Φόρμα "Λογαριασμός" στο Business Contact Manager

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε ένα λογαριασμόςφόρμα, μπορείτε να εισαγάγετε εκτενείς πληροφορίες σχετικά με ένα λογαριασμό, συμπεριλαμβάνοντας επαφή, προέλευση και τις πληροφορίες προφίλ της εταιρείας. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε επαγγελματικές επαφές και στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας, και να προσθέσετε προσαρμόσιμων λεπτομέρειες. Στη συνέχεια, αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται ως μια εγγραφή λογαριασμού.

Η φόρμα περιέχει τέσσερις προβολές: Γενική, Λεπτομέρειες, Ιστορικό και Πεδία καθορισμένα από το χρήστη. Η κάθε προβολή περιέχει μία ή περισσότερες ενότητες.

Για να εισαγάγετε πολλές εγγραφές σε ένα πεδίο, όπως περισσότερες από μία διευθύνσεις ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το κάτω βέλος Εικόνα κουμπιού δίπλα στο πεδίο.

Γενική προβολή

Η Γενική προβολή περιέχει τις παρακάτω ενότητες όπου μπορείτε να εισαγάγετε ή να επεξεργαστείτε πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό.

 • Λογαριασμός

  Πληκτρολογήστε το όνομα του λογαριασμό (υποχρεωτικά) και το σχετικό γραφείο (προαιρετικά).

 • Οι αριθμοί τηλεφώνου

  Πληκτρολογήστε τους αριθμούς τηλεφώνου του λογαριασμό.

 • Διεύθυνση

  Πληκτρολογήστε την προεπιλεγμένη επαγγελματική διεύθυνση που θα συσχετιστεί με αυτόν το λογαριασμό. Εάν διαθέτετε περισσότερες από μία διευθύνσεις για ένα λογαριασμό, για να καθορίσετε ποια διεύθυνση θα χρησιμοποιείται κατά τη συγχώνευση αλληλογραφίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτή είναι η διεύθυνση αλληλογραφίας.

  * Απαιτεί η συγχώνευση αλληλογραφίαςPublisher ή το Word. Η αυτόνομη έκδοση του Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τις εκδόσεις 2003 ή 2007 του Publisher και Word.

 • Πληροφορίες για την προέλευση

  Επιλέξτε την προέλευση αυτού του λογαριασμό και τον τομέα ενδιαφέροντος. Για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο ή για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον στοιχείο στη λίστα Προέλευση ή Τομέας ενδιαφέροντος, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία της λίστας.

  Για περισσότερες λεπτομέρειες, κάντε κλικ στο κουμπί Ξεκίνησε από. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε εκστρατεία, επαγγελματική επαφή, ευκαιρία ή επαγγελματικό έργο, από το Φάκελο, επιλέξτε μια λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στοιχείο λίστας που περιγράφει καλύτερα πώς συνέβη η πρώτη επαφή με αυτόν το λογαριασμό. Για να συνδέσετε το στοιχείο με την καταχώρηση λογαριασμό, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση σε. Για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

 • Επαγγελματικές επαφές

  Για να συνδέσετε μία ή περισσότερες επαγγελματικές επαφές με αυτόν το λογαριασμό, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη και, στη συνέχεια, επιλέξτε την στη λίστα. Για να αποσυνδέσετε μια επαγγελματική επαφή από αυτόν το λογαριασμό, επιλέξτε την επαγγελματική επαφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αφαίρεση.

  Σημείωση: Επειδή μια επαγγελματική επαφή μπορεί να συνδεθεί μόνο σε ένα λογαριασμό, η λίστα εμφανίζει μόνο τις επαγγελματικές επαφές που δεν έχουν ακόμη συνδεθεί σε κάποιο λογαριασμό. Αν όλες οι επαγγελματικές επαφές είναι συνδεδεμένες σε αντίστοιχους λογαριασμούς, η λίστα είναι άδεια γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμες μη συνδεδεμένες επαγγελματικές επαφές για εμφάνιση.

 • Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Internet

  Εισαγάγετε τη διεύθυνση ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με αυτόν το λογαριασμό και τις διευθύνσεις Ιστοσελίδων. Για να καθορίσετε πώς θα εμφανίζεται το όνομα ενός λογαριασμό στη γραμμή Προς: ενός μηνύματος, πληκτρολογήστε το όνομα στο πλαίσιο Εμφάνιση ως.

  Για να προσθέσετε μια εικόνα για αυτόν το λογαριασμό, κάντε κλικ στο πλαίσιο εικόνας.

  contact picture

  Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη εικόνας επαφής, εντοπίστε το φάκελο που περιέχει την εικόνα και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο εικόνας για να το προσθέσετε. Το μέγεθος της εικόνας αλλάζει αυτόματα ώστε να προσαρμοστεί.

