Φιλτράρισμα πίνακα (Power Query)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Το Power Query είναι γνωστό ως Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ ισχύουν και για τα δύο. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016.

Το φιλτράρισμα γραμμών στο Power Query σάς επιτρέπει να συμπεριλάβετε ή να αποκλείσετε γραμμές που βασίζονται σε μια τιμή. Όταν μια στήλη έχει φιλτραριστεί εμφανίζεται ένα εικονίδιο μικρές φίλτρου ( Εικονίδιο φίλτρου ) στην κεφαλίδα της στήλης. Μπορείτε να φιλτράρετε μια στήλη χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους:

Θέλω να κάνω

Φιλτράρισμα στήλης με ένα αυτόματο φίλτρο

Φιλτράρισμα στήλης με φίλτρα κειμένου

Φιλτράρισμα στήλης με φίλτρα των τύπων "Αριθμός" ή "Ημερομηνία/Ώρα"

Φιλτράρισμα πολλών στηλών

Φιλτράρισμα μιας στήλης κατά θέση γραμμής

Διατήρηση των πρώτων γραμμών

Διατήρηση των πρώτων 100 γραμμών

Διατήρηση περιοχής γραμμών

Κατάργηση πρώτων γραμμών

Κατάργηση εναλλασσόμενων γραμμών

Σχετικά θέματα

Φιλτράρισμα στήλης με ένα αυτόματο φίλτρο

 1. Επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος ( Κάτω βέλος ).

 3. Ακυρώστε την επιλογή (Επιλογή όλων) όλων των στηλών.

 4. Επιλέξτε τις τιμές της στήλης που θέλετε να συμπεριλάβετε στον πίνακά σας.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Επιλογή στήλης

  Σημειώσεις:  Όταν φιλτράρετε μια στήλη, στη λίστα του φίλτρου φορτώνονται μόνο οι πρώτες 1000 διακριτές τιμές στη στήλη. Εάν υπάρχουν 1000 ή περισσότερες τιμές στη στήλη στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος που φιλτράρετε, εμφανίζεται ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η λίστα των τιμών στη λίστα του φίλτρου μπορεί να μην είναι πλήρης και γίνεται διαθέσιμη η επιλογή Φόρτωση περισσότερων. Κάντε κλικ στη σύνδεση Φόρτωση περισσότερων για να φορτώσετε τις πρώτες 1000 διακριτές τιμές.

  • Εάν βρεθούν ξανά ακριβώς 1000 διακριτές τιμές, εμφανίζεται η λίστα με ένα μήνυμα που δηλώνει ότι ο κατάλογος μπορεί να εξακολουθεί να είναι ελλιπής.

  • Εάν βρεθούν λιγότερες από 1000 διακριτές τιμές, εμφανίζεται η πλήρης λίστα τιμών.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργία νέου ερωτήματος με χρήση του Power Query.

Αρχή της σελίδας

Φιλτράρισμα στήλης με φίλτρα κειμένου

Εκτός από το βήμα Φιλτράρισμα στήλης, μπορείτε να φιλτράρετε μια τιμή κειμένου χρησιμοποιώντας το μενού περιβάλλοντος Φίλτρα κειμένου.

 1. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος ( Κάτω βέλος ) της στήλης η οποία περιέχει μια τιμή κειμένου που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρα κειμένου και επιλέξτε ένα όνομα τύπου ισότητας, όπως Ισούται, Δεν ισούται με, Αρχίζει από, Τελειώνει σε, Περιέχει ή Δεν περιέχει.

Αρχή της σελίδας

Φιλτράρισμα στήλης με φίλτρα των τύπων "Αριθμός" ή "Ημερομηνία/Ώρα"

Εκτός από το βήμα Φιλτράρισμα στήλης, μπορείτε να φιλτράρετε έναν αριθμό ή μια τιμή ημερομηνίας/ώρας χρησιμοποιώντας τα Φίλτρα αριθμών ή τα Φίλτρα ημερομηνίας/ώρας.

