Φόρμα επαγγελματικής επαφής στο Business Contact Manager

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε μια φόρμα επαγγελματικής επαφής, μπορείτε να εισαγάγετε εκτενείς πληροφορίες σχετικά με μια Business Contact, όπως προέλευσης, κατάσταση και προσωπικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας και πρόσθετες λεπτομέρειες που μπορείτε να προσαρμόσετε. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στη συνέχεια ως εγγραφή Business Contact.

Η φόρμα περιέχει τέσσερις προβολές: Γενική, Λεπτομέρειες, Ιστορικό επικοινωνίας και Πεδία καθορισμένα από το χρήστη. Η κάθε προβολή περιέχει μία ή περισσότερες ενότητες.

Για να εισαγάγετε πολλές εγγραφές σε ένα πεδίο, όπως περισσότερες από μία διευθύνσεις ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το κάτω βέλος Εικόνα κουμπιού δίπλα στο πεδίο.

Γενική προβολή

Η Γενική προβολή περιέχει τις παρακάτω ενότητες όπου μπορείτε να εισαγάγετε ή να επεξεργαστείτε πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική επαφή.

 • Επαγγελματική επαφή

  Πληκτρολογήστε το όνομα της επαγγελματικής επαφής και θέση εργασίας ή κάντε κλικ στο κουμπί Ονοματεπώνυμο για να επιλέξετε από τη λίστα.

 • Το όνομα της εταιρείας ή συνδεδεμένου λογαριασμού

  Για να συνδέσετε ένα εγγραφή λογαριασμού την εγγραφή επαγγελματικής επαφής, κάντε κλικ στο κουμπί λογαριασμού, επιλέξτε ένα λογαριασμό από τη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί σύνδεση με. Για να συνδέσετε την εγγραφή επαγγελματικής επαφής σε ένα όνομα εταιρεία που δεν είναι στη λίστα, πληκτρολογήστε το όνομα στο πεδίο κειμένου.

 • Οι αριθμοί τηλεφώνου

  Εισαγάγετε τους αριθμού τηλεφώνου της επαγγελματικής επαφής.

 • Διευθύνσεις

  Πληκτρολογήστε την προεπιλεγμένη επαγγελματική διεύθυνση που θα συσχετιστεί με αυτήν την επαγγελματική επαφή. Εάν διαθέτετε περισσότερες από μία διευθύνσεις για μια επαγγελματική επαφή, για να καθορίσετε ποια διεύθυνση θα χρησιμοποιείται κατά τη συγχώνευση αλληλογραφίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτή είναι η διεύθυνση αλληλογραφίας.

  * Απαιτεί η συγχώνευση αλληλογραφίαςPublisher ή το Word. Η αυτόνομη έκδοση του Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τις εκδόσεις 2003 ή 2007 του Publisher και Word.

 • Πληροφορίες προέλευσης

  Επιλέξτε την προέλευση της επαγγελματικής επαφής.

  Για περισσότερες λεπτομέρειες, κάντε κλικ στο κουμπί Ξεκίνησε από. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε εκστρατεία, επαγγελματική επαφή, ευκαιρία ή επαγγελματικό έργο, από το Φάκελο, επιλέξτε μια λίστα για την προβολή των στοιχείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στοιχείο που περιγράφει καλύτερα πώς συνέβη η πρώτη επαφή με αυτήν την επαγγελματική επαφή. Για να συνδέσετε το στοιχείο με την εγγραφή επαγγελματικής επαφής, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση σε. Για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία ή κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα για να ανοίξετε το επιλεγμένο στοιχείο.

 • Internet

  Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διευθύνσεις που σχετίζεται με αυτήν την επαγγελματική επαφή. Για να καθορίσετε πώς θα εμφανίζεται το όνομα μιας επαγγελματικής επαφής σε το σε: γραμμή μηνύματος, πληκτρολογήστε το όνομα στο πλαίσιο Εμφάνιση ως. Στο πλαίσιο Διεύθυνση IM, πληκτρολογήστε την επαγγελματική επαφή διεύθυνση ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων.

  Για να προσθέσετε μια εικόνα της επαγγελματικής επαφής, κάντε κλικ στο πλαίσιο εικόνας.

  Εικόνα επαφής

  Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη εικόνας επαφής, εντοπίστε το φάκελο που περιέχει την εικόνα που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο εικόνα για να το προσθέσετε. Το μέγεθος της εικόνας προσαρμόζεται αυτόματα.

 • Επαγγελματική κάρτα

  Από προεπιλογή, οι πληροφορίες επαγγελματικής επαφής που έχετε δημιουργήσει ήδη εμφανίζονται στην επαγγελματική κάρτα.

  Ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα

  Για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε μια επαγγελματική κάρτα, στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στην Επαγγελματική κάρτα.

 • Ταξινόμηση

  Επιλέξτε ή καταργήστε ένα πλαίσιο ελέγχου για να επισημάνετε την επαγγελματική επαφή ως υποψήφιου πελάτη ή ενεργός. Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω Εικόνα κουμπιού στο πεδίο για να επιλέξετε που έχει ανατεθεί στην επαγγελματική επαφή, χαρακτηρισμού και κατάσταση πληρωμής.

Σημείωση: Στην προβολή " Γενικά ", τα πεδία ενότητα προέλευσης, Τομέας ενδιαφέροντος και Ταξινόμηση είναι προσαρμόσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους χρήστες στη λίστα ανάθεση σε μέσω.

