Πίνακες

Ταξινόμηση δεδομένων σε περιοχή ή πίνακα

Φιλτράρισμα δεδομένων σε περιοχή ή πίνακα

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Χρήση αυτόματου φίλτρου ή ενσωματωμένους τελεστές σύγκρισης, όπως "μεγαλύτερο από" και "πρώτων 10" στο Excel για να εμφανίσετε τα δεδομένα που θέλετε και να αποκρύψετε τα υπόλοιπα. Μόλις φιλτράρετε δεδομένα σε μια περιοχή κελιών ή πίνακα, μπορείτε να εφαρμόσετε εκ νέου ένα φίλτρο για να λάβετε ενημερωμένο αποτελέσματα ή να Απαλοιφή φίλτρου για να εμφανίσετε ξανά όλα τα δεδομένα.

Χρησιμοποιήστε φίλτρα για να αποκρύψετε προσωρινά ορισμένα από τα δεδομένα σε έναν πίνακα, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στα δεδομένα που θέλετε να δείτε.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Φιλτράρισμα περιοχής δεδομένων

 1. Επιλέξτε οποιοδήποτε κελί μέσα στην περιοχή.

 2. Επιλέξτε δεδομένα > φίλτρο.

  Κουμπί "Φίλτρο"
 3. Επιλέξτε το βέλος της κεφαλίδας στήλης Βέλος φίλτρου .

 4. Επιλέξτε Φίλτρα κειμένου ή Φίλτρα αριθμών, και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια σύγκριση, όπως μεταξύ.

  Φίλτρα αριθμών "Μεταξύ"
 5. Εισαγάγετε τα κριτήρια φιλτραρίσματος και επιλέξτε OK.

  Παράθυρο διαλόγου "Προσαρμοσμένο Αυτόματο Φίλτρο"

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

Όταν έχετε τοποθετήσει τα δεδομένα σας σε έναν πίνακα, στοιχεία ελέγχου φίλτρου προστίθενται αυτόματα στη των κεφαλίδων του πίνακα.

Πίνακας του Excel που εμφανίζει ενσωματωμένα φίλτρα
 1. Επιλέξτε τη στήλη κεφαλίδας βέλος Αναπτυσσόμενο βέλος φίλτρου για τη στήλη που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Καταργήστε την επιλογή (Επιλογή όλων) και επιλέξτε τα πλαίσια που θέλετε να εμφανίζονται.

  Συλλογή φίλτρων
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Το βέλος της κεφαλίδας στήλης Αναπτυσσόμενο βέλος φίλτρου αλλάζει σε εικονίδιοφίλτρου Εικονίδιο εφαρμοσμένου φίλτρου . Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο για να αλλάξετε ή να καταργήσετε το φίλτρο.

Σχετικά θέματα

Εκπαίδευση του Excel: Φιλτράρισμα δεδομένων σε έναν πίνακα

Γενικές οδηγίες και παραδείγματα για την ταξινόμηση και το φιλτράρισμα δεδομένων κατά χρώμα

Φιλτράρισμα δεδομένων σε Συγκεντρωτικό Πίνακα

Φιλτράρισμα με σύνθετα κριτήρια

Κατάργηση φίλτρου

Τα φιλτραρισμένα δεδομένα εμφανίζουν μόνο τις γραμμές που ικανοποιούν κριτήρια που καθορίζετε και αποκρύπτει τις γραμμές που δεν θέλετε να εμφανίζονται. Μετά το φιλτράρισμα δεδομένων, μπορείτε να αντιγράψετε, βρείτε, επεξεργασία, μορφοποίηση, γράφημα, και εκτυπώστε το υποσύνολο των φιλτραρισμένων δεδομένων χωρίς να αναδιατάξετε ή να μετακινήσω.

Μπορείτε επίσης να φιλτράρετε με περισσότερες από μία στήλες. Φίλτρα λειτουργούν προσθετικά, που σημαίνει ότι κάθε πρόσθετο φίλτρο βασίζεται στο τρέχον φίλτρο και περαιτέρω μειώνει το υποσύνολο των δεδομένων.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση φιλτραρισμένων δεδομένων, γίνεται αναζήτηση μόνο τα δεδομένα που εμφανίζονται; δεν γίνεται αναζήτηση δεδομένων που δεν εμφανίζονται. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε όλα τα δεδομένα, καταργήστε όλα τα φίλτρα.