Για να φιλτράρετε μια στήλη χρησιμοποιώντας Φίλτρα αριθμών ή Ημερομηνίας/Ώρας

 1. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος ( Κάτω βέλος ) της στήλης η οποία περιέχει έναν αριθμό ή μια τιμή ημερομηνίας/ώρας που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρα αριθμών ή Φίλτρα ημερομηνίας/ώρας και επιλέξτε ένα όνομα τύπου ισότητας, όπως Ισούται, Δεν ισούται με, Μεγαλύτερο από, Μεγαλύτερο ή ίσο του, Μικρότερο από ή Μικρότερο από ή ίσο με.

Αρχή της σελίδας

Φιλτράρισμα πολλών στηλών

Για να φιλτράρετε πολλές στήλες, επιλέξτε μια επιπλέον στήλη και επαναλάβετε ένα από τα βήματα για το φιλτράρισμα των στηλών.

Για παράδειγμα, ο τύπος Table.SelectRows() παρακάτω επιστρέφει ένα ερώτημα φιλτραρισμένο κατά Κατάσταση και Έτος.

Αποτέλεσμα φιλτραρίσματος

Αρχή της σελίδας

Φιλτράρισμα μιας στήλης κατά θέση γραμμής

Το φιλτράρισμα γραμμών κατά τη θέση είναι παρόμοιο με το φιλτράρισμα γραμμών κατά τιμή, με τη διαφορά ότι οι γραμμές διατηρούνται ή απορρίπτονται σύμφωνα με τη θέση τους στον πίνακα και όχι σύμφωνα με τις τιμές των κελιών.

Με το Microsoft Power Query για Excel μπορείτε να φιλτράρετε μια στήλη κατά θέση, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Όταν καθορίζετε μια περιοχή ή ένα μοτίβο, η πρώτη γραμμή δεδομένων του πίνακα είναι η γραμμή μηδέν (0) και όχι η γραμμή ένα (1). Μπορείτε να δημιουργήσετε μια στήλη δείκτη Index που να εμφανίζει τις θέσεις των γραμμών πριν καταργήσετε γραμμές.

Διατήρηση των πρώτων γραμμών

 1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο πίνακα ( Εικονίδιο πίνακα ).

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση των πρώτων γραμμών.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Διατήρηση των πρώτων γραμμών, εισαγάγετε την επιλογή σας στο στοιχείο Αριθμός γραμμών.

Διατήρηση των πρώτων 100 γραμμών

 1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο πίνακα ( Εικονίδιο πίνακα ).

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση των πρώτων 100 γραμμών.

Διατήρηση περιοχής γραμμών

 1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο πίνακα ( Εικονίδιο πίνακα ).

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση περιοχής γραμμών.

 3. Για να ορίσετε μια περιοχή, στο παράθυρο διαλόγου Διατήρηση περιοχής γραμμών, εισαγάγετε τις επιλογές σας στα στοιχεία Πρώτη γραμμή και Αριθμός γραμμών.

Κατάργηση πρώτων γραμμών

 1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο πίνακα ( Εικονίδιο πίνακα ).

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση πρώτων γραμμών.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Κατάργηση πρώτων γραμμών, εισαγάγετε την επιλογή σας στο στοιχείο Αριθμός γραμμών.

Κατάργηση εναλλασσόμενων γραμμών

 1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο πίνακα ( Εικονίδιο πίνακα ).

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εναλλασσόμενων γραμμών.

 3. Για να ορίσετε το μοτίβο των εναλλασσόμενων γραμμών, στο παράθυρο διαλόγου Κατάργηση εναλλασσόμενων γραμμών, εισαγάγετε στοιχεία στις επιλογές Πρώτη γραμμή για κατάργηση, Αριθμός γραμμών για κατάργηση και Αριθμός γραμμών για διατήρηση.

Αρχή της σελίδας

Σχετικά θέματα

Κατάργηση γραμμών με σφάλματα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×