Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Φιλτράρισμα στο Power View

Τα φίλτρα καταργούν όλα τα δεδομένα, εκτός από αυτά στα οποία θέλετε να εστιάσετε. Στο Power View, υπάρχουν διάφοροι τύποι φίλτρων: Φίλτρα παραθύρου, διασταυρούμενα φίλτρα και αναλυτές. Οι αναλυτές στο Power View καλύπτονται σε ξεχωριστό θέμα.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Σε αυτό το άρθρο

Δημιουργία ενός φίλτρου με χρήση της περιοχής "Φίλτρα"

Σε τι διαφέρουν τα φίλτρα προβολής και απεικόνισης

Φίλτρα προβολής

Φίλτρα απεικόνισης

Βασικά και σύνθετα φίλτρα

Φίλτρα αναζήτησης

Συμπεριφορά φίλτρου σε ένα αποθηκευμένο αρχείο Power View

Διασταυρούμενα φίλτρα

Δείτε επίσης

Δημιουργία ενός φίλτρου με χρήση της περιοχής "Φίλτρα"

Το Power View διαθέτει την περιοχή "Φίλτρα" που περιέχει βασικά και σύνθετα φίλτρα για ολόκληρη την προβολή και για μεμονωμένες απεικονίσεις. Όπως και οι αναλυτές, τα φίλτρα στην περιοχή "Φίλτρα" αποθηκεύονται μαζί με την αναφορά και επηρεάζουν μόνο ένα φύλλο εργασίας ή μία προβολή και όχι ολόκληρο το βιβλίο εργασίας ή την αναφορά. Σε αντίθεση με τους αναλυτές, αυτά τα φίλτρα είναι στον δικό τους χώρο και όχι στο φύλλο εργασίας ή την προβολή, ώστε να μην καταλαμβάνουν χώρο σχεδίασης αναφορών.

 1. Για να δείτε την περιοχή "Φίλτρα", τοποθετήστε τον δείκτη επάνω από μια απεικόνιση και κάντε κλικ στο εικονίδιο Εμφάνιση φίλτρων που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία.

  Εμφανίζεται η περιοχή φίλτρων η οποία εμφανίζει τα πεδία και τις μετρήσεις για την απεικόνιση.

  Συμβουλή:  Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φίλτρο σε αναλυτές ή απεικονίσεις πλακιδίων.

 2. Στο Excel, στην καρτέλα Power View > Περιοχή φίλτρων.

  Στο Power View στο SharePoint, στην Κεντρική καρτέλα > Περιοχή φίλτρων.

 3. Στην περιοχή "Φίλτρα":

  • Για να ορίσετε φίλτρα για το ολόκληρο το φύλλο ή την προβολή, επιλέξτε Προβολή.

  • Για να ορίσετε φίλτρα για μια συγκεκριμένη απεικόνιση, κάντε κλικ στην επιλογή ΓράφημαΠίνακας ή άλλον τύπο απεικόνισης).

 4. Μεταφέρετε πεδία από το παράθυρο εργασιών "Λίστα πεδίων" στην περιοχή φίλτρων.

  Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα σε ένα πεδίο στη "Λίστα πεδίων" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σε φίλτρο.

 5. Ορίστε τιμές για το φίλτρο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα βασικά και σύνθετα φίλτρα.

Σημειώσεις: 

 • Κατά την προβολή ενός βιβλίου εργασίας του Excel στο πρόγραμμα περιήγησης του Excel Services ή κατά την προβολή μιας αναφοράς Power View σε SharePoint σε λειτουργίες ανάγνωσης και πλήρους οθόνης, εάν η περιοχή "Φίλτρα" είναι ορατή σε κατάσταση σχεδίασης, τότε, εσείς και τα άτομα που βλέπουν την αναφορά σας μπορείτε να δείτε και να αλληλεπιδράσετε με τα φίλτρα στην περιοχή "Φίλτρα".

 • Εάν ορίσετε ένα φίλτρο στην περιοχή "Φίλτρα", αυτό συνεχίζει να φιλτράρει την αναφορά ακόμη και αν κλείσετε την περιοχή "Φίλτρα".

 • Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρο σε ένα πεδίο εικόνας.

 • Για να αποκρύψετε την περιοχή "Φίλτρα", κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή του καμβά και κάντε κλικ στο κουμπί "Περιοχή φίλτρων".

