Φιλτράρισμα, ταξινόμηση ή ομαδοποίηση μιας Προβολής δεδομένων στο πρόγραμμα περιήγησης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή εργαλείων σε μια Προβολή δεδομένων, προκειμένου οι χρήστες να μπορούν να φιλτράρουν, να ταξινομούν ή να ομαδοποιούν δεδομένα στην Προβολή δεδομένων, χρησιμοποιώντας τη γραμμή εργαλείων στο πρόγραμμα περιήγησης.

Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το φιλτράρισμα και την ταξινόμηση των κεφαλίδων των στηλών σε μια Προβολή δεδομένων, προκειμένου οι χρήστες να μπορούν να φιλτράρουν ή να ταξινομούν τα δεδομένα κάνοντας κλικ στις κεφαλίδες των στηλών, όπως ακριβώς στην προβολή λίστας.

Αυτές οι επιλογές είναι αμοιβαία αποκλειόμενα: μπορείτε να προσθέσετε τη γραμμή εργαλείων ή να χρησιμοποιήσετε τις κεφαλίδες στηλών, αλλά όχι και τις δύο. Επιπλέον, μπορείτε να προσθέσετε τη γραμμή εργαλείων σε μια προβολή δεδομένων που χρησιμοποιεί οποιαδήποτε διάταξη, αλλά οι κεφαλίδες στήλης μπορούν να προστεθούν μόνο σε μια προβολή δεδομένων που χρησιμοποιεί τη διάταξη βασικού πίνακα.

Για να δημιουργήσετε το δείγμα δεδομένων και την προβολή δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα παρακάτω παραδείγματα ή για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προβολές δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μιας προβολής δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Προσθήκη ή κατάργηση μιας γραμμής εργαλείων που φιλτράρει, ταξινομήσεις ή ομάδες δεδομένων

Προσθήκη ή κατάργηση φιλτραρίσματος και ταξινόμησης σε κεφαλίδες στηλών

Προσθήκη ή αφαίρεση μιας γραμμής εργαλείων που φιλτράρει, ταξινομεί ή ομαδοποιεί δεδομένα

Όταν χρησιμοποιείτε τη γραμμή εργαλείων για να φιλτράρετε μια προβολή δεδομένων στο πρόγραμμα περιήγησης, το φιλτράρισμα επηρεάζει μόνο την παρουσίαση των δεδομένων. Το φιλτράρισμα δεν συμβεί σε οποιοδήποτε επίπεδο της προέλευσης του επιπέδου XSLT. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλτράρισμα μια προβολή δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο Φιλτράρισμα δεδομένων σε μια προβολή δεδομένων.

Η παρακάτω απεικόνιση δείχνει τη γραμμή εργαλείων που προστέθηκε σε μια Προβολή δεδομένων σε μια νέα σελίδα .aspx.

Γραμμή εργαλείων που προστέθηκε σε μια Προβολή δεδομένων

Εάν επισυνάψετε τη σελίδα Default.master στη σελίδα που περιέχει την Προβολή δεδομένων και τη γραμμή εργαλείων, εφαρμόζονται μερικά ενσωματωμένα στυλ από το Core.css, όπως φαίνεται στην παρακάτω απεικόνιση.

Γραμμή εργαλείων που προστέθηκε σε μια Προβολή δεδομένων σε μια σελίδα, στην οποία έχει εφαρμοστεί η σελίδα default.master

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν προσθέσετε ή αφαιρέσετε πεδία από μια Προβολή δεδομένων αφού έχετε προσθέσει τη γραμμή εργαλείων, η γραμμή εργαλείων δεν ενημερώνεται αυτόματα με τη νέα ρύθμιση πεδίων. Για να ενημερώσετε τα πεδία που εμφανίζονται στα αναπτυσσόμενα μενού της γραμμής εργαλείων, πρέπει να αφαιρέσετε τη γραμμή εργαλείων και στη συνέχεια, να την προσθέσετε πάλι.

Για να προσθέσετε τη γραμμή εργαλείων σε μια Προβολή δεδομένων:

 1. Ανοίξτε τη σελίδα που περιέχει την Προβολή δεδομένων.

 2. Κάντε δεξιό κλικ στην Προβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση κοινών εργασιών στοιχείου ελέγχου.

  Συμβουλή: Μπορείτε να επίσης κάντε κλικ στην προβολή δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος Εικόνα κουμπιού στην επάνω δεξιά γωνία για να εμφανίσετε τη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων. Κάντε κλικ στο βέλος ξανά για να αποκρύψετε τη λίστα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες Προβολής δεδομένων.