 • Ταξινόμηση

  Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου κατάστασης για να επισημάνετε το λογαριασμό ως ενεργό. Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω Εικόνα κουμπιού δίπλα στην επιλογή τα πεδία για να επιλέξετε ποιος έχει ανατεθεί ο λογαριασμός, χαρακτηρισμού και κατάσταση πληρωμής.

Σημείωση: Στην Γενική προβολή, μπορείτε να προσαρμόσετε τα πεδία Προέλευση, Τομέας ενδιαφέροντος, Κατάταξη λογαριασμού και Κατάσταση πληρωμής.

Προβολή " Λεπτομέρειες "

Η προβολή Λεπτομέρειες περιέχει λεπτομέρειες του προφίλ της εταιρείας, προτιμήσεις επικοινωνίας και σχόλια. Μπορείτε να επικολλήσετε σχόλια από άλλα αρχεία ή να προσθέσετε σχόλια απευθείας στην εγγραφή λογαριασμού.

 • Προφίλ εταιρείας

  Εισαγάγετε αριθμό λογαριασμού, σύμβολο κυλιόμενου μηνύματος (εάν υπάρχει), ετήσια έσοδα και στον αριθμό των υπαλλήλων. Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω Εικόνα κουμπιού δίπλα στα πεδία για να επιλέξετε τον τύπο του λογαριασμού της επιχείρησης και περιοχή.

  Σημείωση: Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα επιλογών που σχετίζονται με το Είδος επιχείρησης και την Περιοχή.

 • Επικοινωνίας

  Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω Εικόνα κουμπιού στο πεδίο προτιμώμενη μέθοδο για να επιλέξετε την προτιμώμενη μέθοδο επικοινωνίας για αυτόν το λογαριασμό ή κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία της λίστας για να προσθέσετε, επεξεργασία ή κατάργηση στοιχείων από τη λίστα. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου χωρίς κλήση, Αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς αποστολή φαξ ή χωρίς αποστολή επιστολής για να υποδείξετε μορφές επικοινωνίας που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτόν το λογαριασμό.

 • Σχόλια

  Μπορείτε να επικολλήσετε σχόλια από άλλα αρχεία ή να προσθέσετε σχόλια απευθείας στην εγγραφή λογαριασμού. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη σήμανσης χρόνου για να δώσετε ημερομηνία στα σχόλιά σας.

Η προβολή ιστορικού

Η προβολή ιστορικού περιέχει όλα τα στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας που συνδέονται με αυτό εγγραφή. Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω Εικόνα κουμπιού στο πεδίο " Προβολή " για να επιλέξετε έναν τύπο προβολής για τη λίστα. Κάντε διπλό κλικ σε ένα στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας για να το ανοίξετε. Μπορείτε να δημιουργήσετε πιο λεπτομερείς ιστορικό σχετικά με το λογαριασμό, κάνοντας κλικ στο κουμπί Δημιουργία και, στη συνέχεια, συνδέοντας ένα στοιχείο — όπως μια επαγγελματική σημείωση, ένα αρχείο καταγραφής κλήσεων, μια συνάντηση ή μια εργασία — με την εγγραφή.

Η προβολή Πεδία ορίζονται από το χρήστη

Η ενότητα Ορίζονται από το χρήστη πεδία περιέχει προσαρμοσμένα πεδία που μπορείτε να δημιουργήσετε και να οργανώσετε. Τα πεδία οργανώνονται κατά ομάδα και προβάλλονται σε δύο στήλες.

Στην κορδέλα, στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή φόρμας για να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε ομάδες και πεδία.

Η προβολή Οικονομικό ιστορικό

Εάν Business Contact Manager for Outlook είναι συνδεδεμένο με το σύστημα λογιστικής και οικονομικές συναλλαγές έχει αυτήν την εγγραφή, μπορείτε να προβάλετε συναλλαγές σε αυτήν την προβολή. Κάντε διπλό κλικ σε οποιαδήποτε συναλλαγή για να το προβάλετε.

 • Λίστα συναλλαγών

  Ημερομηνία     Κάντε κλικ στην κεφαλίδα της στήλης για να ταξινομήσετε τη λίστα κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.

  Έγγραφο #     Κάντε κλικ στην κεφαλίδα της στήλης για να ταξινομήσετε τη λίστα με βάση τον αριθμό του εγγράφου.

  Τύπος     Κάντε κλικ στην κεφαλίδα της στήλης για να ταξινομήσετε τη λίστα κατά τον τύπο της κίνησης.

  Επαγγελματική επαφή     Κάντε κλικ στην κεφαλίδα της στήλης για να ταξινομήσετε τη λίστα με το όνομα της επαγγελματικής επαφής.