Σε τι διαφέρουν τα φίλτρα προβολής και απεικόνισης

Τα φίλτρα ολόκληρου του φύλλου ή της προβολής διαφέρουν ριζικά από τα φίλτρα μεμονωμένων απεικονίσεων.

Τα φίλτρα επιπέδου φύλλου ή προβολής    εφαρμόζονται στο πιο λεπτομερές επίπεδο δεδομένων, φιλτράροντας σύμφωνα με τις τιμές σε κάθε κελί.

Τα φίλτρα απεικόνισης    εφαρμόζονται στο επίπεδο συνάθροισης. Για παράδειγμα, το φιλτράρισμα ενός γραφήματος ράβδων για προϊόντα με τιμή πώλησης πάνω από 1.000 € σημαίνει ότι διατηρούνται τα προϊόντα για τα οποία το άθροισμα (ή άλλο σύνολο) κάθε ράβδου σε αυτό το γράφημα είναι μεγαλύτερο από 1.000 €.

Φίλτρα προβολής

Τα φίλτρα επιπέδου προβολής εφαρμόζονται σε ολόκληρο το φύλλο του Power View. Εάν το αρχείο Excel περιέχει άλλα φύλλα Power View, αυτά δεν επηρεάζονται από τα φίλτρα που προσθέτω εδώ. Το φίλτρο εφαρμόζεται σε όλες τις απεικονίσεις στην προβολή. Εάν η απεικόνιση περιέχει δεδομένα που επηρεάζονται από το φίλτρο, θα φιλτραριστεί για να εμφανίσει αυτά τα δεδομένα. Εάν η απεικόνιση δεν περιέχει δεδομένα που επηρεάζονται από το φίλτρο, δεν θα επηρεαστεί.

 1. Στο παράθυρο "Φίλτρα", βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η επιλογή Προβολή.

 2. Μπορείτε να σύρετε άλλα πεδία από τη λίστα πεδίων στην περιοχή φίλτρων, ακόμη και πεδία που δεν βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο στην προβολή.

  Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα σε ένα πεδίο στην ενότητα πεδίων της λίστας πεδίων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σε Φίλτρο προβολής.

 3. Για να διαγράψετε ένα φίλτρο, κάντε κλικ στο εικονίδιο X στην περιοχή "Φίλτρα". Για να καταργήσετε ένα φίλτρο, κάντε κλικ στο εικονίδιο διαγραφής.

Power View, περιοχή φίλτρου, εικονίδια διαγραφής και απαλοιφής

Φίλτρα απεικόνισης

Μπορείτε να ορίσετε φίλτρα επιπέδου απεικόνισης σε πίνακες, μήτρες, κάρτες και γραφήματα, αλλά όχι σε κοντέινερ πλακιδίων ή αναλυτές. Ωστόσο, μπορείτε να ορίσετε φίλτρα στους πίνακες, τις μήτρες και τα γραφήματα που βρίσκονται μέσα σε ένα κοντέινερ πλακιδίων.

 1. Μπορείτε να προβάλετε φίλτρα για μια μεμονωμένη απεικόνιση, τοποθετώντας τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την άνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του φίλτρου. Αυτό ανοίγει την περιοχή φίλτρων που έχει ήδη συμπληρωθεί με τα πεδία στην απεικόνιση.

  Εάν η περιοχή φίλτρων είναι αναπτυγμένη, όταν επιλέγετε μια απεικόνιση, βλέπετε τον τύπο απεικόνισης σε μια γκρίζα επικεφαλίδα στην περιοχή φίλτρων. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε ένα γράφημα, εμφανίζεται η επικεφαλίδα Γράφημα στην περιοχή φίλτρων. Κάντε κλικ σε αυτή την επικεφαλίδα για να δείτε τα φίλτρα για το γράφημα.

 2. Μπορείτε να σύρετε άλλα πεδία από τη λίστα πεδίων στην περιοχή φίλτρων, ακόμη και πεδία που δεν βρίσκονται σε αυτή την απεικόνιση ή σε οποιοδήποτε σημείο στην προβολή.

  Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα σε ένα πεδίο στην ενότητα πεδίων της λίστας πεδίων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σε φίλτρο [Απεικόνιση].

 3. Μπορείτε να διαγράψετε τα φίλτρα που προσθέτετε σε μια απεικόνιση, αλλά δεν μπορείτε να διαγράψετε τα φίλτρα για πεδία που βρίσκονται στην απεικόνιση. Μπορείτε να τα καταργήσετε, ωστόσο, ώστε να μην έχουν καμία επίδραση.

