  Οι λογαριασμοί και οι επαγγελματικές επαφές που έχουν συνδεθεί με το επαγγελματικό έργο εμφανίζονται στη λίστα. Κάντε διπλό κλικ σε κάποιον λογαριασμό ή επαγγελματική επαφή για να ανοίξετε την εγγραφή ή κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη για να προσθέσετε έναν νέο λογαριασμό ή μια νέα επαγγελματική επαφή. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη λογαριασμού ή επαγγελματικής επαφής, στο Φάκελο, επιλέξτε μια λίστα λογαριασμών ή επαγγελματικών επαφών, επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK. Για να καταργήσετε κάποιον λογαριασμό ή κάποια επαγγελματική επαφή από το επαγγελματικό έργο, επιλέξτε την εγγραφή και, έπειτα, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

 • Εργασίες έργου

  Εργασίες έργου που συνδέονται με το επαγγελματικό έργο εμφανίζονται στη λίστα. Κάντε διπλό κλικ σε μια εργασία για να το ανοίξετε ή κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία για να δημιουργήσετε μια νέα εργασία. Για να λάβετε βοήθεια κατά την εισαγωγή πληροφοριών σε μια φόρμα, κάντε κλικ στο κουμπί Button image Βοήθεια.  

 • Επισκόπηση έργου

  Η ενότητα Επισκόπηση έργου εμφανίζει την κατάσταση των εργασιών που έχουν συνδεθεί με αυτό το επαγγελματικό έργο και τις ημέρες που έχουν απομείνει για την ολοκλήρωση.

 • Πληροφορίες κατάστασης

  Εισαγάγετε την αρχική και τελική ημερομηνία για το επαγγελματικό έργο, καθώς και την κατάσταση, προτεραιότητα και το ποσοστό ολοκλήρωσης. Για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο κατάστασης ή προτεραιότητας επαγγελματικού έργου ή για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον στοιχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία της λίστας.

Σημείωση: Στην Γενική προβολή, μπορείτε να προσαρμόσετε τα πεδία Τύπος έργου, Κατάσταση έργου και Προτεραιότητα.

Προβολή " Λεπτομέρειες "

Η προβολή Λεπτομέρειες περιέχει σχόλια σχετικά με το επαγγελματικό έργο. Μπορείτε να επικολλήσετε σχόλια από άλλα αρχεία ή να πληκτρολογήσετε σχόλια απευθείας στην εγγραφή επαγγελματικού έργου. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη σήμανσης χρόνου για να δώσετε ημερομηνία στα σχόλιά σας.

Η προβολή ιστορικού

Η προβολή ιστορικού περιέχει όλα τα στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας συνδέονται με αυτήν την εγγραφή. Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω Εικόνα κουμπιού στο πεδίο " Προβολή " για να επιλέξετε έναν τύπο προβολής για τη λίστα. Κάντε διπλό κλικ σε ένα στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας για να το ανοίξετε. Μπορείτε να δημιουργήσετε πιο λεπτομερείς ιστορικού σχετικά με το επαγγελματικό έργο κάνοντας κλικ στο κουμπί Δημιουργία και, στη συνέχεια, συνδέοντας ένα στοιχείο — όπως ένα επαγγελματική σημείωση, αρχείο καταγραφής κλήσεων, συνάντηση ή εργασία — με την εγγραφή.

Η προβολή Πεδία ορίζονται από το χρήστη

Η προβολή Ορίζονται από το χρήστη πεδία περιέχει προσαρμοσμένα πεδία που μπορείτε να δημιουργήσετε και να οργανώσετε. Τα πεδία οργανώνονται κατά ομάδα και προβάλλονται σε δύο στήλες.

Στην κορδέλα, στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή φόρμας για να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε ομάδες και πεδία.

Κορδέλα περιήγησης

Η φόρμα περιέχει τα παρακάτω κουμπιά — βρίσκονται στην Κορδέλα, που είναι μέρος του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Microsoft Office Fluent — που αφορούν ειδικά το Business Contact Manager for Outlook.

Στην ομάδα

Κάντε κλικ στο κουμπί

Για

Εμφάνιση

Γενική

Εμφάνιση της προβολής "Γενική" στη φόρμα, που επιτρέπει την εισαγωγή βασικών πληροφοριών.

Εμφάνιση

Λεπτομέρειες

Εμφάνιση της προβολής "Λεπτομέρειες" στη φόρμα, που επιτρέπει την εισαγωγή εξατομικευμένων πληροφοριών.

Εμφάνιση

Πεδία καθορισμένα από το χρήστη

Εμφάνιση όλων των πεδίων που καθορίζονται από το χρήστη τα οποία έχουν προσαρμοστεί σε αυτήν τη φόρμα.

Επικοινωνία

Νέο στοιχείο ιστορικού

Προσθήκη νέας επαγγελματικής σημείωσης, αρχείου καταγραφής κλήσεων, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνάντησης ή αρχείου στο Ιστορικό επικοινωνίας της εγγραφής.

Επιλογές

Προσαρμογή φόρμας

Προσθήκη πεδίων που καθορίζονται από το χρήστη σε αυτήν τη φόρμα.

Επιλογές

Έλεγχος ονομάτων

Επίλυση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της συνδεδεμένης εγγραφής και επιβεβαίωση της εγκυρότητας της.

Σημείωση: Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη φόρμα, στο μενού Business Contact Manager, κάντε κλικ στην εντολή Επαγγελματικά έργα και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ σε μια εγγραφή επαγγελματικού έργου.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×