  Συνολικό ποσό     Κάντε κλικ στην κεφαλίδα της στήλης για να ταξινομήσετε τη λίστα κατά το συνολικό ποσό της κίνησης.

Η προβολή Οικονομική σύνοψη

Εάν Business Contact Manager for Outlook είναι συνδεδεμένο με το σύστημα λογιστικής και οικονομικές συναλλαγές έχει αυτήν την εγγραφή, μπορείτε να προβάλετε μια σύνοψη των αυτές τις συναλλαγές σε αυτήν την προβολή. Αυτή η προβολή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές για το πληροφορίες λογαριασμού, υπόλοιπο και πληρωμής, το ποσό πωλήσεων, οικονομικών λεπτομέρειες και τους όρους.

 • Υπόλοιπο προθεσμία

  Τρέχουσα     Εμφανίζει το τρέχον υπόλοιπο.

  Εκπρόθεσμες     Εμφανίζει το ποσό τις εκπρόθεσμες εργασίες σε κατηγορίες 1-30 ημέρες, 31-60 ημέρες, 61-90 ημέρες και, πάνω από 90 ημέρες.

  Συνολικό υπόλοιπο     Εμφανίζει το συνολικό υπόλοιπο.

 • Πληροφορίες πληρωμής

  Μέσος όρος ημέρες για να πληρώσετε     Εμφανίζει τον μέσο αριθμό των ημερών που εκτελέσατε το λογαριασμό για να πληρώσετε.

  Μέσος όρος ημέρες για να πληρώσετε (YTD)     Εμφανίζει το έτος μέχρι τώρα μέσος αριθμός των ημερών που εκτελέσατε το λογαριασμό για να πληρώσετε.

 • Όροι

  Προτιμώμενη μέθοδος αποστολής     Εμφανίζει την προτιμώμενη μέθοδο αποστολής.

  Προτιμώμενη μέθοδος πληρωμής     Εμφανίζει τη μέθοδο πληρωμής που προτιμάτε.

 • Πληροφορίες για τις πωλήσεις

  Μήνα μέχρι σήμερα     Εμφανίζει το νομισματικά ποσό των πωλήσεων με το λογαριασμό για τον τρέχοντα μήνα.

  Έτος μέχρι τώρα     Εμφανίζει το νομισματικά ποσό των πωλήσεων με το λογαριασμό για το τρέχον έτος.

  Προηγούμενο έτος     Εμφανίζει το νομισματικά ποσό των πωλήσεων με το λογαριασμό για το προηγούμενο έτος.

  Διάρκεια ζωής πωλήσεων     Εμφανίζει το συνολικό ποσό νομισματικά πωλήσεων με το λογαριασμό, για τη διάρκεια ζωής του λογαριασμού.

Κορδέλα περιήγησης

Η φόρμα περιέχει τα παρακάτω εικονίδια — βρίσκονται στην Κορδέλα, που είναι μέρος του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Microsoft Office Fluent — που αφορούν ειδικά το Business Contact Manager for Outlook.

Στην ομάδα

Κάντε κλικ στο κουμπί

Για

Εμφάνιση

Γενική

Εμφάνιση της προβολής "Γενική" στη φόρμα, που επιτρέπει την εισαγωγή βασικών πληροφοριών.

Εμφάνιση

Λεπτομέρειες

Εμφάνιση της προβολής "Λεπτομέρειες" στη φόρμα, που επιτρέπει την εισαγωγή εξατομικευμένων πληροφοριών.

Εμφάνιση

Ιστορικό

Εμφάνιση όλων των στοιχείων ιστορικού επικοινωνίας για τη συγκεκριμένη εγγραφή.

Εμφάνιση

Πεδία καθορισμένα από το χρήστη

Εμφάνιση όλων των πεδίων που καθορίζονται από το χρήστη τα οποία έχουν προσαρμοστεί σε αυτήν τη φόρμα.

Επικοινωνία

Νέο στοιχείο ιστορικού

Προσθήκη νέας επαγγελματικής σημείωσης, αρχείου καταγραφής κλήσεων, Ευκαιρίας, Επαγγελματικού έργου, εργασίας, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνάντησης ή αρχείου στο Ιστορικό επικοινωνίας της εγγραφής.

Επιλογές

Προσαρμογή φόρμας

Προσθήκη πεδίων που καθορίζονται από το χρήστη σε αυτήν τη φόρμα.

Επιλογές

Αυτόματη σύνδεση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αυτόματη σύνδεση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς και από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτήν την εγγραφή.

Σημείωση: Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό το εικονίδιο είναι απενεργοποιημένο.

Επιλογές

Έλεγχος ονομάτων

Επίλυση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της συνδεδεμένης εγγραφής και επιβεβαίωση της εγκυρότητας της.

Σημείωση: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη φόρμα λογαριασμός, στο μενού Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ σε έναν λογαριασμό.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×