  Για να καταργήσετε το φίλτρο, ανοίξτε την περιοχή φίλτρων για την απεικόνιση και διαγράψτε το φίλτρο.

Συμβουλή: Εάν προσθέσετε ένα φίλτρο για ένα πεδίο μιας απεικόνισης και, στη συνέχεια, διαγράψετε το πεδίο από την απεικόνιση, το φίλτρο παραμένει σε ισχύ για αυτή την απεικόνιση.

Βασικά και σύνθετα φίλτρα

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ βασικών και σύνθετων φίλτρων, κάντε κλικ στο εικονίδιο Λειτουργία φίλτρου για προχωρημένους, το πρώτο στα δεξιά από το όνομα του πεδίου στην περιοχή "Φίλτρα".

Εικονίδιο σύνθετου φίλτρου στο Power View

Σύνθετο φίλτρο

Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές φίλτρου.

Βασικό φίλτρο

Σύνθετο φίλτρο

Πεδία κειμένου

Πλαίσια ελέγχου παρόμοια με τα Αυτόματα φίλτρα στο Microsoft Excel

Πλαίσια ελεύθερης μορφής, στα οποία πρέπει να πληκτρολογήσετε τιμές που περιέχει το πεδίο, τιμές που δεν περιέχει το πεδίο και ούτω καθεξής..

Αριθμητικά πεδία

Ένα ρυθμιστικό από τη χαμηλότερη έως την υψηλότερη τιμή στο πεδίο.

Πλαίσια ελεύθερης μορφής, στα οποία πρέπει να πληκτρολογήσετε τις τιμές από τις οποίες το πεδίο είναι μεγαλύτερο μικρότερο, και ούτω καθεξής.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πεδίο υπολογισμού ως φίλτρο.

Πεδία ημερομηνίας

Ρυθμιστικά ή πλαίσια ελέγχου ημερομηνίας

Πλαίσια ελεύθερης μορφής, στα οποία πρέπει να πληκτρολογήσετε τιμές ημερομηνίας που να είναι ίδιες, μεγαλύτερες ή μικρότερες από την τιμή ημερομηνίας του πεδίου.

Συμβουλή: . Οι αριθμοί μετά από κάθε τιμή του πλαισίου ελέγχου, δείχνουν πόσες εγγραφές έχουν αυτή την τιμή. Εάν υπάρχουν περισσότερες από 500 τιμές σε ένα πεδίο, θα δείτε ένα μήνυμα ότι δεν εμφανίζονται όλα τα στοιχεία.

Φίλτρα αναζήτησης

Εάν φιλτράρετε ένα πεδίο που έχει μια μεγάλη λίστα τιμών, μπορείτε να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη τιμή.

 • Κάτω από το όνομα πεδίου στην περιοχή "Φίλτρα", πληκτρολογήστε κείμενο για αναζήτηση στο πλαίσιο Αναζήτηση και κάντε κλικ στον μεγεθυντικό φακό.

Συμβουλή:  Εάν ένα πεδίο δεν διαθέτει πολλές τιμές, δεν θα έχει το πλαίσιο Αναζήτηση.

Μπορείτε να αναζητήσετε μια τιμή σε ένα φίλτρο επιπέδου οπτικής απεικόνισης ή επιπέδου προβολής μέσα σε ένα πεδίο και, στη συνέχεια, να επιλέξετε εάν θα το φιλτράρετε ή όχι. Τα τμήματα των τιμών ενός πεδίου που ταιριάζουν με το κείμενο αναζήτησης επισημαίνονται στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Η αναζήτηση δεν κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων, επομένως, η αναζήτηση για την λέξη Apple (εταιρεία) παράγει τα ίδια αποτελέσματα με την αναζήτηση για τη λέξη apple. Η αναζήτηση περιορίζεται στην απεικόνιση, στο φύλλο ή την προβολή, ανάλογα με το φίλτρο και δεν εφαρμόζεται σε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας ή την αναφορά.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες μπαλαντέρ: το ερωτηματικό (?) και τον αστερίσκο (*). Το ερωτηματικό αντιστοιχεί σε έναν οποιονδήποτε χαρακτήρα, ενώ ο αστερίσκος αντιστοιχεί σε μία οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων. Εάν θέλετε να εντοπίσετε ένα πραγματικό ερωτηματικό ή αστερίσκο, πληκτρολογήστε το σύμβολο περισπωμένης (~) πριν από το χαρακτήρα.