Προβολή " Λεπτομέρειες "

Η προβολή Λεπτομέρειες περιέχει προσωπικές και σχετικές με την εργασία πληροφορίες, προτιμήσεις επικοινωνίας και σχόλια. Μπορείτε να επικολλήσετε σχόλια από άλλα αρχεία ή να προσθέσετε σχόλια απευθείας στην εγγραφή επαγγελματικής επαφής.

 • Πληροφορίες εργασίας

  Όπου απαιτείται, εισαγάγετε το τμήμα εργασίας, το γραφείο, το επάγγελμα και τα ονόματα προϊστάμενου και υφιστάμενου για αυτήν την επαγγελματική επαφή.

 • Επικοινωνία

  Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω Εικόνα κουμπιού στο πεδίο προτιμώμενη μέθοδο για να επιλέξετε την προτιμώμενη μέθοδο επικοινωνίας για αυτήν την επαγγελματική επαφή ή κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία της λίστας για να προσθέσετε, επεξεργασία ή κατάργηση στοιχείων από τη λίστα. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου χωρίς κλήση, Αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς αποστολή φαξ ή χωρίς αποστολή επιστολής για να υποδείξετε μορφές επικοινωνίας που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτήν την επαγγελματική επαφή.

 • Προσωπικές πληροφορίες

  Όπου απαιτείται, εισαγάγετε πληροφορίες ψευδώνυμου, θέσης, κατάληξης, γενεθλίων, χόμπι, συζύγου ή συντρόφου, παιδιών και επετείου για αυτή την επαγγελματική επαφή.

 • Σχόλια

  Μπορείτε να επικολλήσετε σχόλια από άλλα αρχεία ή να προσθέσετε σχόλια απευθείας στην εγγραφή επαγγελματικής επαφής. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη σήμανσης χρόνου για να δώσετε ημερομηνία στα σχόλιά σας.

Προβολή Ιστορικού επικοινωνίας

Η προβολή του Ιστορικού επικοινωνίας περιέχει όλα τα στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας που συνδέονται με αυτήν την εγγραφή. Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω Εικόνα κουμπιού στο πεδίο " Προβολή " για να επιλέξετε έναν τύπο προβολής για τη λίστα. Κάντε διπλό κλικ σε ένα στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας για να το ανοίξετε. Μπορείτε να δημιουργήσετε πιο λεπτομερείς ιστορικό σχετικά με την επαγγελματική επαφή κάνοντας κλικ στο κουμπί Δημιουργία και, στη συνέχεια, συνδέοντας ένα στοιχείο — όπως ένα επαγγελματική σημείωση, αρχείο καταγραφής κλήσεων, συνάντηση ή εργασία — στην εγγραφή.

Η προβολή Πεδία ορίζονται από το χρήστη

Η προβολή Πεδία ορισμένα από το χρήστη περιέχει προσαρμοσμένα πεδία που δημιουργείτε και οργανώνετε. Τα πεδία οργανώνονται ανά ομάδα και προβάλλονται σε δύο στήλες.

Στην κορδέλα, στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή φόρμας για να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε ομάδες και πεδία.

Πλοήγηση στην Κορδέλα

Η φόρμα περιέχει τα παρακάτω κουμπιά — βρίσκονται στην Κορδέλα, που είναι μέρος του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Microsoft Office Fluent — που αφορούν ειδικά το Business Contact Manager for Outlook.

Στην ομάδα

Κάντε κλικ στο στοιχείο

Για

Εμφάνιση

Γενική

Εμφάνιση της προβολής "Γενική" στη φόρμα, που επιτρέπει την εισαγωγή βασικών πληροφοριών.

Εμφάνιση

Λεπτομέρειες

Εμφάνιση της προβολής "Λεπτομέρειες" στη φόρμα, που επιτρέπει την εισαγωγή εξατομικευμένων πληροφοριών.

Εμφάνιση

Ιστορικό

Εμφάνιση όλων των στοιχείων ιστορικού επικοινωνίας για τη συγκεκριμένη εγγραφή.

Εμφάνιση

Πεδία καθορισμένα από το χρήστη

Εμφάνιση όλων των πεδίων που καθορίζονται από το χρήστη τα οποία έχουν προσαρμοστεί σε αυτήν τη φόρμα.

Επικοινωνία

Νέο στοιχείο ιστορικού

Προσθήκη νέας επαγγελματικής σημείωσης, αρχείου καταγραφής κλήσεων, Ευκαιρίας, Επαγγελματικού έργου, εργασίας, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνάντησης ή αρχείου στο Ιστορικό επικοινωνίας της εγγραφής.

Επιλογές

Προσαρμογή φόρμας

Προσθήκη πεδίων που καθορίζονται από το χρήστη σε αυτήν τη φόρμα.

Επιλογές

Αυτόματη σύνδεση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αυτόματη σύνδεση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς και από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτήν την εγγραφή.

Σημείωση: Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό το κουμπί είναι απενεργοποιημένο.

Επιλογές

Επαγγελματική κάρτα

Προσθέστε μια επαγγελματική κάρτα που θα περιλαμβάνει και εικόνα αν θέλετε.

Επιλογές

Έλεγχος ονομάτων

Επίλυση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της συνδεδεμένης εγγραφής και επιβεβαίωση της εγκυρότητας της.

Σημείωση: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη φόρμα επαγγελματικής επαφής, στο μενού Business Contact Manager, κάντε κλικ στην εντολή Επαγγελματικές επαφές και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ σε μια επαγγελματική επαφή.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×