  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Προβολής δεδομένων.

  Επιλογές φίλτρου, ταξινόμησης και ομάδας, επισημασμένες στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Προβολής δεδομένων

 4. Στην καρτέλα Γενικά, κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Για να προσθέσετε τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση γραμμής εργαλείων με επιλογές για και στη συνέχεια, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου που βρίσκονται κάτω από αυτό που θέλετε.

  • Για να αφαιρέσετε τη γραμμή εργαλείων, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση γραμμής εργαλείων με επιλογές για.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή αφαίρεση φιλτραρίσματος και ταξινόμησης σε κεφαλίδες στηλών

Μια άλλη επιλογή παρέχει το μηχανισμό ταξινόμησης και φιλτραρίσματος, με χρήση των κεφαλίδων στηλών στον πίνακα. Εδώ, μπορείτε να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε δεδομένα κάνοντας απλώς την κατάλληλη επιλογή στο αναπτυσσόμενο μενού της κεφαλίδας στήλης. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή, εφαρμόζονται ορισμένα στυλ CSS (δηλαδή τα .ms-vh, .ms-vb και .ms-alternating) και η Προβολή δεδομένων έχει διαφορετική όψη και αίσθηση. Η παρακάτω εικόνα δείχνει τον τρόπο που εμφανίζεται μια Προβολή δεδομένων, όταν έχετε ενεργοποιήσει την ταξινόμηση και το φιλτράρισμα στις κεφαλίδες των στηλών.

Αναπτυσσόμενο μενού σε κεφαλίδα στήλης σε Προβολή δεδομένων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν προσθέσετε ή αφαιρέσετε πεδία από μια Προβολή δεδομένων αφού έχετε ενεργοποιήσει την ταξινόμηση και το φιλτράρισμα στις κεφαλίδες στηλών, η γραμμή εργαλείων δεν ενημερώνεται αυτόματα με τη νέα ρύθμιση πεδίων. Για να ενημερώσετε τα πεδία που εμφανίζονται στα αναπτυσσόμενα μενού της γραμμής εργαλείων, πρέπει να αφαιρέσετε τη γραμμή εργαλείων και στη συνέχεια, να την προσθέσετε πάλι.

 1. Ανοίξτε τη σελίδα που περιέχει την Προβολή δεδομένων.

 2. Κάντε δεξιό κλικ στην Προβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση κοινών εργασιών στοιχείου ελέγχου.

  Συμβουλή: Μπορείτε να επίσης κάντε κλικ στην προβολή δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος Εικόνα κουμπιού στην επάνω δεξιά γωνία για να εμφανίσετε τη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων. Κάντε κλικ στο βέλος ξανά για να αποκρύψετε τη λίστα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες Προβολής δεδομένων.

  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Προβολής δεδομένων.

  Ταξινόμηση και φιλτράρισμα σε επιλογές κεφαλίδων στηλών, επισημασμένων στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Προβολής δεδομένων

 4. Στην καρτέλα Γενικά, κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Για να ενεργοποιήσετε την ταξινόμηση και το φιλτράρισμα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ταξινόμησης και φιλτραρίσματος στις κεφαλίδες των στηλών (μόνο στη διάταξη βασικού πίνακα).

  • Για να απενεργοποιήσετε την ταξινόμηση και το φιλτράρισμα, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ταξινόμησης και φιλτραρίσματος στις κεφαλίδες των στηλών (μόνο στη διάταξη βασικού πίνακα).

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

  • Όταν απενεργοποιείτε ταξινόμηση και φιλτράρισμα σε κεφαλίδες στηλών, καταργώντας το πλαίσιο ελέγχου, τα στυλ CSS εξακολουθούν να έχουν εφαρμοστεί στην προβολή δεδομένων. Μπορείτε να καταργήσετε αυτά τα στυλ με μη αυτόματο τρόπο — για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Κατάργηση ή διαγραφή ενός στυλ.

  • Η ταξινόμηση και το φιλτράρισμα στις κεφαλίδες των στηλών λειτουργεί μόνο όταν η Προβολή δεδομένων χρησιμοποιεί τη διάταξη βασικού πίνακα. Για να επαληθεύσετε τη διάταξη που χρησιμοποιεί η Προβολή δεδομένων που έχετε επιλέξει, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×