Για παράδειγμα, εάν σε μια λίστα χωρών/περιοχών, πληκτρολογήσετε ρ?ν στο πλαίσιο Αναζήτηση η αναζήτηση επιστρέφει δύο χώρες, Γρενάδα και Ιραν. Εάν πληκτρολογήσετε ρ*ν στο πλαίσιο "Αναζήτηση", θα επιστραφούν δέκα χώρες/περιοχές, μεταξύ των οποίων και οι Γερμανία, Ιρλανδία και Κιργιστάν.

Σημείωση:  Εάν χρησιμοποιείτε χαρακτήρες μπαλαντέρ στην αναζήτησή σας, το αντίστοιχο τμήμα δεν επισημαίνεται στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Αρχή της σελίδας

Συμπεριφορά φίλτρου σε ένα αποθηκευμένο αρχείο Power View

Από τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να φιλτράρετε δεδομένα στην αναφορά σας, κάθε τρόπος συμπεριφέρεται διαφορετικά όταν αποθηκεύετε μια αναφορά ή ένα βιβλίο εργασίας:

 • Εάν ορίσετε ένα φίλτρο ή έναν αναλυτή κατά τη σχεδίαση ενός φύλλου ή προβολής Power View στο Excel ή το SharePoint, η κατάσταση του αναλυτή ή του φίλτρου αποθηκεύεται με το αρχείο.

 • Δεν αποθηκεύονται αλλαγές στο πρόγραμμα περιήγησης στο Excel Services για ένα βιβλίο εργασίας του Excel ή σε λειτουργίες ανάγνωσης ή πλήρους οθόνης για μια αναφορά Power View στο SharePoint, οπότε, εάν εφαρμόσετε φίλτρο στις συγκεκριμένες λειτουργίες, αυτές οι αλλαγές δεν αποθηκεύονται.

Αρχή της σελίδας

Διασταυρούμενα φίλτρα

Ανάλογα με το ποια απεικόνιση είναι η προέλευση (αυτή που εφαρμόζει το φίλτρο) και ποια είναι ο προορισμός (εκεί που εφαρμόζεται το φίλτρο), η απεικόνιση προορισμού θα φιλτραριστεί ή θα επισημανθεί. Εάν φιλτραριστεί, αυτό αναφέρεται ως 1. διασταυρούμενο φιλτράρισμα.

Τα γραφήματα μπορούν να λειτουργήσουν ως φίλτρα, χάρη στις σχέσεις που υπάρχουν στο υποκείμενο μοντέλο. Όταν επιλέγετε τιμές απευθείας στο γράφημα, φιλτράρονται άλλες περιοχές δεδομένων σε μια προβολή. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε μια στήλη σε ένα γράφημα ράβδων, αυτή φιλτράρει αυτόματα τις τιμές στη μήτρα της προβολής αναφοράς.

Διασταυρούμενο φιλτράρισμα

Γράφημα στηλών που φιλτράρει έναν πίνακα

Με το πλήκτρο Ctrl πατημένο κάντε κλικ για να επιλέξετε πολλές τιμές. Για να καταργήσετε το φίλτρο, κάντε κλικ μέσα στο φίλτρο, αλλά όχι σε μια τιμή.

Το διασταυρούμενο φιλτράρισμα λειτουργεί επίσης με γραφήματα με πολλές σειρές. Εάν κάνετε κλικ σε ένα τμήμα μιας ράβδου σε ένα γράφημα σωρευμένων ράβδων θα γίνει φιλτράρισμα με αυτήν τη συγκεκριμένη τιμή. Εάν κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο στο υπόμνημα θα φιλτραριστούν όλα τα τμήματα της σειράς.

Οι επιλογές διασταυρούμενου φίλτρου αποθηκεύονται όταν μετακινείστε από ένα φύλλο ή προβολή σε μια άλλη, αλλά δεν αποθηκεύονται με το βιβλίο εργασίας ή την αναφορά. Όταν αποθηκεύετε και ανοίγετε το βιβλίο εργασίας ή την αναφορά αργότερα, κάθε γράφημα επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Φιλτράρισμα και επισήμανση στο Power View

Αναλυτές στο Power View

Power View: Εξερεύνηση, απεικόνιση και παρουσίαση των δεδομένων σας

Βίντεο για το Power View και το Power Pivot

Πρόγραμμα εκμάθησης: Ανάλυση δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα με χρήση μοντέλου δεδομένων στο Excel 2013

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×