Οι δύο τύποι φίλτρων

Χρήση αυτόματου φίλτρου, μπορείτε να δημιουργήσετε δύο τύπους φίλτρων: με μια τιμή λίστας ή με κριτήρια. Κάθε έναν από αυτούς τους τύπους φίλτρου είναι αμοιβαία αποκλειόμενα για κάθε περιοχή κελιών ή στήλη πίνακα. Για παράδειγμα, μπορείτε να φιλτράρετε κατά μια λίστα αριθμών ή ένα κριτήριο, αλλά όχι και τα δύο; Μπορείτε να φιλτράρετε κατά εικονίδιο ή από ένα προσαρμοσμένο φίλτρο, αλλά δεν και τα δύο.

Επανάληψη της εφαρμογής φίλτρου

Για να προσδιορίσετε αν έχει εφαρμοστεί ένα φίλτρο, παρατηρήστε το εικονίδιο στην επικεφαλίδα της στήλης:

 • Ένα αναπτυσσόμενο βέλος Αναπτυσσόμενο βέλος φίλτρου σημαίνει ότι το φιλτράρισμα είναι ενεργοποιημένη αλλά δεν εφαρμόζεται.

  Όταν αφήσετε το δείκτη επάνω από την επικεφαλίδα της στήλης με ενεργοποιημένη αλλά δεν έχει εφαρμοστεί το φιλτράρισμα, εμφανίζεται μια συμβουλή οθόνης "(Εμφάνιση όλων)".

 • Ένα κουμπί φίλτρου Εικονίδιο εφαρμοσμένου φίλτρου σημαίνει ότι έχει εφαρμοστεί ένα φίλτρο.

  Όταν έχετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από την επικεφαλίδα μιας φιλτραρισμένης στήλης, μια συμβουλή οθόνης εμφανίζει το φίλτρο που εφαρμόζεται σε αυτήν τη στήλη, όπως "Ισούται με κόκκινο χρώμα κελιού" ή "Μεγαλύτερο του 150".

Όταν εφαρμόζετε εκ νέου ένα φίλτρο, εμφανίζονται διαφορετικά αποτελέσματα για τους ακόλουθους λόγους:

 • Δεδομένων περιλαμβάνει έχουν προστεθεί, τροποποιηθεί ή διαγραφεί στην περιοχή κελιών ή στήλη πίνακα.

 • Οι τιμές που αποδίδονται από έναν τύπο έχουν αλλάξει και το φύλλο εργασίας έχει υπολογιστεί εκ νέου.

Δεν περιέχουν τους τύπους δεδομένων

Για καλύτερα αποτελέσματα, μην ο συνδυασμός τύπους δεδομένων, όπως κείμενο και αριθμός, ή τον αριθμό και ημερομηνία στην ίδια στήλη, επειδή μόνο ένας τύπος εντολής φιλτραρίσματος είναι διαθέσιμη για κάθε στήλη. Εάν υπάρχει ένα συνδυασμό και των τύπων δεδομένων, η εντολή που εμφανίζεται είναι τον τύπο δεδομένων που εμφανίζεται περισσότερες φορές. Για παράδειγμα, εάν η στήλη περιέχει τρεις τιμές που είναι αποθηκευμένες ως αριθμοί και τέσσερις ως κείμενο, εμφανίζεται η εντολή Φίλτρα κειμένου.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

Όταν τοποθετείτε τα δεδομένα σας σε έναν πίνακα, στις κεφαλίδες του πίνακα προστίθενται αυτόματα στοιχεία ελέγχου φιλτραρίσματος.

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να φιλτράρετε. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση ως πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μορφοποίηση ως πίνακα.

  Κουμπί για τη μορφοποίηση δεδομένων ως πίνακα

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα, μπορείτε να επιλέξετε εάν ο πίνακας έχει κεφαλίδες.

  • Επιλέξτε το στοιχείο ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες να μετατρέψετε την πρώτη γραμμή των δεδομένων σας σε κεφαλίδες πίνακα. Δεν είναι δυνατό το φιλτράρισμα των δεδομένων σε αυτήν τη γραμμή.

  • Δεν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε το Excel Online για να προσθέσετε κεφαλίδες κράτησης θέσης (που μπορείτε να μετονομάσετε) επάνω από δεδομένα του πίνακά σας.

   Παράθυρο διαλόγου για τη μετατροπή περιοχής δεδομένων σε πίνακα

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Για να εφαρμόσετε ένα φίλτρο, κάντε κλικ στο βέλος στην κεφαλίδα της στήλης και ενεργοποιήστε μια επιλογή φίλτρου.

Φιλτράρισμα περιοχής δεδομένων

Εάν δεν θέλετε να μορφοποιήσετε τα δεδομένα ως πίνακα, μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε φίλτρα σε μια περιοχή δεδομένων.

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να φιλτράρετε. Για καλύτερα αποτελέσματα, οι στήλες πρέπει να έχουν επικεφαλίδες.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, επιλέξτε φίλτρο.

Επιλογές φιλτραρίσματος για πίνακες ή περιοχών

Μπορείτε να εφαρμόσετε μια γενική επιλογή φίλτρου ή ένα συγκεκριμένο προσαρμοσμένο φίλτρο με τον τύπο δεδομένων. Για παράδειγμα, όταν φιλτράρισμα αριθμών, θα βλέπετε Φίλτρα αριθμών, ημερομηνιών θα βλέπετε Φίλτρα ημερομηνίας και, για το κείμενο που βλέπετε Φίλτρα κειμένου. Η επιλογή γενικό φίλτρο σας επιτρέπει να επιλέξετε τα δεδομένα που θέλετε να δείτε από μια λίστα με τα υπάρχοντα δεδομένα ως εξής:

Επιλογή προσαρμοσμένου φίλτρου αριθμού

Η επιλογή Φίλτρα αριθμών σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε ένα προσαρμοσμένο φίλτρο:

οι προσαρμοσμένες επιλογές φιλτραρίσματος που είναι διαθέσιμες για αριθμητικές τιμές.

Σε αυτό το παράδειγμα, εάν θέλετε να δείτε τις περιοχές που είχαν πωλήσεις κάτω από 6.000 € το Μάρτιο, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα προσαρμοσμένο φίλτρο:

εφαρμογή του προσαρμοσμένου φίλτρου για αριθμητικές τιμές

Δείτε με ποιον τρόπο:

 1. Κάντε κλικ στο βέλος φίλτρου δίπλα Μάρτιος > Φίλτρα αριθμών > μικρότερη από και πληκτρολογήστε 6000.

  εφαρμογή προσαρμοσμένου φίλτρου για την εμφάνιση τιμών κάτω από ένα ορισμένο κριτήριο

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Excel Online εφαρμόζει το φίλτρο και εμφανίζει μόνο τις περιοχές με πωλήσεις κάτω από 6.000 €.

  Αποτελέσματα εφαρμογής προσαρμοσμένου φίλτρου αριθμού

Μπορείτε να εφαρμόσετε προσαρμοσμένα Φίλτρα ημερομηνίας και Φίλτρα κειμένου με παρόμοιο τρόπο.

Για να καταργήσετε ένα φίλτρο από μια στήλη

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Φίλτρο Εικονίδιο εφαρμοσμένου φίλτρου δίπλα στην επικεφαλίδα της στήλης, και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή φίλτρου από <"όνομα στήλης">.

Για να καταργήσετε όλα τα φίλτρα από έναν πίνακα ή περιοχή

 • Επιλέξτε οποιοδήποτε κελί μέσα σε πίνακα ή την περιοχή σας και, στην καρτέλα " δεδομένα ", κάντε κλικ στο κουμπί φίλτρο .

  Αυτό θα καταργήσετε τα φίλτρα από όλες τις στήλες του πίνακα ή την περιοχή σας και να εμφανίσετε όλα τα δεδομένα σας.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×